Muhsin Yazıcı

Kategori -Türk Eğitim Tarihi

Osmanlı Eğitim Sistemi Ve Değişim – 1

Osmanlı Eğitim Sistemindeki Değişim

  Prof.Dr. Mustafa Ergün

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Klasik Osmanlı eğitim sisteminin oluşumu Sıbyan Mektepleri

Osmanlıların ilköğretim seviyesindeki okullarına genel olarak “Sıbyan Mektebi” veya “mahalle mektebi” denilmektedir. Sıbyan okullarına “mekteb” veya “küttab”, yoksul çocuklar için açılanlara da “küttab-ı sebil” veya “mekteb-i sebil” de deniyordu. Küttab veya mekteb, “yazı öğretilen yer” anlamına gelir. İhtimal önceleri burada sadece yazı öğretiliyordu. Ancak sonra temel islâmî bilgiler de bu okullarda verilmeye başlanmıştır.


Devamı…

Osmanlı Eğitim Sistemi Ve Değişim * 3

SİVİL EĞİTİMİN BATILILAŞMASI

5.2. İlköğretim

Türk ilköğretim sistemi XIX. yüzyılda büyük değişmelere uğradı. 1824’te II. Mahmut’un “ilköğretim mecburiyeti” diye yorumlanan fermanı İstanbul sınırları dışına çıkmadı ve İstanbul’da da pek önemli bir başarı kazanamadı. 1850’lerden itibaren devlet ilköğretim kademesini denetim altına almak için pek çok girişimlerde bulundu. Reform yanlılarını tuttu.


Devamı…

Osmanlı Eğitim Sistemi Ve Değişim – 4

5.6. Mesleki ve Teknik Öğretim

Türk eğitim tarihinde meslekî eğitimi iki aşamada incelemek lâzımdır. Birinci aşamada, sanayi devrimine kadar -bütün dünyada olduğu gibi- Türk toplumunda da geçerli olan, el sanatlarına ve toplumun genel ihtiyaçlarına ilişkin meslekî eğitim; ikinci aşamada ise sanayi devriminin getirdiği şartlara uygun olarak yapılan teknik eğitim.


Devamı…

Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitim Tarihi – 3

  • B. GENEL ORTA ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLAR
    1. Örgün Eğitim Kurumları
    Yüksek Muallim Mektebi, Musiki Muallim Mektebi ve Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüleri açılarak Ankara’da 1932–1933 öğretim yılında faaliyete başlayan Yüksek Beden Terbiyesi Mektebi idari bakımdan bağlı olduğu ve daha sonra şube haline gelen Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüleri açılmıştır.

    Devamı…

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.