Muhsin Yazıcı

Cehalet, inançlar ve hain virüsler

İnsanlık tarihi boyunca milyonlarca insan cehaletin beslediği inançlar yüzünden öldü, öldürüldü. Dünyanın en güçlü ülkesi Amerika’da cehalet örneklerine çok rastladım. Dünyamızda en yaygın en etkili olan güçler,  cehalet ve inançlardır. 15-16’ıncı yüzyıllara kadar insanlık tam bir cehalet içinde yaşamıştır.

9-13 yüzyıllarda “din var, inançlar var ama akıl, mantık ve felsefe de var” diyen, antik Yunan eserlerini Arapçaya çeviren İslam filozofları yaşamıştır İbni Sina- İbni Rüşt, İbni Haldun, Farabi daha birçoğu. Ama ne acıdır ki onlardan İslam dünyası değil Avrupa düşünürleri yararlandı. Reform ve Rönesansın doğuşunda antik Yunan eserlerini Arapçaya çevirip okuyan bu filozoflar etkili olmuştur. Reform ve Rönesansı aydınlanma izledi.

Hâlâ uzaktayız

Aydınlanma aklın ve bilimin dogmalara üstünlük kazanması ve insanlığın kurtuluş manifestosudur. Ama İslam dünyası başta olmak üzere insanlığın büyük bölümü hâlâ aydınlanmadan uzaktır.

Emperyalizm bundan büyük yarar sağlıyor. Türkiye’ye aydınlanma Atatürk’le geldi. Matbaayı yurda 270 yıl sonra getiren, resmi, heykeli günah sayan Osmanlı’dan aldığımız miras maalesef cehalettir. Osmanlı’ya duyulan büyük özlem de öyle.

Cumhuriyet devrimlerine karşı çıkanlar ilk fırsatta çağdaş eğitime saldırdılar. İktidara gelen muhafazakâr politikacılar aydınlanmadan değil cehalet ve inançlardan yana oldular. Oy alabilmek de bu tercihi gerektiriyordu. Bunları görmezden gelip refah, kalkınma hikayeleri uydurmak bağışlanmaz aymazlıklardır.

Yurtseverliğin gereği

Bugün minnacık bir virüs dünyayı altüst ediyor. Yurdumuzda bir Sağlık Bakanı’nın akılcı ve iyi niyetli çabalarına tanık oluyoruz ama cehalet yine sahnede. Alınan önemlere aldırmayanlar, camileri duaların koruyacağına ve hastalıklar ve salgınlar için etkili dualar olduğunu savunanlar var. Bu akıldışı hurafe ve inançların nelere mal olduğunu ülkenin yönetiminde rol oynayanlar artık görmeli.

İnşallah bu hain virüsü çok kayıp vermeden atlatırız ama cehalet virüsü daha yaygın ve daha tehlikeli. Onunla çok tutarlı çok kapsamlı bir mücadele yaşamsal bir önem taşıyor.

Ülkesini, halkını sevenlerin her şeyden gittikçe yaygınlaşan ve bu güzelim ülkeye çok pahalıya mal olan bu cehalet ve sahte inançlar virüsü ile mücadele etmesi bir yurtseverlik gereğidir. Açıkça akıldan, bilimden, aydınlanmadan uzak bir toplum huzura, demokrasiye sosyal hukuk devletine sahip olamaz. Bu mücadele büyük öncelik taşıyor.

Prof. Dr . Coşkun Özdemir       Cumhuriyet / 19 Mart 2020 Perşembe

Yazar hakkında Tüm gönderileri gör Yazar website

admin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlenmiştir.