Muhsin Yazıcı

Akıl ve vicdan kararması…

İktidar olamadıkları dönemde: “Tek tip eğitime hayır”, “tek tip yaşam biçimine hayır”, “tek tip kıyafete hayır”, “tek tip zihniyete hayır” diye yeri göğü inletenler; gücü ellerine geçirince; “tek tip eğitimi”, “tek tip kıyafeti”, “tek tip zihniyeti” sonuna kadar dayatıyorlar.

Ne insana, ne de evrensel değerlere saygıları var! İkiyüzlü bir durum, yani ciddiyetsizlik egemen olmuş…

Er ya da geç geldikleri konuma döneceklerdir. Çünkü ortak yaşam değerlerine ne sahip çıkıyorlar ne de saygıları var.

İnsanlık tarihi özgürlük mücadelesinin hikâyesidir.

Eğer ortak bir yaşam istekleri varsa KHK ile çıkarılan şu maddeyi derhal kaldırmaları gerekiyor: “Resmi bir sıfat taşıyıp, taşımadıklarına veya resmi bir görev yerine getirip, getirmediklerine bakılmaksızın darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere cezai sorumsuzluk…”

Akıl alacak gibi değil…

Hak aramak için sokağa çıkan herkesi teröre destek diye yorumlarsan ve kendine pay çıkaran şiddet yanlısı grupları ya da kişileri nasıl durduracaksınız?

Bu şekilde devletin kolluk güçlerinin yanına bir de “gönüllü” birlikleri katmak, paralel bir devlet kurmak anlamına gelir. Devletin resmi güvenlik güçlerinden bağımsız olarak, devlete değil, kim tarafından nasıl örgütlendiği belli olmayan ve denetlenmeyen milis güçleri ortaya çıkarır ki, bu durum denetimsiz şiddetin alt yapısını oluşturur. Buna bir “ordu” demek de, bir “polis gücü” demek de zor. Bu, sözlükte olmayan bir kavram. Herhangi bir medeni toplumun sözlüğünde olmayan bir kavram.

Bir hukuk devletinde yurttaş suçu önleme görevini kendine nasıl verecek?

Bir hukuk devletinde yurttaşın sokağa çıkanı kendince suçlu olup olmadığını yargılama görevini nasıl yapacak?

Bir hukuk devletinde sokağa çıkanı, sokağa çıkan yargıladıktan sonra suçlu görüyorsa cezasını nasıl uyguluyacak?

Yani bir kişiye ya da gruba devletin tüm yetkilerini nasıl vereceksiniz?

Sokağa çıkanlara karşı, kendi kafalarına göre yasa mı(?), kural mı(?) koyacaklar.

Koydukları kuralları nasıl uygulayacaklar?

İşin en garip tarafı da çıkacak sonuçlardan hiç bir şekilde sorumlu olmayacaklar.

Buna akıl ve vicdan kararması denir…

Oysa istenen ne olmalı diye düşününce aşağıdaki değerlere sahip olmamız gerekmiyor mu?

Özgür düşünce, özgür irade, laik toplum, laik eğitim, güçler ayrılığına dayalı yönetim sistemi, bağımsız hukuk, bağımsız üniversite, özgür basın, yazılı ve sözlü ifade özgürlüğü, hilesiz seçimler gibi insan hakkına saygılı yaşamın gerekleridir ve egemen düşünceye dönüşmelidir.

Özellikle “laik toplum” ilkesine evlatlarımıza sahip çıkar gibi sahiplenmeliyiz. Ancak ortak yaşam değerlerimizi koruyabiliriz. Aksi halde gücün hukuku, tek tip yaşam biçimi egemen olur ki, bu toplum için pimi çekilmiş bomba gibidir. Nerede ne zaman patlayacağını kimse kestiremez.

Hele hele zıtlaşmanın arttığı bir dönemde toplumu ayrıştıracak davranışlardan, kışkırtıcı konuşmalardan, yetkili yetkisiz herkesin sakınması gerekiyor.

Bilgi Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre gençlerin kendi toplumsal gruplarının üstünlüğüne duydukları inanç arttıkça, diğer gruplara karşı ötekileştirme algıları yükseliyor.

Gençlerin yüzde 90’ı kızlarının başka gruptan biriyle evlenmesini kabul etmeyeceğini söylüyor, yüzde 84’ü ise çocuklarının başka grupların çocuklarıyla arkadaşlığına bile karşı.

Yine araştırmadan çıkan sonuca göre: Komşu olarak istemeyenlerin oranı, o gruptan birini işe almayı düşünmeyenlerin oranıyla benzer şekilde yüzde 80. Bu rakamlar da bize gençler arasında “sosyal mesafe”nin yüksek olduğunu gösteriyor.

İşte laiklik ve ortak yaşam biçimlerine saygının önemi ortaya çıkıyor. Gruplararası farklılıkları, saygıya dayalı yaşam biçimine, çatışmaya fırsat vermeden, birlikte yaşam isteğine dönüştürmek aslında bizim elimizde.

Muhsin Yazıcı – 25.12.2017

Yazar hakkında Tüm gönderileri gör Yazar website

Muhsin Yazıcı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlenmiştir.

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.