Muhsin Yazıcı

Kategori -Bilim İnsanları

Ömer Hayyam’ın bilinmeyen yönleri ve bilime katkıları

Daha çok şiirleriyle, rubaileriyle ve şaraba olan düşkünlüğüyle tanınan İranlı şair, filozof, astronom ve matematikçi Ömer Hayyam’ın matematik ve astronomiye yaptığı katkılar paha biçilemez.

18 Mayıs 1048’te İran’ın Nişabur şehrinde doğmuştur. Eğitimini, Nizamül-Mülk ve Hasan Sabbah ile aynı medresede tamamladığı söylenmektedir.

Matematik, astronomi ve edebiyat alanında büyük bir uzman olan Hayyam, fıkıh, ilahiyat, kıraat, tarih, fizik, mineral bilimi, coğrafya ve mekanik alanlarında da bilimsel eserler sunmuştur. Ayrıca Ömer Hayyam için tarihteki ilk bilinen savaş karşıtı eylemci yakıştırması da yapılmaktadır. Devamı…

Türk İslam Bilim İnsanları

Türk İslam Bilim İnsanları
Tarihte bilim ve ilimin ilk temelleri atılırken bizden olanlar vardı, atalarımızın emeği gerçekten büyüktü. Yaptıklarıyla günümüze kadar geldiler ve sonsuza kadar isimlerini yaşatmayı başaracaklar diyebiliriz.
Abdüsselam (1926 – 1996): Fizik bilgini, ilk nobel ödülü alan müslüman bilim adamı.
Ahmed Bin Musa (10. yüzyıl): Sistem mühendisliğinin öncüsü. Astronom ve Mekanikçi. Devamı…

Fikir özgürlüğü yoksa bilim olmaz

Fikir özgürlüğü yoksa bilim olmaz

Vehbi Koç Vakfı Ödülü’nü bu yıl insan beyninin sırrını çözmek için yaptığı çalışmalarda büyük başarılara imza atan Prof. Dr. Kamil Uğurbil aldı.

Dünyadaki bilim insanlarına MR konusunda adeta ışık oluyor. İnsan beyninin sırrını çözmek için dünyada eşi benzeri olmayan çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarıyla ABD’de Obama hükümeti tarafından büyük destek alıyor.

Devamı…

Johannes Kepler

Johannes Kepler


Johannes Kepler (1571-1630)’e “ astronominin prensi “ demek yeridir. Bilimsel gelişmeye katkısı kendini iki şekilde gösterir: ilki güneş sistemi ile ilgili bulguları ile kapsamlı Newton teorisinin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Devamı…

Biruni

Biruni


Biruni hastalıkları tedavi konusunda değerli bir uzmandı. Yunan ve Hint tıbbını incelemiş, Sultan Mes’ud’un gözünü tedavi etmişti. Otların hangisinin hangi derde deva ve şifa olduğunu çok iyi bilirdi. Eczacılıkla doktorluğun sınırlarını çizmiş, ilaçların yan etkilerinden bahsetmiştir. Devamı…

Archimedes (Arşimet) (M.Ö. 287-212)

Archimedes (Arşimet) (M.Ö. 287-212)  


Arşimet (Archimedes), M.Ö. 287 – 212 yılları arasında yaşamış Sicilya doğumlu Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis. Bir hamamda yıkanırken bulduğu iddia edilen suyun kaldırma kuvveti bilime en çok bilinen katkısıdır ancak pek çok matematik tarihçisine göre integral hesabın babası da Arşimet’tir. Devamı…

Molla Lütfü ( ? – 1495)

Molla Lütfü ( ? – 1495)


15. yüzyılda, Fatih Sultan Mehmet ve II. Beyazıd dönemlerinde yaşamış meşhur matematikçilerdendir. Sinan Paşa’nın ve Ali Kuşçu’nun talebesi olmuş, Ali Kuşçu’dan öğrendiği matematik bilgilerini Sinan Paşa’ya aktarmıştır. Böylece Sinan Paşa, onun vasıtasıyla matematik öğrenmiştir. Devamı…

Abdurrahman es-Sufi – (903-986),

Abdurrahman es-Sufi – (903-986),


 Abdurrahman es-Sûfi (903-986), Batlamyus’un Almagest’inden yararlanarak hazırlamış olduğu yıldız katalogu ile tanınmıştır. Bu katalogda, 48 yıldız takımında bulunan yıldızlar tanıtılmış, bunların gökyüzündeki konumları, parlaklıkları ve renkleri bildirildikten sonra, Almagest’te geçen yıldız isimlerinin Arapça karşılıkları verilerek, bu konuda Arapça’daki önemli bir boşluk doldurulmuştur. Devamı…

Amadeo Avogadro

Amadeo Avogadro


Lise yıllarında fizik ve kimya okumuş olan herkes Amedeo Avogadro’nun adını bilir. Zira o, “aynı basınç ve sıcaklıkta, eşit hacimdeki gazlar eşit sayıda molekül içerir” şeklinde özetlenebilecek olan “Avogadro Yasası”nı keşfeden ve bir gramda bulunan molekül sayısını ifade eden 6.0248 X10^23 rakamını yani “Avogadro Sayısı”nı bulan kişidir. Devamı…

Blaise Pascal

Blaise Pascal


Pascal (1623-1662) küçük yaşta kendini gösteren dehalardandır. Henüz 12 yaşında iken, hiç geometri bilgisine sahip olmadığı halde, daireler ve eşkenar üçgenler çizmeye başlamış, bir üçgenin içi açılarının toplamının iki dik açıya eşit olduğunu kendi kendisine bulmuştur. Devamı…

Ali Kuşçu

Ali Kuşçu


15 yy da yaşamış olan önemli bi astronomi ve matematik bilginidir. Babası Timur’un (1369-1405) torunu olan Uluğ Bey’in (1394-1449) doğancı başısı idi.  “ Kuşçu” lakabı buradan gelmektedir. Ali Kuşçu, Semerkand’da doğmuş ve burada yetişmiştir. Devamı…

BENJAMİN FRANKLİN

BENJAMİN FRANKLİN


Diplomat, bilim adamı, yazar, yayımcı ve basımcı olarak çok değişik alanlardaki önemli katkılarıyla tanınan Franklin’in ABD tarihinde saygın bir yeri vardır. İngiliz kökenli ve 17 çocuklu bir ailenin 10. oğlu olarak Massachusetts’in Boston kentinde doğdu. Yalnızca iki yıl okula gidebildi. Devamı…

Werner Heisenberg (1901-1976)

Werner Heisenberg  (1901-1976)                                                                                    Almanya’nın Duisburg kentinde doğdu ve Münih’te ku­ramsal fizik okudu. Aynı zaman­da hevesli bir kayakçı ve dağcıy­dı. 1924’te, Göttingen’de, Max Born’un asistanıyken, Heisen­berg, atomun mekanik modelleri hakkında rahatsızlık hissetti. Bunu daha sonra şöyle şu şekilde ifade etti: “Atomun, hayal gücü­müzün keşfedebildiği herhangi bir resmi, sırf bu yüzden kusurludur.”


Devamı…

Richard Feynman (1918-1988)

Richard Feynman  (1918-1988)                                                                            

         New York şehrinin bir banliyösü olan Far Rockaway’de doğdu ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ile Princeton’da öğrenim gördü. 1942’de doktorasını aldıktan sonra, birçok başka genç fizikçiyle birlikte, Los Alamos, New Mexico (ABD)’da, atom bombasının geliştirilmesinde çalıştı. Savaş bittiğinde önce Cornell’e ve 1951’de California Teknoloji Enstitüsü’ne gitti.


Devamı…

Luis Victor Broglie (1892 -1987)

Luis Victor Broglie  (1892 -1987)                                                                          Broglie bir Fransız soylusunun ikinci oğluydu. Adını Normandiya’nın küçük bir kasabasından alan Broglie ailesinden 17. yüzyıldan beri yüksek rütbeli subaylar, politikacılar ve diplomatlar yetişmiştir. Louis de Broglie ağabeyi Maurice gibi bilim adamlığını meslek seçerek ailesinin bu geleneğini bozdu. Paris’deki aile malikânesinde iyi donatılmış bir laboratuar kuran Maurice de bir fizikçiydi.


Devamı…

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.