Muhsin Yazıcı

Kategori -Öğretim Yöntemleri

Tartışma Yöntemi

Tartışma Yöntemi


Günlük yaşamımızda küçük gruplarla tartışma ortamı çoğunlukla kendiliğinden ortaya çıkar. Ancak bu tür tartışmaların bireyin üzerindeki etkisini kontrol etmek ve bir sonuca bağlamak oldukça güçtür. Bu nedenle tartışma bir öğretim yöntemi olarak kullanılırken, belli hedeflere ulaşılmasını sağlayacak biçimde planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesi gerekir. Devamı…

Öğrenme

“Öğrenmesini bilen, yeterli şey biliyor demektir”                                      

                                      Henry Brooks ADAMS    

“Düşünmeksizin öğrenmek, kaybedilmiş bir çalışmadır.” 

                                                    CONFİCİUS   

“Yapabileceğimiz şeyleri yapmaya başlasak kendimizi hayretler içinde bırakacak sonuçlar alırız”   

                                                     Thomas Edison

Benzetim (Anoloji) Tekniği

Benzetim (Anoloji) Tekniği
Okulöncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı, sonuç çıkarmaya yönelik hayal güçlerini kullanan sık soru soran ve sorularının yanıtlanmasında ısrarcı olan varlıklardır. Bu nedenle bu çocukların bu yöndeki gelişimlerini destekleyebilmek, meraklını giderebilmek ve öğrenmelerine fırsatlar yaratmak için uygun ortamlar hazırlamak önemlidir.


Devamı…

Sunuş Yoluyla Eğitim

Sunuş Yoluyla Eğitim

Sunuş yoluyla öğretim, açıklayıcı, yorumlayıcı bir yaklaşımla, kavram ve genellemelerin öğretildiği bir öğretme yoludur. Sunuş yoluyla öğretme, bilgilerin çok dikkatli bir şekilde düzenlenmiş ve öğrenci tarafından alınmaya hazır bir durumda verilmesi sürecidir.  


Devamı…

Tam Öğrenme Yöntemi

Bir Öğretmen Modeli: Tam Öğrenme 

“İnsanlar arasında zihinsel güçler bakımından doğuştangelen bazı farkların bulunduğunu inkar edemem ama bunlar, eğitimin ürünü olarak sonradan meydana getirilmekte olanların yanında hemen hemen hiçtir.” Johnson’ın Hayatı, Boswell (1776) Okuldaki Öğrenme


Devamı…

Aktif Öğrenme – 1

Aktif Öğrenme

 

Giriş

 Aktif öğrenme yeni bir düşünce değildir. Yüzyılın başından beri çeşitli yazarlar tarafından zaman zaman dile getirilmiştir. Örneğin, Montessori öğrencilerin neyi öğrenmek istediklerine kendilerinin karar vermesini tavsiye etmiştir, Dewey bilginin öğrenci tarafından keşfedilmesine önem vermiştir.


Devamı…

Yapılandırmacı Eğitim

Yapılandırmacılık Nedir?

Sürekli değişim içinde bulunan dünya yenilikleri ve gelişmeyi kavrayan bunun yanında kendi üzerine düşen görevlerin de farkında olan bireylere ihtiyaç duymaktadır. Bir toplumun çağdaş toplumlar düzeyine ulaşması için; bilgilerin inançların ve duyguların bireylere doğrudan aktarılması yeterli değildir.
Devamı…

Bilgisayar Destekli Eğitim Yöntemi

Bilgisayar Destekli Öğretim Yapılan Sınıflarda Öğretmenler Ne Yapmalı? 

Öğretimde bilgisayar kullanımıyla ilgili en çok sözü edilen terim “Bilgisayar Destekli Öğretim”dir. Bilgisayar destekli öğretim, bilgisayarın bir dersin öğretiminde bir araç olarak kullanılmasıdır. Eğitsel ders yazılımları kullanan öğrenciler, bilgisayar başında kendi öğrenme hızları doğrultusunda konuyu öğrenebilirler.  Devamı…

Buluş Yolu İle Öğretim Yöntemi

Buluş Yoluyla eğitim Yöntemi

Bu yaklaşım, öğrenci etkinliğine dayalı güdeleyici bir öğretme yaklaşımıdır. Öğretmen, öğrencinin öğrenme sürecine etkin katılmasını buluş yoluyla öğrenme stratejisini kullanarak sağlayabilir. Burada öğretmenin temel görevi, öğrenciyi yönlendirmek ve cevabı ona buldurmaktır. Devamı…

Beyin Fırtınası

Beyin Yöntemi

Beyin fırtınasını ilk defa uygulamaya koyan ve kullanımı için gerekli koşulları belirleyen Alex Osborn’dur. Beyin fırtınası hiçbir tür yargılamanın olmadığı ortamlarda gerçekleştirilir; yaratıcı ve orijinal fikirlerin doğmasına yardımcı olur. Devamı…

Tartışma Yöntemi

Tartışma Yöntemi
Kavram Olarak:
Herhangi bir grubun, bir başkanın yönetimi altında, belirli bir düzen içinde hepsini ilgilendiren sorunlar üzerinde ve belirli bir amaca dönük karşılıklı görüşmeleri ve soruna en uygun çözüm yolunu bulmaya çalışmalarıdır.
Devamı…

Soru – Yanıt Yöntemi

Soru – Yanıt Yöntemi      

Kullanımı oldukça eski olan bu yöntem SOKRATES’ten günümüze kadar soru sorarak düşündürmeye ve bu düşünceleri sözlü ya da yazılı olarak ifade etmeye dayanmaktadır. Soru – Yanıt yöntemi, buluş yoluyla öğretim stratejisine dayanır.                    Devamı…

Anlatım Yöntemi

ANLATIM YÖNTEMİ
Bugün okullarımızda en çok kullanılan yöntemdir. Öğretmenin bilgilerini pasif bir şekilde oturarak dinleyen öğrencilere otokratik bir biçimde ilettiği geleneksel bir yöntemdir. Bu yöntemle bir konuşmacıdan çok sayıda dinleyici yararlanır.

Devamı…