Muhsin Yazıcı

Habitat Derneği’nin raporuna göre gençlerin işi artık daha zor

Gençler arasında umutsuzluk büyüyor. Ekonomik krizin vurduğu gençlerde memnuniyetsizlik oranı yüzde 50’ye ulaştı. İşsiz gençler geleceklerinden umudu keserken iş arayan gençlerde de ciddi artış yaşandı.

Her dört gençten biri yurdışında eğitim görmek isterken başka bir ülkeye yerleşmek isteyenler de arttı. Gençlerin yurtdışı talebinde ilk sırada iş imkânları yer aldı.

Habitat Derneği, “Gençlerin İyi Olma Hali Raporu”nu açıkladı. Rapor 16 ilde yüz yüze anketlerle, 18-29 yaş dilimindeki 1000’i aşkın gencin katılımıyla hazırlandı.

Memnuniyet düştü

Gençler arasındaki son araştırmasını 2017’de yapan Habitat’ın raporunda, yaşamlarından memnun olan gençlerin oranında son 2 yılda 11 puanlık bir düşüş yaşandı. Yaşamdan memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2017’de yüzde 71 iken 2019’da yüzde 60 olarak belirlendi. Gençlerde gelecek umudunda da benzer bir şekilde düşüş yaşandı. 2017’de umutlu olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 67 iken 2019’da ise umutlu olanlar yüzde 55’e düştü. Gelecekten umutlu olanların oranı erkeklerde yüzde 26, kadınlarda 21’de kaldı. Biraz umutlu olanların oranı erkeklerde yüzde 28, kadınlarda yüzde 34 iken umutsuzların oranı yüzde 50’ye yaklaştı. Hayatından memnun olmayanlar ve gelecekten umudu kesenlerin başında iş arayan gençler geldi. İş arayan gençlerin yüzde 60’tan fazlası gelecekten umutsuz olduğunu belirtti.

İş arayanlarda artış

Gençlerin çalışma durumuna 2017 araştırması ile karşılaştırmalı bakıldığında, çalışanların oranı yüzde 53’ten 44’e geriledi. İş arayanların oranı ise yüzde 8’den yüzde 13’e yükseldi.

İş bulmak zorlaştı

Gençlere, “Herhangi bir nedenle iş arasanız, yaşadığınız yerde kolaylıkla iş bulabilir misiniz” sorusu yöneltildiğinde 2017 araştırmasında yüzde 69’unun “zor olur” yanıtını verdiği belirlenirken 2019 araştırmasında ise bu oran yüzde 72’ye yükseldi. Kolay iş bulamayacağını belirten gençlere bunun en önemli sebebi sorulduğunda ise gençlerin yüzde 50’si yaşadıkları yerde yeterli iş olanaklarının olmadığını belirtti.

Kriz gençleri de vurdu

Gençlerin yüzde 83’ü Haziran 2018’den itibaren Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini belirtirken bu oran iş arayanlarda yüzde 92’ye yükseldi. Gençlerin, yüzde 38’i bazı zorunlu giderleri ödeyemediği zamanlar olduğunu, yüzde 28’i gelecek ile ilgili planlarını ertelediğini, yüzde 27’si kredi kartı borçlarından ödeyemedikleri olduğunu, yüzde 21’i ailesinden birinin işsiz kaldığını, yüzde 20’si iş aramak ya da çalışmak zorunda kaldığını dile getirdi. İş aramaktan vazgeçenlerin oranı yüzde 9’a yükseldi. Gençlerin yüzde 7’si de kriz döneminde eğitimine ara verdiğini belirtti.

Kadınlar güvende hissetmiyor

Gençlere yaşadıkları yerde hava karardıktan sonra kendilerini güvende hissedip hissetmedikleri sorulduğunda, genç erkeklerin yüzde 70’i kendisini güvende hissettiğini belirtirken, genç kadında güvende hissetmeyenlerin oranı yüzde 50’ye yaklaştı.

Cumhuriyet

 

Yazar hakkında Tüm gönderileri gör Yazar website

Muhsin Yazıcı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlenmiştir.