Muhsin Yazıcı

Kategori -Eğitimde Ölçme Değerlendirme

MEB’den Türkçe bilgisi ölçümü

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ortaokul düzeyindeki Türkçe araştırmasına göre, öğrenciler okuma ve yazmada zorlanıyor. Kız öğrenciler dil becerilerinin tamamında daha başarılı olurken çocukların ailelerinin eğitim seviyesi yükseldikçe başarı da artıyor.

“Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı”na ilişkin veriler şöyle: Dil becerilerini ölçmek üzere tamamen elektronik ortamda yapılan pilot çalışmaya 7. sınıflardan 1850 öğrenci katıldı.  

Devamı…

Cito Öğrenci İzleme Sistemi

Cito Öğrenci İzleme Sistemi

Eğitim süreci içinde her öğrencinin gelişiminde farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan dolayı bir veli olarak hepimiz, çocuklarımızın eğitim süreci içinde gelişimlerini izlemek isteriz. Böylece çocuklarımızı başarılı oldukları alanlarda yönlendirmek ve eğer varsa başarısız oldukları alanlarda gereken önlemleri almak isteriz.


Devamı…

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme 

Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu 

Şubat – 2008

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

       Her sistem, gerçekleştirdiği etkinliklerin amaca ne derece hizmet edip etmediğini saptayabilmek için öncelikle gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında bilgi toplar yani ölçme (gözlem) yapar ve topladığı gözlem sonuçlarından yararlanarak bazı sonuçlara, kararlara ulaşmaya çalışır. Herhangi bir sistemle ilgili gözlemler yapma ve gözlem sonuçlarına dayalı doğru kararlar verebilme, ölçme ve değerlendirme konusundaki ilkeleri ve yaklaşımları bilmekle ve bu ilkeleri doğru biçimde uygulamakla olasıdır.


Devamı…

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme

1 – Ölçme ve değerlendirme kavramları arasında ne fark vardır?
Ölçme, bir varlık veya olayın belli bir özelliğe sahip oluş derecesini belirleme işlemidir. Eğitimde ölçme, genellikle öğrencilerin belli bir takım davranışları, öğrenme derecelerini belirlemesi olarak kullanılır.
Değerlendirme, ölçme ile ortaya konulan duruma bir anlam verme işlemidir. Eğitimde değerlendirme; belli bir takım davranışların öğrenilme derecesi ölçme ile ortaya konulduktan sonra bu ölçme sonuçlarına dayanarak neler yapılacağının kararlaştırılması şeklinde görülür.


Devamı…

Program Geliştirme Ve Ölçme Değerlendirme

Program Geliştirme Ve Ölçme Değerlendirme 

Günümüzde ülkelerin diğer ülkelerden daha üstün olabilmesi için iyi eğitilmiş insan gücüne gereksinim duyarlar. Ayrıca şirketler diğer şirketlerle rekabet edebilmek için çalışanlarını sürekli olarak eğitime tabii tutmaları gerekmektedir. İnsanlar hayatları boyunca sürekli olarak kendilerini geliştirmek için eğitim içinde olmak durumundadır. Eğitimi genel olarak, insanda kendi isteğiyle değişme meydana getirme sürecidir diye tanımlayabiliriz.


Devamı…