Muhsin Yazıcı

Kategori -Çocuk Eğitiminde Anne – Babalara Öneriler

Çocuk yayıncılığı üzerine: Bakış açımız nasıl olmalı?

Çocuk tanımı en geniş haliyle UNESCO’ya göre 18 yaş altındaki tüm bireyleri kapsıyor. Bu yaş altındaki bireyler kendilerinden sorumlu olan ebeveynlerin verdiği kararlar ve sağladığı şartlarla yaşamlarına devam ediyor.

Günümüzde epey fazla gündem olan çocuklar bireydir, kendileri hakkında karar verebilirler, seçim yapabilirler tartışmalarıyla çocuk odaklı yaklaşım birçok alana yayılmıştır lakin yeterli değildir. Devamı…

Aile İçi İletişim Nasıl Olmalıdır?

Aile İçi İletişim Nasıl Olmalıdır?

İletişim; kişilerarasında yer alan düşünce ve duygu alışverişini dile getiren bir terimdir. İletişim, her şeyden önce bir duygu ve düşünce alışverişi olduğu için kişiler, çevresindekilerle kurmuş olduğu ilişkilerde dikkatli ve duyarlı olmalıdır. Dikkatli ve duyarlı bir iletişimde, her düşüncenin söylenmeye ve dinlenmeye hakkı vardır. O halde benim için anlamsız olan bir düşünce, bir başkası için anlamlı olabilir. Bu temel üzerine oturtulmuş kişiler arası iletişim, çok daha dinamik ve demokratik olacaktır. (Elmacıoğlu,1998) Devamı…

Aileyi Etkileyen Stres Faktörleri Çocuğu Nasıl Etkiler?

Aileyi Etkileyen Stres Faktörleri Çocuğu Nasıl Etkiler?

Çocuklar da dahil olmak üzere, yaşayan her canlıyı stres etkiler. Zaten stres etkeninin bir insanı etkilememesi durumunda da normal bir psikolojik yapıdan bahsetmek zor olur. Çocuğun yetişmesinde, hayata adım atmasında en önemli ve vazgeçilmez basamak olan aile ortamı da çocukların psikososyal gelişimini doğrudan etkiler. Devamı…

Arkadaş Çevresinin Çocuğum Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Arkadaş Çevresinin Çocuğum Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Arkadaş çevresinin seçimi ve uygun bir şekilde oluşturulması, çocuğun sosyal gelişimi açısından oldukça önemlidir. Çocuğunuz özelikle şehir hayatında kendi halinde ve bireysel olarak yaşamayacaktır. Çocuğun sosyal gelişimi açısından arkadaşlarının etkisi ve bu alanda yaşanan sosyal etkileşimler, çocuğun sosyal hayatı için çok önemlidir. Devamı…

Çalışan Annelerin Çocukların Davranışları Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Çalışan Annelerin Çocukların Davranışları Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Yapılan araştırmalar, gebeliğin son aylarından itibaren çocuğun duygusal belleğinin olduğunu ve çocuğun sevilip sevilmediğini, istenip istenmediğini belleğine kaydettiğini gösteriyor. Beynimiz düşünceleri ve bilgileri hafızamıza kaydettiği gibi duygularımızı da kaydeder. Çocukluk dönemlerinde de sevilip sevilmemek, istenip istenmemek çocuğun beynine sürekli yazılır. Devamı…

Çalışan Anne-Babalar Çocukları İçin Neler Yapmalı?

Çalışan Anne-Babalar Çocukları İçin Neler Yapmalı?

Günümüzde pek çok anne de bazen babalar kadar yoğun bir iş temposuyla çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Çalışan annelerin onların zihnini meşgul eden birkaç önemli soru vardır: “Acaba çocuklarımla yeterince ilgilenebiliyor muyum? Çocuklarımı ihmal ediyor muyum? Çalışmasam daha mı iyi olur? Hem çalışıp hem de çocuklarımla nasıl ilgilenebilirim?” bütün bu sorulara anneler kendilerince cevap vermekte ve doğru cevabı bulmada bazen tereddüte düşmektedir. (Aydınlı. 2003) Devamı…

Çocuğun Eğitiminde Diğer Aile Büyüklerinin Etkisi Nasıl Olmalıdır?

Çocuğun Eğitiminde Diğer Aile Büyüklerinin Etkisi Nasıl Olmalıdır?

  Her ne kadar ülkemizde artık geniş aile yerini ana-baba-çocuktan oluşan çekirdek aileye bıraktıysa da, hala yer yer büyüklerin otoritesine dayalı geleneksel aile anlayışı geçerliliğini korumaktadır. İster aynı daireyi paylaşmak, isterse aynı evi paylaşmak şeklinde olsun dede ve büyükannenin çocukla yakın teması sıklaştıkça, anne-babadan beklediğimiz “eğitimde denge ve tutarlılık” ilkesi bozulmaktadır. Devamı…

Çocuğuma Ne Kadar Harçlık Vermem Doğru Olur?

Çocuğuma Ne Kadar Harçlık Vermem Doğru Olur?

Çocuklara sağlanacak imkânlar arasında günlük, haftalık verilen harçlıklar önemli yer tutar. Harçlığın miktarı ve harcama şekli ailenin sosyo-ekonomik durumuna göre değişmekle birlikte bazı önemli kuralları bilmek gereklidir. Bazı ebeveynler çocuklarına aşırı miktarda harçlık vererek onları tüketim çılgınlığına iterler. Bu çocuklar adeta mutlu olmak için kendilerini para harcamak zorunda hissederler. Devamı…

Çocuğuma Nasıl Sorumluluk Duygusu Kazandırabilirim?

Çocuğuma Nasıl Sorumluluk Duygusu Kazandırabilirim?

Sorumluluk kısaca, “bireyin uyum sağlaması, üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ve kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki etkilerinin sonuçlarını üstlenmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkabilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Devamı…

Çocuğum Altını Islatıyor Ne Yapmalıyım?

Çocuğum Altını Islatıyor Ne Yapmalıyım?

  Çocuklar genellikle 18-24 aylar arası tuvalet eğitimi almaya hazırdır. Gelişimi normal olan çocukların birçoğu 2-3 yaş döneminde tuvalet gereksinimini haber verir, ancak bu yaşlarda organları üzerinde tam kontrol sağlayamadıkları için zaman zaman altlarını ıslatabilirler. Bu nedenle, 4 yaşına kadar arada sırada görülen altını ıslatma davranışı normal karşılanabilir. Devamı…

Çocuğumda Konuşma Problemi Var Neler Yapmalıyım?

Çocuğumda Konuşma Problemi Var Neler Yapmalıyım?

Dil ve konuşma bozukluğu, ülkemizde en sık rastlanan engel türlerinden biridir. Çoğu aile çocuğundaki kekeleme, harfleri yanlış telaffuz etme vb. gibi konuşma bozukluklarını erken dönemde ciddiye almıyor. Ancak bu gibi durumlar zamanında doğru tedavi edilmezse ileride çocuğun hayatında büyük sorunlara yol açabiliyor. Devamı…

Çocuğumun Dağınık Olmasını Nasıl Önleyebilirim?

Çocuğumun Dağınık Olmasını Nasıl Önleyebilirim?

Çocuk zekâsını deneyimle elde edebilirse gelişir, “Çocuk, etrafı karıştırarak deneyimler elde edecek. Çocuğun zekâ gelişimi için annelerin çocuklarının hareketli olmalarına, ortalığı karıştırmalarına izin vermeleri gerekmektedir. Çocuk muhakkak enerjisini boşaltmak zorundadır.  Devamı…

Çocuğum Dişini Gıcırdatıyor Ona Nasıl Yardımcı Olmalıyım?

Çocuğum Dişini Gıcırdatıyor Ona Nasıl Yardımcı Olmalıyım?

Ailelerin oldukça sık olarak şikâyette bulunduğu konulardan birisi de çocuklarının uyku sırasında dişlerini gıcırdatmasıdır. Hatta bazen gün içersinde de çocuklarının dişlerini gıcırdattığını söyleyen aileler de bulunmaktadır. Aslında her çocuk süt dişlenme döneminde, karışık dişlenme ve daimi dişlenme döneminde bir miktar dişlerini gıcırdatır. Bu masum diş gıcırdatmaların sonucu özellikle süt köpek dişleri ve kesici dişlerde hafif aşınmaların görülmesine sebep vermektedir. Devamı…

Çocuğum Gece (Uyku) Terörü Yaşıyor Ne Yapabilirim?

Çocuğum Gece (Uyku) Terörü Yaşıyor Ne Yapabilirim?

Gece Terörü Nedir?

Gece terörü, genellikle uykuya daldıktan bir süre sonra oluşan ve 4-5 dakika kadar süren şiddetli panik nöbetidir. Çocuk çığlıklar atarak uykusundan uyanır, yatağında oturur veya ayağa kalkar. Korku içindedir, şaşkındır, üstündekileri çıkarmak, yastıkları fırlatıp atmak gibi amaçsız hareketler yapar. Devamı…

Çocuğum Her Şeye İtiraz Ediyor Ve İnatlaşıyor Ne Yapmalıyım?

Çocuğum Her Şeye İtiraz Ediyor Ve İnatlaşıyor Ne Yapmalıyım?

İnsanların hayatlarında belli dönemler vardır ve bu dönemlerin her biri insan için yeni eğitim sezonunun başlangıcı gibidir. Her dönem birey için biraz daha olgunlaşma kapısıdır. İlk yetişkinlik dönemine kadar olan dönemlerde ailenin mesuliyetleri vardır. Özellikle iki dönem vardır ki, oldukça karmaşık ve çocuk için oldukça önem arz eden dönemlerdir. Egosantrik (benmerkezci) dönem 3-6 yaş ve Ergenlik dönem 11- 20 yaş. Her iki dönem içinde hâkim duygu, ben duygusudur. Devamı…

Çocuğum İçin Anaokulu Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Çocuğum İçin Anaokulu Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim?

 Çocuk için okula başlamak (ister okul öncesi ister ilkokul olsun), bir sürü yeni deneyim elde edeceği yeni bir dünyaya girmek anlamını taşır. Bu dönemde alınacak bilinçli kararlar, çocuğun öğrenim yaşantısı ve diğer pek çok alandaki yazgısını belirleyeceğinden oldukça önemlidir. Bunlardan biri çocuk, diğeri aile boyutudur. Burada çocuk boyutu ile kastedilen, çocuğun gideceği okulu seçmesi değildir. Devamı…

Çocuğum İçin Tatili En İyi Şekilde Nasıl Değerlendirebilirim?

 

Çocuğum İçin Tatili En İyi Şekilde Nasıl Değerlendirebilirim?

Tatillerin aile içi ilişkileri yakınlaştırma ve birlikte geçirilen zamanı artırma yönünden önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle çalışan anne ve babaların izin dönemlerini çocuklarının tatil döneminde kullanması sınırlı aile içi etkileşimi artıracaktır. Aile üyelerinin hep birlikte geçireceği bu tatil dönemlerinin iletişim, çocuklarına model olma, onları tanıma ve gelişimlerini görebilme açısından da yararları olacaktır.(Şenol, 2007) Devamı…

Çocuğum İlköğretime Başlıyor Neler Yapmalıyım?

Çocuğum İlköğretime Başlıyor Neler Yapmalıyım?

Okul sürecinin başlamasıyla çocuğunuzda kişiliğini kazanmaya yönelik çabalar artar. Çocuğunuz sizi ve başkalarını etkiler. Psikolojik olarak sizden ya da başkalarından etkilenir. Çocuğunuz kendi iç zenginliği ile artık çevreye daha fazla açılmaya başlar. O güne kadar sadece anne ve babası kardeşi ve kendisi varken, artık dünyada başkalarının da olduğu bilincine varır. Devamı…

Çocuğum Küfür Etmeye Ve Kötü Sözler Söylemeye Başladı Ne Yapmalıyım?

Çocuğum Küfür Etmeye Ve Kötü Sözler Söylemeye Başladı Ne Yapmalıyım?

Küçük çocuklar kullandıkları kelimeleri etraflarındaki kişilerden ve özellikle de anne/babalarından öğrenirler. Elbette yeni kelimeler öğrenirken duygularla ilgili kelimeleri de öğrenirler. Örneğin siz kızdığınızda devamlı belli kelimeleri kullanıyorsanız, çocuğunuz da kızdığında, ne anlama geldikleri hakkında hiçbir fikri olmaksızın bunları kullanmayı öğrenecektir. Devamı…

Çocuğum Mastürbasyon Yapıyor Nasıl Davranmalıyım?

Çocuğum Mastürbasyon Yapıyor Nasıl Davranmalıyım?

Mastürbasyon konusu toplumları uzun süre düşündürmüş ve çeşitli tartışmalara neden olmuştur. Toplumların yapısına göre normal veya anormal olarak kabul edilmiştir. Bu gün yaygın olarak kabul edilen görüş, çocuğun bu konuda bilinçlendirilmesi şartıyla ergenlik döneminden başlamak üzere mastürbasyonun normal olduğu yönündedir. (Tuzcuoğlu, 2005:131) Devamı…