Muhsin Yazıcı

Kategori -Bir eğitimci olarak diyorum ki

Ana babalar çocuklarının ev ödevlerini neden yapmamalı?

Çocuklar baskı ve başarısızlıklardan öğreniyorlar: Avustralya’daki NSW Etüd, Öğrenim ve Öğretim Kurulu tarafından kısa bir süre önce yayımlanan bir raporda, ev ödevlerinin ana babalar tarafından tamamlanmasının, çocuklarda hile ve kopya çekmeyi özendirdiğine dikkat çekiliyor.

İyi de, ana babaların ev ödevlerine yardımcı olması gerçekten de çocukların gelişmesine ket vuruyor mu?

Bu soruyu yanıtlamak hiç de kolay değil. Bugüne dek yapılan araştırmalar bu konuyla ilgili çok farklı bulguları gözler önüne seriyor ve ana babaların ev ödevlerine karışmalarının çocukların okuldaki başarısını farklı biçimlerde etkilediğini gösteriyor. Devamı…

Eğitim anlayışımız

İşte benim eğitim anlayışım budur..

Her çocuk doktor, mühendis, mimar, avukat, öğretmen.. olmayabilir, belki içinde bir ressam, tiyatrocu, sporcu, müzisyen vardır,..

Olamaz mı?

İyi öğretmen sınıfın akademik başarısını zirveye çıkaran değil, çocuğun içindeki cevheri ortaya çıkarıp, besleyen öğretmendir..

Düşünceleri Uğruna Diri Diri Yakılan Giordano Bruno

1548 yılında doğmuş olan, İtalyan filozof, rahip, gökbilimci ve okültist Giordano Bruno. Rönesans felsefesini biçimlendiren filozofların en önemlilerinden biri ve şair yönüyle de edebiyata en yakın duranı. Ona “doğacı coşkunluğun düşünürü” demek hiç de yanlış olmaz. Aristotelesçi kapalı evren görüşünden ilk sıyrılanlar arasında yer alan Giordano Bruno, Kopernik’in tezini de cesaretle savunmasıyla biliniyor. Tabii engizisyon bunu kabul eder mi?

Bruno, soylu bir ailenin çocuğu olarak 1548 yılında İtalya’nın Nola kasabasında dünyaya geldi, on altı yaşındayken Dominiken tarikatına girdi.

Bruno daha on bir yaşındayken mantık ve diyalektik öğrenimine başladı. Devamı…

Bir eğitimci olarak diyorum ki;

Her şeyi bildiğini düşünen ya da her gerçeğin sadece bir kaynakta olduğunu sanan/düşünen insan kendisini farklı sanan bir zavallıdır. Neyi bilmediğini bilmek, merakın ve öğrenmenin ilk adımıdır. Merak yoluyla öğrenmenin yolu insanlaşmanın yoludur.

Farkı olana, farklı düşünen her şeyi tehlikeli gören kişiler, insanlar ve insanlık için tehlikeli kişiye dönüşür. Çünkü, kendi benliğinde yarattığı tehlikeyi yok etmediği sürece kendi varlığını tehlikede görür. Genelde ırkçılar ve din dogmacılarının başvurduğu yoldur.

Muhsin YAZICI

www.muhsinyazici.com

Bir eğitimci olarak diyorum ki: Türkçe’yi tam bilmek

Türkçe’ye tam egemen olamayan kişileri kesinlikle öğretmen olarak ataması yapılmamalı. Dil bir ulusun şerefidir, geleceğidir. Herşeyi aktardığı araçtır. Dil olmazsa kültür olmaz. Kültür olmazsa kimlik, kimlik olmazsa haysiyet, şeref olmaz. Bugün Türkçe öğretmeyi bırakıp “Osmanlıca” öğretmeye kalkmak bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Osmanılca diye bir dil yoktur. Osmanlı Dönemi Türkçesi vardır. O da Arapça, Frasça, Fransızca yoluyla bozulmuştur.

Türkçe öğretmeden İngilizce öğretmeye kalkan anne/babalar, öğretmenler ve eğitim sistemi ne yaptığının farkında değildir. Adeta sömürge anlayışı içerisinde davranamaktadırlar. İngilizce eğitimle, İngilizce öğretmeyi karıştırıyoruz.

Muhsin YAZICI

Eğri oturup doğru konuşalım deriz ya;

Eğri oturup doğru konuşalım deriz ya;

“Eğer bir çocuk kötü davranışlarından ötürü cezalandırılır, iyiliğinden ötürü ödüllendirilirse bu durumda o sadece ödül için doğru davranacaktır; ve yaşama atılıp da iyiliğin her zaman ödüllendirilmediğini, kötülüğün de cezalandırılmadığını gördüğünde sadece yaşamda nasıl başarılı olabileceğini düşünen ve hangisini kendi yararına görürse buna göre doğru ya da yanlış davranan bir insan olacaktır.”

Şimdi anladınız mı(?) eğitim sistemimiz nasıl bir insan ürettiğine dair..!

Muhsin YAZICI

Bir Eğitimci olarak diyorum ki;

Bir Eğitimci olarak diyorum ki;

Çağlar değişip ilerledikçe insanlığın – ve eğitimin –  hedefleri, beklentileri değişmeye devam edecektir. Değişmeyecek olan hep daha iyiye gitmek, insan olmanın hakkını vermek, herkes için daha özgür ve adaletli bir dünya, kendi ve çevresi için daha iyi yarınlar yaratabilme ve mutlu olma isteği olacaktır.  

www.muhsinyazici.com

Bir Eğitimci olarak diyorum ki;

Bir Eğitimci olarak diyorum ki;

Dünyamızdaki değişimlerin hızı çocuklarımızın büyüdükleri günlerde nelerle karşılaşacakları hakkında tahminde bulunmamıza izin vermiyor. Bugün önemli görünen bilgiler yarın hiçbir anlam taşımayabilir. Tek çare onlara nasıl düşünmeleri ve değişimler karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğretmek olarak gözüküyor.

www.muhsinyazici.com

Eğitimci olarak diyorum ki;

Eğitimci olarak diyorum ki;

“Yaşamın her alanındaki ilişkileri (okul, iş, toplumsal ilişkiler vb.) kuşatan dinleme beceri ve alışkanlığı, okul öncesi dönemde, kendiliğinden doğal biçimde edinilir. Ancak, öğrencileri, dinlediklerini anlamaya, ayırmaya, eleştirip değerlendirmeye götürecek beceri ve alışkanlıkların kazandırılmasında anadili öğretimine büyük sorumluluklar düşmektedir”
www.muhsinyazici.com

 

Eğitimci olarak diyorum ki;

Eğitimci olarak diyorum ki;

Hayal etmek, gerçekle ilişkisini kaybetmediği sürece işe yarar. Düşündüğümüz bir işi yapmak istiyorsak, ona büyük bir aşkla inanmamız gerekir.

“Ne yapalım, olmasa da olur” anlayışı, inanmamış gönüllerin lafıdır.

www.muhsinyazici.com

Eğitimci olarak diyorum ki;

Eğitimci olarak diyorum ki;

Gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu, zengini çok zengin, fakiri çok fakir ülkelerde eğitim kalitesi ve öğrenci başarıları da düşüyor. Gelir dağılımında dünyanın en bozuk üçüncü ülkesi olduğumu biliyor muydunuz?

www.muhsinyazici.com

Öğretmen ve öğrenci gerçeği

Öğretmen ve öğrenci gerçeği

Gösterdim,  gördü anlamına gelmez.

Söyledim, duydu anlamına gelmez.

 Duydu, doğru anladı anlamına gelmez.

 Anladı, hak verdi anlamına gelmez.

 Hak verdi, inandı anlamına gelmez.

 İnandı, uyguladı anlamına gelmez.

 Uyguladı, sürdürecek anlamına gelmez.

www.muhsinyazici.com

Eğitimci olarak diyorum ki;

Eğitimci olarak diyorum ki;

“Yaşamın her alanındaki ilişkileri (okul, iş, toplumsal ilişkiler vb.) kuşatan dinleme beceri ve alışkanlığı, okulöncesi dönemde, kendiliğinden doğal biçimde edinilir. Ancak, öğrencileri, dinlediklerini anlamaya, ayırmaya, eleştirip değerlendirmeye götürecek beceri ve alışkanlıkların kazandırılmasında anadili öğretimine büyük sorumluluklar düşmektedir”

www.muhsinyazici.com

Eğitimci olarak diyorum ki;

Eğitimci olarak diyorum ki;

Çocuğunuzla konuşurken göz teması kurun. 

Böylece kendisini önemli hisseder. Konuşma sırasında çocuğunuza sarılarak, kucağınıza alarak sizinle konuşurken daha rahat olmasını sağlayabilirsiniz. Kesinlikle çocuğunuza yukarıdan konuşmayın. Bu durum sizin onun üzerinde bir güç olduğunuzu düşündürebilir ve çocuğunuz söyleyeceği şeylerde çekinir.

www.muhsinyazici.com

Eğitimci olarak diyorum ki;

Eğitimci olarak diyorum ki;

Çocuğunuz yanlış bir davranış sergilediğinde çocuğunuzu azarlamayın. 

O durum içerisindeki önce olumlu davranışlarını söyleyin. Daha sonra olumsuz davranışlarını nedenleriyle birlikte anlatın, açıklayın, azarlamayın.

www.muhsinyazici.com

Bir eğitimci olarak diyorum ki;

Bir eğitimci olarak diyorum ki;

Öğrencinin ilk çalışması çalışmayı öğrenmektir, zekanın eğitimine giden yol, iradenin disiplininden geçer. Andre Maurois

Büyük insanların hayat hikayelerini okurken, ilk zaferlerini kendilerine karşı kazandıklarını görmüşümdür, hepsinde de öz disiplin başta geliyordu. Marry Truman

Erdemli insan, başkalarına emir vermekten ziyade, kendini disipline etmeye çalışır. Lao Tzu

www.muhsinyazici.com

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.