Muhsin Yazıcı

Kategori -Genel

Bir çift ayakkabı

Samsun’da spor malzemeleri satan bir mağazadan içeri giren 24 genç insan, 24 çift beyaz renkli lastik ayakkabı satın alırlar. Kente otobüsle, sabah 08:30’da gelmiş olmalarına rağmen, aynı gün yürüyerek, ayrılırlar
Samsun’dan, ayakkabıları gibi yüreklerinde taşıdıkları bembeyaz umutlarla..


Ankara yolunda yürüyen kafilenin en önünde ay yıldızlı bayrak taşınırken, arkasındaki pankartta şunlar yazılıdır
“Tam Bağımsız Türkiye İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü”
Gençler, 20 Ekim 1968 günü başlattıkları yürüyüş gerekçesini şöyle açıklarlar
”Biz Mustafa Kemal gençliği olarak, Türkiye’nin istiklalinin zedelendiğini, elden gittiğini görüyoruz. Onun için atılması gereken devrimci adımın ‘İstiklali tam Türkiye’ için olacağına, gerçekleştirilmesi gereken ilk amacın ‘Tam Bağımsız Türkiye’ olduğuna inanıyoruz.”

Devamı…

Bremen Mızıkacıları

Yıllarca yaşadığı çiftlikte her işe koşturan, çiftçinin en büyük yardımcısı “Eşek” artık çok yaşlanmış.

Çiftçi,

-“Bu duruma bir çözüm bulmalıyım.” diye düşünmüş.

Ertesi gün emektar eşeğine,

-”Yıllardır bana hizmet ettin. Çiftliği evin saydın. Hayatımı kolaylaştırdın. Çok teşekkür ederim. Artık kendine bir hayat kurmalısın.” demiş.

Devamı…

Nasıl kıydınız Sebahattin Ali’ye

Evinde elektrik olmadığı için sokak lambasının altında kitap okuyan çocuk kimdir? derlerse “O” deyin.

Türkiye’de öğretmenlikten atılıp, dergisi kapatılıp, borç harç içinde yaşamış ve kamyonla nakliye işi yapmış bir devrimci var mıdır? derlerse “O” deyin.

Devamı…

‘Ağlayan gelin” lalesi gün yüzüne çıktı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ‘ağlayan gelin” olarak nitelendirilen ters laleler, baharın gelişiyle çiçek açtı.

Kırsalda bulunduğu için ulaşılması güç olan, turuncu, kırmızı ve sarı renkteki çiçekleriyle ilgi çeken ağlayan gelinler, yöredeki vatandaşlar kadar fotoğraf tutkunlarının ve doğa severlerin de ilgisini çekiyor.

Devamı…

Charlie Chaplin’in ‘En güzel şovu’

Sinema tarihinin en ünlü komedyeni Charlie Chaplin bir röportajında şöyle der;

Küçük bir çocukken babamla bir sirk şovunu izlemeye gittik. Bilet sırasında uzun bir kuyruk vardı ve önümüzde anne-baba ve 6 çocuktan oluşan bir aile vardı. Fakirlik hallerinden belliydi, elbiseleri eski ama temizdi. Çocuklar sirkten bahsederken çok mutlu görünüyordu.

Devamı…

Eşsiz faydalarıyla tarih öncesinden gelen dost: Ağaçlar

Ağaçların; karbondioksidi emme, karbon emisyonunu düşürme ve iklim değişikliğine karşı doğaya katkıda bulunma gibi özellikleri artık herkes tarafından biliniyor. Ayrıca ağaçların dev gibi kökleri de yağmur suyunu emerek erozyonu önlüyor. Yaşam döngümüzün tüm evrelerinde ağaçlar bize katkı sağlıyor.

Dünyaya bunca katkısından sonra, ister istemez aklımızda şu soru canlanıyor. Ağaçlar başka nasıl hayatımızı etkiliyorlar. Bir insan ağaçların arasından geçtikten sonra kendisini daha iyi hissettiğini söylüyorsa, bunun psikolojik bir nedeni var mı?

Devamı…

Yardım mı? Dayanışma mı?

Yıllar sonra doğduğu çiftliği ziyaret etmek için arabası ile yola çıkan adam bir anda arabasını tarlaların arasında bir yerlerde çamura saplanmış bir halde bulmuştu. Araba ne ileri ne de geri gitmiyor,
lastikler patinaj yapıyordu.

Bir süre direksiyon gaz ve vitesle uğraştı durdu sonra da yakında görünen bir çiftliğe yürüyerek gidip yardım istemeye karar verdi.
Çiftlikte bulduğu yaşlı köylü adamı dinledi, bulunduğu yerden arabanın saplandığı yere ve arabaya baktı, sonra da “Yaşlı Warwick halleder” diye mırıldandı ve ayağa kalkıp çiftliğin ahırına doğru yürümeye başladı.
Adam Warwick’in kim olduğunu düşünerek takip ettiği yaşlı köylünün ahırdan yaşlı ve kör bir katırı çıkardığını şaşkınlıkla gördü.

Devamı…

İslam Teori ve Japon Modernleşmesi

● İFADE-İ MERAM: Eşhasa değil doğrudan memleketin istikbaline taalluku dolayısıyle tetebbua layık muhtasar bir layiha niteliğindeki işbu makale, Külliye Mabeyn-i Hümayun Başkitabet Celilesi Cenab-ı Alisine arzedilmek üzere, bera-yı malumat sanal bir ortamda kaleme alınmasına mübaderet kılınmıştır… Böyle mülahaza buyurulur,

Başkitabette mevcut hukukçu, siyaset bilimci ve ilahiyatçı ulemanın tetkiki de mukteza-yı celile ledel istimzaç mazhar olursa, Türk inkılâbı ile uzak şarktaki Japonya arasında yapılacak terakkiyat mukayesesinin, memleket menafaati bakımından bize de emsal olup olamayacağı ve camia-i İslamiyenin lideri olmamıza matuf ciheti müsellem olduğunda, tefekkür ve tezekküre mübaşeret kılınması babında…

Devamı…

Medrese Eğitimi Japon Modernleşmssi ve Laik Eğitim

        II
 ▪(Başı birinci yazıda) Meiji devrimlerinin bir diğer parolası, "hükumet işlerini ondan anlayana bırakın" ilkesiydi. Yani bizim kültürümüzdeki "işi ehline verin" söylemi...  Bu felsefenin hümanist, laik/seküler ve rasyonel eğilimleri Japonya'da herkes tarafından benimsenip kabul edilmiştir. Her yeniliği "tekfir" eden tekke-tarikat, hacı-hoca-ilmiye denilen ulema sınıfı bu kültürde ne yetişmiş ne yeşermiştir... Bundan dolayı da din-bilim çatışması olmamıştır. Şinto rahipleri manevi otoritelerini hiç çekinmeden siyasi otoritenin emrine vermişlerdir. Örneğin kılık - kıyafet alanındaki değişime zihnen ve fiilen hiç direnç gösterilmemiştir...

▪Medrese öğretisinin egemen olduğu bize gelince, değil başındaki kırmızı FES yanındaki beyaz püskül bile imanın parçası sayılmıştır… İslamda ruhbanlık olmadığı halde ilmiye üniformalı, tarikat cübbeli “ruhban”zümresi türemiştir. Osmanlı sultanları, herkese dokunduğu halde bunlara ve kıyafet fetişlerine dokunamamıştır. Fes- püskül, kadında saç erkekte sakal, yani doanın her canlıya verdiği KIL dininhatta imanın vazgeçilmezi sayılmıştır.Böyle olunca modern kıyafet kâfir icadı, “dini çürük ırzı kırık” toplumların aşağılık hayat tarzı görülmüştür. Bunun dayanağı da sahih olduğu da belirsiz bir hadistir. ” Menteşebbehe bi kavmihi fehüve minhüm…”Meali şudur: Başkasına benzeyen bizden değildir!

Devamı…

Şimdi o şuçlular toplumun içine karışıp yeni vakalar üretecekler

Insanlığın en büyük tehlikesi bu vakaların failleridir.
HAMİLE ÇOCUKLAR.

Bolu’da imam nikahıyla evlendirilen 11 yaşındaki kız çocuğunun sekiz aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
Samsun’da otomobil çarptı diye koma halinde hastaneye getirilen 14 yaşındaki kız çocuğunun, imam nikahlı eşi tarafından odunla dövüldüğü, sonra da kaza süsü vermek için motosikletle üzerinden geçildiği anlaşıldı.

Devamı…

Günün fıkrası

Enerji Bakanlığı’ndan tuhaf yanıt:

Elektriği, doğal gazı kesilmeyenden açma kapama bedeli alınmıyor!

Aaa al abi al canın sıkıldıkça al canın sağolsun… Yeter ki siz hazretleri rahat yaşayın

Canımız kanımız sana feda.. Nasıl olsa bizi maraba olarak görüyorsunuz.

Sırtıkızıl Güvercin Bilgileri

Ülkemizde özellikle Hatay, K.Maraş, Kilis, G.Antep ve Ş.Urfa illerinde yetiştirilen “Sırtıkızıl” veyahut “Abalı” olarak adlandırılan ve kıymet gören bir ırktır.

Orijini Lübnan’dır ve “İrinfili” olarak dünyada bilinir. Diğer Lübnan ırklarıyla özellikle de “amberiler” le (ırjani) yakın akrabadır.

Devamı…

Din Pratiği Çeşitleri

“Kişiler, dini, medeniyet düzeylerine göre uygularlar.”

Amacımız, Felsefenin amacı olan; olgu, obje ve olayın, mahiyetini objektif tespit edip, adını koymaktır. Ne sübjektif yermek ne de övmektir, ne saldırmak ne de savunmaktır.

Din; pratiği açısından genellikle iki çeşittir. Biri folklorik; fiziksel, diğeri zihinsel; entelektüeldir. Fiziksel olanı; Tanrı vergisi (a priori) ağız ve vücut gibi bedensel organlarla icra edilir. Entelektüel din ise, insan ürünü (a posteriori) zihinle uygulanır. Fiziksel din, herkes tarafından belirli üniform klişe kalıplarla uygulanır. Entelektüel din ise, herkesin düşünsel kapasitesine göre rölatif uygulanır.

Devamı…

Çağımız akılcı ve bilimsel düşünme dönemidir

**Bu ülkede en çok satılan ve en çok satın alınan ama hiç kullanılmayan tek şey dindir.

Bunu satın alan halk problemlidir, halkın zihinsel yapısı problemlidir.
Bu problemlerin faturasını ödüyoruz.
Bu kafa bir adamı büyütüyor sonrada gidip kendini ona öldürtüyor.

Bu kafa hastalıklı bir kafadır, bu kafa anakronik bir kafadır , bu kafa şizofrenik bir kafadır .

Devamı…

Kitap düşmanlığı

Bizim memlekette kitap düşmanlığı çok yaygındır. Yakın zamana dek kitap okuma komünistlikle eşitlenirdi. Biri kitap okuyorsa onun adı komüniste çıkardı.

Kitap okuyana iyi gözle bakılmazdı. Çok okumak iyi değildir, insan okuya okuya aklını kaybeder, denirdi. Evde kitap okuyan çocuğuna anne- baba:

-“O kitabı bırak da dersine çalış.” derdi.

Hatta bazı öğretmenler de yazılıda zayıf alan öğrencilerin kitap okuduğunu gördüklerinde, öğrencinin kitap okumasına kızarlardı. Derslerinde iyi not alan, ama hiç kitap okumayan öğrenciler çok makbuldü.

Devamı…

Panik önlem almayı engelliyor

950’li yıllarda bir İngiliz şilebi Portekiz’den aldığı Madura şaraplarını İskoçya’ya götürür. Demir attığı limanda yükünü boşalttıktan sonra, şilepte çalışan denizcilerden biri unutulan şarap kolisi kaldı mı diye denetlemek üzere soğuk hava deposuna girer.

Onun içerde olduğunu fark etmeyen başka bir denizci ise, kapıyı dışardan kapatır. Soğuk hava deposunda mahsur kalan denizci, var gücüyle bağırır, çelik duvarları yumruklar, ama kimseye duyuramaz sesini. Çakısıyla içerden açmaya çalışır kapıyı, mümkün değildir. Boş şilep, yeni yükünü almak üzere Portekiz’e doğru yola çıkar.

Devamı…

Cehalet, inançlar ve hain virüsler

İnsanlık tarihi boyunca milyonlarca insan cehaletin beslediği inançlar yüzünden öldü, öldürüldü. Dünyanın en güçlü ülkesi Amerika’da cehalet örneklerine çok rastladım. Dünyamızda en yaygın en etkili olan güçler,  cehalet ve inançlardır. 15-16’ıncı yüzyıllara kadar insanlık tam bir cehalet içinde yaşamıştır.

9-13 yüzyıllarda “din var, inançlar var ama akıl, mantık ve felsefe de var” diyen, antik Yunan eserlerini Arapçaya çeviren İslam filozofları yaşamıştır İbni Sina- İbni Rüşt, İbni Haldun, Farabi daha birçoğu. Ama ne acıdır ki onlardan İslam dünyası değil Avrupa düşünürleri yararlandı. Reform ve Rönesansın doğuşunda antik Yunan eserlerini Arapçaya çevirip okuyan bu filozoflar etkili olmuştur. Reform ve Rönesansı aydınlanma izledi.

Devamı…

Koronavirüsün bulaşmasına neden olan 12 alışkanlık!

Koronavirüsten korunmak için kişisel olarak çeşitli önlemler alınıyor. Ancak, alınan önlemler yeterli doğrulukta mı, nelere dikkat etmek gerekiyor? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kuşoğlu koronavirüsün bulaşmasına neden olabilecek 12 hatalı alışkanlığı anlattı. İşte koronavirüsün yayılmasına neden olan 12 alışkanlık…

Son aylarda dünyanın en korkulan hastalığı; koronavirüs! Uzmanlar her fırsatta ‘paniğe kapılmayın, ancak önlem almayı da ihmal etmeyin’ uyarısında bulunuyor. El yıkama ve kişisel hijyen önlemleri Kovid-19’dan korunmada en etkili önlemler. Ancak önemsenmeyen bazı alışkanlıklar ve korunma yöntemlerinde yapılan basit hatalar var. Bunlar da virüsün kolayca bulaşmasına yol açabiliyor.

Devamı…

Günün fıkrası: Politikacılar ve yalan makinesi

Bir teknoloji şirketi çalışanları bir gün toplanmışlar kendi aralarında “beyin fırtınası yoluyla yeni ne yapabiliriz?” diye tartışırken, bir çalışanın aklına parlak bir fikir gelir.

-“Yeni bir cihaz geliştirelim, politikacıların yalanlarını bulup anında tepki versin. Konuşmalarının yalan bölümlerini anında ortaya çıkarsın.”

Devamı…

Dünya’da Türkiye’de Sol

İlhan Selçuk, “İki ayağının üzerinde doğrulup ilk soruyu soran insan solcuydu” der. Solun, insanlığın gelişimi, insanın insan olması, insanca yaşaması için mücadele etmesi anlamına gelen bu tanım aynı zamanda evrensel bir içeriğe sahip. 21. yüzyılın ilk çeyreğinden yakın geçmişe baktığımızda solun ürettiği düşünceler, önerdiği yönetim biçimleri dünyanın gidişini etkiledi.

1980’lerden sonra yükselen, özünde sermayenin sınırsız dolaşımını içeren “küreselleşme” dalgası, solu da etkiledi. Bu dalganın anlatıcıları tüm ideolojilerin sonunun geldiğini iddia edecek kadar ileri gittiler. Onlara göre, küreselleşme dünyayı bir köy haline getirecekti, başka bir anlayış aramayı gerektirmeyecek bir dünya kurulacaktı. Bugün, dünyada büyük bir eşitsizlik olduğunu, küreselleşmecilerin kendisi de kabul ediyor, “düzenleri bozulmadan” çözüm arıyor. 

Devamı…