Muhsin Yazıcı

Kategori -Bunları Biliyor musunuz?

Ebeveynleri kadar eğitimli olamayan erkekler mutsuz oluyor

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılar, ebeveynlerinden daha iyi bir eğitim seviyesine erişememenin erkekler için boşanma kadar stres yarattığını ortaya çıkardı.

25 ila 65 yaş arasındaki yaklaşık 53 bin kişiyi ele alan Avrupa Sosyal Taraması’nı analiz eden araştırmacılara göre, kadınlar içinse ebeveynlerinin eğitim seviyesine erişip erişmemek bir stres faktörü değil. Devamı…

Bunu daha önce duymuş muydunuz?

Bunu daha önce duymuş muydunuz?

Ani kalp durmasında müdahale edilmeyen her dakika yaşama şansının yaklaşık yüzde 10 azaldığını.. 

Amerika ve Avrupa ülkelerinde her 100 ani kalp durması vakası gelişen hastadan beş ile 15’i tekrar hayata döndürülürken ülkemizde aynı durumda başarı oranı yalnızca yüzde 1 düzeyinde bulunduğunu;

Devamı…

Bunları biliyor musunuz?

Bunları biliyor musunuz?

Batı yarımkürenin en uzun kesintisiz yürüyen merdiveni, Washington Metro sistemindeki Wheaton istasyonunda bulunur. 70 metre uzunluğundadır ve yukarı çıkmak dört dakikadan biraz daha uzun sürmektedir.

www.muhsinyazici.com

Bunları biliyor musunuz?

Bunları biliyor musunuz?

Erkek deniz fillerinin yaklaşık ağırlığı 3 tondur. Bu ağırlığın 600 kg’ını vücutlarındaki yağ kütlesi, 50 kg’ını kalpleri ve 100 kg’ını derileri oluşturur. Dişileri bu ağırlığın sadece yarısı kadardır.

www.muhsinyazici.com

Bunları biliyor musunuz?

Bunları biliyor musunuz?

Çatal boynuzlu antiloplar, Çitadan sonra dünyanın en hızlı koşan hayvanlarıdır. Bir yavru antilop doğduktan sadece bir kaç saat sonra saat 72 km hızda koşmaya başlayabilirler. Bu, ortalama yetişkin bir insanın ulaşabileceği en yüksek hızın üç katıdır.

www.muhsinyazici.com

Bunları Biliyormusunuz? – 1

Dünyanın En Büyük Beş Şirketi…

2006 yılında dünyanın toplam varlıkları bakımından en büyük beş şirketi şöyle sıralanıyordu:

ü      General Electric (697 milyar dolar),

ü      Deutsche Post (287 milyar dolar),

ü      Ford Motor (279 milyar dolar),

ü      Toyota Motor (274 milyar dolar),

ü      Daimler-Chrysler (250 milyar dolar).


 

Trafik Kazalarının Kara Noktaları…

Türkiye’deki karayollarından kaynaklanan ölümlü ve yaralanmalı kazaları 5 yıl içerisinde %40 azaltmayı hedefleyen Karayolları Genel Müdürlüğü; 2008 yılında karayollarında en çok kazanın yaşandığı 90 adet ‘kaza kara noktası’ saptamıştır. Trafik Güvenliği Vakfı’nın 2007 yılı istatistiklerine göre ise ülkemizde 486 tane kara nokta vardır.


 

Eşine Köpükten “Aşk Yuvası” Yapan Balık…

Erkek Anabantid balığı, dişisini; tükürüğe benzer bir salgıyla su üzerine kurduğu köpükten yuvada ağırlar. Kendine özgü çeşitli aşk oyunlarıyla yuvanın altına çektiği dişinin karnını, başıyla kuyruğu arasında sıkıştırıp yumurtlatır. Sonra onları döller ve tek tek ağzıyla toplayıp özenle yuvaya yerleştirir. Ama aşk dolu bu 4–8 saatin ardından dişisini yuvadan kovar!


 

Çocuk, Yaşlılığın Sigortası mı?

2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre:

Türkiye’de erkeklerin %89’u,

Kadınların ise %87’si: “Çocuklar, yaşlılığında anne ve babasına bakmalıdır.” görüşünde…

Ebeveynlerin çocukla ilgili diğer görüşleri de şöyle:

“Babanın hayatını olumsuz etkiler (%21)”.

“Annenin hayatını olumsuz etkiler (%44)”. “Soyun devamını erkek çocuk sağlar (%40)”.

“Çocuk sahibi kadın daha itibarlıdır (%33)”…


 

Ev Kazası Kurbanı Çocuklar…

Türkiye’de her gün 8 çocuğun ölümüne, 68 çocuğun ise ciddi boyutlarda yaralanmasına yol açan ev kazaları; kış aylarında artış göstermektedir. Ev kazaları, özellikle okul öncesi 0–7 yaş döneminde görülüyor. En sık olarak da: Yanıkların, darbelere bağlı yaralanmaların, kapı arasına parmak sıkışmasının ve ağır eşyaların çocukların üzerine düşmesi sonucu ciddi sağlık problemleri ile karşılaşıyorlar.


 

Üzerinde Güneş Batmayan Ülke Çin’dir!

1 milyar 325 milyon kişiyle, dünya nüfusunun altıda birini barındıran; 9,6 milyon km² ile dünya yüzölçümünün %6,4’üne sahip olan Çin, coğrafyasıyla da çarpıcıdır. Örneğin ülke, kuzeyden güneye 5 bin 500; batıdan doğuya 5 bin 200 kilometredir. Kuzeydeki Heilongjiang karla kaplıyken, Güney Çin Denizi’ndeki adalar sıcaktan kavrulur. Pamir Dağları’nda gece hüküm sürerken, Wusuli Nehri üzerinde güneş hâlâ parlar…


T

ürkiye’de Projeler Kağnı Hızında Yol Alır!

Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye’de 3,5–5,5 yıl sürmesi öngörülen projelerin; ancak 9–15 yıl arasında tamamlanabildiğini saptamıştır. İşte bir örnek: 1930’larda Uluslararası konkurla belirlenen İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi projesi, 2. Dünya Savaşı nedeniyle uygulanamadı. 1946’da proje küçültülerek temel atıldı ama Belediye para bulamayınca proje yarım kaldı. 1956’da kurulan özel mimari büronun yeni tasarımına dayalı bina 1969’da açıldı. 1970’de yandı. 1978’de tekrar hizmete girdi. Şu anda, yeniden restore edilmeyi bekliyor…


 

Türkiye’de 9 Bin 161 Sit Alanı Var!

Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri, bize Türkiye’de 7 bin 272 arkeolojik sit alanı olduğunu gösteriyor. Ülkemizde, toplamı 9 bin 161’e ulaşan diğer sit alanları şöyle sıralanıyor: Doğal sit 1.122, kentsel sit 210, tarihi sit 138, kentsel arkeolojik sit 38 ve diğer sit alanları 381.


 

Ruanda’da 80 Milletvekilinin 44’ü Kadın!

Afrika ülkesi Ruanda’da 80 sandalyeli meclise 44 kadın milletvekili girdi. Böylece Ruanda, dünyada kadın milletvekillerinin çoğunlukta olduğu ilk ülke olarak Avrupa Birliği ülkelerini ve ABD’yi geçti. Hutu milisleri, 1994 soykırımındaki 100 gün içinde, azınlık konumundaki yaklaşık 800 bin Tutsi’yi ve çok sayıda ılımlı Hutu’yu öldürmüştü. Soykırım sonrası kabul edilen anayasada ise, kadın milletvekilleri için %30’luk bir kota oranı belirlenmişti.


 

Selimiye Camii, Dünya Mirası Sayılacak!

2008 yılı itibariyle UNESCO’nun Dünya Mirası listesine girmeyi bekleyen 18 Türk kültürel varlığı vardır. Sıra bekleyen bu kültürel varlıkların içinde: Selimiye Camii, Konya Selçuklu Başkenti, İshakpaşa Sarayı, Sümela ve Alahan manastırları, St. Nicholas ve St. Paul kiliseleri, Kekova ve Efes Harabeleri de bulunmaktadır.


 

Eğitimimizin Kalitesi…

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 2008 yılı verilerine göre; Türkiye’de ilköğretim görenlerin bilmeleri gereken 6 birim bilginin yalnızca 1’ini bilebildiği görülmektedir. Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından yapılan ‘İlköğretimin Sorunları Alan Araştırması’ ise; velilerin yaklaşık %23’ünün eğitimin kalitesinin düştüğünü, öğretmenlerin de yaklaşık %89’unun Türkiye’de verilen eğitimin, gelişmiş ülkelerdeki eğitim kalitesinde olmadığını düşündüklerini söylüyor.


 

Yol Zengini İllerimiz…

2008 yılı sıralamasına göre:

Konya 2 bin 946 kilometrelik yol ağı ile Türkiye’nin en uzun yoluna sahip ilidir.

Onu 2 bin 27 kilometre ile Sivas ve bin

714 kilometre ile de Antalya izlemektedir.

Yol uzunluğu en az olan son sıradaki üç ilimiz ise: Kilis, Osmaniye ve Yalova’dır.


 

Dünyaya Yayılmış Tarih Hazinelerimizden…

1990 yılından bu yana, Rusya’daki Pushkin ve St. Petersburg-Hermitage müzelerinde Troya dönemine ait kaplar ve ziynet eşyaları sergileniyor. Kültür Bakanlığımızın 2008 yılı kayıtları arasında da: ‘Bir Rus vatandaşı tarafından Moskova’daki Kremlin müzesine satılan Bizans dönemine ait bazı eserlere el konulduğu, 11. yüzyıla ait gümüş bir reliker, gümüş bir haç ve 5. yüzyıla ait bir altın bilezikten oluşan eserlerinde Rusya’dan iadesi için çalışmaların devam ettiği’ belirtiliyor.

Devamı…

Bunları Biliyormusunuz? – 2

Aile İçinde Derdini Paylaşmayanlarımız Azınlıkta…

2008 yılında Türk toplumunda aile içi paylaşım alışkanlıkları araştırıldığı zaman; 100 aileden 88’inde aile fertlerinin sorunlarını ve yaşadıklarını bir birleriyle paylaştığı ortaya çıkıyor. Geriye kalan 12 ailede ise, herkesin kendi köşesine çekildiği, yaşadıklarını konuşup paylaşmadığı görülüyor.

 

 

Fazla Çocuk Bizi Mutsuz Ediyor…

Genel kanının aksine, Türk halkı; aile nüfusunun artmasından memnun değil. 2008 resmi TÜİK araştırmaları, çocuk sayısı arttıkça ailedeki mutluluğun azaldığını gösteriyor. Toplumun %37’lik kesimi, aile bütçesini göz önüne aldığında 1-2 çocuk için ‘mutluyum’ derken; %9’u ise 2 çocuk için bile ‘çok mutsuz’ olduğunu ifade ediyor…

 

 

 

Türkiye’de Yılda 150 Bin Kişi Kanser Oluyor!

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu 2008 yılı verilerine göre, dünyada her yıl 11 milyon, Türkiye’de ise 150 bin kişi kansere yakalanıyor. Bu hastalık yüzünden yılda 52 bin yurttaşımızı kaybediyoruz. Uzmanlar diyor ki: ‘Bu hızla gidersek, 2020 yılında kanserli insan sayısı 16 milyonu bulacak.’

 

 

İran’da Dini Liderin Fetvası Anayasa Gibidir…

İran’da, Başbakanlık olmadığı için yürütmenin başı Cumhurbaşkanıdır. Ancak tüm yetkilerin tamamı dini liderin elindedir. Örneğin İran’ın dini lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney isterse, anayasa yerine geçen ‘fetva’larından birini yayınlayıp İslam Şura Meclisi’ni feshedebilir, hatta İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ı görevden alabilir.

 

 

Çin: Kâğıt, Barut ve Matbaanın Vatanı…

Tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan, uygarlığın temel taşları: Kâğıt, barut, pusula ve matbaa gibi buluşların vatanı Çin’de, yasama ve yönetim 1227 üyeli Milli Halk Kongresi’nin elindedir. Yürütme görevini ise: Başbakan, 12 temsilci, 32 bakan ve 1 genel sekreterden kurulu olan hükümet üstlenir. Ülke, idari bakımdan 28 eyalete ayrılmıştır. Bunların 5’ini muhtar eyalet, 21’ini eyalet ve 2’sini de birer şehir olan iller teşkil eder.

 

 

Afrika Fili ile Hindistan Filinin Bilinmezleri…

Afrika Fili yaşayan kara hayvanlarının en irisidir. Ağırlığı 7,5 tona, yüksekliği 3-4 metreye ulaşır. Hindistan Fili ise 5 ton ağırlığında 2,5-3 metre boyundadır. Ağzındaki tek azı dişinin yıprandıkça yerine yenisi çıkan fillerin ortalama yaşam süresi 60-80 yıldır. Belli mevsimlerde besin ve su kaynaklarının daha bol olduğu yerlere göç eden ve zamanlarının büyük bölümünü beslenerek geçiren bu hayvanlar günde 225 kg’den fazla ot yiyebilirler.

 

 

‘Sansür Evi’nden, ‘Basın Müzesi’ne…

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Basın Müzesi, Abdülhamit döneminde ‘Sansür Evi’ olarak kullanılan Çemberlitaş’taki tarihi binada hizmet veriyor. 1865 yılında dönemin Maarif Nazırı Saffet Paşa tarafından İtalyan Mimar Fosetti’ye yaptırılan binada sonraki yıllarda da ‘Sansür Heyeti’ çalıştı. 1908’de İstanbul Belediyesine devredilen ve 1983’e kadar Belediye’nin çeşitli birimlerine hizmet veren bina; dört yıllık bir restorasyonla, 9 Mayıs 1988’de ‘Basın Müzesi’ olarak hizmete açıldı. Müze’de, bir bölümü basınla ilgili 15 bin dolayında araştırma ve zengin birde gazete koleksiyonu bulunuyor. Ayrıca taşbaskı örnekleri, düz baskı makinesi, rotatif, tipo ve entertip makineleri, eski daktilo, teleks ve telefotolar yer alıyor.

 

 

AB’ye Gireceğimize En Az Türkler İnanıyor!

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olacağına, en az Türkler inanıyor. 2009 yılında Alman Marshall Fonu tarafından yapılan araştırmada, “Türkiye AB üyesi olabilecek mi?” sorusuna evet diyen

ü      Türklerin oranı %26 iken; soruya

ü      İngilizler %72,

ü      Hollandalılar %70,

ü      Almanlar %65,

ü      İtalyanlar %63,

ü      Fransızlar %42,

ü      Slovaklar da %34 oranında olumlu yanıt verdiler…

 

 

Alkolik Anneden Sorunlu Bebek…

Hamilelik döneminde aşırı içki içen annelerin bebeklerini şu tehlikeler bekliyor:

ü      Normalden küçük doğum (%98),

ü      Dudak ve parmak bozuklukları (%91),

ü      Psikolojik sorunlar (%89),

ü      Konuşma zorluğu (%80),

ü      Saldırgan tavırlar (%72),

ü      Hormonsal ve cinsel sapmalar (%46),

ü      Duyma noksanlığı (%41),

ü      Göz bozukluğu (%25) ve

ü      Kalp zafiyeti (%29).

 

Ayrıca erkeğin alkol, sigara ya da uyuşturucu kullanımı gibi maddeler kullanması da sperm hücrelerinin karakteristik özelliklerinde değişikliğe neden olarak anne karnındaki bebeğe zarar verebilme potansiyeli taşır.

 

 

Çölün Zemini, Mineral Besin Zenginidir!

Büyük Sahra Çölündeki Tidikelt kasabasına, on yıl boyunca hiç yağmur yağmamıştır. Ama Sahra’da, yağış alan ve göçebelerin konaklamalarına elverişli, yükseklikleri 3.265 metreyi bulan Tibesti ve Ahaggar gibi dağlar da vardır. Yağışlar mineralleri yıkayıp götürmediği için ve bitkiler onları tüketmemiş olduğundan; kuraklığı atlatmayı beceren tohumlar, kısa ama güçlü sağanaklar sonrası hemen kök salıp çiçek açar ve birkaç gün içinde olgunlaşırlar.

 

 

Kalp-Damar Hastalıkları, Kadın Erkek Ayırmıyor!

Tıp otoriteleri, son yıllardaki erkek ölümlerini, genel olarak: “Kalp damar hastalıkları” ile “akciğer, mide-bağırsak ve prostat kanserlerine” bağlamaktadır. Kalp ve damar hastalığı, erişkin erkek hastalığı olarak biliniyordu. Ancak son araştırmalar, kalp ve damar hastalıkları sonucu hayatını kaybeden kadınların erkeklerden daha fazla olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, kadın ölümlerinde, prostat kanserinin yerini de “rahim ve meme kanserleri” aldı.

 

 

“Sütçüler Ligi”nde 18. Sıradayız…

Dünyada en fazla süt, yılda 145 milyon tonla Avrupa Birliği ülkelerinde üretiliyor. 2009 yılında “Kutsal inekler ülkesi”

ü      Avrupa Birliği 145 milyon ton

ü      Hindistan, 90 milyon tonla ikinci;

ü      ABD, 83 milyon tonla üçüncü;

ü      1,5 milyar nüfuslu Çin ise 30 milyon tonla dördüncü sırada yer alıyor.

ü      Türkiye, yılda 12 milyon tonluk süt üretimiyle 18’inci durumdadır…

Ek bilgi: Gelişmiş ülkelerde 100 litreye ulaşan kişi başı yıllık süt tüketimi, ülkemizde 25 litreyi geçmiyor…

 

 

Mağara Turizmimiz Destekle Uçabilir!

2009 yılında Türkiye’de 40 bine yakın mağara olduğu saptanmıştır. Bunlardan sadece 14 tanesi her türlü ziyaretçinin girebileceği şekilde düzenlenmiş ve turizme açılmıştır. 12 tanesi donanımlı ve normal ziyaretçilerin, rehber eşliğinde ziyaret edebilecekleri durumdadır. 7 tanesi ise sadece donanımlı profesyonel ziyaretçilerin girebileceği mağaralardır.

 

 

10 Mavi Balina Hacmindeki Ağaç?

Dünyanın en hacimli ağacı, 2 bin yaşındaki ABD’li “General Sherman”dır. Yüksekliği 85 m., gövde çapı 1,5 m,. kabukları kalınlığı 61 cm. ve yukarıdan ölçtüğünüzde genişliği 24,3 m. olan “Sekoya” cinsi bu ağaç; bir Mavi Balina’nın 10 katı hacmindedir. Ağırlığı 2030 tondur. Ve Odunundan 5 milyar kibrit yapılabilir. Henüz genç sayılır, çünkü 3200 yıllık hemcinsleri de var.

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.