Muhsin Yazıcı

Dijital tehlike alarmı

Çocuklar sanal dünyanın risklerine karşı korunamıyor…

Dünyadaki her üç internet kullanıcısından biri çocuk ve hükümetler onları dijital dünyanın tehlikelerinden korumakta yetersiz kalıyor. “Derin Web” gibi dijital ağlar çocuğun online cinsel istismarı dahil olmak üzere sömürü ve istismarın en kötü biçimlerini mümkün kılıyor. Çocuk istismarına ilişkin 10 URL’nin 9’undan fazlasının merkezi ABD, Fransa, Hollanda, Kanada ve Rusya’da bulunuyor.

Değişimin dışında…

UNICEF’in “Dünya Çocuklarının Durumu 2017: Dijital Bir Dünyada Çocuklar” başlığını taşıyan raporu, dijital teknolojinin çocukların yaşamını ve yaşam şanslarını etkilediği farklı alanlara, sunduğu fırsatlara ve bunların yanı sıra barındırdığı tehlikelere de işaret ediyor. Raporda hükümetlerin ve özel sektörün değişimin hızına ayak uyduramadığı, çocukları yeni risk ve olumsuzluklara karşı korumada yetersiz kaldığı, en dezavantajlı konumdaki milyonlarca çocuğun da değişimin dışında bırakıldığı vurgulanıyor.

Dezavantajlı çocuklar…

Rapor, dijital teknolojinin yoksulluk içinde büyüyenler ya da insani açıdan olağanüstü durumlardan etkilenenler de dahil olmak üzere en dezavantajlı konumdaki çocuklara sağlayabileceği yararlar üzerinde de duruyor. Bunlar arasında çocukların bilgiye erişimlerinin artması, dijital işyeri becerilerinin gelişimi, başkalarıyla bağlantıya geçip görüşlerini aktarma imkânlarına ulaşmaları yer alıyor. Rapora göre, dünya gençlerinin yaklaşık üçte biri (346 milyon genç) internet erişimine sahip değil; bu durum eşitsizlikleri daha da derinleştirirken, çocukların giderek dijitalleşen ekonomiye katılım olanaklarını da azaltıyor.

Hükümetlere çağrı

Raporda ayrıca internetin çocukları çeşitli risk ve olumsuzluklara açık hale getirmesi konusu da ele alınıyor. Bu risk ve olumsuzluklar arasında çocukların özel bilgilerinin kötü amaçlar için kullanılması, zararlı içeriğe erişim ve siber zorbalık gibi durumlar yer alıyor. Rapora göre mobil araçların yaygınlaşması sonucunda erişim, çok sayıda çocuk için daha tehlikeli hale geldi.

UNICEF; dijital alanı çocuklar için daha eşit ve güvenli hale getirme açısından hükümetlere, dijital teknoloji sektörüne ve çocukları online olarak koruma konularına öncelik tanımaya çağırıyor.

ÖNERİLER

* Tüm çocukların kaliteli internet içeriklerinden faydalanabilmesi için çocuklara uygun maliyetli internet erişimi sağlanmalı.

* Çocuklar; çevrimiçi tüm risklerden; istismar, çocuk ticareti, siber zorbalık ve uygunsuz materyallere maruz kalmak da da hil olmak üzere korunmalı.

* Bilgilerinin gizliliği sağlanmalı.

* Çocuklara bilgili, katılımcı ve dijital dünyada güvende olmalarını sağlamak için dijital okuryazarlık dersi verilmeli.

* Dijital dünyada çocuklara koruma ve fayda sağlamaya yönelik etik standartlar ve uygulamalar geliştirmeleri için özel sektörün gücünden yararlanılmalı.

En az Afrika’da

* İnterneti en fazla kullanan yaş grubunu gençler oluşturuyor. Tüm dünyada toplam nüfusun yüzde 48’i internet kullanırken gençler arasında bu oran yüzde 71’e ulaşıyor.

* İnterneti en az kullanan gençler Afrika’da yaşıyor. Avrupa’da 25 gençten yalnızca biri internet kullanmazken Afrika’da 5’te 3 olarak karşımıza çıkıyor.

* Tüm web sayfalarının yaklaşık yüzde 56’sı İngilizce ve pek çok çocuk anlayabileceği ya da kültürel açıdan kendisine uygun içerik bulamıyor.

* Küresel ölçekte belirlenen çocuk istismarına ilişkin 10 URL’nin 9’undan fazlasının merkezi beş ülkede: ABD, Fransa, Hollanda, Kanada ve Rusya.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yasam/887063/Dijital_tehlike_alarmi.html

Yazar hakkında Tüm gönderileri gör Yazar website

Muhsin Yazıcı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlenmiştir.

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.