Muhsin Yazıcı

Kategori -Bilim Köşesi

Aziz Sancar Diyor ki;

Aziz Sancar Diyor ki;

“Türkiye’nin Sağlık Bilimi ve Teknolojilerine destek vermek amacıyla kurulan TÜSEB’in adıma ödüller vermesi beni son derece gururlandırmıştır. Özelliklebu törenin 29 Ekim gibi Cumhuriyetimizin kuruluş gününde olması da beni ayrıca onurlandırmıştır.

Ben Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin bir ürünüyüm. Bu Cumhuriyet ve eğitim sistemimiz benim gibi daha nice bilim insanları yetiştirmiş ve dünyanın dört bir yanında ülkemizi gururla ve onurla temsil etmektedirler. Devamı…

Bilimden uzaklaşmanın bedeli çok ağır oluyor

Bilimden uzaklaşmanın bedeli çok ağır oluyor

Bilim ve bilimsel düşünmenin toplumlara, bireylere kazandırdığı en önemli şey basit bir sorudur: “Neden?” İnsanlar neden sorusunu sorarak eleştirel düşünmeyi, sorgulamayı öğrenirler.

Bundan 94 yıl önce bağımsızlık ve özgürlük kavramlarını öne çıkararak kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti attığı her adımda “toplumsal yaşamda bilim ve eleştirel akla değer verilmesinin” taşlarını da döşemeye başlamıştı. Devamı…

Günün sorusu: Türkiye Neden Beyin Göçü Veriyor?

Günün sorusu: Türkiye Neden Beyin Göçü Veriyor?

Beyin göçü, 1960’larda ortaya çıkan bir kavram. Beyin göçü, özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde, mesleğinde veya uzmanlık alanında çok iyi yetişmiş olan kalifiye insanların ülkelerini bırakarak daha iyi şartlarda çalışabilecekleri başka yerlere göç etmesi demek. Fransız haber ajansı AFP ise Türkiye’deki beyin göçünü mercek altına aldı. Devamı…

İslam Dünyasında Bilimin Gerilemesinin Nedenleri…

Bilimlerin nakli ve akli bilimler olarak iki sınıfa ayrılması, bu iki sınıf bilim arasında birinciler lehine değer farklılaşmasına yol açtı. Ortaçağ’da İslam ülkelerinde 8. yüzyılın sonlarında başlayarak büyük bir gelişme gösteren bilim, yaklaşık dört yüz yıllık parlak bir dönemin ardından 12. yüzyılın sonlarından itibaren gerilemeye ve sönmeye başladı. Bilimin İslam dünyasındaki yükselişinin ve sönüşünün nedenleri yıllardan beri birçok araştırmanın ve tartışmanın konusu olmuştur ve günümüzde de olmaya devam etmektedir. Devamı…

Bayran Eli Eşiyok diyor ki;

Yüksek teknoloji üretiminde başarılı olmuş metropol ülkelerin hemen hepsinin bilimde, özellikle de temel bilimlerde başarılı olması bir rastlantı mı? Kuşkusuz hayır. Teknoloji aysbergin görünen kısmı ise, fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel bilimlerdeki nitel gelişmeler aysbergin görünmeyen temel bileşenlerini oluşturuyor. Bu nedenle, temel bilimlerde yetkinliğe ulaşmadan teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak olası değil. Devamı…

Bilim Kültürü / Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR

Bilim Kültürü / Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR

Bilim kültürü yeni bir kavram olarak son yıllarda sıkça kullanılmakta olup, ancak içeriği konusunda tam bir netlik görünmemektedir. İlk bakışta bu kavram insana bilim ve kültürün birleşmesinden oluşmuş izlenimi veriyor olabilir. Bilim ve kültür denilince insanların akılına neler gelir; ya da gelmeli? Bilim kültürü deyince de öyle!… Asıl sorun neyi, nasıl anlamalıyız, bilim kültürü deyince beklentimiz ne olabilir. Aslında bu soruların yanıtını kimse tam olarak bilmiyor. Bilinmeyeni bilmek için belli kurallar ve ölçütler doğrultusunda yapılan faaliyetlerin tümüne bilim diyebilir miyiz?

Devamı…

Deprem diyor ki tehlike çok yakın!

Deprem diyor ki tehlike çok yakın!

Gökçeada açıklarında meydana gelen, kısmi yaralanmalara ve hasara neden olan 6.5 şiddetindeki depremin Kuzey Anadolu Fay hattında mı, bağımsız mı tartışmalarını deprem uzmanları anlamsız buluyor, Marmara depremi için alarm olarak değerlendiriyor. Deprem Kuzey Anadolu fay hattında ve tehlike çok yakın.

İşte son depremle ilgili görüşler:

Devamı…

Müzik ruhun gıdası… Hamileliğin son 3 ayında anne rahminin bir konser salonu gibi işlev gördüğünü

Müzik ruhun gıdası…

 

  • Hamileliğin son 3 ayında anne rahminin bir konser salonu gibi işlev gördüğünü biliyor musunuz?

 

Çocuklar melodik ritimleri algılama ve hatırlamada çok başarılı. Bir bestedeki yükselen ve alçalan ses tonlarını fark etme ve tempo değişikliklerini algılamada da muazzam bir yeteneğe sahipler.

Devamı…

Bilim Eğitimi

Bilim Eğitimi


Eğitim sistemimizin problemleri ülkemizin gündeminden neredeyse hiç çıkmayan bir konu olmuştur yıllardan beri. Okullarımızın hantal yapısı, eğitimin teknolojik ilerlemeden gereken payı alamaması, eğitimin kalitesi, dayak, disiplin ve kılık-kıyafet yönetmelikleri, eğitimde siyasal kadrolaşma, üzerinde en sık konuşulan gündem maddeleridir. Devamı…

Batıl İnançların Psikolojisi

Batıl İnançların Psikolojisi


“Bir gün gelecek o günün insanları kendilerince bilinen şeylerin daha önce bilinmiyor olduğuna şaşacaklar” demişti Seneca bundan yüzyıllar önce. Gerçekten de özellikle 20. yüzyılda katmerleşerek artan bilimsel gelişmedeki hız; bırakın birkaç yüzyıl önceyi daha yirmi yıl önceki bilgilerin yetersizliği hakkında bile bizi şaşırtıyor; bu hızlı bilimsel gelişim dünyayla ve evrenle ilgili kavram sistemlerimizin sağlıklı ve gerçekçi olabilmesi için yeterli düzeyde bulgular edinilmesine ve yeni bilgiler üretilmesine en büyük katkıyı sağlıyor. Devamı…

Batıl İnançların Psikolojisi

Batıl İnançların Psikolojisi


“Bir gün gelecek o günün insanları kendilerince bilinen şeylerin daha önce bilinmiyor olduğuna şaşacaklar” demişti Seneca bundan yüzyıllar önce. Gerçekten de özellikle 20. yüzyılda katmerleşerek artan bilimsel gelişmedeki hız; bırakın birkaç yüzyıl önceyi daha yirmi yıl önceki bilgilerin yetersizliği hakkında bile bizi şaşırtıyor; bu hızlı bilimsel gelişim dünyayla ve evrenle ilgili kavram sistemlerimizin sağlıklı ve gerçekçi olabilmesi için yeterli düzeyde bulgular edinilmesine ve yeni bilgiler üretilmesine en büyük katkıyı sağlıyor. Devamı…

Kuhn, Popper ve ‘Sosyal’ Bilimler

Kuhn, Popper ve ‘Sosyal’ Bilimler


Herhangi bir bilimsel topluluğun üyelerini birbirine bağlayan ve onları benzer diğer grupların üyelerinden ayıracak bir şey bulunabilir mi? Thomas Kuhn’a göre bu sorunun cevabı, “evet”. Belli bir zaman dilimi içinde bir grubun ya da topluluğun düşünme biçimi ve davranışlarını belirleyen bir dünya görüşü, bir algı dayanağı, bir izlenceler bütünü, bir model olarak tanımlanan değerler dizisi, bilimsel bir topluluktaki üyelerin -ve de yalnız onların- paylaşmış olduğu bir şeydir (Kuhn, 1977; Şimşek, 1997). Devamı…

2006’nın 10 Önemli Bilimsel Buluşları

2006’nın 10 Önemli Bilimsel Buluşları 


Ağustos ayında yüzyıllık matematik sorusunu çözerek büyük bir sansasyon yaratan ve matematikte en büyük ödül olan 1 milyon dolar ikramiyeli Field Madalyasını almaya hak kazanan, ancak bunu reddeden Perelman’ın başarısı, matematik dünyasında son 10 yılda görülen en önemli çalışma olarak nitelendi. Devamı…

Toprak Nedir, Toprak Nasıl Oluşur?

Toprak Nedir, Toprak Nasıl Oluşur?


Toprak ve toprakla ilgili özelliklerin oluşturduğu faktörlere edafik faktörler denir. Toprak Olusumu, “Yerkabuğundan ana kayaların aşınması ve ay­rışması ile oluşan, içerisinde sürekli olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların cereyan ettiği belli özelliklere sahip üst litosfer tabakasıdır”. Devamı…

Tolerans Yasası

Tolerans Yasası


1911 yılında Shelford tarafından ortaya konmuştur. Bu yasaya göre, canlı varlıklar herhangi bir faktöre karşı, en iyi gelişebildikleri uygun değer değerlerin dışında bulunan maksimum ve minimum sınırlardaki değer­lere olan toleransları (hoşgörüleri) sayesinde hayatlarım devam ettirebi­lirler. Devamı…