Muhsin Yazıcı

Kategori -PİSA Sınavları üzerine

PİSA Sınav sonuçlarına kızmak

PİSA Sınav sonuçlarına kızmak

3 yılda bir yapılan PISA sınavlarında ülke öğrencilerinin neden geriye doğru ilerlediğini de yazıp değerlendirdiğinizde. “Milli Eğitim Bakanlığı”’ndan yetkililer:

“Sonuçlar devletin aleyhine kullanılmaya başlanıyor” diye kızmaya başladılar.

Yani eğitimin kötüye gittiğini yazmak, ülke çıkarına karşı çıkma haline dönüşüyor ya da öyle gösterilmeye çalışılıyor! 

www.muhsinyazici.com

Eğitim reform için uzun soluklu düşünmek gerek…

Eğitim reform için uzun soluklu düşünmek gerek…

Biz hala basit ve hafıza düzeyindeki yani duyduğunu aklında tutabilme, hatırlayabilme becerisini ölçen sorularla çocuklarımızı ölçüyoruz.

TEOG sistemimiz de buna dayalı. “Türkiye’nin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?” dediğimiz zaman bizim çocuklarımız “Ankara” seçeneğini hemen buluyorlar, ama bu, üstbilişsel dediğimiz yeni bilgiler inşa etme, o bilgiler arasında ilişki kurabilmeyle ilgili bir soru değil.

Örneğin “Aşağıdaki kentlerden hangisi başkent olma özelliklerine sahiptir?” ya da “Siz Türkiye’ye bir başkent seçecek olsaydınız, hangi özelliklerle, hangi şehri seçerdiniz?” diye sorarsanız durum farklılaşır.

Elinizde bir bilgi olacak, o bilgiyi yorumlayabileceksiniz, üstüne bir de yeni bilgi inşa edebileceksiniz. En üst düzeydeki PISA soruları böyle işte.

www.muhsinyazici.com

PISA Mesajları

PISA Mesajları

Ülkelerin eğitim sistemleri artık ülkelerin geleceklerini ve kalkınmalarını belirleyen dev bir endüstri.

15 yaş grubu öğrencilere 3 yılda bir uygulanan PISA-Programme for International Student Assesment ‘ın;OECD- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından uygulanıyor olması ise kalkınmanın en temel ögesinin eğitim olduğunun bir kez daha altını çiziyor. Bu yüzdendir ki PISA Projesinden elde edilen sonuçlar bu endüstriye ait politikaların belirlenmesinde en etkin rolü oynuyor.

Devamı…

PISA eğitimde bulunduğumuz yeri belgeledi

PISA eğitimde bulunduğumuz yeri belgeledi

Prof. Dr. Erhan ERKUT – MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı

PISA, OECD tarafından eğitim politikaları ve çıktılarını geliştirmek amacıyla uygulanan bir program. 2000 yılında uygulanmaya başlayan bu programa Türkiye 2003’te dahil oldu.  Üç yılda bir 15 yaşındaki öğrencilere, matematik, fen ve okuma alanlarında bir sınav veriliyor ve bu sınavda tüm ülkelerdeki öğrencilerin ortalama puanları kamuoyuyla paylaşılıyor.

Devamı…

MEB PISA 2015 Ulusal Ön Raporu: Milli gelir performansta etkili

MEB PISA 2015 Ulusal Ön Raporu: Milli gelir performansta etkili

MEB’in PISA 2015 Ulusal Ön Raporu’na göre en başarılı bölge Türkiye ortalamasını geride bırakan Batı Marmara olurken, fen liseleri ise beklendiği gibi en iyi performansı gösterdi. MEB raporda, OECD’nin göstergelerinden çıkarak kimi tespitlerde de bulundu. Buna göre, gayrisafi yurtiçi hasılanın düşüklüğü, okul öncesi eğitime erişimin az olması Türkiye’nin PISA 2015’teki performansını etkiledi.

Devamı…