Muhsin Yazıcı

Çocuk Gelişiminde Resim Eğitiminin Yeri – 4

Çocuk Gelişiminde Resim Eğitiminin Yeri – 4


4.a. DENEY

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geliştirme ödeneğinin verdiği, 22 yıl görev yaptığım Diyarbakır İl’inden, Ankara Gazi Üniversitesine gelerek Balgat semtinde bir apartmana kiracı olarak yerleştim.

Binanın küçük bahçesinde oynayan çocukları izlerken, her birinin küçük dev adam olukları yönünde bir düşünce oluşmuştu zihnimde. Bir organize yapmayı planladım. Kırtasiyeden Resim Kâğıtları, çeşitli tür boyalar aldım. Evimde .….. çocuk bireyin oturduğu büyük bir masa, çoğunluğu annelerden oluşan veliler, evlerinden getirmiş oldukları pasta börek servisi hazırlığındalar.

Bir öğrenci velisi gitar çalarak, Barış Manço’dan şarkılar söylüyor. Her şey hazır. Etkinlik konusu üzerinde çocuk bireylere amaçlar anlatıldı ve yarışma konusu verildi. Konu şu; “Çocuk ve çevre” . 30 dakikalık sürede çalışmaların bitirilmesi istendi. Süre bitiminde resimler toplandı. Yorumlama veliler ve öğrenciler önünde yapıldı. Sanat eğitimi bağlamında düzenlenen bir etkinlik amacına ulaşmıştı. 

4.a. BULGU       

Resim eğitimcisi, çocuk bireyler ve velileri ile yakın diyalog içinde olmasıyla, sanat etkinliklerini daha kolay ve sonuç alıcı bir biçimde yürütebileceği gözlemlendi. Bunun bir drama halinde uygulanması, çocuk daha rahat bir biçimde kendilerini ifade etmelerini sağladı. Çocuk bireyin, resim yoluyla kendini ortaya koyma sürecinde; her türlü dış ve iç baskıların güdümünde olmama istekleri doğrultusunda; özgün eser ortaya koyabilmek için, özgür olma talepleri saptandı.

Böyle bir etkinlikle çocuk bireylerin; kuraldışı bir anlayışla özgür ve özgün işler ortaya koyabileceği üzerinde duruldu. Etkinlik konusu üzerinde çocuk bireylerin, değişik sentezlerle farklı ürünler ortaya koyabilme yeteneğinin geliştirdiği, düşünsel kazanımların gerektiği zaman ve gerekli yerde kullanılabilmesi konusunda özendirildi. Yaşama, olaya ve dünyaya geniş bir perspektifle bakabilmek, algılayabilmek ve bunun için gerekli davranışları cesaretle uygulamanın bir yolu da sanattan geçtiği gözlemlendi.      

Sanat eğitimcilerinin çocuk bireyleri tanımaları, var olan şeylerden doyumsuzluğunu sürdürmeleri, mevcut eğitim ortam ve süreçlerini sürekli iyileştirmeleri, yaratıcılık ve özgünlüğün pekiştirilerek teşvik edilmeleri öncelikli benimsenmesi gereken tutumlardır. Bu bağlamda yaratıcılığı teşvik eden öğretmen özellikleri bilinmeli ve dahası içselleştirilmelidir.

Böylece; Çocuğu bir birey olarak kabul etme ve öyle davranabilme tercihini kullanır,  Çocuk bireyi özgür ve özgün olmaya özendirir,  onlara model olur, örnek sunumunda yaratıcılıklara yer verir, iyiye ve güzele ulaşılabilineceğini gösterir, Çocuk bireyin her birinin ayrı bir keşfedilmeye değer olduğunu anlar, farklılıkları olumlu olarak benimser, yüksek etkileme gücünü yakalayabilir.       

Bu nedenle yaratıcı çocukların gelişimi için, çocukça yetenekleri daha da geliştirilmelidir. Sonuçta sorun çözen, özgün kişilikli, araştırıcı, buluşcu, üretken, sevgi ve heyecanla hayata bağlı olarak yetişen çocuk bireyler “geleceklerini geleceğe taşıyacaktır”. Çünkü çağımız bilgi çağı olarak kabul edilmektedir.

En büyük güç bilgi gücüdür. Bilgiyi üreten ve onu üretime dönüştüren toplumlar, evrensel gelişmenin öncüleri olmaya devam edeceklerdir. Bilgiyi üreten ve özgün, özgünlüğüne düşkün sıra dışı çocuk bireylere ihtiyaç artmaktadır. Çünkü bu çocuk bireylerin hayal, öngörü ve kestirme güçleri yüksektir. 

SONUÇ VE ÖNERİ: 

·         Çocuk gelişiminde resim eğitimi, eğitimin en az diğer süreçleri kadar önemlidir.

·         Resim eğitiminde kendiliğinden etkinliklerin olumlu sonuçları dikkate alınarak, bu doğrultuda programlar planlanmalı.

·         Sanat eğitimcileri, çocuk bireyler ile anne ve babaları arasındaki diyalogları, Çocuk gelişimi ile beraber sanat eğitiminin de amacına ulaşmasına olumlu katkıda bulunmaktadır.

·         Bu tür bir resim tasarım uygulama sürecinde çocuk birey, kısa zaman içerisinde “göz ile düşünme yetisi kazanır.

·         Öğretim yöntem ve teknikleri ile teknoloji kültüründeki hızlı gelişmeler, ve öğretim personeli istihdamı sorunları dikkate alınarak resim eğitimi programının güncelleştirilerek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

·         Resim eğitimi diğer bütün sanat dallarının eğitimi gibi duyarlıkların eğitimidir. Duyarlıkları eğitilen çocuk, dünyaya da bu duyarlıklardan bakar ve onu, insana yakışır oluşumlarla gerçeklere taşır. Kırışoğlu, Olcay Tekin,  Sanatta Eğitim, görmek öğrenmek yaratmak, Pegem A Yayınları, 2. Baskı, Nisan 2002, Ankara, s.55Kırışoğlu, Olcay Tekin,  Sanatta Eğitim, görmek öğrenmek yaratmak, Pegem A Yayınları, 2. Baskı, Nisan 2002, Ankara, s.56Kurtuluş, Yıldız,

 http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/153-154/kurtulus.htmSungur, Fatma,www.evrensel.net/03/11/01/toplum.html#1  DİP NOTLAR


[1] Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Grafik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Ankara-TÜRKİYE [2]

Sungur, Fatma,www.evrensel.net/03/11/01/toplum.html#1[3]

Kurtuluş, Yıldız, http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/153-154/kurtulus.htm[4]

Kırışoğlu, Olcay Tekin,  Sanatta Eğitim, görmek öğrenmek yaratmak, Pegem A Yayınları, 2. Baskı, Nisan 2002, Ankara, s.55 

Yazar hakkında Tüm gönderileri gör Yazar website

admin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlenmiştir.

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.