Muhsin Yazıcı

Kategori -Üstün Zekalılar

Zeka araştırmasının sonuçları şaşırttı

İstanbul’da 672 çocuk ile yüz yüze görüşülerek yapılan “Zeka Seviyesine Etki Eden Faktörler” araştırmasının sonuçları açıklandı. 2 yılda tamamlanan çalışma çarpıcı tespitler içeriyor.

Tüm Üstün Zekalılar (TÜZDER) Başkanı Tunahan Coşkun tarafından yapılan araştırmada, eğitim uzmanları ve psikologlardan oluşan 20 kişilik ekip 672 çocuğun her biriyle yaklaşık 1 buçuk saat yüz yüze görüştü. 2 yıl süren çalışma, anne babanın eğitim durumu, çocuğun gittiği okulun türü, kardeş sayısı ve sırası, yaşadığı ilçe ve bölge gibi birçok farklı etkenin zeka puanı üzerindeki etkilerini belirledi. Devamı…

Her meraklı çocuk üstün zekâlı değil

Her meraklı çocuk üstün zekâlı değil

Çocuğum acaba ‘üstün zekâlı’ mı? Bu, hemen her ailenin aklına gelen bir soru. California Irvine Üniversitesi Üstün Zekâlılar Eğitim Direktörü Doç. Dr. Darlene Boyd, bu çocukların tespitinde 4 yaşın çok önemli olduğunu söylüyor. Onların soru sormasının iyi bir ipucu olduğunu da. Ancak bir uyarısı var: “Çoğu meraklı ama hepsi üstün zekâlı değil.”

Devamı…

Üstün Yetenekli Çocuklar ve Müzik Eğitim

Üstün Yetenekli Çocuklar ve Müzik Eğitim

Müzik Eğitimi

Müzik eğitim, “bireye, kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel davranışlar kazandırma” ya da “bireyin müziksel davranışında kendi yaşantısı yoluyla amaçlı belirli değişiklikler oluşturma” sürecidir. Müziğin eğitimsel işlevi, bireysel, toplumsal, kültür ve ekonomik işlevlerinin düzenli, etkili, verimli ve yararlı bir biçimde gerçekleşmesini sağlayıcı davranışlar geliştirmeye dönük müziksel öğrenme-öğretme etkinliklerini ve bunlara ilişkin düzenlemeleri kapsar. (Uçan, 1994: 31). Devamı…

Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi ve Satranç

Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi ve Satranç

Satranç Ve Eğitim

Bağımsız bir etkinlik olarak satranç, bireyin eğitiminde son derece ilgili ve yararlı bir duruma getirilebilir. Yeteneği ve zekâsı ne olursa olsun birey nezrinde yararı olduğu kabul edilir. Satranç bireye kazandırdıkları pozitif etkilerle, yetenek ve zekâ ayrımı yapmadan bireyin eğitiminde fonksiyonel bir rol oynayabilir. Devamı…

Anne – Baba İçin 10 Altın Kural

Anne – Baba  İçin 10 Altın Kural 

1.      Çocuk olduklarını unutmayalım.  

Bütün diğer çocuklar neye ihtiyaç duyuyorsa, Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklarda ona ihtiyaç duyarlar. (Sevgiye – disipline – kendine güvenilmesine – eğitime) Üstün ve Özel Yetenekli olmak karşılaşılan sorunlara mutlaka çözüm önerileri getiriceği anlamına gelmemelidir. Karşılaştığı bazı sorunlarda yol gösterici olunmalı, doğru yönlendirilmelidir. Devamı…

Üstün Zekâlı Çocukların Eğitiminde Öğretmene Öneriler

Üstün Zekâlı Çocukların Eğitiminde Öğretmene Öneriler

Bu tip çocuklar için sınıf öğretmeninin öğrenim görevlerinin dışında ek öğrenim programları hazırlaması gerekir. Sınıfın seviyesi onların seviyesinden çok aşağıda kalabilir. Aşağıda belirtilen noktalar dikkate alınarak çocukların daha iyi gelişmelerine yardımcı olabilmek için sınıf öğretmeni; Devamı…