Muhsin Yazıcı

Kategori -Çocuk Ve Müzik

Müzik Eğitiminde Güdülemenin Önemi

Müzik Eğitiminde Güdülemenin Önemi


Öğrenciyi öğrenmeye istekli hâle getirmek/güdülemek öğretmenin sorumluluğundadır. Ana sınıfından itibaren, temel eğitimin her kademesinde çalışan öğretmen, öğrencisini bilgi almaya istekli ve yeni şeyler öğrenmekten keyif alır duruma getirmeyi başarmak zorundadır. Aksi hâlde öğretmenlik mesleği kendisi için de bir işkence hâline gelir. Güdülemeyi sağlamak öğretmenin meslekî başarısıdır. Devamı…

Müzik Eğitiminin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri

Müzik Eğitiminin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri


                         I. GİRİŞMüzik eğitiminin çocuk gelişimine etkilerinden söz etmek demek, öncelikle “müzik-çocuk gelişimi” ikilisi arasında bir ilgileşim olduğu denencesini savunuyor olmak anlamına gelmektedir. Bu denenceyi destekleyen temel sayıtlı ise, müziğin insan yaşamında belirli bazı işlevleri olduğudur. Devamı…