Muhsin Yazıcı

Kategori -Türkiyenin Enleri

Türkiye’de İlkler

Türkiye’nin Enleri – Türkiye’nin İlkleri / Ülkemizin Enleri – Ülkemizin İlkleri

İlk hava şehidimiz Fethi Bey’dir.

İlk Türk uçağı Mavi Işık’tır(Kayseri/1979)

Dünyanın ilk ve tek cellât mezarı İstanbul Eyüp’te yer alır.

Nargile Osmanlı’ya ilk olarak Yavuz Sultan Selim zamanında Hindistan’dan getirildi.

Yerleşim yerine yapılan ilk baraj Denizli Gökpınar Barajı’dır.

Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapıldı.

En fazla yağış alan ilimiz Rize’dir.

TBMM’nin ilk başkanı Fethi Okyar’dır.

İlk başbakanımız İsmet İnönü’dür.

En büyük adamız Gökçeada’dır.(Çanakkale)

İngilizce ile eğitime başlayan ilk Türk okulu Ankara TED Koleji’dir.(1954)

Türkiye’de özürlülere yönelik ilk otel Antalya’da hizmete girmiştir

Türkiye’nin ilk özel hayvanat bahçesi Bogaziçi Hayvanat Bahçesi’dir. (Izmit-Darica)

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası 1924 anayasasıdır.

Türkiye’nin en çok otel bulunan yeri Eminönü’dür.

Türkiye’de feribot ile taşımacılık yapılan tek göl Van Gölü’dür.

Kıbrıs Barış Harekâtı esnasında uçaklarımızın yanlışlıkla vurduğu gemimiz Kocatepe’dir.

Türkiye’nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol’dur.

İlk şah tuğrası Yavuz Sultan Selim’in tuğrasında görülmeye başlanmıştır.

İlk Türkçe ezan İstanbul Fatih Camii’nde okundu.

Türkiye’nin ilk televizyon yayını İstanbul’dan yapıldı.

Cumhuriyet döneminde kurulan ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’sır.

Türkiye’de ilk politika okulu Nazif Ülken tarafından kurulmuştur.

Türkiye’de en fazla milletvekili seçilen İsmet İnönü’dür.(14 defa)

Ramazan çadırı ilk kez 1995 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından kuruldu.

Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli azınlık hükümeti Anasol-D hükümetidir.

Türkiye’deki ilk mali kurum Emniyet Sandığı’dır.

Türkiye’nin bilinen ilk erkek hemşiresi Murat Bektaş’tır.

Türkiye’nin ilk haber ajansı Anadolu Ajansı’dır.(1920)

Türkiye’nin ilk ve tek sınır ötesi harekâtı Kıbrıs çıkarmasıdır.

Türkiye’de kurulan ilk parti C.H.P’dir.

Latin alfabesine resmi olarak ilk geçen Türk devleti Azerbaycan’dır.

Türkiye’nin en düşük gelir elde edilen ili Muş’tur.

Yüzölçümü itibariyle en küçük komşumuz Ermenistan’dır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı M. Kemal’dir.

Türkiye’de baskı tekniğini ilk kez İbrahim Müteferrika kurmuştur.

İlk TSE belgesi Yıldırım Bayezid devrinde çıkarılmıştır.

Türkiye’nin en yüksek minaresi Selimiye Camisinde bulunur.

Türkiye Cumhuriyeti devletini ilk kabul eden devlet Ermenistan’dır.

Osmanlı Devleti’nin ilk bankası Banka-i Der Saadet’tir.(İstanbul Bankası)

Türkiye’de ilk uçak fabrikası Kayseri’de açıldı.

Kelaynak kuşları ülkemizde sadece Urfa’nın Birecik ilçesinde bulunur.

En işlek kara sınırımız Yunanistan sınırıdır.

Türkiye’de öldürülen ilk başbakan Nihat Erim’dir.

Türkiye’de ilk İngilizce gazete İlnur Çevik tarafından çıkarılmıştır.

Türkiye’nin ilk haber spikeri Zafer Cilasun’dur.

Mallarda kalite arayan ilk millet Türklerdir.

Türkiye dışarıya ilk olarak G. Kore’ye asker göndermiştir.

Türkiye’nin en eski şehri Hakkâri’dir.

Türkiye’de taşkömürünü ilk defa Uzun Mehmet bulmuştur.

Konya Türkiye’nin en uzun karayolu ağına sahiptir.

Türkiye’nin en kalabalık mezarlığı İstanbul Karacaahmet Mezalığı’dır.

Dünyada en fazla konuşulan diller sırasıyla şöyledir: Çince, Hintçe, İngilizce, İspanyolca ve Türkçedir.

Türkiye’de ilk milletvekili seçimleri I.Meşrutiyet’e yapıldı.

Ege Bölgesi’nde en uzun kıyılara sahip ilimiz Muğla’dır.

Karadeniz’in en yüksek dağı Kaçkar Dağı’dır.

Taşkömürü ilk defa Zonguldak’ta çıkarılmıştır.

Türkiye’de petrol arama çalışmaları ilk defa İskenderun’da yapılmıştır.

Türkiye’nin en zengin boksit yatakları Seydişehir’de bulunur.

Türkiye’de heyelan en çok kış mevsiminde görülür.

Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.

Türkiye’nin ilk turistik yerleşim yeri Çeşme’dir.

Kümes hayvancılığı en çok Marmara Bölgesi’de farklıdır.

Türkiye’nin en doğu ucunda Iğdır ili bulunur.

Türkiye’nin çay yetiştirilen tek yöresi D.Karadeniz’dir.

Türkiye’de rüzgârın en etkili olduğu yer İç Anadolu’dur.

Türkiye’nin en az göç veren bölgesi Marmara Bölgesidir.

Türkiye’nin en az ormana sahip bölgesi G. Anadolu Bölgesi’dir.

İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek yeri Erciyes Dağı’dır.

Ulaşım yapılabilinen tek akarsuyumuz Bartın Çayı’dır.

Ülkemizde ilk dokuma fabrikası Nazilli’de açılmıştır.

Ülkemizde ilk şeker fabrikası Uşak’ta açılmıştır.

Ülkemizde ilk demir-çelik fabrikası Karabük’e açılmıştır.

Kayısı, fındık, çay üretiminde ülkemiz ilk sırada yer alır.

Dünya bor rezervlerin %70’i ülkemizde yer alır.

Ülkemizde ipek böcekçiliği en fazla Marmara Bölgesi’nde yapılır.

Türkiye’nin en fazla kara sınırı Suriye ile(877),en az kara sınırı ise Nahçıvan iledir(10)

Ege kıyıları en uzun kıyımızdır.

Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü’dür.

Ülkemizde 15 adet büyükşehir,38.000’de köy mevcuttur.

Türkiye’nin en uzun akarsuyu, Kızılırmak’tır.

Zonguldak kömür yatakları birinci zamanda oluşmuştur.

Çanakkale ve İstanbul boğazları dördüncü zamanda oluşmuştur.

Kıyılarımıza en yakın ada Midilli Adası’dır.

Türkiye dışında Türk bayrağının dalgalandığı tek kale Caber Kalesi’dir.

Coğrafya ve Türkiye’nin Enleleri

Coğrafya ve Türkiye’nin En’leri 

Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir.
• Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar.
• En büyük paralel Ekvator, en küçük paraleller kutup noktalarıdır.
• Meridyenlerin en önemli özelliği boylarının eşit olmasıdır.
• Güneş ışınlarının en son dik geldiği yerler, dönencelerdir.
• Dönencelerin sınırını belirleyen en önemli faktör eksen eğikliğidir.
• En son, bir günün 24 saate kadar yaşandığı yerler kutup daireleridir.
• Gündönümlerinde, güneş ışınlarının en son teğet olarak geldiği yerler kutup daireleridir.
• Paralellerle meridyenleri birbirinden ayıran en önemli farklar: uzunlukların meridyenlerde aynı, paralellerde farklı olması, aradaki mesafenin paralellerde aynı, meridyenlerde farklı olmasıdır.
• İki meridyen arasındaki uzaklık, en fazla Ekvatorda en az kutuplardadır.
• Yerel saatin, en ileri olduğu yer 180o Doğu meridyeni; en geri olduğu yer 180o Batı meridyenidir.
• Bir yerde güneşin en yüksek olduğu an, gölgenin en kısa olduğu an, Güneş ışınlarının gün içinde en büyük açıyla geldiği an öğle vaktidir.

Türkiye’nin;
• En güney noktası 36o Kuzey paralelinden,
• En kuzey noktası 42o Kuzey paralelinden,
• En batı noktası 26o Doğu meridyeninden,
• En doğu noktası 45o Doğu meridyeninden,

Türkiye’nin;
• En uzun kara sınırı Suriye,
• En kısa kara sınırı Nahcivan,
• En işlek kara sınırı Bulgaristan,
• En elverişsiz İran sınırı,
• En uzun deniz sınırı Ege denizi sınırıdır.

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

Dünyanın geoid olmasının en önemli sonuçları:
• Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından fazla olması,
• Yerçekiminin en az Ekvator’da, en fazla kutuplarda olmasıdır.

Dünyanın yuvarlak olmasının en önemli sonuçları;


• Güneş ışınlarının düşme açısı;
• En büyük Ekvator’da
• En küçük kutuplarda olması

Dünyanın dönüş hızının;
• En fazla Ekvator’da
• En az kutuplarda olmasıdır.

İki meridyen arası uzaklığın;
• En fazla Ekvator’da,
• En az kutuplarda olmasıdır.
• Eksen eğikliğinin en önemli sonucu mevsimlerin oluşmasıdır.
• Eksen eğikliğinin en önemli sonucu mevsimlerin oluşturması ve dönencelerin sınırını belirlemesidir.

Dünyanın yıllık hareketi sırasında Güneş’e;
• En uzak olduğu an günötedir. (4 Temmuz)
• En yakın olduğu an gün beridir. (3 Ocak)
• Dünyanın yörüngesinin elips olmasının en önemli sonucu mevsim sürelerinin farklı olmasıdır.

21 Mart ve 23 Eylül’de Ekvator’da;
• Gölge boyu en kısa,
• Isınma en fazla, aydınlatılan alan en dar,
• Işınların yere değme açısı en büyük,
• Işınların atmosferde tutulması en az,
• Işınların atmosferde aldığı yol en kısa,
• Işınların geri yansıması en azdır,

21 Haziran’da Kuzey yarımkürede;
• En uzun gündüz,
• En kısa gece,
• En kısa gölge,
• En Yüksek sıcaklıklar yaşanır.

21 Aralık’ta; Güney yarım kürede;
• En uzun gündüz,
• En kısa gece,
• En kısa gölge,
• En yüksek sıcaklıklar yaşanır.

Dünyanın şeklinden, günlük ve yıllık hareketinden hiçbir zaman etkilenmeyen özellik: Eksen eğikliğidir.  

Harita Bilgisi

·Harita ve plânın en önemli özelliğinin, kuşbakışı çizim ve ölçeğinin olmasıdır.
·Krokiyi harita ve plândan ayıran tek özellik kabataslak olmasıdır.
·Haritalarda bozulma en fazla kutuplarda, en az Ekvator’dadır.
·Haritalarda en fazla ayrıntı plânlarda, en az ayrıntı Atlas Haritalarındadır.

Büyük Ölçekli haritaların; en olumlu özellikleri ayrıntısının çok ve bozulma oranının az olmasıdır. En olumsuz özellikleri ise, gösterdiği alanın az olması ve duvarda fazla yer kaplamasıdır.

Küçük Ölçekli haritaların; en olumlu özellikleri gösterdiği alanın fazla olması ve duvarda az yer kaplamasıdır.

Yeryüzü şekillerinin haritalarda gösterilme metodundan; en kullanışlısı izohips metodudur. Tapoğrafya yüzeyini (engebeleri) en iyi ifade eden metod arama metodudur. Her ikisini birden ifade eden en iyi metod kabartma yöntemidir.

İzohipslerde;
En fazla eğitim; çizgilerin sık olduğu yerde,
En az eğitim; çizgilerin seyrek olduğu yerlerdedir.

Çizgilerin en sık olduğu yerde;
·En fazla aşındırma,
·En zor tırmanma,
·En kısa uzunluk vardır.

İzohipslerde;
·En yüksek noktayı en içteki çizgi,
·En alçak noktayı en dıştaki çizgi gösterir.

İzobarlarda;
·En derin noktayı, en içteki eğri,
·En sığ yeri en dıştaki eğri gösterir.

İç ve Dış Kuvvetler

·En kısa sürede yeryüzünün şekillenmesi depremler ile olur.
·En fazla deprem Büyük Okyanus çevresi, Atlas Okyanusu kıyıları, Akdeniz ülkeleri ve Doğu Afrika’da görülür.
·En az deprem İskandinavya, Doğu Avrupa, Rusya, Kanada ve Avustralya’da görülür.

Türkiye’de;
·En fazla deprem, Kuzey Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı ve Güneydoğu fay hattı kuşağında olur.
·En az deprem, Konya ovası, Taşeli platosu, Mardin eşiği ve Ergene havzasında olur.
·En şiddetli ve zararlı deprem, tektonik depremdir.
·Volkanizmanın en olumlu özellikleri verimli topraklar ile kurşun, krom, pirit ve manganez gibi madenleri oluşturmasıdır.

Mekanik çözülme;
·En fazla çöllerde, kutuplarda ve dağların yüksek yerlerinde görülür.
·En çok kimyasal çözülme Ekvatoral bölgelerde görülür.

Türkiye’de;
·En verimli taşınmış toprak alüvyondur.
·En fazla yıkanmış toprak laterittir.
·En verimsiz toprak Tundra toprağıdır.

Türkiye’de;
·En fazla heyelan Doğu Karadeniz’de görülür.
·En az heyelan İç Anadolu’da görülür.
·En geniş havzaya Amazon nehri sahiptir.
·En yüksek debiye (akıma), Amazon, Kongo, Missisipi ve Nil nehri sahiptir.
·En düzenli rejime Amazon, Kongo ırmakları sahiptir.
·En çok derine aşındırma akarsu ağzındadır.
·En önemli akarsu aşındırma şekli vadilerdir.
·Denge profilini kazanan akarsuda;
·Eğim en az, hız en az, enerji en az, denizden yükseklik en azdır.
·Türkiye’de rüzgârların en etkili olduğu bölge İç Anadolu’dur.
·Dalga aşındırması en fazla dik kıyılarda etkili olur.

Türkiye’de;
·En fazla falez (yalıyar) Karadeniz kıyılarındadır.
·Gel-git en fazla Kuzeybatı Avrupa kıyılarında görülür.
·Gel-git en belirgin; Bir ay içinde dolunay zamanı, yıl içinde ekinokslarda görülür

İklim
·En önemli atmosfer tabakası Troposfer’dir.
·Güneşten alınan enerji miktarı en çok ışınların düşme açısına bağlıdır.
·En büyük açıyla güneş ışınlarını alan yerler, dönenceler arasıdır.

Dünyada;
·En yüksek sıcaklıklar dönenceler civarında görülür.
·En düşük sıcaklıklar orta kuşak karalarının iç kısımlarında olur.

Türkiye’de;
·En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu da, en düşük sıcaklıklar Kuzeydoğudadır.
·Basınç, en yüksek 30 derece enlemlerindedir. (Suptropikal-Dinamik Yüksek Basınç)
·Bir izobar haritasında çizgilerin en sık olduğu yerde rüzgar en hızlı eser ve en kısa yolu takip eder.
·Havanın taşıyabileceği en fazla neme maksimum nem ya da doyma noktası denir.

Yağışın oluşması için;
·En önce havanın yükselmesi gerekir.
·En çok konveksiyon yağış, Ekvator çevresinde görülür.

Dünyada;
·Yağış rejimi düzenli bir şekilde en fazla yağış alan yer Ekvatoral Bölgedir.
·Yağış rejimi düzensiz olarak en fazla yağış alan yer Muson Asyasıdır.
·En az yağış 30 derece enlemleri civarındadır.

Türkiye’de;
·En fazla yağış Doğu Karadeniz’de,
·En az yağış Tuz gölü civarında,
·En kurak Güneydoğu Anadolu’dur.
·En sıcak iklim ekvatoral iklimdir.
·En soğuk iklim kutup iklimidir.
·En fazla günlük sıcaklık farkı çöl ikliminde, görülür.
·En az günlük sıcaklık farkı Ekvatoral iklimde görülür.
·En fazla yıllık sıcaklık farkı Karasal iklimdedir.
·En az yıllık sıcaklık farkı Ekvatoral iklimdedir.
·En düzenli yağış rejimi Ekvatoral iklimdedir.
·En düzensiz yağış rejimi çöl iklimindedir.
·En çok kışın yağış alan iklim Akdeniz iklimidir.
·En çok sonbaharda yağış alan iklimler ılıman okyanus iklimi ve Karadeniz iklimidir.
·En çok yağışı ilkbahar ve sonbaharda alan iklim Ekvatoral iklimdir.
·Yağış rejimleri birbirine en çok benzeyen iklimler; Muson,Savan ve şiddetli Karasal iklimlerdir.

 

Nüfus ve Yerleşme

Dünyada;

En sık nüfuslu yerler;
Güneydoğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın doğusudur.

En seyrek nüfuslu yerler;
Kutup bölgeleri, çöller, yüksek dağlar ve Ekvatoral bölgelerin alçak yerleridir. (Amazon ve Kango boyları)

Dünyada;
·En fazla nüfus artışı Afrika, Güney Amerika ve Güney Asya’dadır.
·En az nüfus artışı Avrupa’dadır.

Türkiye’de;
·En sık nüfuslu bölüm, Çatalca-Kocaeli bölümüdür.
·En seyrek nüfuslu bölüm, Hakkari bölümüdür.
·En hızlı nüfusu artan il, İstanbul’dur. (sürekli göç sebebi ile)

Türkiye’de;
·En çok göç alan il, İstanbul’dur.
·En çok göç veren iller, Artvin ve Rize’dir.

Gelişmiş bir ülke ile geri kalmış bir ülke karşılaştırıldığında;

Gelişmiş ülkelerde;
·Orta yaş nüfus en azdır.
·Genç nüfus en azdır.
·Ortalama yaşam süresi en uzundur.
·Doğurganlık en azdır.
·Sanayi gelirleri en fazladır.
·Tarım gelirleri en azdır.
·Okur-Yazar oranı en fazladır.
·Sağlık hizmetleri en fazladır.
·Milli gelir en fazladır.
·Sanayi ürünleri ihracatı en fazladır.
·Tarım ürünleri ihracatı en azdır.
·Sanayi ürünleri ithalatı en azdır.
·Tarım ürünleri ithalatı en fazladır.
·Kent nüfusu en fazladır.
·Kır nüfusu en azdır.
·Nüfus artışı en azdır.
·Üretim en fazladır.
·İç göç en azdır.
·Dışarıdan gelen işçi en çoktur.
·Tarımın iklime bağımlılığı en azdır.
·İklimin nüfus dağılışına etkisi en azdır.
·Modern tarım metodu en fazladır.
·Bağımlı nüfus en azdır.
·Alt yapı sorunu en azdır.
·Bebek ölümü en azdır.

Dünyada;
En fazla nüfuslanmış kıta Asya, en az nüfuslanmış kıta Avustralya’dır.

Türkiye’de;
·En fazla göç veren bölge Karadeniz’dir.
·En az göç veren bölge Marmara’dır.
·En fazla nüfuslanmış bölge Marmara’dır.
·En az nüfuslanmış bölge Güneydoğu Anadolu’dur.

Tarım ve Ekonomi


·En fazla intensif tarım Batı Avrupa ülkelerinde uygulanır.
·En fazla kakao Brezilya’da üretilir.
·En çok kauçuk ABD’de üretilir.
·En çok hurma; Irak, Mısır, Arap ülkelerinde üretilir.
·En fazla yer fıstığı; Hindistan’da üretilir.
·En fazla pamuk; BDT ve ABD’de üretilir.
·En çok çay; Hindistan, Çin ve Srilanka’da üretilir.
·En çok portakal; ABD ve Brezilya’da üretilir.
·En çok muz; Brezilya, Hindistan, Filipinler, Endonezya ve Ekvatorda üretilir.
·En çok pirinç; Muson Asya’sında üretilir.
·En çok mısır; ABD’de üretilir.
·En çok buğday; ABD, BDT, Kanada, Arjantin, Türkiye ve Hindistan’da üretilir.
·En fazla fındık; Türkiye’de üretilir.
·En fazla incir; Türkiye’de üretilir.