Muhsin Yazıcı

Gençler arasında şiddet tırmanıyor

Dünya genelinde 130 milyon öğrenci okulda zorbalıkla karşılaşıyor. Gerekli önlemler alınmazsa 2030’da yaklaşık 2 milyon çocuk ve ergenin şiddet nedeniyle öleceği tahmin ediliyor. Dünyada yaklaşık 15 milyon kız çocuğu cinsel eylemlere zorlanıyor.

Dünyada okul çağındaki 732 milyon çocuğun yarısı, okullarda fiziksel cezanın tam olarak yasaklanmadığı ülkelerde yaşıyor. Dünya genelinde 130 milyon öğrenci okulda zorbalıkla karşılaşıyor.

Gerekli önlemler alınmazsa 2030 yılında yaklaşık 2 milyon çocuk ve ergenin şiddet nedeniyle öleceği tahmin ediliyor. 300 milyon çocuk, aileleri ya da bakıcıları tarafından disiplin amaçlı ceza görüyor ve bu çocukların 250 milyonu fiziksel yollarla cezalandırılıyor. Dünyada 1-19 yaş aralığındaki yaklaşık 15 milyon kız çocuğu, yaşamlarının bir noktasında cinsel ilişkiye ya da başka cinsel eylemlere zorlanmış.

Yaşla eğilim artıyor

Uluslararası Çocuk Merkezi Adolesan, Genç ve Kadın Sağlığı ve Hakları Program Direktörü Dr. Ayşegül Esin’in verdiği bilgilere göre, Türkiye’de gençlerin birinci sıklıkta ölüm nedeni dışsal yaralanma ve zehirlenme. Yani Türkiye’de gençler tamamıyla önlenebilir bir nedenle ölüyor. Gençlerin büyük çoğunluğunun şiddeti arkadaş, okul ortamında yaşadığına dikkat çeken Dr. Esin, “Toplumda yaş ile birlikte şiddete eğilim ve tolerans gelişmektedir. Şiddetle mücadele gençlerden başlanırsa başarılı olunamaz. Eğitime çocukluktan ve hatta anne babadan başlanmalı, çocuğun fiziksel şiddet ile disipline edilme tutumundan vazgeçilmeli, aile, okul, toplum ve ilgili paydaşlar ile çözüm yolları birlikte üretilmeli ve hayata geçirilmelidir” dedi.

Genç şiddeti nedir?

Gençlerin şiddetinin, her gün binlerce genci, ailelerini, okulları ve toplumları etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Dr. Ayşegül Esin, şöyle devam etti: “Gençlerin şiddeti, 10 ile 24 yaşları arasındaki gençlerin başkalarını tehdit etmek veya zarar vermek için kasıtlı olarak fiziksel güç veya güç kullandıklarında ortaya çıkar. Gençlerde kabul görmeme, kırılma, gücenme, anlaşılmama, reddedilme, engellenme, korku, kaygı, hayal kırıklığı, yalnızlık gibi acı veren olay ve duygular şiddete dönüşebilmektedir.”

Ulusal plan şart

UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü’nün şiddete son verilmesi için önerileri:

* Çocuklara yönelik şiddetin azaltılmasını hedefleyen eğitim, sosyal refah, adalet ve sağlık sistemlerinin yanı sıra toplum ve çocuklarla da işbirliği yapılarak oluşturulan ulusal planların hazırlanması.

* Yetişkinlerin davranışlarının değiştirilmesi; ekonomik ve toplumsal eşitsizlikler, şiddeti mazur gören toplumsal ve kültürel normlar, yetersiz politikalar ve yasal düzenlemeler, mağdurlara yönelik hizmetlerin yetersizliği, şiddeti önleyen ve bu olguya tepki veren etkili sistemlere yapılan yatırımların sınırlılığı gibi çocuklara yönelik şiddete katkıda bulunan faktörlerin ele alınması.

* Ulusal politikaların, şiddet içeren davranışların asgariye indirilmesi, eşitsizliklerin azaltılması, ateşli ve diğer silahlara erişimin sınırlandırılması gibi konulara odaklanması.

* Sosyal hizmet sistemlerinin kurulması ve şiddet deneyimi yaşamış çocuklara ilişkin yönlendirme, danışma ve tedavi hizmetlerini verecek sosyal hizmet uzmanlarının eğitilmesi.

* Çocukların, ebeveynlerin, öğretmenlerin ve halkın farklı biçimlerdeki şiddeti tespit edecek şekilde eğitilmesi, şiddet olaylarını rahatça dile getirip bildirebilecekleri şekilde güçlendirilmesi.

* Çocuklara yönelik şiddet konusunda daha detaylı analiz edilmiş veriler toplanması ve sağlanan ilerlemenin sağlam izleme ve değerlendirme sistemleriyle takip edilmesi.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/891668/Gencler_arasinda_siddet_tirmaniyor.html

Yazar hakkında Tüm gönderileri gör Yazar website

Muhsin Yazıcı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlenmiştir.

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.