Muhsin Yazıcı

Değişim gerek diyenlerle istemezüklerin mücadelesi

Yeni Osmanlıcılar size bir önerim var! Osmanlıcılığı Atatürk’ün kurtardığı topraklarda değil de Osmanlı’nın kaybettiği topraklarda oynayın da gücünüzün nereye kadar gittiğini görelim…

Şu anda “Hilafet” çağrıları yapanlar İslamiyetten kopuşun 1839 Tanzimat Fermanı olduğunu söylerler. Modernleşme, gelişme, dünyaya uyum, bilim, sanat, kadın-erkek eşitliği, egemenliğin halka verilmesi, medeni kanunlar, kılık kıyafet gibi değişimlerinin hepsini İslamiyete karşıymış gibi algılayıp yansıtmaları aslında İslamiyete en büyük zararı vermektedir…

Osmanlı Devleti aslında 2. Osman’nın (Genç Osman)1622 yılında Yeniçeriler tarafından öldürülmesi devlet idaresinin saraydan alınıp, saray çevresinde oluşan çıkarcı gruplar tarafından yürütülmesine yol açmıştır. En ufak yeniliği düşünen padişah, veziriazam, sadrazam kafir ilan edilmiştir. Sonuçta 2. Mahmut (gavur padişahtan), değişimi sağlayan gavur Mustafa Kemal Atatürk’e kadar vardırmışlardır.

Bugün Osmanlı’da da var olan değişim isteyenlerle istemezuklerin mücadelesi günümüzde de sürmektedir.

Muhsin Yazıcı

Yazar hakkında Tüm gönderileri gör Yazar website

admin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * olarak işaretlenmiştir.