Muhsin Yazıcı

Kategori -Güne dair kısa bir değerlendirme

Kadınlar Günü’nün bilinmeyen öyküsü

8 Mart, insani şartlarda çalışmak isteyen kadınların direnişi…

8 Mart 1857’de New York’ta bir dokuma fabrikasında çalışan 40 bin işçi, 16 saatlik çalışma süresinin 10 saate indirilmesi ve ücretlerde artış yapılması talebiyle greve başlamıştı. Eyleme durdurmak isteyen polis kadın işçilere saldırmış, fabrika yönetiminin de desteğiyle binlerce işçi fabrikaya kilitlenmişti. Bu sırada çıkan yangında içeride kilitli kalan işçilerden 129’u yanarak can vermişti. Devamı…

Korkut Boratav Venezuela’da yaşananları tek tek anlattı

Prof. Dr. Korkut Boratav, Venezuela’ya yönelik ABD müdahaleciliğinin arka planını, Latin Amerika’daki sol dalganın geldiği noktayı anlattı.

Boratav, Bolivar devrimini ve bugün yaşanan sürecin nedenlerini, “Chavez rejimi, kapitalist üretim ilişkilerini büyük ölçüde korudu; ama, petrol rantını devletleştirdi ve yüksek petrol fiyatları konjonktüründe bu hamlenin sağladığı kaynakları Venezuela emekçilerine aktarmada büyük bir başarı sağladı. Halk sınıflarında süregelen güçlü Chavez sevgisi buradan kaynaklanır” sözleriyle özetledi. Devamı…

Günün yorumu: Kör şiddete teslim olmak

Günün yorumu: Kör şiddete teslim olmak

‘Barış ve Savaş’ ünlü Rus yazar Tolstoy’un romanına da konu olmuş ve milyarlarca insanı ilgilendiren konudur. İnsanlık tarihi boyunca uluslar birbirlerini boğazlayıp durmuşlar. Yeri gelmiş kendi kendilerini yeyip bitirmişler. İç savaşlar ülkelerarası savaştan daha yıkıcı olmuş, olmaya da devam ediyor. İç savaşlar onarılması mümkün olmayan yıkımlara da neden olmaktadırlar.

Devamı…

Günün kısa bir değerlendirmesi

Günün kısa bir değerlendirmesi

Eskişehir Sarıcakaya’ya kaymakam vekili olarak atanan Neslihan Kısa (25), ilk başörtülü kaymakam olmuş. Kısa, Dünya Kadınlar Günü mesajında:

-“Kadın hayatın içerisinde erkeğin yardımcısı, arkadaşı, eşidir” demiş.

Eşit görecek kültürü ya da bilinci yok. Kadını ikinci sınıf gören bir kadın kaymakam yöneticimiz de oldu…

Devamı…

Güne dair

Güne dair

Ülke insanının adalet, dayanışma, kardeşlik duygularının ayarlarıyla oynandı. Sevginin yerine nefreti, dayanışma yerine bencilliği, kardeşlik yerine düşmanlığı yeşertti.

www.muhsinyazici.com

Günün yorumu

Günün yorumu / Muhsin YAZICI

Şiddet günümüzün en büyük sorunu haline geldi…

Evde, sokakta, okulda, köyde, mahallede, devlete karşı, devletten her yerde herkesten şiddet, öfke, kin duygusu giderek yaşamın bir parçası olmaya başladı. İşin garibi şiddetin doğal bir toplumsal olay(mış) gibi algılamaya başladık.

Devamı…

Günün yorumu

Günün yorumu

Demokrasilerle teokratik ya da despotik yönetimleri ayıran en önemli özellik açık olabilmek ve hesap verebilmektir. ‘Size ne(?) verdimse ben verdim’ anlayış ve kültürünün egemen olduğu toplumlarda kamu adına hareket edenler hiçbir zaman kamu harcamaları hakkında açık bir denetime girmek istemezler.

Devamı…

Bilinsin istedik

Bilinsin istedik

14 yılda 16 bin işçi öldü. İnsanlarımız işsiz kalmakla ölüm arasına sıkıştı ve korktu. İnsanlar bölündükçe ve öldükçe, madenlerde kavruldukça birilerinin cepleri/kasaları tıka basa parayla doldu. Ve cepleri tıka başa parayla dolanlar güzel Artvin’imin dağına, ağacına, börtü böceğinde musallat oldular….

www.muhsinyazici.com

Günün yorumu / Muhsin YAZICI

Günün yorumu / Muhsin YAZICI

Ülkemizi siyasi ve ideolojik/dinsel ihtiraslar uğruna Orta Doğu bataklığına atmaktan daha büyük bir bilinçsizlik örneği herhalde olamaz.

1915-1916 yıllarındaki Orta Doğu’yu paylaşım planlarının yeniden karılıp dağıtılmaya çalışıldığı günümüzde oyun kurucu olacağım diye bodoslama dalınan öngörüsüz dış politika stratejisi çöktü.

Devamı…

Günün Yorumu / Muhsin YAZICI

Günün Yorumu / Muhsin YAZICI

Rus ayısıyla ve terör çakalları ile dans

İsmet İnönü’nün bir sözü vardır: “Ayıyla yatağa giren sonucuna katlanır”

Orta Doğu’da oyun kurucu olacağım diye radikal örgütlerle bir şekilde içli dışlı olursan, gideceğiniz yer terör bataklığıdır. Terör örgütleri kısa bir süre sonra döner destek verenin başına bela olurlar.

Türkiye Suriye’de Esad’a karşı kim varsa bir şekilde destek verdi. Kısa Süre’de Esad’ın gideceği üzerine siyaset oyunu kurgulandı. Kazın ayağı öyle olmadığı belli olunca, ne strateji kaldı ne de derinliği…

Devamı…

Günün yorumu

Günün yorumu

Sözde dershaneler kapatıldı. Bakanlık eliyle ‘Temel Liseler’ kuruldu. 3.000 TL’ye dershaneye kayıt yapılırken şimdi 8.000 – 12.000 TL arasında değişiyor.

Not garantisi veriliyor, devamsızlık sorun olmaz deniliyor…

Eğitimde ciddiyet kalmadı gibi…

www.muhsinyazici.com

Günün yorumu

Günün yorumu

Devletin en önemli görevi yoksullara yardım etmek değildir. Yoksulluğu ortadan kaldırmaktır.

Eğer siz yardım edilmiş yoksulluk istiyorsanız yurttaşa en büyük kötülüğü, kendiniz için en büyük çıkarı sağlamış oluyorsunuz.

Gelir bölüşümünü düzeltin yoksulluk zaten kendiliğinden çözülecektir.

www.muhsinyazici.com

Günün Yorumu

Günün Yorumu

Amerikan askerlerinin Türkiye üzerinden Irak’ı işgal etmesini canı gönülden isteyenlerin ve destekleyenlerin; Rusya uçağının bilmem kaç dakikalığına ülke hava sahasını ihlal etti diye milliyetçi ve yurtsever ayaklarına yatmalarını hiç de ciddi bulmuyorum.

www.muhsinyazici.com

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.