Muhsin Yazıcı

Nereden çıktı şimdi 2. Abdülhamit?

Nereden çıktı şimdi 2. Abdülhamit?

Sultan 2. Abdülhamid, 1876— 1909 arası, Batı’ya karşı teslimiyetçi, Doğu’ya islamcı politikalar uygulayan istibdat dönemi Osmanlı Padişahıydı.

Son dönemde bazı çevrelerde 2. Abdülhamid hayranlığı her nedense (!) yine depreşti ve Osmanlı döneminin en ağır baskı , zulüm ve istibdat simgesi ve müsebbibi biri ilahlaştırılmaya çalışılıyor.

“Cumhuriyet neslinin kullandığı bütün eserlerin altında Abdülhamid’in imzası var”, şeklindeki haberi okuyunca anlam veremedim şahsen. Tarihe bir bakayım dedim.

Zira, açlık, sefalet, bölünmüşlük, toprak ve haysiyet  kaybı dışında pek bir şey yoktur yaptığı.  Üstüne üstlük, Cumhuriyet, o dönemin borçlarını da yıllarca ödemek zorunda kalmıştı. 2. Abdülhamid Han, 1876 – 1909 arasında 33 yıl boyunca Osmanlı’yı hafiyelikle yönetmiş, istibdat ve zulüm ile Osmanlı’ya verdiği zararları örtbas etmeye çalışmış, 1918 de de ölmüş birisiydi.

Osmanlı’nın bu dönemi için istibdat dönemi (baskıcı,  diktatörlük, operatif hafiyelik, derler.  Hani, Hafız Esad zamanındaki ‘muhabarat dönemi’ gibi.  Hatta daha kötüsü. Hafız Esad en azından 5 yılda bir usulen halkına seçtirtirirdi kendini. 33 yıl katı bir şekilde yönettiği ülkede elbette bazı binalar, camiler, hastane vb. rutin eserler yapılmıştır. Bu zaten normalde kim olursa yapılacak sıradan  işlerdi.

Ama neler kaybettirdiğini aşağıda bazılarını sadece sıralayacağım:

TARİHTEN DERSLER

Osmanlı’nın hızlı çöküş döneminde , artık borçlar ödenemeyecek duruma gelinmiş ve 1875 de Muharrem kararnamesi ile Moratoryum ilan edilmişti.

Meşrutiyet akımları hızla yükselme dönemindeydi. Hatta padişahlığın sona erdirilmesi, Cumhuriyet bile, dile getirilmeye başlanmıştı.

1876 da amcası Abdülaziz tahttan indirildi ve şüpheli şekilde öldü. Yerine ağabeyi V. Murat getirimişti, ancak o da ruhsal bunalım gerekçesiyle Boğazda Saraya hapsedildi.

Birkaç ay içindeki bu 2 iktidar değişimini MİTHAT PAŞA liderliğindeki meşrutiyetçi güçler yapmıştı. Meşrutiyetçilere Anayasa sözü ve taahhüttü veren Abdülhamid, Mithat Paşa tarafından saltanata getirildi.

Mithat Paşa sadrazam oldu. Ama uzun sürmedi. Kuraldır, getirilen, önce kendisini getirenleri götürür! 2. Abdülhamid, tahta oturmadan önce Mithat Paşa ve meşrutiyetçilere verdiği taahhüt uygun olarak 23 Aralık 1876 tarihinde Osmanlı’nın ilk Anayasasını  (Kanun-u Esasi) açıklayarak 1. Meşrutiyet Dönemini başlattı.

Anayasa’ya göre her ne kadar egemenlik halen padişahda kalıyor idiyse de. Yönetim meclis ile birlikte yapılacaktı. Anayasa’da temel haklar ve yargı bağımsızlığı güya güvence altına alınmıştı. 19 Mart 1877 de Meclis-i Mebbusan ve Ayan Meclisi‘ndan oluşan ilk Meclis açıldı. Ancak daha Meclis açılmadan 2. Abdülhamid Anayasadaki idari sürgün yetkisini kullanarak Mithat Paşa’yı sürgüne gönderdi.

Meclisi de zaten 18 Şubat 1878 de, yani açılışından 1 yıl geçmeden 30  yıllık tatile gönderdi. Ta ki, 1908 İttihat ve Terakki yanlısı subayların isyanı üzerine II. Meşrutiyet ilan edilene kadar.  Meclis-i Umum-i Milli 27 Nisan 1909 da 2. Abdülhamid’i  saltanattan indirdi ve yerine V. Mehmed’i getirdi. Bu arada günümüzde bazılarımızın örnek aldığı ve topluma empoze edilmeye çalışılan bu Padişahın 16 karısı vardı.

Eee, sevgili  Mithat Paşa,  birine kontrolsüz yetkiyi verdin mi, o da bunu önce sana karşı kullanır!!!

Bu arada istibdat ve baskı, diktatörlük, iç kargaşa, bölünme dışında en çok toprak kaybedilen dönemin, yani Osmanlıyı dağıtan Padişah,  2.Abdülhamit Han‘dır. 

Abdülhamid’in “BAŞARILI ESERLERİ”nden bazıları :

-1881 de Düyun-u Umumiye kuruldu.  Kısacası, maliye yabancılara teslim edildi.
 
– 9.000 kilometre kare Kıbrıs’ı İngilizlere Verdi. (1878)

-Yunanistan’ın Teselya’yı ilhakı,

-163.000 kilometre kare Tunus’un Fransızlara kaybı. 1881

– 1.089.000 kilometre kare Mısır’ın İngilizlere kaybı. 1882

-Somali’nin İngilizlere kaybı. 1884  

-Habeş’in İtalyanlara kaybı.

-Şark-ı Rumeli’nin Bulgarlara kaybı 1885-

Sırbistan, 77.400 km2

-Karadağ, 14.000 km2  

-Romanya , 238.000 km2 

-Makedonya ve Ermeni isyanları 1891-1895

-Yunan Savaşı 1897   Galip geldiği halde mağlupmuş gibi antlaşma yaptı.

-Girit’in kaybı (1898)

-Kuveyt’in özerkliği 1899

-Yemen isyanı 1905

-Bulgaristan’ın bağımsızlığı 1908

-Bosna Hersek’in Avusturya tarafından ilhakı 1908,

Osmanlı toprakları eridi. Bugünkü Türkiye’nin 2 katından büyük toprak kaybı yaşatan padişahıdır 2. Abdülhamid!
Osmanlı’nın 1876 ve 1909 yıllarının haritalarını yan yana koyun, farkı göreceksiniz.

Not: Sonra da çıkıp Lozan da bütün bu topraklar kaybedildi diyeceksiniz. Göz göre göre yalan söyleyeceksiniz.

M.Ülkü Caner  – Yurt Gazetesi / 22.01.2017

Yazar hakkında Tüm gönderileri gör Yazar website

admin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlenmiştir.

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.