Muhsin Yazıcı

Teklik anlayışı ve şiddet

Birbirinin kopyası olan bireylerin dünyasında bir insanın bir diğerinde keşfedebileceği hiçbir şey kalmamıştır; çekici tek şey nesnelerdir…

Artık farklı bakan, düşünen suçludur…

Teklik, gelişmenin, tartışmanın, bilimin, hoşgörünün karşıtıdır. Yani insan olmanın karşıtıdır.

Teklik şiddt üretir…

İŞİD/DEAŞ, Hitler, Stalin, Polbot hepsi teklik peşinde gittiler… İnsanoğluna düşünülemeyecek derecede acılar yaşattılar.

İslam coğrafyasında teklik egemen olduğundan bilim, sanat, estetik gelişmiyor. Farklı ortaya çıkan ne varsa anında yok ediliyor… Açın İslam tarihine bakın farklı düşünenlere ne olmuş. 1650’li yıllardan sonra Osmanlı Devleti’de teklik anlayışı egemen olunca gelişme durmuş ve sonunda yıkılmıştır. Osmanlı Devleti’nde Semerkant’tan gelen bilim insanlarının yerini Mısır Uleması alınca medreseler teklik anlayışına mahküm olmuştur. 1580’li yıllarda gözlemevi şeyhülislamın fetvası padişahın emri ile yıkılmıştır.

Ve günümüzde teklik anlayışı yeniden topluma giydirilmeye çalışılıyor. Günümüz dünyasında bunun mümkün olmadığını görmeleri için toplum büyük bedeller mi ödüyecek yaşayıp göreceğiz.

Muhsin Yazıcı

Yazar hakkında Tüm gönderileri gör Yazar website

Muhsin Yazıcı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlenmiştir.