Muhsin Yazıcı

Günün sorusu: ‘Fordist sistem’ nedir?

Amerikalı işadamı Henry Ford, takvim yaprakları 7 Ekim 1913’ü gösterdiğinde üretimde yürüyen bant tekniğini kullanmaya başladı. Ford bu düzenle çok kâr etti. ‘Fordist sistem’ olarak literatüre geçen bu üretim tarzı, geçen yüzyıl boyunca dünya genelinde en baskın olarak kullanılan üretim yöntemidir.

Bu sistem kitle üretimi ve kitle tüketimi üzerine kuruludur. Her bir işçi üretim bandında çok küçük ve vasıfsız bir işle görevlendirilmiş olup, bütünün, yani üretilen ürünün ne olduğu konusunda bilgisizdir. Bu bir anlamda, işçinin ürettiği ürüne yabancılaşmasıdır.

Fordizm kavramı, İtalyan Marksist düşünür Antonio Gramsci tarafından Amerikan endüstriyel yaşam biçimini belirtmek için de kullanıldı. Kavrama, kapitalist endüstrileşmenin daha çok 2. Dünya Savaşı sonrası gelişimiyle ilgili olarak da başvurulur.

İktisat terim anlamı:

Hareketli üretim bantları, özel amaçlı takım tezgâhları aracılığıyla ölçünleştirilmiş malların kitlesel seri üretiminin öngörüldüğü, ürün ölçünleştirilmesinin üretimin verimliliğini artırdığı ve artan istemin de bu ölçünleştirmeyi hızlandırdığı ve otomobil üreticisi Henry Ford’un geliştirdiği üretim biçimi.

www.muhsinyazici.com

Yazar hakkında Tüm gönderileri gör Yazar website

Muhsin Yazıcı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlenmiştir.

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.