Muhsin Yazıcı

Gavur padişahtan gavur Kemal’e

Yıl 1789. Fransız İhtilali başlamıştır. Dünya artık değişecektir.

Aynı yıl Osmanlı’da tahta III. Selim geçmiştir.

Yenilik yanlısı bir padişahtır III. Selim. Çünkü, yenilik yapılmazsa ordu artık yenilecektir. Osmanlı çökecektir. Yeni bir ordu kurmaya kalkar, Nizam-ı Cedit. Hemen karşısına “mollalar- yeniçeriler-esnaf” ittifakı dikilir, “Gâvur Padişah” diye bir sıfat takarlar. Yenilik yapılamaz.

  1. IV. Mustafa. Bir yıllık saltanat.
  2. II. Mahmut. Yenilikçi bir padişah daha. Ona da Gâvur Padişah diyeceklerdir. Ama o yenilikler yapar. “Yeniçeri Ocağı’’nı yok eder. Tıbbiye, Harbiye onun zamanında kurulur. İlk kıyafet devrimini yapar.
  3. Abdülmecit tahta geçer. O da yeniliklerden yanadır.

Ama bu girişimlerin hepsinin karşısına Atatürk’ün kaldırdığı o yapılar dikilir. Padişahları gâvurlukla suçlar. Dinsizlikle suçlar.

Bu yapılar aslında insanları koşullandıran zihinsel kalıplarile sonradan beyin yıkama adı verilecek telkin sistemiyle kendi gruplarını yönetmektedirler. Toplumu da böyle yönetmek isterler.

En büyük değişimi, devrimi Mustafa Kemal Atatürk yapmıştır. Doğal olarak gericilerin gözünde en büyük gavur da O’dur. Atatürk’e “dinin toplumdaki etkisini azalttı” diyerek geleneksel yapıyı bozduğu savıyla karşı çıkarlar. İslam tarihini Türk tarihine, Osmanlıcayı Türkçeye, medrese eğitimini modern okula, kadı yargısını laik hukuka dönüştürdüğü için de “toplumu köklerinden ayırmakla” suçlarlar.

Ama ne suçlama… ”Keşke Yunan galip gelseydi…” diyebilmekteler.

Kurtuluş Savaşı’nda İngiliz ve Yunanlılarla birlikte davranmaktan rahatsız olmazlar. “İngiliz Muhipler (sevenler) Cemiyeti”ni kuranların torunları Mustafa Kemal’i İngiliz ajanı olmakla suçlarlar.

Canını ortaya koyup Anadolu İhtilalini başlatan Mustafa Kemal Atatürk’e değil; 17 Kasım 1922 tarihinde bir İngiliz gemisiyle kaçan Vahdettine saygı gösteririp överler.

Yıl 2018’I göterirken, geçmiş ortaçağ özlemi yaşayanlarla, Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaşlık ilkelerine bağlı insanların mücadelesi geleceğimizi belirleyecek. Uzun aşamada “Ortaçağ” özentilerinin hiç bir şansı yok. Ama kısa dönemde topluma acı çektirebilirler. Zaman kaybına neden olacaklardır.

Muhsin Yazıcı – 19.11.2018

Yazar hakkında Tüm gönderileri gör Yazar website

Muhsin Yazıcı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlenmiştir.