Muhsin Yazıcı

“Akıllı insanlara gülmek, aptalların ayrıcalığıdır.” Jean de La Bruyère

Butan’da Kral Sigarayı Yasakladı.

Butan’da Kral Sigarayı Yasakladı. 

Dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı Budist Uzakdoğu ülkesi Butan, dünyada sigara satışını tamamen yasaklayan ilk ülke oldu. Butan’ın Oxford Üniversitesi mezunu kralı Jigme Kheser, ülkede tütün ve ürünlerinin satışını tamamen yasakladı. 

Özdeyiş

 

Herkes kızabilir, bu kolaydır.

Ancak doğru insana, doğru ölçüde, doğru zamanda,

doğru nedenle ve doğru şekilde kızmak, işte bu kolay

değildir.
 
ARİSTO

Duygusal zeka Nedir?

                                   DUYGUSAL ZEKA NEDİR? 

 • Ozbilinç: Kendini tanıma. Gerçek duygularımızı fark edebilmek. Bu kişiler yaşamlarını daha iyi idare edebilirler, evlilikten mesleklerine kadar.
 • Duyguları idare edebilmek: Kendini yatıştırma, hayatın tatsız sürprizleriyle karsılaştıktan sonra kendini toparlayabilme.
 • Kendini harekete geçirme: Duyguları bir amaç doğrultusunda toplayabilme, dikkat edebilme, kendine hâkim olabilme, yaratıcılık. Duygusal özdenetim, doyumu erteleyebilme, fevri davranışları zapt edebilme, her basarının altında yatan özelliktir. Tıkanıp kalmamak, akış haline girebilmek, yüksek performansı mümkün kılar.
 • Başkalarının duygularını anlamak: Empati. Koku özbilinçtir. Duygularımıza ne kadar acıksak, hisleri okumayı o kadar iyi beceririz.
 • İlişkileri yürütebilmek: İlişki sanatı, başkalarının duygularını idare etme becerisidir. Arabuluculuk, içtenlik, yapıcılık iyi ilişkilerin anahtarıdır. Devamı…

Duygusal zeka

DUYGUSAL ZEKA

Son yıllarda yapılan araştırmalar, IQ’nun hayattaki başarıya katkısının %10’dan fazla olmadığını öne sürmektedir. Yüksek IQ, başarının, prestijin veya mutlu bir yaşamın garantisi olmadığı halde, okullarımızda ve kültürümüzde akademik yetkinlik hala ön planda tutulmakta; günlük hayatımızda büyük önem taşıyan sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesi ihmal edilmektedir. Devamı…

duygusal Zekaya Dayalı bir Çocuk Yetiştirmenin en Büyük Engeli

YÜKSEK EQ’LU BİR ÇOCUK YETİŞTİRMENİN EN BÜYÜK ENGELİ

Çocuklarımıza sınırlar koymakta karşılattığımız sorun, onla­rın televizyon alışkanlıklarını incelediğimizde bariz bir açıklık ka­zanır. Bence televizyonlar, tıpkı sigara paketleri gibi bir uyarı eti­keti ile satılmalıdır. Televizyon izlemek sigara gibi ani fizyolojik zararlara yol açmasa da, çocuklukta aşırı yemek düşkünlüğünün artışındaki önemli etkenlerden olduğu ileri sürülebilir ve şüphesiz bu düşkünlük hastalıklara neden olur ve hayatı kısaltır. Devamı…

Kadının Yaşamında “Duygusal Zekanın” önemi

KADININ YAŞAMINDA DUYGUSAL ZEKA (EQ)’NUN ÖNEMİ

Geçen yazımızda iş hayatının acımasızlığından, rekabetin yoğunluğundan ve değişen koşullar içerisinde bir iş kadını olarak başarılı olmak ve fark yaratabilmek için yalnız eğitim, bilgi, tecrübe ve zekânın (IQ) yeterli olmadığından bahsetmiştik. İş hayatının bu rekabet ortamında, profesyonel iş kadını olarak bu farkı yaratmanın yolu eşitlenemez, rekabet avantajlarına sahip olmakla mümkündür dedik. Bu da yukarıda saydığımız özelliklerin yanı sıra kişinin tavır ve davranışları, iletişim becerileri ve kısaca EQ’ si yani duygusal zekâsıdır.
Devamı…

Evlilikte duygusal Zeka

EVLİLİKTE DUYGUSAL ZEK 

Araştırmacılar, sorunların değil, davranış biçimlerinin evliliği bitirdiğini söylüyor.

Bütün aşkların tatlı başladığı gibi, bütün evlilikler de ’bir yastıkta kocamak’ için yapılıyor. Ancak büyük heyecanlarla yaşanan ilk beraberlikler ve o ilklerin dayanılmaz cazibesi zamanla yerini kavgalara, ayrılıklara bırakıyor. Nikah masasında söylenen ’evet’ler hayatınızda yeni açılan sayfanın da ilk sözcükleri olur. Devamı…

Çocuklarda Duygusal Zeka

 Çocuklarda Duygusal Zekâ 

Bugüne kadar okullarda, sadece çocukların derslerden aldıkları notlar ve zekâları onların başarıları hakkında karar verici bir olgu olmuş, buna karşın, onların günlük yaşamlarındaki sorunlarına çözüm bulabilmeleri, arkadaşları ile iyi ilişki içinde olabilmeleri gibi, bugün ve ileride, başarılı ve mutlu birer birey olmalarını sağlayacak duygusal ve sosyal becerilere yeterince önem verilmemiştir. Devamı…

Eğitim Anlayışımız Ve Duygusal Okuryazarlık

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ VE DUYGUSAL OKURYAZARLIK

Dr. Seden TUYAN
 
Bir toplumun çağdaş uygarlık düzeyine yükselmesi ve bir bilim toplumu haline gelebilmesi kuşkusuz ki onu meydana getiren bireylerin aldığı eğitimle doğru orantılıdır. İlk eğitim doğumla birlikte ailede başlar. Doğal olarak her anne-baba ya da bu görevi üstlenen kişi kendisi için en doğru olanı uygulayarak dünyaya yeni gelmiş olan bu yeni bireyi topluma kazandırmaya çalışır.

Devamı…

Kurumların Duygusal Zekası

Kurumların Duygusal Zekâsı

Prof.Dr. Acar Baltaş

Geçen haftaki yazımızda şirketlerin bir makineye benzetilmesinin hata olduğunu ve önümüzdeki yüzyılda ayakta kalacak şirketlerin bedensel, duygusal, zihinsel ve etik ihtiyaçlarını dengeli olarak karşılanması gerekliliğini dile getirmiş, bedensel ve zihinsel sağlığın bir şirket için ne anlama geldiğini ele almıştık.

Devamı…

Neden Karakter Eğitimi?

neden karakter eğİtİmİ?

Küreselleşen dünyamızda, kişisel dinamiklerin her gün daha da önem kazandığı yadsınamaz bir gerçektir. Kendisiyle barışık, mutlu, başarılı yaşamın sırrı sınav başarısından çok, etik değerlerin, duyguların, sağlıklı iletişimin anlaşılması ve uygulanmasıyla olasıdır. Kişilerin bunları gerçekleştirebilmesi için gerekenler öğretilebilir.


Devamı…

Karakter Eğitim Proje Taslağı

Karakter Eğitimi Projesi:

Eğitim Öğretim programları içerisinde İlköğretim Okullarında  “Karakter Eğitimi Projesi” giderek zorunluluk haline gelmektedir. “Karakter Eğitimi” bir değerler projesi olarak tasarlanmalıdır. Okullar olarak temel amaç sadece akademik beceriler değildir. Olmamalıdır.


Devamı…

Atatürk İtalyada

‘Atatürk’ İtalya’da

Fabio Grassi’nin ‘Atatürk’ adlı kitabı, Atatürk üstüne İtalya’da yazılan ve yayımlanan ilk kitap. İtalya’da herkesin elinin altında bulabileceği bu denli ayrıntılı bir Atatürk biyografisi salt bizi değil, İtalyan okurlarını da mutlu edecektir. Devamı…

İnsanlık Üzerine Söz – 1

 • Hugh Walpole:  Dünya düşünenler için bir komedi, hissedenler icin bir trajedidir.   
 • Tagore: Bir insanın yaşamından değerli bir şeyi yoksa o insanın yaşamının da değeri yoktur.  
 • Katharine Hepburn: İnsan yaşadıkça anlıyor ki, kendi kayığını kendin çekmezsen bir yerlere gidemiyorsun. 
 • Bernard Shaw: Akıllı insan aklını kullanır, daha akıllı insan başkalarının aklını da kullanır.
 • Hint Atasözü: Ev bir kez bittikten sonra duvarcı unutulur.
 • Çin Atasözü: Küçük insanların büyük gölgelerinin olduğu yerde güneş batmak üzeredir.
 • Hyman Rickover: Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri  konuşur.
 • Konfiçyüs: Karanlığa söveceğine kalk bir mum yak.
 • Gazali: Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.
 • Schopenhaver: Herhangi bir insan vaktini nasıl geçireceğini, üstün bir insan ise vaktini nasıl tasarruf edeceğini düşünür. –
 • Eflatun: Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür. –
 • Goethe: Yaşamaya zaman ayırın, zira zaman bunun için yaratılmıştır.
 • Çalışmaya zaman ayırın, başarının bedeli budur.
 • Düşünmeye zaman ayırın, güçlü olmanın kaynağı budur.
 • Çevrenize nazik davranmaya zaman ayırın, mutluluğa giden yol budur.
 • Etrafınıza bakmaya zaman ayırın, günler bencilliğinize yetmeyecek kadar kısadır.
 • Gülmeye zaman ayırın, ruhunuzun müziği budur.
 • Çocuklarınızla oynamaya zaman ayırın, zevklerin en büyüğüdür.
 • Terbiyeli olmaya zaman ayırın, insan olabilmenin sembolü budur. –
 • Einstein: Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bir peşin hükmü söküp atmak, atomu parçalamaktan daha zor.
 • Montaıgne: Ölümden niye korkacağım ki? Ben varken o yoktur, o gelince de ben olmayacağım. –
 • Mevlana:  Nice insanlar gördüm üstlerinde elbise yok, nice elbiseler gördüm içlerinde insan yok… –
 • Golti: Hakiki arkadaşlık sıhhatten farksızdır, kıymeti ancak elden gittikten sonra anlaşılır.-
 • Victor Hugo: İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak. – 
 • Eflatun: Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.
 • S.Keth Moorhead:  Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.
 • Victor Hugo: Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır. – 
 • Pascal: Eğer herkes dost sandığı kimselerin bir de kendi arkasından söylemiş olduklarını duysaydı, dünyada dost kalmazdı. –
 • Konfiçyüs: Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyen adamdır.
 • Chilon: Dostların sıkıntıda iken onları mutlu oldukları zamankinden daha çok ara.
 • Benjamin Franklin: Düşmanlarınızı sevin çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyleyebilir.
 • Christian John: Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denilmektedir.
 • Rumi: Bugün üstüne bastığın çimenler, yarın toprağının üzerinde bitecek. –
 • Socrates:Size ne yapacağınızı söyleyebilirler, ama ne düşüneceğinizi asla..! –

  La Rochefoucauld: Küçük insanlar küçük şeylere çok kırılırlar, büyük insanlar bunların hepsini görür, fakat kırılmazlar.

  Albert Schweiter: Büyük olmak iyidir ama insan olmak daha iyidir.

  Montaigne: İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler

  Anonim: İnsanların hepsi maskelidir, yalnız bazılarınki incedir.

  Platon: Başlıca üç çeşit insan vardır: Bilgi sever, ün sever ve para sever

  Budha: İnsanlığa olan güveninizi hiç kaybetmemelisiniz. Çünkü insanlık bir okyanustur; okyanusa damlayan birkaç damla onu kirletmez.

  Friedrich Holderin: Hiçbir varlık, insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz.

  Ebner Eschenbach: En kötü insanlar, birine muhtaç olduklarında, dünyanın en iyi insanı kesilirler.

  Gerald Fowler: İnsanlar size karşı değildirler. Sadece kendilerinden yanadırlar, o kadar.

  Confucius: Olgun insan, güzel söz söylemesini bilen değil, söylediğini yapan ve yapabildiğini söyleyen insandır.


 • Benjamin Franklin: İnsanlar her zaman bir kahraman olamazlar ama, her zaman insan olabilirler.

  J. J. Rousseau: İnsan, düşünmek, inanmak ve sevmek için dünyaya gelmiştir.

  Aristo: Kendini olduğu gibi kabul etmek istemeyen tek varlık insandır.

  Montaigne: En çok hoşlandığımız insan, kendimize benzettiğimiz insandır.

  E. Gebiel: İnsanlık her gün ilerliyor, fakat insan hep aynı kalıyor.

  Çin atasözü: Geleceğin bütün çiçekleri, bu günün tohumlarındadır

  Bilinmiyor: Hiç kimse sahip olduğu kafasından sorumlu değildir, ama herkes kafasının yaptığından sorumludur.

  Raoul Follereau: Ekilen her sevgi er veya geç çiçek açar.

  Jacques Gauthier: Tebessüm sözlere kanat takar…

  Bilinmiyor: Konuşmayı öğrenmek için iki yıl, Susmayı öğrenmek için ise bir ömür gerekir.

 • Phil Bomsan: Çiçekler güzel olmak, insanlar ise iyi olmak için vardırlar.

  Joseph Addison: Gerçek mutluluk kendisini gizler… O önce insanının içinde bulunur.

  C. Ponder: Nereden gelindiğine bakmak yerine, nereye  gidildiğine bakmak daha önemlidir.

  Fars atasözü: Dünyada ne ekersen onu biçersin.

  Skandinav atasözü:
  Zayıflar arasında en güçlüsü, zayıf olduğunu unutmayandır.

 • Jean Paul Sartre: Korkak kendi kendini korkak yapar, kahramansa kendi kendini kahraman. Korkak ya da kahraman olmak insanın elindedir. Nitekim korkak her zaman korkaklıktan kurtulabilir, kahraman her zaman kahramanlıktan çıkabilir.
 • Jean Paul Sartre: Özgürlük insanın omzundaki bir yüktür. Çünkü özgürlük kendisiyle birlikte sorumluluk, suç ve ceza getirmektedir. Buna rağmen özgürlük, yine de insan soyluluğunun biricik kaynağıdır.
 • Jean Paul Sartre: Yalnızca insanda varoluş özden önce gelir. İnsan önce vardır, sonra şöyle ya da böyle olur. Çünkü özünü kendi yaratır.
 • Joe E. Lewis: insan dünyaya bir defa gelir. Adam gibi yaşarsa bir defa gelmek yeterlidir.
 • Jonathan Edward: Dünyanın üstünde durduğu yegâne destek insan zekâsıdır.
 • Jonathan Swift: Hastalıkla ilgili çok fazla yazı okuyan insan günün birinde bir mürettip hatasından ölebilir.
 • Kafka: Bilgeliğin başladığına ilk işaret, ölmek isteğidir. Bu yaşam dayanılmaz görünür, bir başkası ise erişilmez. İnsan ölmek istediği için utanmaz artık; nefret ettiği eski hücresinden alınıp ilk işi nefret etmeyi öğrenmek olacağı yeni hücresine konulmak için yalvarıp yakarır. Bunda belirli bir inancın kalıntısı da etkilidir; taşınma sırasında efendi koridorda görünecek, tutukluya şöyle bir bakacak ve diyecektir ki: “Bu adamın yeniden hücreye kapatılmasına gerek yok. O bana geliyor artık.”
 • Kafka: insanın belli başlı iki günahı vardır, öbürleri bunlardan çıkar: Sabırsızlık ve tembellik. Sabırsız oldukları için Cennet’ten kovuldular, tembelliklerinden geri dönemiyorlar.
 • Kafka: insanlarla iç içe olmak, kendini gözlememeye götürür.
 • Kant: Güçlü insan zayıf insanı yenebilir. Ama unutmamalıdır ki her zaman kendinden daha güçlü bir insan vardır.
 • Kant: Bazı kişilerin, eylemlerinde ahlak kurallarına uymalarının nedeni, çıkarlarını en iyi böyle davranmakla koruyabileceklerini düşünmeleridir. Bu kişiler, ahlak kurallarına uymadıkları takdirde çıkarlarına zarar gelmeyeceğini kestirirlerse, bu kurallara aykırı davranmaktan çekinmezler. Ancak insan olmanın değerini korumak amacıyla yapılan eylemler “iyi” olarak nitelendirilebilir.
 • Kant: insan eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır.
 • Kant: Yasalar karşısında insan, başkalarının hakkına tecavüz ettiği zaman suçludur. Etiksel olarak ise bunu aklından geçirdiği anda bile suçludur
 • Kardinal de Richelieu: Bir insanın içinde intikam almak arzusu varsa, onu iş başına getirmek, bir delinin eline bir kılıç vermekten farksızdır.
 • Karl Jaspers: Ahlaki eylemde bulunma olanağı, insana insan olabileceğini gösterir. Bu anlamda din de ahlakın bir aracıdır.
 • Kızılderili Reisi Seattle: Her şey aynı nefesten alır: Hayvanlar, insanlar, ağaçlar… Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanların ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur; insanlar yalnızlıktan ölür.
 • Kızılderili şefi Seattle: Bu dünyanın her parçası benim insanım için kutsaldır. Kırlarda açmış kokulu çiçekler, bizim kız kardeşlerimizdir. Bufalo, geyik, büyük kartal, bunlar da bizim erkek kardeşlerimizdir. Kayalık tepeler, ıslak çayırlardaki su damlacıkları, atın vücudundan buharlaşan ısı ve insanlar hepsi aynı aileden değil midir? Siz beyaz insanlar, çayırlarda açmış çiçeklerden tat alan rüzgârı koklamasını öğrenmelisiniz. Onu kutsal saymalı ve korumalısınız…
 • Konfüçyus: Dinsel erdem, insanlığı sevmekle olanaklıdır. Bu sevgi hissi, aileden toplumdan hükümete dek karşılıklı olarak uzamalıdır
 • Konfüçyüs: Kendini affetmeyen bir insanın bütün kusurları affedilebilir
 • Konfüçyüs: Doğru insan, söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutmamasından utanç duyar.
 • Konfüçyüs: Doğruluk, insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır
 • Konfüçyüs: Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız.
 • Konfüçyüs: Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır.
 • Kotzebue: insanın iki gözü ve bir dili vardır. Bunun nedeni, söylediklerinin iki katını görebilmeleri içindir. Görenler, az görüp çok konuşurlar. Görmeyenler ise her şeye dil uzatırlar.
  Küçük İskender: insan, ihanet eden hayvandır.
 • L. Ron Hubbard: insanoğlu ancak hırs iddiası içinde bulunursa anormal çabalar sarfeder.
 • La Bruyere: Gerçekten alçak gönüllü olan bir insan, kendisinden hiç söz etmeyen insandır.
 • La Edri: Kötü bir cemiyetin bozamadığı insanı, Kötü bir arkadaş bozar
 • La Fontaine: Bazı insanlar koca evreni bilirler de kendilerini bilmezler.
 • La Rochefoucauld: Yaptığı tüm kötülükleri bilecek kadar yetenekli insan yoktur.
 • Leibniz: insan, aklına uygun olarak davrandığı ölçüde özgürdür.
 • Lincoln: Bir insanı tanımak istiyorsanız, Onu büyük bir mevkiye geçiriniz.
 • Lincoln: Çoğu insan zihninde olduğu kadar mutludur.
 • Lincoln: Güçlüğe hemen hemen her insan dayanabilir, fakat onun karakterini sınamak istiyorsanız, ona yetki verin.
 • Lincoln: Hata yapmaktan korkan bir insan hiç bir şey yapamaz.
 • Locke: insanın fikirlerinin gerçek aynası davranışlarıdır.
 • Longfellow: Gençlik, insanın başına hayatta bir kere gelir.
 • Lord Baraughav: Eğitim, bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar.
 • Louis Pasteur: Bilimsel bir eğitim gören bir doktor mükemmel bir teknisyen olabilir. Fakat yalnız hümanist bir eğitim onu bir insan yapabilir.
 • Machiavelli: insanlar öylesine saf ve zayıftırlar ki, aldatmak isteyen, dilediği kadarahmağı kolayca bulur.
 • Machiavelli: Ne kadar büyük değerde olursa olsun, insanların kendiliklerinden boyun eğmek isteyecekleri bir kimseye bugüne dek rastlanmamıştır.
 • Madame De Scudery: insan sevmeye başladı mı, yaşamaya da başlar.
 • Maeterlinck: Canlıların en akıllısı olarak insanı seçmişler. Ne yazık ki, pislik makinesinden başka bir şey değildir.
 • Marie-Jeanne Riccoboni: Para insanı değiştirmez, sadece maskesini düşürür.
 • Mark Twain: Eğer aç ve kimsesiz bir köpeği alıp bakar ve rahata kavuşturursanız sizi ısırmaz. İnsan ve köpek arasındaki temel fark budur.
 • Marqouis de Luc de Clapiers Vauvenarques: insanlar herkes tarafından, özellikle kendileri tarafından kandırılmak için dünyaya gelmişlerdir.
 • Martin Luther King: Bir insanın uğruna öleceği bir şeyi yoksa, yaşamaya da hakkı yoktur
 • Maugham: insan nefsini feda etmekle insan olur.
 • Somerset Max Scheler: insan kendini özgürce biçimlendiren varlıktır. İdeal olan ”tam-insan” olmaktır. Tam insan özüne varmış insandır.
 • Max Scheler: insan olmak güçtür. Hayvanları tanıyınız bunu anlarsınız.
 • Max Scheler: İnsanı insan yapan ilke,yalnızca akıl değil;tin(geist)tir.Tin,aklın yanında duyusal edimleri de,sevgiyi de içine alır.
 • Mehmet Salah: insan hayreti ölçüsünde bilgedir
 • Mevlana: Ayrılık içinde insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman yıl gibi gelir.
 • Mevlana: Bir işe beraber girdiğin insanlara, O işi kendiişleri olarak benimsetmezsen, O insanlardan hayır bekleme.
 • Mevlana: İki parmağını gözünün ucuna koy bir şey görebiliyor musun bu dünyadan sen göremiyorsun diye bu âlem yok değildir insan gözden ibarettir aslında, geri kalan cesettir göz ise ancak gerçek dostu görendir insan gözdür, görüştür, gerisi ettir insanın gözü neyi görüyorsa değeri o kadardır
 • Mevlana: insan dediğin gözden görüşten ibarettir. Nasıl bakarsın öyle görürsün.
 • Mevlana: insan, içi oyulmadıkça ötmeyen kamışa benzer.
 • Mevlana: İnsana aradığı şeye bakarak değer biçilir.
 • Mevlana: insana kimse gözü gibi lalalık edemez.
 • Mevlana: insanları iyi tanıyın, her insanı fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin
 • Milton: insan kafasında cenneti cehenneme, cehennemi cennete çevirebilir.
 • Molièr: insani gelişimin temel koşulu, başkasının sevgisiyle kendini onaylanmış hissetmektir.
 • Molière: insanı hayvanlardan ayıran temel nitelik akıldan çok duygularıdır. İnsani değerler ancak hissetme, sevgi ve nefret gibi duygusal edimlerle anlaşılabilecek şeylerdir.
 • Moliere: insanın mevkisine göre yaptığı işlerin de ismi değişir.
 • Montaigne: Kendini tanı, her insanda bütün insan halleri vardır.
 • Montaigne: Ah şu insanlar! Daha bir solucan yapamazken, nice nice ilahlar yarattılar!
 • Montaigne: Bir insanı inancından ötürü diri diri yakmak, bu inanca büyük önem atfetmektir.
 • Montaigne: Diogenes lahanalarını yıkarken, yanından geçen Aristippos’a “Lahana ile yaşamayı bilseydin, bir zalime dalkavukluk etmezdin.”diye cevap vermiş. Bakın akıl ayrı ayrı görüşleri insana nasıl kabul ettiriyor. İki kulplu bir çömlek, ister sağından tut, ister solundan.
 • Montaigne: Düşmek korkusu insanı düşmekten daha çok hasta eder.
 • Montaigne: Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir.
 • Montaigne: En çok hoşumuza giden insan, kendimize benzettiğimiz insandır.
 • Montaigne: Halkı bir tek insan, bir tek insanı bütün halk gibi gör.
 • Montaigne: insan vardır zamanı kendi hesabına yontar, insan da vardır bir ömür boyu zaman onu yontar.
 • Montaigne: insanlar arasındaki yerin, onların senin yanındaki yerleri kadardır.
 • Montaigne: İster sözle olsun, ister davranışla, zorbalığın her çeşidinden nefret ederim. Düşüncemizi duyular yoluyla aldatan gösterişlere her zaman karşı koymuşumdur. Üstün sayılan insanlara yakından bakınca anladım ki çoğu, herkes gibi insandır. Yüksek mevkilerde sağduyuya az rastlanır.Kralların şaştığım tarafı, hayranlarının bu kadar bol olmasıdır. Her şeyimizi emirlerine verelim, ama düşüncemiz bize kalsın. Önlerinde bükülen, dizlerimiz olsun, aklımız değil
 • Montaigne: Sonsuzluk standardıyla ölçüldüğü takdirde insanlığın tüm eylemleri anlamsızdır.
 • Montesquieu: insan ne kadar az düşünürse, o kadar çok konuşur.

  Montesquieu: Nerede yumuşak huylu insanlar varsa orada ticaret vardır. Nerede ticaret varsa orada insanlar yumuşak huylu olurlar.

 • Muhammed Bozdağ: Bir insan başarılı olduğuna, yapabildiğine inandı mı onu hiç bir engel durduramaz.
 • Muhammed Bozdağ: Bir insana yapabildiğini bizzat görmesinden daha fazla güven verebilecek hiç bir telkin yoktur.
 • Muhammed Bozdağ: Bir kere hayata atıldıktan sonra, kendilerinin koydukları dışında insanların hiçbir aşılmaz engelleri yoktur.
 • Muhammed Bozdağ: Büyük insanlar çirkin konuşmaları dinlememek için çok özen göstermişlerdir.
 • Muhammed Bozdağ: Hedefsiz insan her zaman kaybeden tarafta kalmaya mahkûmdur.
 • Muhammed Bozdağ: Nice inanılmaz yeteneklere sahip insan cesaretsizliği yüzünden keşfedilememiştir.
 • Muhammed Bozdağ: Uçak bir kere yükseldi mi artık uçacaktır. aşk bir kalbe girdi mi başka bir sevgilinin girmesine izin vermez.
 • Muhammed İkbal: Sen insana ulaşmadan Allah’ı nasıl arıyorsun?.
 • Muhammed İkbal: Aşka delilik diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigâne kalsın
 • Mustafa Güngör: Aç ülkenin insanı doymak bilmez.
 • Mu-Ti: Kim başkasını severse kendisi de sevilecektir. Başkalarını kazandırmış olan kendisi de kazanmış olacaktır. Tüm insanlar kendileri arasında karşılıklı bir sevgi hissederlerse, güçlüler zayıfları avlayamazlar, sayıları çok olanlar daha az sayıdakileri, baskıları altına alamazlar. Zenginler yoksulları asla baskıları altına alamazlar, usta olanlar da beceriksizlerle alay edemezler. Sevgide tarafsızlık, kişisel sevgide yanılmayı önler; tarafsız sevgi kişisel sevginin de güvencesidir.

İnsanlık Üzerine Söz – 2

 • Namık Kemal: Kendini insan bilenler, halka hizmetten usanmazlar.
 • Napolyon: Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur.
 • Napolyon: insan, sırtına giydiği üniformanın adamı olur.
 • Napolyon: insanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır.
 • Napolyon: insanları yükselten iki büyük vasıf vardır; erkeğin mert, kadının
  namuslu olması.
 • Necip Fazıl Kısakürek: Zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır.
 • Nietszche: Bulunmuş bir şeyi uygulamak için bir araya gelinebilir, bir şey bulmak için değil. Yalnızca özgür insan bir şeyler keşfedebilir.
 • Nietzche: Belleği çok kuvvetli olan pek çok insan sırf bu nedenden ötürü orijinal bir düşünür olmaz.
 • Nietzsche: Acımak, zayıf insanın bir özelliğidir ve ahlaksızlıktır. Ahlak da köleye özgüdür. Vicdan ahlakı yerine deha yani iktidara götüren ahlakı koymak gerekir.
 • Nietzsche: Bir insan kendini hep çok büyük işlere adadığında, onun başka bir yeteneğinin olmadığı pek görülmez.
 • Nietzsche: Bir insan yoğun ve kılı kırk yararak düşündüğü zaman, sadece yüzü değil gövdesi de çekinceli bir havaya bürünür.
 • Nietzsche: Bir insanın gerçekten ele almış olduğu düşünce özgürlüğü ile, onun tutkuları ve hatta arzuları da gizli gizli kendi üstünlüklerini göstereceklerini sanırlar.
 • Nietzsche: En insancıl davranış nedir? -Birisinin utanmasını önlemek.
 • Nietzsche: Hep öğrenci kalan insan, öğretmenine borcunu kötü ödüyor demektir.
 • Nietzsche: insan ağaca benzer. Ne kadar yükseğe ve aydınlığa çıkmak isterse, o kadar kök salar yere, aşağılara, karanlığa, derinlere – kötülüğe.
 • Nietzsche: insan hatasını bir başkasına itiraf ettiğinde unutur onu; ama çoğu kez öteki kişi bunu unutmaz.
 • Nietzsche: insan o kadar acı çeker ki, tüm canlılar arasında yalnız o, gülmeyi icat etmek zorunda kalmıştır.
 • Nietzsche: insan ruhu, yaptığı seçimlerle belirlenir.
 • Nietzsche: İnsan, diğer insanlardan hiçbir şey istememeye, onlara hep vermeye alıştığı zaman, elinde olmadan soylu davranır.
 • Nietzsche: insanlar ışığın çevresinde toplaşırlar, daha iyi görmek için değil, daha iyi parıldamak için.
 • Nietzsche: İnsanları şiddetle kendi üzerine çeken, bir oyunu her zaman kendi lehine çevirmiştir.
 • Nietzsche: insanların tarih boyunca farkına vardıkları aşılmaz zorunluluk, bu zorunluluğun ne aşılmaz ne de zorunlu olduğudur.
 • Nietzsche : Şüphe değil,kesinliktir insanı deli eden….
 • Nietzsche: Tüm idealistler, hizmet ettikleri davaların her şeyden önce dünyanın tüm öteki davalarından üstün olduğunu düşünürler. Kendi davalarının biraz olsun başarılı olması için, bu davanın tüm öteki insan girişimlerine gerekli olan aynı pis kokulu gübreye açıkça ihtiyacı olduğuna inanmak da istemezler.
 • Nietzsche: Yapacak çok şeyi olan insan inançlarını ve genel düşüncelerini hemen hemen hiç değiştirmeksizin korur. Aynı şekilde, bir ülkünün hizmetinde olan her insan ülkünün kendisine artık hiç kulak asmaz; onun buna zamanı yoktur. Demem şu ki, ülküsünün hala tartışılabilir olmasından yana olmak çıkarına aykırıdır.
 • Nizami: insan ağzının açtığı yara binlerce merhemle dahi onarılamaz.
  Nobel: Sen benim arkadaşlarımı göstermeye çalışmışsın. Hangi arkadaşlarım! Nerde arkadaşlarım? Onlar ya hayal âlemindeler, ya paralarının şıkırtılarını dinliyorlar ya da para biriktirmekle meşguller. İnanın, insanın en iyi dostları evcil hayvanlardır
 • Norman Vincet Peale: Utangaç insanlar en büyük ego manyaklarıdırlar; çünkü dikkatlerini çok yoğun bir biçimde kendi üzerlerinde yoğunlaştırırlar. Sanki aynalarla çevrili gibidirler.
 • Nurol Banabak: Sanat, kendi içine düşmesidir insanın ve oradan yükselmesi…

 • Nurullah Ataç: insanların çoğu, bu dünya kurulalı beri, belki de parçalanıp gidinceye değin, şairliği, şiiri sevmeyi bir hastalık, bir delilik saymışlardır. Aldatmayalım kendimizi, biz şiiri sevenler bir azınlığız, hiç bir zaman da kalabalık olmayacağız.
 • Nüvit Osmay: Bazı insanlar vardır, mümkün olmayan şeyleri başarmak için bütün ömürlerini verirler. Fakat mümkün olanı yapmak için bir dakikalarını harcamazlar.
 • O.J. Bangs: insan ne kadar çok okursa o kadar çok yükselebileceğini bilmelidir
 • Octavio Paz: insan toz ise, ovadan geçmekte olanlar insan olmalı…
 • Oscar Wilde: Ahlak bir insanın sevmediği bir insana karşı kurduğu otoritedir.
 • Oscar Wilde: Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa, o kitabı okumuş olmasının bile hiç bir değeri yoktur.
 • Oscar Wilde: insanın ileriye dönük doğru kararlar alması, hesabının olmadığı bir bankadan para çekmesine benzer.
 • Oscar Wilde: Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.
 • Oscar Wilde: Ne zaman insanlar benimle aynı fikirde olsa, hatalı olduğumu düşünürüm.
 • Oscar Wilde: Vazife, insanın başkalarından beklediği şeydir, kendi yapacağı şey değil
 • Ömer Hayam: Hayat kısa insanoğlu! Kesildikçe biten otlar gibi yeşermeyeceksin bir daha.
 • Özdemir Asaf: Her insanın bir öyküsü vardır, ama şiiri yoktur.
 • Pablo Picasso: İlham diye bir kavramın varlığı kesin; önemli olan insanı çalışırken yakalaması.
 • Pascal: insanın mutluluğunun temeli hak ve adalet konusunda toplanır. Bir insana yapılan haksızlık bütün toplumu yaralar. Hak ve adalet hissi bireylerden başlamalıdır. Ve insan, bireyin mutluluğunun kendi mutluluğu için şart olduğuna inanmalıdır.
 • Pascal: Bütün ıstırabın kökü insanın bir odada kendiyle yalnız başına oturamamasında yatar.
 • Pascal: Hiçbir şeyi kendisi kadar sevmeyen insan, sevdiği varlıkla, kendi kendisiyle baş başa kalmaktan çok hiçbir şeyden korkmaz. Her şeyi kendi için arar, ama en çok kendinden kaçar. Kendini bulmak istemez. Çünkü kendini iyice görebildiği zaman, istediği gibi olmadığını anlar, içinde müthiş bir zavallılık, hiçbir zaman dolduramayacağı uçurumlar, boşluklar bulur.
 • Paul Geraldy: Bana öyle geliyor ki insan, her gün başka bir tahttan vazgeçiyor.
 • Paul Henri D. Holbach: insanlara kendi akıllarına saygı duymaları ve cesur olmaları telkin edilmeli ve kendileri için arkasından koşması gereken hayallere gereksinimleri varsa, doğruluk, iyilik ve barış sevgisini benimsemeleri öğretilmelidir
 • Paul Valery: Bir tehlikeyi gören hayvan nasıl birden duraklar, döner ve kaçarsa, kendisini başka yere çağıran bir fikir gören insan da yön değiştirir.
 • Paul Valéry: Tüm gönlümle inanıyorum ki, her insan kendi hayatının yanı sıra birkaç hayat daha sürüyor olmasaydı, kendi hayatını yaşayamazdı.
 • Platon: İşini baştan savma yapma, mükemmelliğine ve doğruluğuna dikkat et. Çünkü insanlar yaptıkları işin süresince değil.,doğruluğuna ve mükemmelliğine bakar.
 • Plautus: Akrabalarının sevmediği insanı kimse sevmez.
 • Plautus: insan iyi kimselere iyilik edince, bundan duyduğu ferahlıkla karşılık görmüş olur.
 • Plotinos: Tanrı’yı sanatçı duyulur âlemde, seven kişi insan ruhunda, filozof anlaşılır âlemde arar.
 • Plotinos: Eğer bir kimse çamur veya balçık içine dalacak olursa, onun daha önce sahip olduğu güzellik, artık kendini göstermez, yalnız çamur ve balçığın ona yapmış olduğu şey görünür. Bununla birlikte çirkinlik, ona yabancı olan bir katılmadır. Böyle bir insana düşen ödev, eğer yeniden güzel olmak isterse, onun kendisini yıkamasıdır. Ancak bundan sonra neyse, yine o olur.
 • Protagoras: Her şey bana nasıl görünürse benim için öyledir, sana nasıl görünürse yine senin için de öyle… Üşüyen için rüzgar soğuk, üşümeyen için soğuk değildir. İnsan her şeyin ölçüsüdür. Duyum insanlara göre değişir. Bilgiler görecelidir.
 • Publilius Syrus: Her zaman insan bir türlü düşünür, talih bir türlü.
 • Quentin Crisp: İnsanların büyük çoğunluğu tüm mutluluklarını bir başka insanın eline bilerek koymaya çalışır. Bu tür mutluluk arayışı insanın olgun olmadığını gösterir. Olgun insan mutluluğunun temelinin kendi içinde olduğunu bilir
 • R.Hovey: Milletlerin zenginliği, ipek, pamuk, altın değil insandır.
 • R.W.Emerson: Uygarlığın gerçek ölçüsü ne nüfus çokluğu ne de kentlerin büyüklüğü, ne de üretim bolluğudur. Gerçek ölçü ülkenin yetiştirdiği insanların yetenekleridir.
 • Refik Halit Karay: insan başkalarını aldatma alıştırmasını önce kendinde yapmalı.
 • Remy De Gourrmont: Hakikat, insanın hayat yolculuğunda dayandığı bastondur.
 • Resul Hamzatov: insanoğluna konuşmayı öğrenebilmesi için iki yıl, dilini tutmasını öğrenebilmesi için altmış yıl gereklidir.
 • Richard Wilkins: Birçok insan hayatının büyük bölümünü olduğundan farklı görünebilmek için heba eder.
 • Richard Wilkins: Gerçek zenginlik vaktinizi insanlara vermektir, para karşılığı satmak değil.
 • Richard Wilkins: Dostluk, ayrı oldukları zaman insanları birlikte tutar.
 • Robert Browning: insan, elini uzatabildiğinden daha ötesini amaçlamalı.
 • Robert Collier: Büyük insanları büyük görmemizin sebebi, bizim dizlerimiz üzerine çökmemizdir. Diz üstü çökmeyi bırakıp biz de ayağa kalkmalıyız.
 • Robert Kennedy: insanlığın beşte biri her zaman her şeye karşıdır.
 • Robert Owen: insana karşı sonsuz bir sevgi ve şefkat duyabilmek için dinsel inançlardan kurtulmak gerekir.
 • Rochefoucauld: insanın en çok unuttukları, söyleye söyleye bıkmış olduğu şeylerdir.
  Roosevelt: Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır.

İnsanlık üzerine Söz – 3

 • S.Mill: Karnı doymuş bir domuz olmaktansa, aç bir insan olmak; doyurulmuş bir aptal olmaktansa, bir Sokrat olmak iyidir.
 • Sabinus: insan brüt sevilmelidir,net değil.
 • Sadi: Aklı karıştıran şey insanın arzularıdır
 • Sadi: Bal, arı iğnesinin yarasına değmez. insan kendi pekmeziyle kanaat etsin, daha iyi.
 • Sadi: Ey insanoğlu! Bugün günahlarından korkar isen, yarın bir şeyden korkmazsın.
 • Sadi: Görünüşte iyi olan her insan, ahlakça iyi olmaz; iş gönüldedir, deride değil.
 • Sadi: Mutsuz insan, başkasının ıstırabıyla rahat eden kimsedir.
 • Sait Faik: Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz, insanı insana ancak şiir sevdirir.
 • Sam Ewing: İşler zorlaşınca insanların niteliği meydana çıkar; kimisi kollarını sıvar, kimisi burun kıvırır, kimisi ise toz olur.
 • Samuel Johnson: Bir insanın nasıl öldüğü değil, nasıl yaşadığı önemlidir.
 • Samuel Johnson: Her insanın düşündüğünü söylemeye, her dinleyenin de, onu yere sermeye hakkı vardır.
 • Samuel Smiles: Dünyada insana yardım eden şey, tesadüf değil, azim ve sebattır.
 • Samuel Taylor Coleridge: Yalnızca akıllılar düşünce sahibidirler. İnsanların geri kalanları düşüncelerinin tutsağıdır.
 • Schiller: Dünyadaki bütün başarılı insanlar, başkalarının yardımıyla değil, kendi çabalarıyla o konuma gelmişlerdir.
 • Schiller: Hiçbir şeye cesaret etmeyen, hiç bir şeye ümit etmesin. Büyük insanlar bütün acılara şikâyetsiz katlanırlar. Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.
 • Schiller: insan hür olarak yaratılmış, zincire vurulmuş olarak bile doğsa, yine hürdür.
 • Schiller: insanlar parlayanı karartmaktan, yükseleni yere serip toza bulamaktan hoşlanırlar.
 • Schiller: Yolun doğrusuna giden insanların kimseye ihtiyacı yoktur.
 • Schopenhauer: insanın kırk yaşına kadar geçen yılları bir kitap, geri kalan yılları da o kitabın eleştirmesidir.
 • Senaca: Cesaret insanı zafere, korkaklık ölüme götürür.
 • Senaca: En kudretli insan, kendisine hâkim olandır.
 • Senaca: Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar.
 • Senaca: Yalnız akıllı bir insan sevmesini bilir. Sevip de yitirmek, sevmemiş olmaktan daha iyidir.
 • Senaca: Yoksul insan malı az olan değil, isteği çok olandır.
 • Shakespeare: insanın iyisi, talihin kötüsünde belli olur.
 • Shakespeare: insanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor..Düşünmekten korkuyor…sorumluluk getireceği için,Konuşmaktan korkuyor…eleştirilmekten korktuğu için,Yaşlanmaktan korkuyor… Gençliğin kıymetini bilmediği için, Unutulmaktan korkuyor… Dünyaya iyi bir şey vermediği için Ve ölmekten korkuyor… Aslında yaşamayı bilmediği için.
 • Shakespeare: Para önden gidip insana bütün yolları açar
 • Shepherd Mead: Geleceğin insanı, yalnızca neyi bilmek istediğini bilebilmek için bile pek çok şeyi bilen bir insan olma ihtiyacını duyacaktır.
 • Sinclair Lewis: insan işine, işsiz kalıncaya kadar küfreder.
 • Sir Joshua Reynolds: Mükemmellik insana asla lütfedilmez. O çalışmanın ödülüdür.
 • Sokrat: insan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.
 • Somerset: insanlar düşeni kabahatli bulurlar.
 • Sophokles: Başkasına yararı dokunan insan en kusursuz insandır.
 • Spinoza: İnsan için en değerli olan şey yine insandır.
 • St Francis De Sales: Konuşmayı konuşarak öğrenirsiniz, araştırmayı araştırmakla, koşmayı koşmakla, çalışmayı çalışmakla ve ayni şekilde sevmekle öğrenirsiniz Tanrıyı ve insanı sevmeyi. Sırf bir çırak olarak başlayın ve sevginin kendi gücü bu sanatta usta olmanıza kadar götürecektir sizi.
 • St. John Perse : Şiir, insanın görünmez yüzü….
 • Stanislaus Leszcynski: Cimriler çok iyi insanlardır. Ölmelerini isteyenler için servet toplarlar.
 • Steve Chandler: Başarılı bir insan olmak için, kendi yıldızlarınızı meydana çıkarmalısınız.
 • Steve Chandler: Bir insan için beğenilen bir kahraman, onu zenginleştiren bir enerji ve esin kaynağı haline gelir.
 • Steve Chandler: Dünyayı düşünce ve hayal gücü yönetir Başarıya giden ilk ve tek adım: Kendinize inanın. Başaracağınıza inanın. Her insanda bir dahi kapasitesi vardır.
 • Steve Chandler: Kahramanlar, bize insanoğlunun neler başarabileceğini göstermiştir.
 • Steve Chandler: Mutlu insanlar hedeflerine daha hızlı uçarlar.
 • Steve Chandler: Mutlu ve hevesli bir insan olmak üzerine dikkatinizi toplayın; fazla bir zaman geçmeden öyle olduğunuzu göreceksiniz.
 • Steve Chandler: Sinik insanlarla birlikteyseniz, sizi aşağı çekeceklerdir. Sizin başarılı ve mutlu olmanızı destekleyen insanlarla birlikte olmanız mutluluk ve başarınızı bir adım öne taşıyacaktır.
 • Stevenson: Arkadaş, insanın kendisine verdiği hediyedir.
 • Syrus: insan sevdiklerinden kaçını kaybederse, o kadar defa ölür.
 • Şeyh Hariri: Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Hâlbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz…
 • Şinasi: Bir insanı tanımak için kendisiyle yol arkadaşlığı etmelidir.
 • Tennesse Williams: Büyük servetler bazen insanları yalnızlaştırır.
 • Theodor Storm: insanın ancak iki gözü var, fakat görmek için yüz tane gerek.
 • Thomas Alva Edison: insanların düşünme zahmetinden kurtulmak için yapamayacakları hiç bir şey yoktur…
 • Thomas Brown: Yaptığınız işin en iyisini, bir de zamanında yapın, o vakit dağ başında bile olsanız insanlar sizi bulur.
 • Thomas Carlyle: Bir insanın başkasından istediği her şeyde ya bir ‘İlahi Hak’ ya da bir ‘Şeytani Haksızlık’ vardır.
 • Thomas Carlyle: Büyük insan büyüklüğünü, kendisinden küçük insanlara karşı davranışlarıyla gösterir.
 • Thomas Caryle: Kusurların en büyüğü, insanların tüm kusurlarından habersiz olmasıdır.
 • Thomas Edison: Fırsatların sayısı, onları görecek insan sayısından çok daha fazladır.
 • Thomas Szasz: Kimi kişiler henüz benliklerini bulamadıklarını söylerler. Ama benlik insanın bulduğu değil, yarattığı bir şeydir.
 • Tolstoy: Bir insanı bulunduğu mevkisine göre değil, göz koyduğu mevkisine göre ölçmek gerekir.
 • Tolstoy: Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.
 • Tommy Lasorda: İmkânsızla imkân dâhilinde olanın arasındaki tek fark, insanın kararlılık derecesidir
 • Turgut Uyar: Şiir, matematik gibi kolaydan başlanılıp öğrenilmez. Kolaylık, bir beğeni olarak yerleşiverir insanın kişiliğine, sonra da kolay kolay değiştirilemez.
 • Türk Atasözü: Her şey incelikten kırılır, insan kabalıktan kırılır.
 • Türk Atasözü: Ne kadar çok insanla tanışırsam, köpeğimi o kadar, daha çok seviyorum. Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş. Havlayan köpek ısırmaz. Sürüden ayrılan koyunu, kurt kapar. Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkartır. Su içerken yılan bile dokunmaz. Kurt kocayınca, köpeklerin maskarası olur. Okumak cehaleti alır, eşeklik baki kalır.
 • Uğur Mumcu: insanın sahte para yaptığı gibi, paranın sahte yaptığı insanlar vardır.
 • Victor Hugo: insan sevilmeyince bayağılaşıverir.
 • Voltaire: Dostluk duygulu, erdemli iki insan arasıda, kendiliğinden meydana geliveren bir anlaşmadır.
 • Voltaire: Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur.
 • Voltaire: insanın karşısına kötülük etmek fırsatı günde yüz kez, iyilik etmek fırsatı ise yılda bir kez çıkar.
 • Voltaire: insanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler.
 • Voltaire: Kötü insanlar, yeryüzüne serpilmiş bir avuç iyi insanı sınamaya yarar.
 • Voltaire: Küçük insanların büyük gururları olur.
 • Voltaire: Öfkeni aklınla yenemiyorsan kendini insandan sayma:
 • W. E.Gladstone: Bencillik insanlığın en büyük lanetidir.
 • W. S. Landor: Devletler insanlar gibidir, büyürler, olgunlaşırlar, yaşlanırlar ve ölürler.
 • W.Somerset Maugham: Yaşamın en büyük dramı insanların yok olması değil, sevmekten vazgeçmeleridir.
 • Walter Scott: insanlar, birbirlerine yardımdan el çektikleri gün, insanlık yok olur, karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz.
 • Walter Winchell: Cezaların en korkuncu, insanın haksız olduğunu anlamasıdır.
 • William James: insanın dünyadaki durumu bir kedinin kitaplıktaki durumu gibidir; bakar, ama hiçbir şey anlamaz.
 • Wordsworth: Çocuk, insanın babasıdır.
 • Xenophanes: insanlar sanıyorlar ki tanrılar da kendileri gibi doğmuşlardır, kendileri gibi giyinirler ve kendileriyle aynı biçimdedirler. Nitekim Habeşler tanrılarını kendileri gibi kara ve yassı burunlu, Trakyalılar ise sarışın ve mavi gözlü olarak düşünürler. Bu düşünceyi biraz daha ileriye götürerek diyebiliriz ki atların, aslanların
 • Young: insanlar aptal olarak yaşayabilirler; ama aptal olarak ölemezler.
 • Yuam Hung-Dao: Bir insan duygularını anlatmaktan korktuğu zaman, gereğinden çok açıklığın sözü olur mu?

Matematik Üzerine Sözler

 • Yalnız iki şey sonsuzdur: Evren ve insanin aptallığı, ancak birinciden o kadar emin değilim.
  A. EiNSTEiN
 • Birinci dünya savası kimyacıların, ikinci dünya savaşı fizikçilerin savaşı olduğu söyleniyor.
  (Belki de hiç olmayacak) üçüncü dünya savaşı, matematikçilerin savaşı olacak.
  PHiLiP J. DAViS
 • Mantık, viski gibi, fazla miktarda alındığında yararlı etkisini kaybeder.
  LORD DUNSANY
 • Hamlet: Bu sayılara hastayım.
  WiLLiAM SHAKESPEARE (1546-1616)
 • Şairler delirmezler, ama satranç oyuncuları delirir. Matematikçiler delirir ve veznedarlar da ama sanatçılar nadiren.

     G. K. CHESTERTON (1874-1936)

·         Görüleceği gibi, hiçbir anlamda mantığa saldırmıyorum: sadece sunu söylüyorum; bu tehlike mantığın içerisinde bulunmaktadır, hayal gücünün değil.
     G. K. CHESTERTON (1874-1936)

·         Her kim ki hem tanımlar hem de böler, bir tanrı olarak kabul edilmelidir.
    PLATO (M.Ö 429-347)

·         Matematik konusunda çektiğiniz zorluklar sizi endişelendirmesin, sizi temin ederim ki benimkiler daha fazla.
    ALBERT EiNSTEiN (1879-1955)

·         Matematik matematikçiler için yazılmıştır.
     NiCHOLAUS COPERNiCUS (1473-1543)

·         Dünyada matematikçiler olmasaydı fizik için daha iyi olurdu.
     DANiEL BERNOULLi

·         Matematikte devrim olmaz.
     MiCHAEL CROWE

·         Her şeyde olduğu gibi, matematiksel teoride de güzellik algılanabilir ama açıklanamaz.
     ARTHUR CAYLEY (1956)

·         Matematiğin iyi bir şey olduğunu kabul edebilirim. Ama ona aşırı bağlılık kötü bir şeydir.
     ALDOUS HUXLEY

·         Tanrı bir çocuktur ve oynamaya başladığında matematiği geliştirdi. Matematik insana ait oyunların içinde en tanrısal olanıdır.
     V. ERATH

·         Sayılar çılgın bir deliyi kibar bir insana dönüştüren katalizördür.
     PHiLiPJ. DAViS (1988)

·         Matematik tutarlı olduğu için tanrı vardır. Ve onu kanıtlayamadığımız için şeytan vardır.
     ANDRE WEiL

·         Tip insanları hasta yapar, matematik kederli ve din günahkâr.
     MARTiN LUTHER(1483-1546)

·         Paradoksların en büyüğü matematikte paradoksların olduğudur.
     E. KASNER, J.NEWMAN

·         Hıristiyanlar matematikçilerden ve bütün bos kâhinliklerinden sakınmalıdırlar. Matematikçiler ruhu karartmak ve insanları cehennemin derinliklerine atmak için şeytanla anlaştıkları için, tehlike her zaman vardır.
     ST. AUGUSTYNE (354-430)

·         Bir matematikçinin şöhreti yaptığı kötü kanıtların sayısına dayanır.
     A.S.BESiCOViCH

·         Matematik, farklı şeylere ayni isim verme sanatıdır.
     JULES HENRi POiNCARE(1854-1912)

·         Biliyorsunuz ki bizler tek nedenden matematikçi olduk; tembelliğimizden.
     MAXROSENLiCH (1949)

·         Matematikçi, karanlık bir odada, orada olmayan siyah bir kediyi arayan bir adamdır.
     CHARLES R. DARWiN

·         Bir matematikçi kahveyi teoremlere dönüştüren bir makinedir.
     PAUL ERDOS

·         Tanrı, gerçekliğin açıklanmasının sadece matematiksel gösterimle sınırlandırılmasını yasakladı. Matematiğe inanmıyorum.      

     ALBERT EiNSTEiN (1879-1955)

·         Matematikçiler görecelik kuramıyla ilgilendiklerinden beri, ondan kendim bile bir şey anlamıyorum.
     ALBERT EiNSTEiN (1879-1955)

·         Matematikçiler, eğer bir kadının, ya da başka bir canlının, güzelliğini övmek isterlerse, bunu eşkenar dörtgenler,
çemberler, paralelkenarlar, elipsler ve diğer geometrik terimler kullanarak yaparlar.
     JONATHAN SWiFT

·         Matematikçiler, Fransızlara benzerler; onlara ne derseniz deyin, kendi dillerine çevirirler ve tümüyle farklı bir anlam çıkarırlar..  Hiç kimsenin benden daha fazla değer veremeyeceği matematiğin, bir düşmanı, bir muhalifi olmayla suçlandığımı duyuyorum
Onun basarîli gelişimi beni yalanlıyor.
    JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

·         Matematik, basit temel kurallara bağlı kâğıtlar üzerine yazılı anlamsız sembollerle oynanan bir oyundur
     DAViD HiLBERT (1862-1943)

·         Eğer matematikçilere ne yaptıklarını sorarsanız, daima ayni yanıtı alırsınız.   Düşünürler zor ve alışılmadık problemler üzerinde düşünürler.

·         Bilindik problemler üzerinde düşünmezler, doğrudan yanıtını yazarlar.
     M. EGRAFOV (1992)

·         Matematikçiler asıklar gibidir, ona en ufak kuralı teslim edin o bundan tekrar ona teslim etmeniz gereken bir sonuç çıkaracaktır; tüm bunlardan başka bir sonuç.
     FONTENELLE

·         Çemberi kare yapmak bir matematikçiyi ikna etmekten daha kolaydır.
     AUGUSTUSDE MORGAN

·         …ya Matematikçiler… Gizeme sahip olmasalardı ve benzer şekilde, zıtlığa ve çelişkiye?
     BiSHOP BERKELEY

·         Sağlam bir kuraldır; bir matematikçi veya felsefeci çok derin yazılar yazdığında saçmalıyor demektir.

·         Modern gelişimi surecinde, soyut matematik biliminin insan ruhunun en orijinal yaratımı olduğu iddia edilebilinir.
     A.N. WHiTEHEAD (1861-1947)

·         Kanımca, matematikçilerin bu kimliğiyle felsefi sorunlarla ilgilenme gereği yoktur; bu görüsü pek çok felsefecinin de paylaştığını biliyoruz.
     HENRi LEBESGUE (1875-1941)

·         Sağlıklı bir felsefeye sahip olabilmek için metafizikten vazgeçmeli, iyi bir matematikçi olmalısınız.
     BERTRAND RUSSELL (1872-1970)

·         Matematik bilimlerin kraliçesi ve aritmetik matematiğin kraliçesidir.
     C.F.GAUSS (1777-1855)

·         Matematiksel gerçekler kendi içinde ne basittir ne de karmaşık..
     EmiLE LEMOiNE

·         Aritmetik insan bilgisinin en eski dalıdır, belki de en eskisi; ve hala onun bazı anlaşılması güç sırları, herkes tarafından bilinen gerçeklerinde yatar.
     H.J.S. SMiTH

·         Geometriye kolay erişilmez.
     MENAECHMUS

·         Duyulduğunda garip olsa da, matematiğin gücü, bütün gereksiz düşüncelerden kaçınmasına ve zihinsel işlemlerin korunmasına dayanır.
     ERNST MACH

·         Gerçeğe uyarlanabilen nesneler insan düşüncesinin bağımsızlığı ve deneyimiyle nasıl matematiğe dönüşebiliyor?
     ALBERT EiNSTEiN (1920)

·         Bütün yeni buluşlar matematiksel formdadır, çünkü sahip olduğumuz başka bir rehber yoktur.
    C.G.DARWiN (1809-1882)

·         Matematik bize yeni hiçbir şey öğretmez.
    KEMENY

·         Matematik ve mizahin her ikisi de entelektüel oyun biçimleri; matematikte vurgu entelektüele, mizah da oyunadır.
    JOHN ALLEN PAULOS –

·         Matematik ve Mizah- ..matematik açıklık gerektiren bir konu değildir; temellendirilmesine ilişkin bir bunalımı da yoktur
Dahası, matematiğin temeli olmadığı gibi, bir temele ihtiyacı olduğuna da inanmıyorum.
    H.PUTNAM 1967

·         Bir bilim matematiksel olduğu ölçüde yetkindir.
    LEONARDO DA ViNCi
 

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.