Muhsin Yazıcı

Kategori -Eğitim Üzerine Yazılar

MEB, eğitimde dinsel dönüşüm için 1951’de gerçekleştirilen kongreyi tekrarlıyor

Kongrenin, Demokrat Parti dönemindeki “Ahlak Terbiyesi Kongresi” ile benzerlikleri de dikkat çekiyor. DP dönemindeki kongrede, karma eğitimin kaldırılması, ahlak için müfredatta dinsel dönüşüm ve üniversite özerkliğinin kaldırılması konuları tartışılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu, eğitim sistemindeki bütün ahlak yapısını yeniden şekillendirmek amacıyla “Eğitim ve Ahlak Kongresi” düzenleme kararı aldı. Kongrede “milli ve manevi değerlerimize uygun bir ahlak anlayışı” oluşturmayı planlayan MEB, yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci ahlakını sorgulayacağını duyurdu.

Devamı…

‘İyi öğretmen her şeyden önemli’

ABD’deki Carnegie Mellon Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. John Stamper, dünya çapında yoksul çocukların teknolojiye erişiminin iyi öğretmenler tarafından eğitilmelerinden daha kolay olduğunu söyledi.

Dr. Stamper, “Hâlâ iyi öğretmenin her şeyden daha önemli olduğu bir noktadayız. Öğretmenin eğitimdeki vazgeçilmez rolü en az 50 yıl daha devam edecek” dedi.

Devamı…

En temel sorun liyakat

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, Türkiye’nin en iyi yetişmiş gençlerinin Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ve ABD’ye gittiğini belirterek “Giden geri gelmiyor veya çok azı geri dönüyor.

Bu durum Türkiye’nin geleceği için en önemli beka sorunudur diyorum. Eskiden master ve doktora için yurtdışı hedefi konurdu, şimdi ise lise düzeyine kadar inmiştir. Şu anda Türkiye’nin en önemli konusu İstanbul kanalı açılsın mı açılmasın mı? Kanal çoktan açıldı aslında, Türkiye’den Avrupa’ya ve Amerika’ya… En iyi yetişmiş gençlerimiz ve yatırımcılarımız bu kanalı tek yönlü kullanmaya başladı bile” dedi.

Devamı…

45 yıllık araştırma sona erdi: “Süper zeki” çocuklar nasıl eğitilmeli?

45 yıllık araştırma sona erdi: “Süper zeki” çocuklar nasıl eğitilmeli?

Eğitim çağı, bir çocuğun en önemli dönemi. Çocuğun düşünmeyi, fikir yürütmeyi, ne yapmayı sevdiğini, ne yapmayı sevmediğini öğrendiği bu kritik dönemde nasıl bir yol izlendiği bir hayli önemli. Hele ki çocuğunuz bir süper zekaysa!

Peki süper zeki bir çocuk nasıl eğitilir?

Normalin üstüne bir IQ’ya sahip çocuklar, eğitim hayatında yaşıtlarına göre zorlu süreçler yaşayabiliyor. Birçok eğitimci bu noktada ne yapılması gerektiğini biliyor olsa da aileler, panikleyebiliyor, yanlış bir şey yapmayayım derken çocuğa yardımcı olmayabiliyor. Ne var ki sizinle birazdan paylaşacağımız araştırmanın sonuçları hem birçok eğitimciye hem de ailelere oldukça yol gösterici olacak. Devamı…

Ezberci Eğitimle Gelen 6 Sorun

Ezberci Eğitimle Gelen 6 Sorun

Prof. Dr. Osman Çakmak, `Eğitim Neden Eğitmiyor` sorusuna yanıt aradı. Büyütmek için milyarlarca dolar akıttığımız eğitim sistemi neden bir türlü istenilen verimi veremiyor?

Eğitimde neden başarılı değiliz? Eğitimci neden başarılı olamıyor? Eğitim ortamları neden yetersiz? Eğitimi toplum neden ciddiye almıyor? Kaliteli öğretmen talebi neden yetersiz? Devamı…

Eğitimci olarak diyorum ki;

“Kaht-ı rical” (yetişmiş insan kıtlığı) Osmanlı’nın çöküşünde önemli bir faktördür. Çünkü klasik Osmanlı eğitim kurumları, çağın sorunlarını anlayıp çözümler üretecek insan yetiştiremiyordu.
Modern bilimleri özümsemeden bu mümkün olur muydu?

Medreseler her yeni bilimsel buluşu ve gelişmeyi gâvur icadı diye algılayınca hiçbir şey üretemeyen topluma dönüştü.

Sadece ve sadece dua eden toplum yarattılar… Devamı…

“Bilinç Gökten Düşmedi”

Bilinç Gökten Düşmedi”


“Bilinç Gökten Düşmedi”

Nöroloji ve psikiyatri profesörü Hoimar V Ditfurth, bu adı taşıyan kitabında “bilincin evrimi”ni inceliyor. Beynin işlevleri, duyularımızın dünyası, içgüdülerimizin gelişimi bütün davranışlarımızın anahtarları.
Neden öyle değil de böyle davranıyoruz?
Yaşamın evrimi nasıl gelişiyor?
Bilincin biyolojik temelleri nelerdir?
Yaşam programlarımız nasıl oluşuyor?
Pek çok sorunun yanıtını gerçek bilimsel bilgiyle donatılmış olarak bu yapıtta buluyoruz.
Veysel Atayman’ın çevirisi ile dilimize kazandırılan kitap “Cumhuriyet Kitapları”ndan çıktı. Aynı yazarın “Başlangıçta Hidrojen Vardı” adlı yapıtı da dünyanın ve yaşamın oluşumuna evrimci bir bakış.
Konrad Lorenz’in “Hz. Süleyman’ın Yüzüğü” de hayvan davranışlarını yetkin bir dille açıklarken insanın çeşitli yönlerine ışık tutuyor.
BİLİMSEL KÜLTÜR diye tanımlayacağım bir kültür alanı eğitimin en önemli yanı.
Meraklı çocukların akıllarına gelen sorulardan kaynaklanan bu arayış, insanın dünyayı kavraması, insanı anlaması için bir altın anahtar.
Ne yazık ki kültürden koparılmış bir eğitimle ezberletilmiş bilgi deposu yapılmaya çalışılan çocuklarımız bilimden ve sanattan uzak bir anlayışla yıllarını geçiriyor.
BİLİMSEL KÜLTÜR, işte bu kitapların ve elbette benzerlerinin ortaya koyduğu çalışmalarla geleceğe ışık tutuyor.
SANATSAL KÜLTÜR, ise duygularımızın ve zekamızın eğitiminde temel öneme sahip.
Bilimi “anlaşılmaz sayılar ve sözler yığını” olarak kabul eden, sanatı eğlenceye indirgeyen düzeysiz bir yaklaşım, çocuklarımızı temel evrensel kültürden yoksun bıraktı.
Şimdi “uluslar arası PİSA araştırması”nda on beş yaşındaki öğrenci çocuklarımız dünya ülkeleri arasında sondan ikincilikle, sondan üçüncülükle yetiniyor.
Matematik alanında, fen bilgileri alanında, okuduğunu anlama alanında utanç verici düzeydeyiz.
Kitabı sevdiremediğimiz, soru sormalarını destekleyemediğimiz, tartışma, seçenek üretme gibi yaratıcı çalışmaları yaptıramadığımız çocuklarımız çağa ayak uydurmaktan yoksun kalıyor.
PİSA araştırmasının birincileri Finlandiyalar, Güney Koreler birbiri ile yarışırken bizim gelebildiğimiz yer toplumda ilgi bile çekmiyor.
Bu durumda oluşumuzu görmezden gelip de bir futbol derbisinin heyecanı ile hop oturup hop kalkarken hangi ekonomiden, hangi politikadan, hangi gelişmeden söz edebiliriz?
Çocuklarımızda artan dikkat bozukluğunu bile fark edemiyoruz. Gözlerini saatler boyunca televizyon, bilgisayar ekranına diken çocuklarımız hızla değişen görüntülerle zaman geçirirken dikkatleri bozuluyor ve düşünme yetileri azalıyor.
Günümüzün “ekrana bakan insanı” , artık düşünmüyor, kendisine verileni irdelemede4n alıyor ve katılımdan uzak, sadece “seyrediyor”
Bu, kültürsüz eğitimle yetiştirdiğimiz insanlardan oluşan toplumdan “kendi geleceğini kurmasını “bekliyoruz.
Ama boşuna bir beklentidir bu.
Çocuklarımızı doğru yetiştirmek istiyor muyuz?
BİLİMSEL KÜLTÜR vereceğiz, bilimsel düşünceyi öğreteceğiz.
Soru soracak, tartışacak, seçenek üretecek, eleştirerek doğru karar vermeyi öğrenecek.
SANATSAL KÜLTÜR vereceğiz. Duygusal zekâsı gelişecek, duygularını fark edecek, duygudaşlık kurmayı, sorumluluk almayı öğrenecek.
Bunları yapamıyor musunuz?
O zaman PİSA kulesinin neden hâla düşmediğine şaşar durursunuz.

Erdal Atabek Cumhuriyet Gazetesi 10 Aralık 2007  

Çiçek Yetiştiremeyen Bahçıvanın Durumuna Düşen Öğretmenlerin İç acıtıcı Çıkmazlarının Kirlenme İle İ

Çiçek Yetiştiremeyen Bahçıvanın Durumuna Düşen Öğretmenlerin İç acıtıcı Çıkmazlarının Kirlenme İle İlişkisi


Söz konusu kirlenme olarak neden bahsettiğimin iyi bir şekilde anlaşılması için, canlılar için ölümcül olabilen toprak, su ve hava kirliliğinin neden ve sonuçları ile insan yetiştirmede olumsuzlukları ve çıkmazları ortaya koyabilen nedenler ve sonuçlar arasında ilişki kurarak açıklamamı geliştireceğim. Devamı…

Eğitim Üzerine söylenmiş Özdeyişler

Eğitim Üzerine söylenmiş Özdeyişler


Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin.   HUANG-ÇE

Vatan müdafaasının en emin ve ucuz yolu eğitimdir.  BUCHNER

En iyi eğitimli kişi, yaşadığı hayatı en iyi anlayandır. 
HELEN KELLER

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacı.  
PAUL RICHER

İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar. CERVANTES

Eğitim kafayı geliştirmek demektir. Belleği doldurmak değil.  MARK TWAIN