Muhsin Yazıcı

Edremit Kelebek Güvercini ve Özellikleri

Boyu, gaga ucundan kuyruk sokumuna kadar 36 cm. Kuyruk teleği uzunluğu 14 cm. gaga boyu 2 cm. Vücut ağırlığı ortalama 305 gr.dır. 3-4 cm. olan tüylerin yumuşaklığı olduğundan daha hafif hissedilmesini sağlar. Kuyruk telekleri 14-16 tane olup birbiri üzerine kısmi bindirme ile hafif bir bombeli görünümü verir.

Kanat uçları, kuyruk uçlarıyla aynı hizadadır. Uzun ayak ebatları vücuduyla orantılıdır ve paçalıkları parmak ucuna kadar inip yana taşar. Göğüsten basenlere doğru (karşıdan bakıldığında göğüs ince ve kuyruk uyumlu) paralel görüntü sergilerler. Vücut ölçüleriyle orantılı olan kafa iriliği, diğer ırklara göre daha narindir.

Dişilerin kafaları genelde basık bir düzlük taşır. Gözkapakları beyaz, gözleri çakır ve siyahtır. Bununla birlikte bir gözü diğerinden farklı renkte, hatta aynı gözünün yarı rengi farklı, siyah çakır (deligöz) olanları da vardır. Edremit güvercininin göz rengi asla sarı veya kırmızı olmaz.

Edremit güvercini yavruları, yaklaşık 25-30 günde yeme vurmaya, 40 günde uçmaya başlar. Normal kökten kanat vurarak merada düz uçuş yapar. Bir kaç gün sonra kanadını hafifleterek, kanat uçları ile seri halde, kelebek gibi kanat vurarak merada gezer. Yere inerken geniş geniş dönerek(arşın alarak) inmeye başlar. Zamanla arşın almayı daha sıklaştırarak aşağı doğru dönüşe girer.

Palaz güvercin dönüşe girdikten bir kaç gün, hafta veya ay sonra dönüşü terkedebilir. Bu davranış olağandır. Aynı güvercin yavru tüyünü değiştirip anaçlaştığında yeniden dönüşe girer ve bu marifetini ömür boyu sürdürür.

Dönüş sürekliliği için Edremit güvercini en az iki günde bir aynı saatte uçurulmalıdır. Palazlarda dönüş için randımanlı zaman, yavru gördüğü andan itibaren başlar. (Yetişkinlik psikolojisi). Erkek güvercinler, dişilerine göre daha ustaca dönüş yaparlar.

Edremit güvercinleri havaya salındıklarında topluca uçmazlar. Her güvercin kendine ayrı bir güzergah tayin eder. Dönüş için uçuralacak güvercin en az bir, en çok beş arkadaşı ile havaya atılacak güvercinler aynı yükseklikte ve aynı uçanlardan seçilmelidir.

Bunlar havaya atıldıktan sonra her biri diğerine bağımsız, kendi yörüngesinde uçarak dolaşmaya başlar. Havasını bulduğunda dönüşe girer. Bu sırada aşağıdan başka bir güvercin salınmamalı, gösterilmemeli, pırıltı verilmemelidir. böyle davranılmadığı takdirde dönüşe giren güvercin bozulur.

Bu güvercinler, yükseklik olarak değişik mesafeler seçmektedir. Görüntü bakımından en makbul yükseklik iki minare boyu kadardır. Zevkle seyredilecek güvercin stile girmiş 60-70 metre yükseklikte 15 dakika kadar uçarak, düz uçuş istikametinde 150 civarında dönüş yapandır.

Restleşmelerde yarım saat ile bir saat arasında uçan ve 300 ile 500 dönüş yapanlara rastlanmıştır. Güvercin meraları bazılarında dairesel, bazılarında doğrusaldır. Restleşmelerde ve yarışlarda sayıya alınmayan aşağıya doğru dönüş muteber değildir.

Edremit güvercinleri genellikle eşlerine ve yavrularına sadıktırlar. Uysal görüntülerinin arkasında çok hareketli bir yapıya ve savaşçı ruha sahip olduklarını söylemek gerekir. Kümese yabancı biri veya bir kuş girdiğinde hırçınlaşırlar. Ele avuca geldikleri pek söylenemez.

Temizlikte oldukça titizdirler. Fakat narin yapıları hastalıklara karşı çok dirençsizdirler. posta güvercinleri ile kıyaslanamasa bile, hafızalarının güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunlar düzenli olarak uçurulmalı, sık sık eş ve kümes değiştirme alışkanlığından uzak tutulmalıdır.

1. Kafa ile dönüş:
Uçmakta olan Edremit güvercini belli bir mesafeye yükseldikten sonra diğer uçan güvercinlerden ayrılarak öncelikle aşağı doğru bir kaç dönüş yapar. Sonra yan istikamete çevrilerek kafasını kasıp matkap ucu gibi konuma sokarak kanatlarını kapattığı anda yanlamasına 360 derece dönüş yapar. Dönüş durumu, sağına veya soluna bir veya daha fazla olabilir. Düz yörüngede yapılan dönüş makbul sayılır.

Yere doğru olanları makbul sayılmaz. dönüş yapan birden fazla dönerse buna toplu dönüş denir. Güvercin uçarken kanat vurma aralarına kendi ekseninde düzenli olarak bir kez dönüp yeniden kanat vurarak (bir kanat-bir dönüş; iki kanat-bir dönüş; üç kanat-bir dönüş sitili gibi) dönüş yapmasına “tekli dönüş” denir. Tekli dönüş yapan güvercin , diğerlerine göre daha şuurlu ve muteberdir.

2. Kanat ile dönüş:
Uçmakta olan Edremit güvercini, bir kanadını başının üzerinden çaprazlama atıp, kuyruk istikametinde geri çeker, bu anda askıda kalır ve kanat attığı taraftan dönüş yapar. Kanat ile dönüş yapan güvercin burgu çekmez, toplu dönüş yapmaz, yalnızca tekli dönüş yapar. Bunlar kafa ile dönenlere göre daha çok göz doldururlar. Dönüşlerini yavaşça göstere göstere yaptıkları için seyredenler her dönüşü kolayca takip eder. Bunların dönüş esnasında aşağı çevirerek dönüş bozduklarına pek rastlanmaz.

Her iki türde de uzun süre uçurulmamış, sıkılaşmış veya bilgisiz eşleştirmeden doğmuş olduğu için kanı ağırlaşmış güvercinler dönüş yaparken pençeleri kanatlarına takılarak yere çakılabilirler. Buna tırnak kaptırma denir. Bir defa tırnak kaptıran güvercin bunu alışkanlık haline getirir. Bu sebeple yeniden uçurulmayıp yerde bırakılır.

Tavtavcı:

Belirli zamanlarda güzelce döndüğü halde, umulmadık anda dönüşü keserek, istikrarlı dönmeyen Edremit güvercinidir. Bu tür güvercin kısmen döner, kısmen dönmez ki , bunu alışkanlık edinmiştir. Tavtavcı güvercinlerden meziyetli yavru alabilmek için bunları tırnak kaptırmış güvercinlerle eşleştirmek gerekir.

Yazar hakkında Tüm gönderileri gör Yazar website

admin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlenmiştir.