Muhsin Yazıcı

Kategori -Çocuk Ve Resim

Çocuğu tanırken; Resim

Çocuğu tanırken; Resim


Çocuk resimleri bizim için ne ifade eder? Çocuk resimleri çocuğu tanırken zeka ve kişiliği anlamada, çatışmaları keşfetmede bizim için önemli materyallerdir. Tüm gelişim alanlarında olduğu gibi resim gelişimi de zekâ düzeyine paralel gider. Yaşa uygun düzeyde performans gösterilmeyen çizimler bir gelişim geriliği olabileceği yönünde mesaj verir. Devamı…

Çocuk Gelişiminde Resim Eğitiminin Yeri – 2

 Çocuk Gelişiminde Resim Eğitiminin Yeri – 2


 Giriş Öğretimin ilki, çocuk yaşta başlar. Bu nedenle resim eğitimi çocuk gelişimi açısından önemlidir. Resim biçimlerden ya da şekillerden oluşan bir plastik sanatlar alanıdır. Çocuk birey bu şekilleri başlangıçta bilinçsizce “karalamalar” olarak ortaya koyar. Spontanist bu çıkışlar zamanla anlamlı ifadeler kazanır. Devamı…

Çocuk Gelişiminde Resim Eğitiminin Yeri – 3

 Çocuk Gelişiminde Resim Eğitiminin Yeri – 3


 2. Çocuk Gelişiminde Sanat Eğitiminin Getirdiği Tasarım – Uygulayım Gücünün Geliştirilmesi

 Çocuk bireyde Bilgi, bilinç ve dürtülerin” dengede olmasından oluşan ruhsal özgürlük, sanat eğitiminde, tasarım-uygulayım gücünün geliştirilmesine ortam hazırlar. Çocuk gelişiminde sanat eğitimi verme arayışı bilgi çağının gereğidir. Devamı…