Muhsin Yazıcı

Sınav değil roman… 180 kelimelik Türkçe, 100 kelimelik matematik soruları

ÖSYM’nin internet sitesinde yeni üniversiteye geçiş sistemi YKS’nin ilk oturumuna dair yayımlanan örnek sorular, uzunluğuyla şaşırttı. Aralarında 180 kelimelik Türkçe, 120 kelimelik fen bilgisi, 100 kelimelik matematik soruları var. Din dersini seçmeyenler.

ÖSYM, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) son şeklini verdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) örnek sorularını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kaldırılan YGSLYS sisteminin ardından YÖK’ün bir ayda üç kez değiştirerek son şeklini vermeye çalıştığı sınav sisteminde yüz binlerce adayı ilgilendiren belirsizlikler devam ediyor. ÖSYM’nin açıkladığı örneklerde soruların uzunluğu dikkat çekerken, sorular arasında 180 kelimelik Türkçe, 120 kelimelik fen bilgisi, 100 kelimelik matematik, 85 kelimelik din sorusu yer aldı.

Metin ağırlıklı sınav

Yeni sisteme göre 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler ve 20 fen bilgisi sorusunun yer aldığı örnek kitapçıkta, üniversite adaylarının okuduğunu anlama becerisini ölçme kriteri öne çıktı. Sorulardan önce uzun metinlerin kullanıldığı Türkçe testinde, YGS dönemine karşın metinden çıkarım yapma becerisini ölçen sorular artırıldı. Soruların YGS-LYS öncesindeki sistem olan ÖSS’ye benzerliği de dikkat çekti. Örnek sorularda öğrencilerin dikkatini çekecek güncel, popüler dizilerden örnekler ve onlara bilgi veren metinler de yer aldı. Türkçe soruları arasında Platon, Erasmus ve Machiavelli gibi düşünürler, yazar Borges, piyano virtüözü Arthur Rubinstein, tarihçi Halil İnalcık ile “Sherlock Holmes, Harry Potter, Game of Thrones” gibi güncel yapımlara yer verildi.

Tarihte ezber şart

Tarihte ezber şart Sosyal bilimler testinde Türkçe bölümünün aksine tarih sorularında çıkarım yerine bilgi ölçümü dikkat çekti. Çoğunluğunun ezber soruları olduğu gözlemlenen sosyal bilimler testinde bazı sorularda “en az”, “en fazla” gibi kavramların altının çizilmemesi hâlâ teknik hataların yapıldığını gösterdi. Coğrafya testinde resim ve grafiklerden yararlanan ÖSYM, felsefe soruları öncesinde ise uzun metinlere yer vererek anlama yeteneğini ölçme yoluna gitti.

Okumalı matematik

Üniversite adayları yeni sistemde artık matematik testinde de iyi bir Türkçe’ye sahip olmaları ve okuduğunu anlamaları gerekecek. Örnek kitapçıkta matematikte de uzun paragraflı sorular yer aldı. En uzun sorunun 100 kelimeye ulaştığı matematik testinde, adaylardan dört işlem, grafik okumanın yanı sıra yazılı olarak verilen sorularda sayısal düşünceleri ölçülecek. Fen bilgisi bölümünde de uzun soruların yanında, parantez içinde verilmesi gereken yabancı terimler soru kökünde yer aldı. Sorularda “adezyon, kohezyon” gibi kavramların “yapışma, birbirini tutma” gibi Türkçe karşılıkları parantez içinde verildi.

Katsayılar hâlâ kesinleşmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla sistemin yenilenmesinin ardından yeni bir Saray müdahalesi ile soru yapısı değiştirilen TYT’de soruların katsayı belirsizliği ise devam ediyor. İlk açıklandığında sadece Türkçe ve matematik sorularının yer aldığı ve yüzde 50 ağırlığı ile oluşan TYT’de, sosyal ve fen bilgisi derslerinin eklenmesinin ardından soru ağırlıkları bilinmiyor. Edinilen bilgeye göre, YKS için ÖSYM ve YÖK’ün toplantıları devam ederken, öğrenciler belirsizlikler için sınav kılavuzunun açıklanmasını bekleyecek. Başvuruları 1-21 Mart’ta yapılması planlanan YSK için klavuzun da başvurulardan bir hafta önce açıklanacağı öğrenildi.

ÖSYM yine‘Atatürk’ diyemedi

Örneklerde, 1919’da işgallere karşı direniş mitingleri ve protestolar düzenlenmesini isteyen Havza Genelgesi’ni konu eden soruda ÖSYM’nin “Atatürk” diyememesi dikkat çekti. Geçen yıllardaki YGS sorularının aksine tek bir soruda Atatürk’ü konu eden ÖSYM, “Mustafa Kemal” demekle yetindi.

Sen misin din dersini seçmeyen!

Örnek kitapçıkta en dikkat çeken unsurlardan biri de ‘zorunlu’ din dersinden muaf tutulan öğrencilere sorulacak alternatif felsefe soruları oldu. 5 soruluk din kültürü ve ahlak bilgisi sorularında ezber ve bilgi soruları yer aldı. Din dersini mahkeme kararı ile dersten muaf olan veya farklı dinlerden olan öğrenciler için “yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan” başlığı ile hazırlanan sorular, din sorularının toplamından 2 kat uzun ve zor olması ile dikkat çekti.

Zamanla yarışılacak

Uzmanlara göre TYT, genel olarak YGS’ye çok benziyor. Geometri başta olmak üzere bazı dersler için süre yetersiz.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) örnek soruları, eğitim uzmanlarına göre, YGS ve ABD’deki SAT sınavı ile benzer özellikler gösteriyor. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları bölüm başkanlarının örnek sorular üzerinde yaptıkları inceleme sonuçları şöyle:

MATEMATİK: 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda alınan matematik bilgi ve kültürünün kullanılmasına yönelik olup, öğrencilerin sahip oldukları yeteneği, bilgi ve kültürü kullanarak, analiz-sentez yapabilecekleri temel düzeyde sorular sorulmuş. YGS’ye göre, yetenek ve temel düzey bilgisi içeren sorular daha çok, doğrudan bilgi isteyen sorular daha az.

GEOMETRİ: Daha önceki yıllarda sorulan sorularda öğrencinin o soruyu çözebilmesi için konuyla ilgili formül ve bağıntıları bilmesi gerekirken, yeni yayımlanan örnek sorularda soruların bazılarında soruyla ilgili kavram, bağıntı, formül soru kökünde öğrenciye verilerek öğrencinin ezberden uzak kalarak bu bilgiler doğrultusunda analiz sentez yeteneği, bilgiyi yorumlama ve kullanma becerisinin de ölçülmesi hedeflenmekte gibi görünüyor. Ayrıca verilen süre soruların çözümü için yeterli olmayacak.

FİZİK: Sorular son 3 yıldır yapılmakta olan YGS’nin Fizik bölümü ile benzer sorular içermekte olup lise müfredatının 9.ve 10. sınıf düzeyinde.

KİMYA: Sorular geçen senelerde uygulanan YGS’deki sorularla farklı değil ve bilgiye dayalı.

BİYOLOJİ: Sorular, 9. sınıf ve 10. sınıf MEB kitaplarındaki ünitelere ait bilgileri içeriyor.Sorular temel bilgilere ve bilginin yorumlanmasına dayalı olup, müfredata hâkim bir öğrencinin kolaylıkla yapabileceği nitelikte.

TÜRKÇE: Örnek test, daha önce dillendirilen “TYT Türkçe soruları, ALES Türkçe sorularının mantığıyla hazırlanabilir” söylemini desteklemiyor. Soru dağılımları incelendiğinde bilgiye dayanan soru sayısının ÖSYM’nin önceki sınavlarına göre artırıldığı görülüyor. Örnek testin zorluk derecesinin “orta” olduğu görüşü ağırlık kazandı.

TARİH: YGS sorularına çok yakın.

COĞRAFYA: Geçmiş yıllarda YGS’de kullanılan sorulara paralel olarak 3 soru 9. sınıf, 2 soru 10. sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmış.

FELSEFE: YGS’de olduğu gibi öğrencilerin bilgi ve yorumlama becerisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşuyor.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/879829/Sinav_degil_roman…_180_kelimelik___Turkce__100_kelimelik_matematik_sorulari.html

         

Yazar hakkında Tüm gönderileri gör Yazar website

Muhsin Yazıcı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlenmiştir.

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.