Muhsin Yazıcı

Günün sorusu: Osmanlı Devletinde ilk nüfus sayımı hangi padişah tarafından yapıldı?

Osmanlı Devleti döneminde ilk nüfus sayımının hangi padişah döneminde yapıldığı, Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Vize sınavının gündem konusu oldu.

Peki, ilk nüfus sayımı hangi padişah döneminde gerçekleştirilmiştir? İşte, o sorunun yanıtı.

Nüfus sayımı tarihte ilk kez 2. Mahmut zamanında gerçekleştirilmiştir.  II.Mahmut 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmıştı ve onun yerine müslüman çocuklardan oluşan Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı bir ordu kurmuştu.Bu orduya kaç asker alınacağını öğrenmek için nüfus sayımı emrini verdi.Bu nüfus sayımı 1831’de oldu ve sayımın nedenlerinden biri de halktan alınacak vergileri hesaplamaktı. Sayımda sadece erkekler sayılmıştır.

Yazar hakkında Tüm gönderileri gör Yazar website

Muhsin Yazıcı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlenmiştir.

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.