Muhsin Yazıcı

ABD’li Eğitim Ekonomisti Hanushek: Ekonomisi gelişen PISA’da ilerliyor

ABD’li Eğitim Ekonomisti Hanushek: Ekonomisi gelişen PISA’da ilerliyor

Dünyanın lider üniversitelerinden Stanford’ta çalışmalarını sürdüren eğitim ekonomisti Eric Hanushek, TEDMEM Kürsü’nün konuğu oldu. Eğitim politikalarından alternatif yaklaşımlara birçok konunun konuşulup tartışıldığı etkinlikte Hanushek, ülkelerin gelişme hızlarıyla beceri düzeyleri arasındaki ilişki hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü akademisyen, ülkelerin 25 yıllık PISA eğilimleri incelendiğinde, ekonomik büyümenin performansları geliştirdiğini belirtti.

Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından düzenlenen TEDMEM Kürsü’nün eylül ayı konuğu dünyaca ünlü eğitim ekonomisti Eric Hanushek’ti.

OKULLARIN BECERİ ÜZERİNDEKİ ROLLERİ ÖNEMLİ

Eğitim gündeminin son 30 yılında önemli tartışmalara yön verip çalışmalar gerçekleştiren Hanushek, sınıf büyüklüğünün azaltılması, öğretmen niteliğinin ölçülmesi, becerilerin ekonomideki karşılığı gibi akademik ve politik olarak tartışılagelen konularda gerçekleştirdiği analizlerle eğitim politikalarını etkileyen öncü bir isim. TEDMEM Kürsü’de gerçekleştirdiği ‘Beceriler ve Ulusların Ekonomik Geleceği’ başlıklı konuşmasında okul niteliğini ve dünyanın değişen ekonomik düzeniyle etkileşimini odağa alırken, okulların beceriler üzerindeki potansiyel rollerine de dikkat çekti.

HARCAMALARIN NASIL YAPILDIĞI DAHA ÖNEMLİ

Hanushek, kalkınma için en etkili eğitim politikalarının “tüm öğrencilerin okula erişimini ve temel beceri düzeyine erişmelerini sağlama” hedefi üzerinden yapılabileceğini verilerle ortaya koydu. Bu konuda, ülkelerin milli gelirlerini yükseltmek için bireylerin becerilerini geliştirmesi gerektiğini belirterek, “Bu becerilerin artırılması için eğitimin süresi değil kalitesi artırılmalı” dedi. Ayrıca eğitime ayrılan kaynağın büyüklüğünün değil bu harcamaların nasıl yapıldığının eğitimin niteliğini yükseltme konusunda daha önemli olduğunu söyledi.

EKONOMİSİ GELİŞEN PISA’DA İLERLİYOR

Ekonomik büyümenin nitelikli bir eğitim sistemiyle mümkün olduğunu dile getiren Hanushek, ülkelerin 25 yıllık PISA eğilimleri incelendiğinde performanslarını iyileştiren ülkelerin zamanla ekonomik olarak büyüme gösteren ülkeler olduğuna dikkat çekti. Hanushek, PISA değerlendirmesinde Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 36’sının basit düzeydeki sorulara cevap vermeye zorlandığını hatırlattı. Hanushek eğitim niteliğinin arttırılmasında en önemli unsur olarak öğretmenleri işaret etti. Bunun yanı sıra Hanushek, ulusal düzeyde eğitimin niteliğinin arttırılması konusunda merkezi sınavların, hesap verebilirliğin, yerel düzeyde karar mekanizmasının oluşturulmasının, ailelerin öğrencileri yönlendirebilecekleri okulları seçebilmelerinin, performans odaklı teşviklerin önemli rol oynadığını dile getirdi.

http://www.hurriyet.com.tr/abdli-egitim-ekonomisti-hanushek-ekonomisi-gelisen-pisada-ilerliyor-40588167

            

Yazar hakkında Tüm gönderileri gör Yazar website

Muhsin Yazıcı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlenmiştir.

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.