Muhsin Yazıcı

Kategori -Eğitim Üzerine Düşünceler

‘İyi öğretmen her şeyden önemli’

ABD’deki Carnegie Mellon Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. John Stamper, dünya çapında yoksul çocukların teknolojiye erişiminin iyi öğretmenler tarafından eğitilmelerinden daha kolay olduğunu söyledi.

Dr. Stamper, “Hâlâ iyi öğretmenin her şeyden daha önemli olduğu bir noktadayız. Öğretmenin eğitimdeki vazgeçilmez rolü en az 50 yıl daha devam edecek” dedi.

Devamı…

Öğrencilerin yüzde 40’ı okuduğunu anlayamıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 4. sınıf öğrencilerine yönelik araştırmaları, eğitimin ilk basamağındaki durumu gözler önüne serdi.

Öğrencilerin yüzde 40’ı Türkçede, okuduğunu anlama sorularında başarısız oldu. Çocukların yarıdan fazlası da matematik ve fen bilimlerinde akıl yürütmekte zorlandı.

MEB, 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinde kazandıkları bilgi ve becerilerini izlemek amacıyla yaptığı araştırma sonuçlarını açıkladı. Devamı…

Eğitimci yazar Mehmet Güleç’ten: Nitelikli eğitim ve liselerde dönüşüm için çözüm önerileri

Eğitimci yazar Mehmet Güleç’ten: Nitelikli eğitim ve liselerde dönüşüm için çözüm önerileri

Eğitimci-Yazar Mehmet GÜLEÇ, nitelikli eğitim ve liselerde dönüşümü esas alan yazı dizisinde ifade ettiği düşüncelerin, PISA direktörünün dünkü ifadeleriyle örtüştüğünü ifade ederek “Liselerde Nitelik Sorununa ve Dönüşümüne İlişkin Çözüm Önerilerini” şu şekilde kamuoyuyla paylaştı.

Nitelikli eğitim ya da nitelikli eğitimin lise boyutunu ele alırsak, soruna ve buna soruna ilişkin çözüm önerilerini çok yönlü bir bakış açısıyla ele almak gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. Devamı…

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama


Türkçe’de tam bir karşılığı bulunmayan “drama” sözcüğü, Yunanca’da yapmak, etmek, eylemek anlamında kullanılan “dran” sözcüğünden türetilmiştir. Yine, Yunanca bir sözcük olan “dramenon”un seyirlik olarak benzetmecisi biçimindeki kullanımı “drama”nın eylem anlamını üstlenir (1). Tiyatro bilimi çerçevesi içinde drama; özetlenmiş, soyutlanmış eylem durumları anlamını taşır. Türkçe’de kullandığımız “dram” kavramı ise, Fransızca’da sonu “e” ile biten “drame” sözcüğünden gelir. Fransızca’daki sözlük anlamı “burjuva tiyatrosu” olan bu kelime, halk dilinde “acıklı oyun” anlamında kullanılagelmiştir. Devamı…

Eğitimin Farklılığında Yaşamak

Eğitimin Farklılığında Yaşamak


Biz bizi, kendimizi fark etmeden yaşıyoruz. Başkalarının bizi fark etmesini bekleyerek ömür tüketiyoruz. Yaptıklarımızın ne kadar önemli olduğunun ayrımda değiliz. Çok da farkında olarak yaşamıyoruz. Farkındalık… Beynimizin farkında olmak, kişiliğimizin farkında olmak, özelliklerimizin farkında olmak. Yaşamak bu olsa gerek. Eğer öncelikle kendimizin farkındaysak; herkesin, her ayrıntının farkında oluruz. Devamı…

Eğitimde Dramanın Önemi

Eğitimde Dramanın Önemi


Bazen kafanızı kaldırıp şöyle bir etrafınıza baktığınızda, insanların koşuşturmalarını fark edersiniz. Kimi yalnızca doymak için hızla yemeğini yerken; bir başkası yanından geçtiği bahar çiçekleriyle dolu ağaçların ve üzerinde bin bir şekil oluşturan bulutların farkına varmadan, başını önüne eğmiş, belki gözlerini doğrulttuğu kaldırım taşlarına bile bakmadan geçip gitmektedir. Devamı…

“Demokrasi ve Eğitim”- Noam Chomsky

“Demokrasi ve Eğitim”- Noam Chomsky

Demokrasi ve Eğitim*
Noam Chomsky
Laloya Üniversitesi Konuşması, Ekim 1994
Bana önerilen ve benim de konuşmayı memnuniyetle kabul ettiğim başlık “Demokrasi ve Eğitim”dir. Demokrasi ve eğitim ifadesi geçen yüzyılın seçkin düşünürlerinden birinin hayatı, eserleri ve düşüncelerini akla getiriyor hemen: Hayatının ve düşüncelerinin büyük bölümünü bu meseleler dizisine adamış olan John Dewey’i. Sanırım burada ona özel bir ilgim olduğunu itiraf etmem gerekiyor.

Devamı…

Ana Dili Eğitimi Üzerine Bazı Düşünceler

Ana Dili Eğitimi Üzerine Bazı Düşünceler

Ahmet Turan SİNAN 

Bir iletişim aracı olarak dil, insanoğlunun doğuştan itibaren toplumsallaşması sürecinde kullandığı bir araçtır. Gerek kişisel gelişim gerekse de toplumsal gelişmede dilin önemi inkar edilemez. Dilin ne olduğu, iç ve dış yapısı üzerindeki dilbilimsel çalışmaların yoğunluğu ortadadır. Dile bilimsel yöntemlerle yaklaşımın doğal sonucu olarak da bir çalışma alanı olarak dilbilim ortayaçıkmıştır.

Devamı…

“Geleceğin Okul Modelleri”

“Geleceğin Okul Modelleri”

Dr.Bülent Akdağ

İlk uygarlıklarda çocuğun sosyalleşmesi ve toplulukla özdeşleşmesine yönelik kurulan eğitim ve ‘basit’ okul anlayışlarıyla başlayan “okul modelleri” süreci Antik Yunan’da daha sistemli olarak kendini hissettirmiş ve özellikle Aydınlanma dönemi sonrasında bugünkü genel karakterini yapısallaştırmış görünmektedir.  18. yüzyıldan sonra ulusallaşma, insan hakları, yurttaşlık bilinci, hukuk devleti gibi kavramsal ve pratiksel dönüşümlerle başlayan, okul sistemlerinin toplumsal anlamda yeniden yapısallaşması ve çeşitlenmesi süreci, bir yandan yeni eğitim ilke ve değerlerini ortaya çıkarırken diğer yandan sürekli arayışlarla tartışma gündemini korumuştur.

Devamı…

Leo Tolstoy’un Eğitim Anlayışı

Leo Tolstoy’un Eğitim Anlayışı

Tolstoy(1828-1910) şiddeti çağrıştıran bir terim olduğu için kendine açıkça anarşist demediyse de, devlet ve mülkiyete karşı İsa’nın öğretileri temelinde anarşist bir eleştiri geliştirdi. Böylelikle anarşist hareket içinde etkin bir barışçı geleneğin gelişimine yardımcı oldu. Hükümet sahtekarlığının, yurtsever ahlâk dışılığının ve militarizm tehlikesinin en güçlü eleştirmenlerinden birisi oldu.

Devamı…

Eğitim Sistemimiz: Bankacı Eğitim Yaklaşımı

Eğitim Sistemimiz: Bankacı Eğitim Yaklaşımı

 Bankacı eğitim yaklaşımını Freire betimlemiştir. Bankacı eğitim yaklaşımında eğitimi, tasarruf yatırımına; öğrencileri, yatırım nesnelerine; öğretmenleri ise, yatırımcılara benzetmektedir. Bu yaklaşımda öğretmen iletişim kurmak yerine, tahvilleri çıkarır ve öğrencilerin sabırla aldığı, ezberlediği ve tekrarladığı yatırımları yapar. Bu tahviller sınavlarda paraya(nota) dönüştürülür.

Devamı…

Öğretmenler “Anlatma Hastalığı”ndan Muzdariptirler

Öğretmenler “Anlatma Hastalığı”ndan Muzdariptirler

La Fontaine Başöğretmen

ÇOCUK VE ÖĞRETMEN

Size bir şey anlatayım da görün
Yersiz azarını bir hödüğün.
Bir çocuk Seine Nehri kıyısında
Güle oynaya koşarken
Suya düşmüş nasılsa.
Boğuldu boğulacakken
Bir söğüt dalı yetişmiş imdadına.
Yapışakalmış yavrucak:
Allah’tan başka kimseler yok kurtaracak.
Tam o sırada bir öğretmen
Gelecek olmuş yukarıdan.
Çocuk bar bar bağırmış,
Hocasını imdadına çağırmış.
Hoca durmuş,
Sularla pençeleşen çocuğu görmüş,
Hemen başlamış azarlamaya:
-Pis yumurcak! Koşar mısın kıyıda?
Budur işte haylazlığın sonu!
Okul nasıl adam etsin seni?
Zavallı anan baban ne yapsın?
Peşinde mi dolaşsınlar Allah’ın günü?
Nedir çektiği zavallıların?
Keyif sizin dert onların…
Çekmiş çıkarmış çocuğu nehirden.
Çoklarına taş attım bu hikâyemde,
Vırvırcı, dırdırcı, ukala büyükler
Görmüşlerdir kendilerinin bir öğretmende.
Az değil, sürüyledir bu hödükler.
Soylarını bereketli kılmış Tanrı.
Dünyanın her yerinde, her işinde
Durmadan işler ağızları.
Be mübarek adam, önce kurtar beni,
Sonra çekersin söylevini!
La Fontaine, Masallar

çev. Sabahattin Eyuboğlu

La Fontaine Öğretmenleri Pek Sevmiyor

La Fontaine Öğretmenleri Pek Sevmiyor

ÖĞRENCİ, UKALA ÖĞRETMEN VE BAHÇE SAHİBİ

Öğrenci olduğu belli çocuğun biri
Bir yandan yaşının küçüklüğü gereği
Öte yandan ukala hocaların da,
Çocukların akıllarını bozmakta
Birebir olmalarından ötürü,
İki katlı sersem iki katlı haşarı,
Girip bir komşusunun bahçesine
Çiçekleri, meyveleri yolar dururmuş.
Bu komşuya, sonbaharda, Pomona Tanrıça
En güzellerini verirmiş meyvelerin.
Her mevsimi ayır güzelmiş bahçenin;
İlkbaharda da Flora
En güzel renklerini dökermiş oraya.
Adam öğrenciyi görmüş bahçede bir gün.
Seninki çıkmış bir meyve ağacına hoyratça,
Yoluyormuş tomurcukları bile
O canım, o nazlı umutlarını
O bolluk müjdecilerini bahçenin.
Daları da kırmaya başlayınca
Bahçe sahibi bir adam yollamış okula
Gelsin de görsün diye öğretmen.
Hazret bir sürü çocukla gelmez mi?
İlkinden beterleriyle dolmuş bahçe.
Ukala işi ciddiye almış aklınca;
Zararı büsbütün arttırmış getirmekle
İyi eğitilmemiş bir haylaz sürüsünü.
Neden mi yapmış bunu? Çünkü
Vereceği cezanın bir ibret olması gerekirmiş,
Bütün öğrencilerin ömürleri boyunca
Hatırlamalıymış verecek olduğu dersi
Bunun üzerine Vergilius’tan Cicero’dan
Bir şeyler okumuş bilgilik sata sata.
Çektiği nutuk o kadar uzun sürmüş ki
Bahçenin altı üste gelmiş bu arada.

Nefret ederim nutuklardan
Yersiz ve tükenmez oldukları zaman.
Öğrencilerden beter bir şey varsa dünyada
O da ukala öğretmendir bence.
Hiç komşum olmasın daha iyi
Bu ikisinden biri komşum olacaksa.
La Fontaine, Masallar

çev. Sabahattin Eyuboğlu

Öğrenci Öğretmen İlişkisi

Öğrenci Öğretmen İlişkisi ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN İLİŞKİSİ
Öğrenci-öğretmen ilişkisi bir güç ilişkisidir: patron-işçi, efendi-köle, ezen-ezilen, komutan er… Öğretmenin ve öğrencinin beden dilinin anlatımı bu güç ilişkisini, gücü gösterenle, güçsüzün güçsüzlüğünü gösterir. Öğretmenlerin çoğunlukla bu tür bir iletişimi içsel bir davranışla yaptıklarını biliyorum.

Devamı…

Eğitim Zevk Vermiyorsa Suçtur

Eğitim Zevk Vermiyorsa Suçtur

Virginia Wolf

 İÇİMİZDEKİ ÖĞRETMEN
Okuldan paydosta çıkan öğrenciyle, cezaevinden çıkan mahkûm kadar birbirine benzeyen başka iki şey yoktur. Peki, teneffüste bahçeye çıkan çocuklar neden çıldırmış gibi bağırır? Öğrenciler devlet okuluna girdikten sonra otoriteye boyun eğmeleri, başkalarının istediğini yapmaları için eğitilirler. Okul bahçesinde öğrencileri azarlamak, aşağılamak için yapılan konuşmalarda bir okul müdürünün öğrencilere “buraya sizi biz çağırmadık, kendiniz geldiniz.

Devamı…