Muhsin Yazıcı

Çocuk Gelişiminde Resim Eğitiminin Yeri – 1

Çocuk Gelişiminde Resim Eğitiminin Yeri – 1


ÖZET

Çocuk yaş gruplarının toplandığı gelişim sürecinde, yaratıcılığı güçlendiren, özgüvenin kazanımına katkıda bulunan, özgürlük ve özgünlük bağlamında isabetli kararlar almasına yardımcı olacak resim eğitimi ile desteklenmesi gerekir.

Özgür düşünen çocuk bireyler özgün, özgün olan çocuk birey de özgürdür. Resim eğitiminin önemi, sanat eğitimbilimi boyutlarında değerlendirildiğinde, çocuk bireylere kendini anlatacağı bir dil, bir anlatım yolu kazandırmasında temellenir.

Amaç

1. Çocuk gelişiminde resim eğitiminin yerinin belirlenmesi.

2. Çocuk gelişiminde resim eğitiminin daha etkili ve belirleyici konuma getirilmesi.

3. Resim eğitiminin, çocuk bireyde özgürlük ve özgünlüğe katkısının belirlenmesi. 

Yöntem 

1. Resim eğitimi ile ilgili  kitap ve makalelerin bir bölümünün taranması.

2. Resim eğitimine yönelik,  deneyim ve gözlemlerin çocuk gelişimi ile ilişkilendirilmesi.

3. Resim eğitiminde sistematik spontanizmin çocuklardaki yansımalarının yorumlanması. 

Sonuç 

1. Çocuk gelişiminde resim eğitimi, eğitimin en az diğer süreçleri kadar önemlidir.

2. Resim eğitiminin olumlu sonuçları dikkate alınarak, programlar planlanmalı.

3. Sanat eğitimcileri ile aile diyalogunun, çocuk gelişiminde sanat eğitiminin amacına ulaşmasına olumlu katkıda bulunmaktadır.

4. Resim tasarım uygulama sürecinde çocuk birey, kısa zaman içerisinde “göz ile düşünme” yetisi kazanır.

5. Resim eğitimi  duyarlık (hassasiyet) eğitimidir.

6. Duyarlıkları eğitilen çocuk, dünyaya da bu duyarlıklardan bakar ve onu, insana yakışır oluşumlarla gerçeklere taşır. 

Yorum  

Çocuk bireyin psikolojik gereksinimlerinin karşılanması yoluyla resim eğitimi; eğitsel yönü güçlü, gelecekçi, çağdaş ve yetkin bir kişilik geliştirme ve kültürlenme aracı oluşturmaktadır. Çocuk bireyde resim eğitimi öncelikle psikolojik gereksinmelerinin sonucudur. 

Anahtar kelimeler:

Çocuk gelişimi, Çocuk birey, Resim eğitimi, yaratıcılık.     

Doç. Ahmet ATANahmetatan@gazi.edu.tr

Yazar hakkında Tüm gönderileri gör Yazar website

admin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlenmiştir.

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.