Muhsin Yazıcı

Kategori -Kitap Tanıtımı

Eğitimde cumhuriyet yıkıcısı dönüşüm kitap oldu

Tarihçi- yazar Mustafa Solak’ın “Gayrımilli Eğitim” kitabı okurlarıyla buluştu.

Yazar kitabında Atatürk’ten günümüze eğitimin dönüşümünü ele alıyor. Kendisi eğitimin halkçı, bilimsel, karma, parasız, kamucu olmaktan çıkarak gayrimilli hale geldiğini belirtiyor. Bu noktada somut olarak eğitimdeki cumhuriyet, laiklik, insan onuru ve özelde kadın onuru, Atatürk karşıtlığını ele alıyor.

Kitapta, Öğretmen Strateji Belgesi ile iş güvencelerinin ortadan kaldırılacak öğretmenlerin biat eden kitleye dönüştürülme hedefi vurgulanıyor. Kitapta ayrıca “Üniversitelerde Bilim Düşmanlığı”, “Diyanet, cemaat, tarikatların eğitimdeki rolü”, “Diyanet, cemaat, tarikatlarla protokoller”, “Proje Okulları ve yeni imam hatip türleri”, “Muharrem orucu Aleviler için bile “nafile”, “Vatan savunmasından cihad uğruna savaşa: Gaza ve fetih”, “Savaşmaksızın mal edinme yolları: Cizye, haraç ve fey”, “Gayri müslimlerin dinî kıyafetlerini giyen mürted sayılacak”, “Mürtede selam verilmez, mürtedin kestiği yenilmez”, “İslami ekonomi ve helal gıda düzenlemesi”, “Haziran Ayaklanması iç ve dış güçlerin bir oyunuymuş!” gibi başlıklar var. Devamı…

Endişeli toplum kalp yoruyor

‘İbni Sina’ya borcumuzu ödemek istiyorum’ diyerek “Ben İbni Sina” adlı bir kitap yazan Prof. Dr. Gülümser Heper, bir yandan da modern tıbbın ruhunu nasıl kaybettiğini anlatıyor. “Hekimlerin efendisi İbni Sina’ya Türk hekimlerinin borcunu ödemek” istiyorum diye yola çıkan Kardiyolog Prof. Dr. Gülümser Heper “Ben İbni Sina” adlı bir kitap kaleme aldı. Devamı…

Kitap tanıtımı: Zülfü Livaneli’nin Sarsıcı Son Kitabı – Huzursuzluk

Kitap tanıtımı: Zülfü Livaneli’nin Sarsıcı Son Kitabı – Huzursuzluk

Ortadoğu yüzyıllardır kanayan bir yara. Asla kabuk tutmuyor. Savaşlar, cinayetler, sebebi bilinmeyen ölümler, ortadan kaybolup asla bulunamayan insanlar, sigara karşılığında satılan kızlar, çocuklar, tecavüzler, açlık, yokluk, sefalet, vatansızlık… Kitapta da vurgulandığı gibi doğduğun coğrafya, kaderindir gerçekten de.Zülfü Livaneli’nin son kitabı Ortadoğu’nun insafsız yüzünü, en koyu acıları, savaşları, IŞİD’i, Yezidileri (Ezidileri doğrusuymuş) anlatıyor. Okurken sarsıldım! Boğazım düğümlendi. Hepimiz bir şekilde huzursuzuz! Huzur denilen şey, sanırım Dünya’nın hiç bir köşesinde kalmadı artık… Devamı…

Kitap Önerisi: Osmanlılardan Cumhuriyete Sekülerleşme

Kitap Önerisi: Osmanlılardan Cumhuriyete Sekülerleşme

Sekülerleşme  süreci,  insanlık  tarihinin  en  temel  gerçeklerinden biridir. Fakat bu gerçek, birçok nedenle çeşitli fikir akımlarının veya bazı  sosyal-ekonomik  öğretilerin  gölgesinde  kalmıştır.  Ancak sekülerleşme  süreçlerinin  gözden  kaçırılması,  birçok  durumda toplumsal  ve  tarihsel  analizlerin  başarısızlıkla  sonuçlanmasına  yol açmaktadırÜlkemizde  de  sekülerleşme  kavramı  ve  gerçeği, bilinçlere  açık  bir  biçimde  nüfuz  etmemiştir.

Bu  kavram  çoğu durumda  laiklikle  karıştırılmaktadır.  Oysa  insan  aklının özgürleşmesi sürecinin bir yönü olarak sekülerleşme, toplumsal ve tarihsel  gelişmelerin  temelinde  yer  alan  asli  ve  varoluşsal  bir dinamiktir.

Bu  kitapta,  kısa  bir  genel  giriş  bölümünden  sonra  Osmanlılarda  ve  Cumhuriyetin  ilk  yıllarındaki sekülerleşme süreci, siyasi, ekonomik ve çeşitli kültürel etkenlerle birlikte, fakat özellikle de bilimsel gelişmelerle bağlantısı içinde ele alınmakta ve sekülerleşmenin ülkemiz tarihindeki özgün ve büyük rolü ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Devamı…

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.