Muhsin Yazıcı

Günün Sağlık haberi

Günün Sağlık Haberi

Aileler Çocuklarını Psikologa Götürmekte Geç Kalıyor

`Osmaniye`nin Kadirli ilçesinde bir iyileştirme merkezinde görevli çocuk psikologu Beyazıt Erol, anne ve babaların çocuklarını psikologa götürmek için defalarca düşündüğünü söyledi. Devamı…

Günün Şiiiri

Günün şiiri

Bir Memleket İsterim

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim
Ne başta dert ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim
Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

CAHİT SITKI TARANCI

Günün Öyküsü

Günün Öyküsü

Bankadaki Paranızı Nasıl Harcarsınız

 Bankada bir hesap sahibi olduğunuzu düşünün

Hesabınıza her sabah 86400 TL para yatırılıyor.

Fakat bu paranın hepsini akşama kadar harcamak zorundasınız

Ertesi güne transfer edilemez.

Paranızı kullansanız da, kullanmasanız da hesap akşama sıfırlanıyor.

Ne yaparsınız? Devamı…

Günün Türkü Öyküsü

Günün Türkü Öyküsü

Çanakkale İçinde Vurdular Beni

İsmi, İmparatorluk devrinde ‘Mekteb-i Sultani” olan ve cumhuriyetle ”Galatasaray Lisesi” ne çevrilen bu ocağın, öğrenci ve mezunları, Trablusgarp İtalyan Savaşı (1911), Birinci Balkan Savaşı(1912), İkinci Balkan Savaşı (1913), Birinci Cihan Savaşı (1914), İstiklal Savaşı (1921), Kıbrıs Barış Harekâtı (1974) gibi savaşlara katılarak 45 şehit vermişler, 150 kadarı da gazi olmuştur. Devamı…

İş Yerinde Stres Yönetimi

İş Yerinde Stres Yönetimi

 Stres, genel anlamda baskıya karşı gösterdiğimiz tepkilerdir. İş hayatında ya da gündelik yaşamda hepimizin karşılaştığı, kaçınılmaz bir durumdur. Bunu bazen bir sınava hazırlanırken, bazen de kalabalık bir gruba sunum yaparken yaşamaktayız. Ancak her stres, performansımızı olumsuz etkilemez, hatta belirli bir noktaya kadar faydalıdır. Örneğin iyi stres, insanın zorluklarla mücadelesinde yardımcı olan mekanizmaları harekete geçirerek, yararlı sonuçların elde edilmesini sağlar.

Stresle mücadele esastır

 

Burada önemli olan sizin zararlı stresle başa çıkabilmenin yollarını öğrenmeniz ve onu kontrol altına almanızdır. Günümüzde stresin yoğun yaşandığı alanlardan biri hiç kuşkusuz iş hayatıdır. İşletmede her departmanda görevler gereği farklı stres alanları oluşmaktadır. Kimi departman aylık satış kotalarını tutturmak için hafta sonu da dahil, gece gündüz mesai yaparken, kimi departman da finansal akışı düzenlemek isterken stres yaşamaktadır.

 

Kaygı başlar bu sefer de

 

Bir işletmede, merkez satış departmanının saha (müşteri, bayiler ve bölge satış teşkilatı) bilgileri eksikse, tepe yöneticilerinin satış becerisi yoksa ve sadece hayali projeler üreten/sunum hazırlayan başarısız bir pazarlama departmanı varsa, astlar stres ile yaşamak durumunda kalır. Hatta satışların düşüklüğü ve işletmenin kapanma riski nedeniyle de tüm çalışanlar işlerinden atılma korkusu yaşayabilir. İşletme yönetimi, yaşanan bu kötü gidişe son vermek için, (insanları işten çıkartmak yerine) akılcı kararların alındığı bir örgüt modeli oluşturmalıdır. Bunun için de, alınan kararların gerçekçi ve ulaşılabilir olması gerekir.

 

Tepeden inen kararlar!!!

 Görüldüğü gibi, stresin oluşmasına, yönetim hataları, personelin işleri zamanında yetiştirememe endişesi, başarısız olma korkusu ve gerçekleşmeyecek hedefler istenmesi neden olmaktadır. Ayrıca, çalışanlara görüş hakkı tanınmadan hazırlanan ve tepeden zorla dikte edilen işler de stres ve gerginlik oluşturur.

Örneğin, işletmenin satış kotaları, bölge çalışanlarının görüşleri alınmadan, sadece merkez satış yönetimi ve genel müdür tarafından belirlenirse, ay sonu yaklaştıkça hedeflerin yakalanamaması nedeniyle çalışanlarda stres ve moral bozukluğu görülür. Yönetici olarak satış hedeflerim belirlerken, bölge potansiyelini mutlaka bölge sorumlularına sormalısınız ve onların da görüşlerini almalısınız.

 

Aksi takdirde

 

Ulaşılması imkânsız hedefler hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği için hem siz hem de çalışanlar başarısız olacaktır. Ayrıca çalışanlar arasında yaşanan iletişim sorunları da çoğu zaman strese neden olabilir. Bunun önüne geçmek için personelinizle daima açık ve dürüst bir şekilde konuşun, onların güvenini kazanmaya çalışın.

 

Stres oluşturan unsurlar

 Bir satışçıda stres oluşturan bazı konular şunlar olabilir: -Satış bilgisi ve deneyimi yetersiz satış yöneticileriyle çalışmak, – Satış yapamama kaygısı ve korkusu, – Uzun bir zamana (1 hafta–1 ay vs.) ihtiyaç duyulan bir işin acil olarak (l gün içinde) istenmesi, – Yepyeni bir dağıtım kanalının çok kısa süre içinde örgütlenmesinin istenmesi ve satış beklenmesi, – Başarısız pazarlama departmanlarının sahadan uzak bir mantıkla hazırladığı hayali ve işe yaramayan satış projeleri, – Yönetimin büyük projeler olarak adlandırdığı, küçük ve satış getirmeyecek işlerin verilmesi, `bu projeleri hayata geçirin ve milyonlarca ürün satın` denilmesi, – Büyük müşterilerin işletmeyi sorunlar nedeniyle terk etmesi,

Satışların büyük düşüşler göstermesi.

 

Satış ekibi eğitilmeli

 

Satış örgütlerinde başarıya doğrudan etki yapan unsurlardan biri de yetişmiş insan kaynağıdır. Eğitim sadece işe yeni başlayan satışçılar için değil, yetişmiş personelin de gelişiminde önemli yer tutar.

 

Temel amaç

 

Örgütün daha etkin çalışmasını sağlamak, ürün/hizmetler hakkında bilgi vermek, satış becerileri kazandırmak, satışları artırmak, motive etmek, sektör ve rakipler hakkında analiz yapmak ve müşteri ilişkilerini geliştirmek. Satış örgütünüzün gelişimi için eğitimleri sürekli hâle getirmelisiniz.

 

Eğitimin kapsamı

 Satış eğitimleri işletme içinde bir uzman personel tarafından ya da dışarıdan bir firma aracılığı ile hazırlanmaktadır. İçeriği belirlerken eğitimin amacı, ürün ve hizmetler, işletmenin büyüklüğü, eğitmenin bilgi/deneyimi ve personelin talepleri dikkate alınmalıdır. Satış eğitimlerinin kapsamı genellikle şunlardan oluşur:

Satış Teknikleri: Potansiyel müşterilerin bulunması, sunum yöntemleri, itirazların cevaplanması, satışın bağlanması ve satış sonrası hizmetler gibi konuları kapsar.

 

– İşletme: işletmenin organizasyonu, faaliyet alanları, hedef ve amaçları, misyon ve vizyon gibi konuları içerir. Bunun yanında satış yöntem ve politikalarıyla (sipariş, ödeme, garanti ve iade gibi) ilgili bilgileri de kapsar.

 

– Rakip ve Sektör: Sektörel durum, pazardaki tüketicilerin özellikleri ve rakip firmalarla ilgili konuları kapsar.

 

– Ürün ve Hizmet: işletmenin ve rakiplerinin ürün ve hizmetlerinin, teknik özellikleri, fiyatları, güçlü-zayıf (SWOT analizi) oldukları yönleri içermektedir.

 Eğitim çeşitleri

Bir eğitimde, hangi konuların ele alınacağı, nerede ve kimler tarafından verileceği, süresi ve kullanılacak yöntemler öncelikle belirlenmelidir. Satış eğitim türleri genellikle şunlardan oluşmaktadır: Satışa yönlendirme, bilgi ve beceri kazandırma, yöneticiliğe hazırlama ve pazara yönlendirme eğitimleri vb.

 Eğitim yöntemleri

İşletmelerde doğru eğitim yönteminin belirlenmesi, eğitimin başarısı açısından hayati önem taşır. Satış eğitimi yöntemleri ana başlıkları ile şunlardır:

 1-Biçimsel yöntemler

Bilgi verici yöntemler: işletme, ürün ve rakipler gibi konulara ilişkin bilgilerin verildiği yöntemdir. Örneğin ders ve konferans gibi.

 

– Yetenek ve davranış geliştirme yöntemleri: Satışçıların yöneticilik yeteneklerinin geliştirilmesinde uygulanan, satışçıların da aktif olarak katıldığı, seminer, panel ve örnek olay gibi yöntemler ile tekniklerdir.

 

2- Biçimsel olmayan yöntemler

 

– Kişisel değerleme yöntemi: Hatalı davranışların ve bunların düzeltilmesiyle ilgili yöntemlerin gösterildiği eğitimlerdir.

 

– İnceleme yöntemi: Satış yöneticisi ile satışçının, pazar koşullarını ve satışları birlikte değerlendirdikleri yöntemdir.

 – Müşteriyi ziyaret etme yöntemi: Satış yöneticisi ile satışçının müşteriye giderek satışı gerçekleştirmeye çalıştıkları ve sonuçlarını birlikte değerlendirdikleri yöntemdir. Satışçılara işletme içi ve işletme dışı koşullardaki değişikliklere uyum sağlamaları için bilgi ve yeteneklerini geliştirecek eğitimler verilmesi önemlidir. 

Stres Yönetimi

Stres Yönetimi

Stres Yaşamın Normal bir parçasıdır

Yaşamdaki pek çok şey stresli olabilir.

Yeni bir kente taşınmak, iş değiştirmek, evlenmek, boşanmak, çocuk sahibi olmak, yakınlarımızdan birinin ölümü, hayatınıza etki edebilecek sınav, mülakat vs.  Bunların yanında, yediğiniz yiyecekler ve başınızın üzerindeki tavan bile stres kaynağı olabilir. Devamı…

Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi

Zaman aslında herkes için sabittir, diğer bir deyişle herkes için günde 24, haftada 168 saat vardır. Ancak benzer koşullarda yaşayan ve çalışanların üretimleri bireysel yeteneklerden de kaynaklanan farklılıklar gösterir. Bu farkı yaratan etkenlerden biri de zamanın nasıl kullanıldığıdır. Zaman yönetimi, zamanı akılcı kullanarak daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlar. Devamı…

Başarı İçin Ekip Çalışması

Başarı İçin Ekip Çalışması 

Günümüz iş hayatı, önemli gelişim ve değişimlere sahne oluyor. Bunlardan belkide en önemlisi, ekip çalışması ve başarısının bireysel başarıdan daha çok öne çıkması ve prim yapmasıdır. Birçok şirket bu bilinç ile hareket edip, yenilikçi ve yaratıcı olan, sonuç odaklı çalışan, hedeflerini gerçekleştirebilecek, etkili, istikrarlı ve başarılı ekipler kurmaya önem veriyor.


Devamı…

Ekip Oluşturma Ve Geliştirme

Ekip Oluşturma Ve Geliştirme
Ekip Çalışması ve İş yaşamında Sinerji

Sinerji, son yıllarda tüm dünyada sıkça kullanılmaya başlanılan bir kavramdır.
İkiden fazla kişinin bir araya gelerek çalışmaları sonucunda, tek tek oluşturacakları etkilerin toplamından daha fazlasını elde etmeleri anlamına gelen görevdeşlik, değişen üretim ilkeleri ve tüketici tercihleri sonucu işletmelerde kullanılma gereksinimi doğurmaktadır.


Devamı…

Ekip Liderinin El Kitabı

Ekip Liderlerinin El Kitabı

Bugün ekip çalışmasının önem kazandığı iş hayatında, liderliğin önemi daha da artmıştır. Bir şirketin başarılı olması, çalışanlarına gurur ve mutluluk vermesi, uzun dönemde kârlılığını sürdürmesi, rekabet ortamında varlığını sürdürmesi ekip çalışması ve ekibi etkin bir biçimde yönlendiren liderlerle mümkündür.


Devamı…

Ekip Çalşması: Enerjiyi Bölme Sanatı

Ekip Çalışması: Enerjiyi Bölme Sanatı

İnsanlar dünyaya koloniler halinde gelmiş ve her zaman sürü halinde yaşamışlar. İnsanın geç gelişmesinin en büyük nedeni ise, sürü halinde yaşamak zorunda olduklarını geç keşfetmelerinden kaynaklanıyor. İnsanlığın varoluşuyla birlikte bölünmeler başlamış. İlk çağlarda doğan insan kendi başına yaşamaya çalışmış fakat bunun zor olduğunu eninde sonunda anlamışlar.


Devamı…

Yenilginin Nedenleri

Yenilginin Nedenleri 

TÜRK A Milli Futbol Takımı’nın psikolojik danışmanlığını yapan Prof. Dr. Acar Baltaş, İsviçre maçında futbolcuların Fatih Terim’in verdiği rolü son derece başarıyla oynadıklarını savundu. Terim’in futbolculara ‘Bir yanağınıza tokat atsalar diğerini çevirin’ dediğini aktaran Baltaş, oyuncuların da kontrollü bir şekilde tamamladığını savundu.


Devamı…

Günün Sözü

Günün Sözü

“Bir kuruluşun sahip olduğu yeri doldurulamaz tek sermaye insanların bilgi ve yeteneğidir.”                                                                                                                          Andrew Carnegie

Günün Fıkrası

Günün Fıkrası 

Deli duvara oturmuş.

Elindeki oltanın ucu sokağa sarkmış….

Yoldan geçen soruyor;

– Orada balık mı tutuyorsun sen?

– Hayır alık tutuyorum.

– Tutabildin mi bari ?

– çook … Seninle 23 oldu !

Günün Sanat Haberi

Günün Sanat Haberi

Devlet Resim Heykel Müzesi’ne 193 Eser Sığmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Düzenlenen 69. Devlet Resim Heykel Yarışması’nda Sergilenmeye Değer Görülen 193 Eserin “Mekan Yetersizliği” Nedeniyle 2 Aşamalı Olarak Teşhir Edilecek Olması Tepki Çekti. Devamı…

Günün Kitabı

Günün Kitabı

İşyerinde Beden Dili


Carol Kinsey Goman
Çeviren: Emel Lakşe

Alfa Yayınevi, Aralık 2008, 232 SayfaDuruşunuz,

oturuşunuz, bakışınız sizi ele verir…

Beden Dilinin kodlarını çözerek hem diğerlerini anlamanız hem de kendinizi doğru ifade etmeniz mümkün… Devamı…

Günün Fıkrası

Günün Fıkrası

Temel aynalı sigaralığından bir tane sigara çıkarmış o anda gözü aynaya takılmış
– Ula Dursun ha bu aynadaki adam baa tanıdık geliy
demiş.
Dursun aynayı temelden almış şöyle bir bakmış
– Ula salak tabi tanıdık gelir bu benim …..

Günün Sözü

Günün Sözü

Bir ömür boyu çekiçle çiviyi taşa çakmak için uğraştım, şimdi anlıyorum ki çekiç, çivi ve taş benmişim.                                        (Kaufman) 

           

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.