Muhsin Yazıcı

Kategori -Bir eğitimci olarak diyorum ki

Bir eğitimci olarak diyorum ki;

Her şeyi bildiğini düşünen ya da her gerçeğin sadece bir kaynakta olduğunu sanan/düşünen insan kendisini farklı sanan bir zavallıdır. Neyi bilmediğini bilmek, merakın ve öğrenmenin ilk adımıdır. Merak yoluyla öğrenmenin yolu insanlaşmanın yoludur.

Farkı olana, farklı düşünen her şeyi tehlikeli gören kişiler, insanlar ve insanlık için tehlikeli kişiye dönüşür. Çünkü, kendi benliğinde yarattığı tehlikeyi yok etmediği sürece kendi varlığını tehlikede görür. Genelde ırkçılar ve din dogmacılarının başvurduğu yoldur.

Muhsin YAZICI

www.muhsinyazici.com

Bir eğitimci olarak diyorum ki: Türkçe’yi tam bilmek

Türkçe’ye tam egemen olamayan kişileri kesinlikle öğretmen olarak ataması yapılmamalı. Dil bir ulusun şerefidir, geleceğidir. Herşeyi aktardığı araçtır. Dil olmazsa kültür olmaz. Kültür olmazsa kimlik, kimlik olmazsa haysiyet, şeref olmaz. Bugün Türkçe öğretmeyi bırakıp “Osmanlıca” öğretmeye kalkmak bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Osmanılca diye bir dil yoktur. Osmanlı Dönemi Türkçesi vardır. O da Arapça, Frasça, Fransızca yoluyla bozulmuştur.

Türkçe öğretmeden İngilizce öğretmeye kalkan anne/babalar, öğretmenler ve eğitim sistemi ne yaptığının farkında değildir. Adeta sömürge anlayışı içerisinde davranamaktadırlar. İngilizce eğitimle, İngilizce öğretmeyi karıştırıyoruz.

Muhsin YAZICI

Eğri oturup doğru konuşalım deriz ya;

Eğri oturup doğru konuşalım deriz ya;

“Eğer bir çocuk kötü davranışlarından ötürü cezalandırılır, iyiliğinden ötürü ödüllendirilirse bu durumda o sadece ödül için doğru davranacaktır; ve yaşama atılıp da iyiliğin her zaman ödüllendirilmediğini, kötülüğün de cezalandırılmadığını gördüğünde sadece yaşamda nasıl başarılı olabileceğini düşünen ve hangisini kendi yararına görürse buna göre doğru ya da yanlış davranan bir insan olacaktır.”

Şimdi anladınız mı(?) eğitim sistemimiz nasıl bir insan ürettiğine dair..!

Muhsin YAZICI

Bir Eğitimci olarak diyorum ki;

Bir Eğitimci olarak diyorum ki;

Çağlar değişip ilerledikçe insanlığın – ve eğitimin –  hedefleri, beklentileri değişmeye devam edecektir. Değişmeyecek olan hep daha iyiye gitmek, insan olmanın hakkını vermek, herkes için daha özgür ve adaletli bir dünya, kendi ve çevresi için daha iyi yarınlar yaratabilme ve mutlu olma isteği olacaktır.  

www.muhsinyazici.com

Bir Eğitimci olarak diyorum ki;

Bir Eğitimci olarak diyorum ki;

Dünyamızdaki değişimlerin hızı çocuklarımızın büyüdükleri günlerde nelerle karşılaşacakları hakkında tahminde bulunmamıza izin vermiyor. Bugün önemli görünen bilgiler yarın hiçbir anlam taşımayabilir. Tek çare onlara nasıl düşünmeleri ve değişimler karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğretmek olarak gözüküyor.

www.muhsinyazici.com

Eğitimci olarak diyorum ki;

Eğitimci olarak diyorum ki;

“Yaşamın her alanındaki ilişkileri (okul, iş, toplumsal ilişkiler vb.) kuşatan dinleme beceri ve alışkanlığı, okul öncesi dönemde, kendiliğinden doğal biçimde edinilir. Ancak, öğrencileri, dinlediklerini anlamaya, ayırmaya, eleştirip değerlendirmeye götürecek beceri ve alışkanlıkların kazandırılmasında anadili öğretimine büyük sorumluluklar düşmektedir”
www.muhsinyazici.com

 

Eğitimci olarak diyorum ki;

Eğitimci olarak diyorum ki;

Hayal etmek, gerçekle ilişkisini kaybetmediği sürece işe yarar. Düşündüğümüz bir işi yapmak istiyorsak, ona büyük bir aşkla inanmamız gerekir.

“Ne yapalım, olmasa da olur” anlayışı, inanmamış gönüllerin lafıdır.

www.muhsinyazici.com

Eğitimci olarak diyorum ki;

Eğitimci olarak diyorum ki;

Gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu, zengini çok zengin, fakiri çok fakir ülkelerde eğitim kalitesi ve öğrenci başarıları da düşüyor. Gelir dağılımında dünyanın en bozuk üçüncü ülkesi olduğumu biliyor muydunuz?

www.muhsinyazici.com

Öğretmen ve öğrenci gerçeği

Öğretmen ve öğrenci gerçeği

Gösterdim,  gördü anlamına gelmez.

Söyledim, duydu anlamına gelmez.

 Duydu, doğru anladı anlamına gelmez.

 Anladı, hak verdi anlamına gelmez.

 Hak verdi, inandı anlamına gelmez.

 İnandı, uyguladı anlamına gelmez.

 Uyguladı, sürdürecek anlamına gelmez.

www.muhsinyazici.com

Eğitimci olarak diyorum ki;

Eğitimci olarak diyorum ki;

“Yaşamın her alanındaki ilişkileri (okul, iş, toplumsal ilişkiler vb.) kuşatan dinleme beceri ve alışkanlığı, okulöncesi dönemde, kendiliğinden doğal biçimde edinilir. Ancak, öğrencileri, dinlediklerini anlamaya, ayırmaya, eleştirip değerlendirmeye götürecek beceri ve alışkanlıkların kazandırılmasında anadili öğretimine büyük sorumluluklar düşmektedir”

www.muhsinyazici.com

Eğitimci olarak diyorum ki;

Eğitimci olarak diyorum ki;

Çocuğunuzla konuşurken göz teması kurun. 

Böylece kendisini önemli hisseder. Konuşma sırasında çocuğunuza sarılarak, kucağınıza alarak sizinle konuşurken daha rahat olmasını sağlayabilirsiniz. Kesinlikle çocuğunuza yukarıdan konuşmayın. Bu durum sizin onun üzerinde bir güç olduğunuzu düşündürebilir ve çocuğunuz söyleyeceği şeylerde çekinir.

www.muhsinyazici.com

Eğitimci olarak diyorum ki;

Eğitimci olarak diyorum ki;

Çocuğunuz yanlış bir davranış sergilediğinde çocuğunuzu azarlamayın. 

O durum içerisindeki önce olumlu davranışlarını söyleyin. Daha sonra olumsuz davranışlarını nedenleriyle birlikte anlatın, açıklayın, azarlamayın.

www.muhsinyazici.com

Bir eğitimci olarak diyorum ki;

Bir eğitimci olarak diyorum ki;

Öğrencinin ilk çalışması çalışmayı öğrenmektir, zekanın eğitimine giden yol, iradenin disiplininden geçer. Andre Maurois

Büyük insanların hayat hikayelerini okurken, ilk zaferlerini kendilerine karşı kazandıklarını görmüşümdür, hepsinde de öz disiplin başta geliyordu. Marry Truman

Erdemli insan, başkalarına emir vermekten ziyade, kendini disipline etmeye çalışır. Lao Tzu

www.muhsinyazici.com

Eğitimci olarak diyorum ki;

Eğitimci olarak diyorum ki;

Okullarda şiddetin yaygınlaşmasıyla, şiddetin öğrenciler tarafından normalleştirildiği, bunun da beraberinde uyuşturucuya başlama yaşını çok aşağılara çektiği, çeteleşmeye ve yasadışı olmaya teşvik ettiği görülmektedir. Kent ve köy kültürü arasında sıkışan veliler ise bu durumun tam farkında olmadığından çözümün değil sorunun parçası oluyorlar.

www.muhsinyazici.com

Eğitimci olarak diyorum ki;

Eğitimci olarak diyorum ki;

Şiddet olaylarını engelleyebilmek için; öğrencilerin doyumlu, rahat, gelişim özelliklerine uygun, yaşantı kazanabilecekleri fiziksel ortam olması gereken okullarımızda yanlış bir kanı olarak kamera sistemleri, özel güvenlik güçleri, kolluk kuvvetleri gibi iç denetimli disiplinden çok dış denetimli disipline hizmet eden unsurların yer almaya başladığı görülmektedir. Bu da şiddeti önlemede geçici ve yüzeysel bir çabadır. Asıl önemli olan çocuğun/gencin duygusal gelişimini sağlıklı ve sevgiyi besleyecek ortamlar gereklidir.

www.muhsinyazici.com

Eğitimci arkadaşlara öneriler;

Eğitimci arkadaşlara öneriler;

Bazı araştırmalara göre üstün yetenekli çocuklara eğitim verecek öğretmenin özellikleri  

 

  • Kapsamlı bir mesleki tecrübeye sahiptir
  • Çocuğu uygun kaynaklara yönlendirebilir
  • Benlik duygusu güçlü, iradesi yüksektir
  • Kendine değer verir ve güvenir
  • Diğer kişilere ve özellikle öğrencilerine değer verir, önemser ve saygı duyar
  • Esnek, yeni fikirlere açık, entelektüel, edebi, sanat konularına ilgili, bilgisini geliştirmeye heveslidir

 

Devamı…