Muhsin Yazıcı

Kategori -Muhsin Yazıcı Makaleleri

Gençlik, modern değerler ve değişim. Abdurrahman Dilipak, Yusuf Kaplan neden paniklediler?

Modernliğe doğal olarak en çok gençlerin kulağı açıktı ve bütün bir 20. Yüzyıl, Batı gençliğinin deizme, ateizme ve sekülerliğe kayışının haberleriyle geçti.

İslam ülkeleri ise bunun modernliğin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu öngöremedikleri için olan biteni modern yaşam biçimine değil Hıristiyanlığın sorunlarına verdiler ve buradan İslam inancının Hıristiyan inancına üstünlüğü sonucunu vardılar.

Devamı…

“Bunlar dinimizi yok edecekler” deyip durdular

Taassubun, insanın akli melekelerini dumura uğrattığını, kişiye karpuzu kabuğuyla, şıhın/şeyhin bastığı halının öpüldüğünü, ağzını burnunu sildiği peçetenin saklandığını hep birlikte gördük.

Her gözü kapalı muridin, tutkuyu “sevgi” sandığını, aklını askıya aldığını, çıkarını her şeyin önüne koyanlar tarafından aldandığını da öğrendik.

Devamı…

Merak ve soru sorabilmek

Merakı-soru sormayı toplumsal olarak kışkırtan, eğitimin temel ilkesi haline getiren milletlerin, üretimle ilerleyip büyürken merak etmeyen, soru sormayan milletlerin de köle haline geldiklerini görüyoruz.

Merak eden soru sorar.

İyi de reisine, ağasına, şeyhine, şıhına eleştirel bir soru sorsun bakalım ne oluyor?

İtaati eğitim sayan, verilen her şeye boyun eğmeyi terbiye diye koşullandıran bir yapıdan “bilim toplumu nasıl çıkar?” diye merak edip soruyorum.

Devamı…

Kinlerine esir düşenlere ithaf olunur

Siz neden seksen yıl önce Hakkın huzuruna çıkmış olan bir lidere, bu milletin kurucusuna ve kurtarıcısına iftira atıyorsunuz? Hepimizin “anne” bildiği Zübeyde Hanım’a kendi çamurlarınızı sıçratırken, siz hangi dinden ve ahlaktan bahsediyorsunuz?

Ülkemiz içinde uygar düşüncelerin, çağdaş ilerlemelerin bir an yitirmeksizin yayılması ve gelişmesi gerektir. Bunun için bütün bilim ve fen adamlarının bu konuda çalışmayı bir namus borcu bilmesi gerekir.

Bakın cahiller/kindarlar; eğer Yunan Generali Papulas bu iftirayı atsa, tamam der anlarım. Hatta anlamakla da kalmaz hak veririm. Çünkü Mustafa Kemal, Bizans’ı hortlatmak isteyen Papulas’ın hayallerini suya gömdü. Yunan İyonyası ve Ege kıyılarında Büyük Helen ‘Megali İdea’ İmparatorluğu hayalleri unufak oldu. Peki Mustafa Kemal sizin hangi hayallerinizi suya gömdü cahiller?

Devamı…

“Wilson İlkeleri” 100 Yıl Sonra Önümüze Konuyor

Wilson, 1918’de açıkladığı 14 madde kapsamında, Osmanlı topraklarında, Ermenistan ve Kürdistan vaat etmişti. Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki Kuvayı Milliyeciler ise Wilson İlkeleri’ni de, Mondros Mütarekesi’ni de, Sevr Antlaşması’nı da tarihin çöp sepetine atmışlardı.

Hala bir grup şahıs Lozan Antlaşması’nı hezimet olarak görüyorlar. Üstelik bu grup taraftarlarının tamamı Vahdettin’i savunmaları bilgisizliğin mi(?) desek, Cumhuriyetîi ve Atatürk devrimlerini hala kabul edemeyişlerini mi(?) desek daha doğru olur?

Hele bu gruptaki şahısların Atatürk’ü İngiliz ajanı demeleri yok mu? Aptallığın ta kendisidir. İngiliz Muhipler (sevenler) Cemiyeti’ni kimler kurmuştu? 17 Kasım 1922’de İngiliz gemisine binip kaçan kimdi? Bu soruların yanıtını verdiğinizde sorun kendiliğinden anlaşılacaktır. Devamı…

Dalkavukluk, ahtapotun kolları gibi her tarafı sarmaya başladı

Kurumların en tepesi her yere ve her şeye egemen olmaya başlayınca, yukarıdan aşağıya doğru kademem kademe her yerde (İdarede, bürokraside, belediyelerde, kurumlarda, dairede, üniversitelerde, şirkette, sokakta, kafede…) dalkavukluk derecesinde bağlılık artıyor…

Sayıları da, etkileri de gün gittikçe etkinleşiyor…

Otoriteye teslimiyet ve yaltaklanmak olarak da değerlendirebileceğimiz el etek öpme, dalkavukluk Türk siyasetinin temel hastalıkları arasındadır. Devamı…

Bak sen şu düşünüre!!!

Nagehan Alçı isimli gazeteci demiş ki: Atatürk bir diktatördü.

Bu hanımefendiye o kadar okulda tek bir hocası olsun hatırlatmadı mı(?), gelmiş geçmiş tüm Türk Tarihi’nin soydan kandan atadan babadan oğula gelmeyen tek ve ilk sivil devlet başkanının adının: Mustafa Kemal Atatürk, olduğunu.

Bugün çıkıp konuşabilme özgürlüğüne sahipse ve bu ülkenin kurucusuna diktatör diyebiliyorsa, M. Kemal Atatürk’ün yaptığı devrimlere bir baksın. Devamı…

Güç zehirlenmesi

En büyük aptal kimdir diye sorulunca “kendini vazgeçilmez sanandır” demiş Viktor Hugo

Biz de şunu ekleyelim: “Her şeyi bildiğini sanandır”

Zalimlerin çarkı dönüp, güç arttıkça artan güce boyun eğen kitlelerin varlığı zalime cesaret verirmiş. İşte o cesaret kaçınılmaz yenilgiyi hazırlar. Yenilgi aslında gücün vardığı tepe noktadır. Buna bilim insanları “güç zehirlenmesi” diyorlar. Devamı…

Dogmatizm bir toplumun kanser hastalığıdır

Eğitim, günümüzde ekmek, hava ve sudan sonra, halkın en zorunlu ihtiyacı olmuştur.

Çağın koşullarına göre eğitim almamış birey ve toplumlar varlıklarını sağlıklı sürdüremezler.

Asla unutulmamalı; eğitimin temeli bilimsel ilkeler doğrultusunda olmalı.

Günümüzü bırakıp geçmişi mutlak doğru diye vermeye başladığınızda kesinlikle çağınızı kaybedersiniz. Anlamadığınız çağa da “kafir çağı” dersiniz. Devamı…

Geriye eşek arıları kalıyor…

“Bizden” ve “Bizden olmayan” ayrımı toplumun her aşamasına yayıldı.

Dahası, “Bizden olmayan türbanlı bacı bile olsa yaşam şansı yok, hatta taciz bile uygun!” dendi.

Toplumun yarısına birisi “İllet İttifakı” bir diğeri “Zillet İttifakı” tanımını uygun buldular.

Bizden değilse “taciz” bile doğal karşılandı.

Toplumun birlik dinamiklerini öyle bir hırpalandı ki; “kum yığını” haline geldi.

İlk rüzgarda, fırtınada dağılma tehlikesi mevcuttur. Devamı…

Bilgi depolamayı eğitim sanıyoruz

“Çoğumuz ikinci el insanlar haline geldik. Okuyoruz, üniversiteye gidiyoruz, büyük oranda bilgi biriktiriyoruz. Bu bilgiler başka insanların düşündüklerinden ve söylediklerinden oluşuyor.
Topladığımız bilgileri başkalarının söyledikleriyle kıyaslıyoruz. Orijinal hiçbir şey yok. Yalnızca tekrar ediyoruz, tekrar ediyoruz, tekrar ediyoruz. Ve biri bize “düşünce nedir, düşünmek nedir?” diye sorduğunda yanıt veremiyoruz…” Jiddu Krisnamurti

Devamı…

Kadının topuklu ayakkabısından rahatsız olan kafa

Ankara Sincan Akşemsettin İlkokul Müdürü Mehmet İpek eğitimcilikten vaz geçerek imamlığa soyunmuş.

Topuklu ayakkabı giyen öğretmen arkadaşlara kendince fetva yayınlamış. Öğretmen kılık kıyafet yönetmenliğine uygun giyinmeniz gerek dese tamam anladık. Zaten var olan kılık kıyafet yönetmenliğine kimse uymazken bayan öğretmen arkadaşların ayakkabıları ile uğraşmak da ne oluyor.

Özgürlük derken, dini inanç özgürlüğü darken gelinen noktaya bakar mısınız? Dini kuraldır, uymanız gerekmektedir. Üstelik bunu dini kaynaklara uydurarak öğretmenlere resmi yazı ile duyuru yapmak tehlikenin vardığı düzeyi göstermektedir. Devamı…

Bilime ve sanata karşı olmak

Bilime ve sanata sırtını çeviren bir siyasal iktidar ve toplum geleceğe sağlıklı devam edebilir mi?

Eğer karşı çıkılmazsa evet, eder.

Bakın Ortadoğu’nun dinsel krallıklarına, hem de onlarca yıldır devam ediyor.

Ama bilim ve sanat, uygar dünyanın bin yıllardan gelmiş kazanımlarıdır.

Onlar karşı çıktığı zaman toplum da karşı çıkar.

En güçlü görünen iktidarlar da çekilir gider.

Geride elbette büyük bir hasar bırakırlar.  Devamı…

Korkutarak Yönetmek

Ne kadar da bizi anlatıyor Balzac 1842 yılında, “Yaşamda Bir Başlangıç”ında Osmanlı’nın son yüzyılından şöyle bahsediyor:

“Bakın, mösyö, Türkler nasıldır? Çiftçisiniz, padişah sizi mareşalliğe atar; görevinizi onun dilediği biçimde yapmazsanız, yandınız, kelleniz kesilir. Padişahın görevlileri görevden alma biçimi budur. Bir bahçıvan valiliğe yükseltilir, bir başbakan yeniden çavuş oluverir. Osmanlılar ilerleme ve kademe yasalarını hiç mi hiç bilmezler!”

Yeri gelir okuma yazması olmayan bir paşa, okullu bir paşayla güç mücadelesine girer. Alaylı-mektepli mücadelesi yıllarca sürmüştür. Bugün İlahiyat Fakültesi – Tarikat mücadelesi benzeri çatışma söz konusuydu. Devamı…

Meydanlarda önce kitapları, sonra gazodalarında insanları yaktılar

Almanya’da bundan tam 85 yıl önce, 10 Mayıs  1933 yılında, Nazi rejiminin tasvip etmediği yazar ve düşünürlerin kitapları yakılmıştı. On binlerce kitap, meydanlarda ateşe verilmişti.

Sadece Berlin’in Opera Meydanı’nda 70 bin kişinin toplanmış, yüksek okul öğrencileri kamyonlar ve el arabaları ile 20 bin kadar kitabı meydana taşımışlardı. Bunlar arasında ünlü Alman yazarlar Heinrich Mann, Erich Maria Remarque, Joachim Ringelnatz’ın kitapları da bulunuyordu. Devamı…

Gavur padişahtan gavur Kemal’e

Yıl 1789. Fransız İhtilali başlamıştır. Dünya artık değişecektir.

Aynı yıl Osmanlı’da tahta III. Selim geçmiştir.

Yenilik yanlısı bir padişahtır III. Selim. Çünkü, yenilik yapılmazsa ordu artık yenilecektir. Osmanlı çökecektir. Yeni bir ordu kurmaya kalkar, Nizam-ı Cedit. Hemen karşısına “mollalar- yeniçeriler-esnaf” ittifakı dikilir, “Gâvur Padişah” diye bir sıfat takarlar. Yenilik yapılamaz.

  1. IV. Mustafa. Bir yıllık saltanat.
  2. II. Mahmut. Yenilikçi bir padişah daha. Ona da Gâvur Padişah diyeceklerdir. Ama o yenilikler yapar. “Yeniçeri Ocağı’’nı yok eder. Tıbbiye, Harbiye onun zamanında kurulur. İlk kıyafet devrimini yapar.
  3. Abdülmecit tahta geçer. O da yeniliklerden yanadır.

Devamı…

Andımız üzerine tartışmalar

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Danıştay’ın Öğrenci Andı’yla ilgili kararını eleştirmiş. Danıştay’ın yetkisini aştığını savunan Davutoğlu, “Andımız uygulaması, 1930’lu yılların otoriter zihniyetinin bir ürünüdür. 2013 yılında pedagojiye aykırı bulunularak kaldırılmıştır” demiş.

5, 6, 7 yaşlarındaki çocuklara dini eğitim vermek pedagojik eğitime uygun mu?

Lise çağındaki çocukların kafası karışıyor diye “Evrim Kuramını” eğitim programından çıkarmak eğitim psikolojisine uygun mu? Devamı…

Değişim üzerine…

Yeni bir adım atmak, yeni bir söz söylemek, insanların en korktuğu şeydir.

Oysa insana sınır koyan da kendi beynidir.

İnsanın kendisi ve zihni bir şeyi yapabileceğini kestirebildiği kadar başarılı oluyor.

Yüzde yüz inandığı sürece her şeyi yapabilecek güce ve yetkinliğe ulaşabiliyor.

Unutmayalım ki, müzik değiştiğinde dans da değişiyor.

Dansın ve müziğin değişmesi için insanın kendisinin değişmesi lazım. Devamı…

Testmatik ve sınavkoliklere duyrulur

Sınavın öğrencileri sadece yarıştırdığını ve eğitimin temel kavramı olan merakı/ilgiyi öldürdüğünü bilinen bir gerçektir. Aklı başında olan ülkelerde öğrenciler okula başladıktan sonraki en az 6 yıl boyunca sınav uygulaması yapmıyorlar.

Değerler, kurallar eğitimi öğrenciye kazandırıldıktan sonra bilgiye yönelik eğitime ağırlık veriliyor. Öğrencilerin oyun gereksinmesi bir eğitim uygulaması olarak görülüyor. Öğrenci eğlenirken öğreniyor ve mutlu oluyor. Devamı…

Kurşun askere dönüşmek

“Korkunun toplumsal vicdanı susturduğu yerde, hiçbir yasa adaleti sağlayamaz.”

Korkudan korkmaya başladığınız an; ne vicdan kalır, ne akıl ne de bilim…

Korkudan gördüklerini değerlendiremez, düşündüklerini söyleyemez olur insan ve bir zaman sonra vicdanı körelince, insan olmaktan da çıkar.

Yetkili ve etkili birinin paralı köşe kapan bir uşağına dönüşüyor insanoğlu. Devamı…

“Evrim Teorisi” ve “Düşünce Özgürlüğü” üzerine kafalar karışınca…

Düşüncesini söyleme özgürlüğü olmayınca, özgürlük yok demektir.

Korktuğu için düşündüğünü sansürlediği zaman ise düşünce özgürlüğü yoksunluğunun yanında zorbalığın egemen olduğunu gösterir.

İnsanoğlu düşünce üretemeyince şiddet üretir, içine kapanır, pısırık olur. Bireysel ve toplumsal olarak kendine güvenini kaybeder.

Düşünce özgürlüğü olmayınca farklı çözüm yollarını bulmak olanaksızdır. Ben her şeyi bilirim, benim dediğim her şeye uyacaksınız anlayışına varılır ki, bu zihniyet toplumların çağ dışına itilmesine neden olur. Düşünce özgürlüğünün olmadığı ülkelere bakın sonucu görürsünüz. Devamı…

Nakilci kafalar bilim üretebilir mi? / Muhsin YAZICI

Bugün dünya, durmadan eğitimin niteliğini tartışır ve sürekli yeni düzenlemeler yaparken, ‘ülkelerin en büyük zenginliği yaratıcı ve nitelikli insan gücüdür’ rehber düşüncesini hayata geçirirken, Türkiye bir eğitim karanlığı içinde. Kendileri gibi düşünen ve inanan bireyler yetiştirmek için bakanlık dinsel içerikli vakıf ve tarikatlarla eğitimi ilgilendiren bir dizi protokoller yapmakta.

Eğitimde karar alıcıların en büyük işi gücü eğitimi dinsel ögelere, ezbercilik anlayışında nakilcilik yoluyla, bilim ve sanatı boğmak, ezbere yöneltmek, doğrunun tek olduğuna inanan kafalar üretmek ve geleceği karartmak.  Devamı…

Herkes bize, biz herkese düşman kültürü / Muhsin YAZICI

Bir kişi, kurum ya da devlet sorunlarını çözmede sorunlar yaşamaya başladığında gösterdikleri davranış biçimleri o birey, kurum ya da ülkelerin eğitim, kültür, demokrasi ve gelişmişlik düzeyini net biçimde ortaya çıkarır.

Usta edebiyatçı Ursula K. Le Guin şöyle diyor: “Bir nesil, bilginin cezalandırıldığı ve cehaletin saadet olduğunu öğrenerek yetişiyor. Bir sonraki nesil, cahil olduklarını bile bilmeyecek; çünkü bilginin ne olduğunu bilmeyecekler.” Devamı…

İnsanlığın Son Buluşu Tek Tip İnsan Modeli / Muhsin Yazıcı

Cennet için savaştığını söyleyenler, cenneti ararken bu dünyada cehennemi yaratanlardır.

Çünkü onlar, tek tip insan, tek tip ırk, tek tip inanç peşindedirler. Binlerce yılda biriken dile, kültüre ve inançlara düşmandırlar…

Sokrates’e birisi için ‘seyahat onu hiç değiştirmedi’, demişler.

O da; ‘gayet tabii kendisini de beraber götürmüştür’ demiş. Devamı…