Muhsin Yazıcı

Konservenin Hikâyesi

Konservenin Hikâyesi 

Napolyon savaşları kimyacıların dikkatini bir ihtiyaca daha çekmişti: Yiyecek sıkıntısı. Askerlerin, hele denizcilerin, yiyeceklerini birlikte götürmelerini ve bunların uzun süre dayanmasını sağlamak gerekiyordu. Taze et bulunmadığından eskiden beri fümesi, kurusu ya da salamurasıyla yetinilmekteydi.

Buna reçel ve peynir katmak tek beslenme yolu olarak biliniyordu. Ancak, bu sınırlı imkânlar, savaş geniş bir alana yayılınca ve ulaşım gittikçe zorlaşınca sağlık bakımından kötü sonuçlar vermeye başladı. Hükümet, bilim adamlarına başvurdu. Et ve sebzelerin besleyici niteliklerini ve tazeliklerini kaybetmeden uzun zaman saklanabilmelerini sağlayacak bir yöntem bulana 12.000 franklık bir ödül vaat etti.

Bu ödül 1810′da Nicolas Appert’e (1750–1841) verildi. Bu adam deş Lombards sokağında bir şekerci olup Champagne’da, şarap mahzenlerinde geçen çıraklık yıllarında bu konuyla ilgili bazı gözlemler yapmıştı. Kendi kendine “Yiyecekleri bozan mayalar olduğuna göre, bunları kaynatmak yoluyla yok edilemez mi?” şeklinde düşünüyordu. Bu, Pasteur keşifleri öncesinden dâhice bir esinlenmeydi. Pasteur de “Etudes sur le vın-Şarap Üzerine İncelemeler” adlı kitabında aynı şeyi kabul etmiştir.

Böylece Appert 1795′ten başlayarak yiyecekleri, sıkı sıkı kapatılmış kutularda ve bir Papin kazanının içinde kaynatmaya başladı.Bu yöntemin iyi sonuç vermesinden sonra Appert, orduya yiyecek sağlama işinin sorumlusu oldu. Elli işçinin çalıştığı Massy’deki fabrikasında cam kavanozlar içinde üç aya kadar taze kalan et, balık, sebze ve süt imal etmekteydi.Savaş rastlantıları, bu şişelerden bazılarının İngiliz askerlerinin eline geçmesine yol açtı. Teknisyenler hayretle bunları incelemeye koyuldular ve 1812′de Bermondsey’de aynı yöntemle konserve yapan bir fabrika kurdular. Pratik insanlar olduklarından, ağır ve nazik bir madde olan camın uygun bir malzeme olmadığını düşünerek onun yerine maden kullanmanın çarelerini aramaya koyuldular. 1814′te Donkun ve Hail firması ilk teneke konserve kutularını piyasaya sürdü. Ama bunlar öylesine sağlamdı ki, kalem ve çekiçle açılması gerekiyordu.Konserve sanayinin kurulması yalnız askerleri değil, denizcilerin ve kâşiflerin de çok işine yaramıştı.

Kalitesi de iyi olsa gerekti. Çünkü Parry’nin 1824′te Kuzey Kutbuna götürmüş olduğu, konserveler, 1937′de açıldığında içindekilerin hâlâ yenebilecek durumda olduğu görüldü.Böylece, Appert’in icadından ilk yararlananlar askerler, denizciler ve kâşifler oldular. Konserve yalnız aylar boyu taze yiyecek sağlamakla kalmıyor, az da yer tutuyordu. Yöntem daha da geliştirilebilirdi. Daha sonra ağırlığı hafifletmenin ve aynı hacme daha fazla yiyecek sığdırmanın yollarını aramaya koyuldular. İlk akla gelenler, etin kemiklerini ve buna benzer fazlalıkları ayıklamak oldu.Bu işi de 1838′de Alman Justus Liebig (1803–1873) ele aldı.Liebig otuz beş yaşında olduğu halde dünyanın en ileri gelen kimyacılarından biriydi.

Çocukluğunda kötü bir öğrenci olmuş, hiç bir lise onu kabul etmek istememişti. Babası onu bir eczacının yanına çırak verdiğinde orada da sevilmemiş, ama 1822′de Gay-Lussac laboratuarına girince ilerlemenin yolunu bulmuştu, iki yıl sonra da Humboldt’un tavsiyesi üzerine kendisine

Giessen (Hesse) Üniversitesinde kimya kürsüsü verilmişti. Bundan sonra genç adam kendini araştırmalarına dileğince verebildi. Öğrenciler yetiştirdi, laboratuar kurdu, icatlarda bulundu. Bütün Avrupa’nın gözü şimdi teorik çalışmaların yanında pratik sorunlara da seve seve eğilen, bu doğuştan  

İlk Kâğıt Para Nasıl Ortaya Çıktı?

İlk Kâğıt Para Nasıl Ortaya Çıktı? 

Lidyalılar zamanında icat edilen para, ister madeni İster banknot olsun, İnsan hayatına damgasını vuran en önemli sembollerden biri.

Para kağıt icat edilmeden önce, deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar değişim aracı olarak kullanıldı. Tarihteki ilk madeni para basımı I.Ö. VII. yy’ da Anadolu’ da Lidyalılar tarafından gerçekleştirildi.

Dünyanın ilk büyük darphanesi Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane’ de kuruldu. M.Ö. 118 yılında deri para kullanan Çinliler, İv 806 yılında da ilk kâğıt icat parayı yaptılar Batıda kağıt paraların basılması ve kullanılması 17. yy sonlarına rastlıyor.

İlk kağıt icat para’nın 1690′ lı yıllarda ABD ve İngiltere hükümetleri tarafından basıldığı ve dolaşıma çıkarıldığı, 1694 yılında İngiliz Merkez Bankası ve diğer ülke merkez bankalarının kurulması ile de yaygınlaştığı biliniyor.

Osmanlı İmparatorluğunda ilk i kağıt paralar idari, sosyal ve yasal reformların gündeme geldiği Tanzimat Döneminde tedavüle çıkarıldı. İlk Osmanlı Banknotları Abdülmecit tarafından 1840 yılında “Kaime-i Nakdıye-i Mutebere” adıyla, bugünkü dille “Para Yerine Geçen Kağıt”, bir anlamda para olmaktan çok faiz getirili borç senedi veya hazine bonosu niteliğinde düzenlendi. Matbaada basılmayan ve elle yapılan bu paraların her birine resmi mühür vurulurdu Osmanlı Yönetimi, 1842 yılından itibaren de matbaada para basmaya başladı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında da 1915 yılından itibaren altın ve Alman hazine bonolarını karşılık göstererek dört yıl boyunca , yedi tertipte toplam 160 milyon liranın üzerinde banknot çıkarttı Bu banknotlar “evrak-ı nakdiye” adı altında Türkiye Cumhuriyeti’ ne intikal etti ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kağıt para bastırılmadığından 1927 yılının sonuna kadar tedavülde kaldı.  

İlk Televizyon Kaydı

        İlk Televizyon Kaydı 

      Fonovizyon denilen kayıt sistemi 1928 yılında Londra da, John Baird tarafından gerçekleştirildi. Bu sistemle düşük frekanslı sinyaller alüminyum plaklar üzerine kayıt edilebiliniyordu. Ses ve görüntü için iki plak kullanılabildiği gibi, hem ses hem de görüntüyü aynı plak üzerine kaydetmek mümkün oluyordu.

       Baird,in bu buluşu, bugünkü video kaset sisteminin atasıdır. Ancak, ticari açıdan başarılı olabilecek bir üretime geçilebilmesi açısından  dahayli erken bir buluş olmuştur. Yinede en az bir kişinin, Cambridge, den Foster Cooper,in 1931,de Baird,in sistemiyle video izlediği biliniyor.

Önemli Buluşların Tarihi – 1

                       MİLLATTAN ÖNCEKİ BULUŞLAE 

 • 4241- Mısır ilk hassas takvim yapıldı

 

 • 3200 – Tekerleğin ilk kez Mezopotamya’da ve orta Avrupa’da kullanıldığı varsayılır.

 

 • 3200 – Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır

 

 • 3000 – Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu

 

 • 3000 – Babil’de ilk  toplama makinesi kullanıldı

 

 • 1300 – Suriye Ugaritde ilk alfabe kullanılmıştır.

 

 • 700  – Lidya (Türkiye) ilk para sikkesi kullanıldı.

 

 • 540 – Milet (Batı Anadolu’da liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi,

 

 • 450 – Herodotos dünya haritası çizdi,

 

 • 200 – Yunan ARKHİMEDES kaldıraç kanunlarını keşfetti.

 

 • 10  – Roma mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı.

                               MİLATTAN SONRAKİ BULUŞLAR  

 • 999 – Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icat edildi1000~Türk gök bilimci

 

 • BİRUNİ –  13 000 sayfalık araştırmalarını yayımladı.

 

 • 1010 – Türk İbn SİNA 270 kitaplık araştırmalarını yayımladı.

 

 • 1020 – Irak İbn-ül HEYSEM Optik konusunda ayrıntılı araştırmalar kitabını yayımladı

 

 • 1045 – Çin Pi CHENG portatif matbaa harflerini keşfetti

 

 • 1280 – İtalyan ARMATİ gözlüğü icat etti (kontak lens üzerindeki ilk çalışmalar ise Leonardo da vinci tarafından yapılmıştır)

 

 • 1453 –  Polonyalı Keşiş Nicolas KOPERNICUS Dünya ve güneş sistemi kuramını ortaya attı

 

 • 1521 – Türk Piri REİS Kitab-ı Bahriye adını verdiği gerçeğe en yakın Dünya haritasını yayınladı

 

 • 1528 – Türk PİRİ Reis ikinci haritasını yaptı

 

 • 1592 – İtalyan GALİLEO 30 kez büyüten teleskopu yaptı (daha önce Hollandalı gözlükçü Hans lippershey ilk teleskopu bulmuştu)

 

 • 1614 – İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini icat etti.

 

 • 1618 –  Alman Johannes KEPLER Güneş sisteminin yasalarını keşfetti.

 

 • 1642 –  Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinesini icat etti.

 

 • 1643 – İtalyan Evangelista TORİCELLİ cıvalı barometreyi buldu.

 

 • 1666 – Paris’te Kraliyet Bilimler akademisi kuruldu.

 

 • 1687 – İngiliz İsac NEWTON evrensel çekim yasalarını keşfetti.

 

 • 1492 – İspanyol Kristof KOLOMB Amerika’ya ayak bastı1507 İtalyan Amerigo VESPUCCİ Amerika’nın yeni kıta olduğunu kanıtlar

 

 • 1630 – Türk Hazarfen Ahmet çelebi yaptığı kanatlarla ilk kez uçmayı başaran adam oldu

 

 • 1680 – Türk Lagari Hasan çelebi aya gitme denemesini yaptı

 

 • 1698 – İngiliz thomas SAVERY ilk buharlı makineyi yaptı

 

 • 1704 – İngiliz NEWTON Optik adlı kitabını yayımladı

 

 • 1742 – İsveç Anders CELSİUS sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi

 

 • 1763 – Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlamına gelen Telgrafı icat etti

 

 • 1777 – İngiliz James WATT uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı

 

 • 1778 – Fransız Joseph BRAMAH ilk modern tuvaleti tasarladı ve patentini aldı

 

 • 1783 Fransız MONTGOLFİER kardeşler ilk uçan balonla yolculuk yaptılar

 

 • 1783 – Fransız Louis LENORAD ilk parajütü tasarladı

 

 • 1789 – Fransız Antoine LAVOISIER Oksijeni ve kimyasal adlandırma tablosunu yayımladı

 

 • 1796 – Edvard JENNER çiçek aşısını buldu

 

 • 1799 – İtalyan Alessandro VOLTA ilk elektrik bataryasını yaptı

 

 • 1800 – Fransız Dominique LARREY ilk ambulans fikrini ortaya atmıştır.

 

 • 1804 – İngiliz Richard TREVİTHİCK ray üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icat etti

 

 • 1816 – İngiliz George MANBY yangın söndürücü bir tüp tasarladı

 

 • 1816 – Fransız Rene LAENNEC ilk tıpta kullanılan stetoskopu icat etti

 

 •  1820 – Danimarkalı Hans OERSTED elektromanyetik akımı keşfetti

 

 • 1826 – Fransız Joseph NIEPCE ilk fotoğraf çekimini başardı

 

 • 1830 – Fransız terzi Berthelemy THIMONNIER ilk dikiş makinesini yaptı (Ancak bu tip makineleri üretip satan ilk kişi Amerikalı Isac SINGER dir)

 

 • 1831 – İngiliz Michael FARADAY elektromanyetik kuramları keşfetti

 

 • 1836  – ABD Samuel COLD kendi adını verdiği tabancayı tasarladı

 

 • 1837  – İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icat ettiler

 

 • 1843 – ABD Samuel MORS kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı

 

 • 1846 – ABD dişçi William ORTON ik kez ameliyatında uyuşturma ve ağrıyı azaltmak için eteri kullandı

 

 • 1849 – ABD Walter HUNT ilk modern çengelli iğneyi tasarladı ve patentini aldı

 

 • 1852 – ABD Elisha OTİS ilk Asansörü icat etti

 

 •  1853 – Fransız Charles PRAVAZ ilk deri altı şırıngasını tasarladı

 

 •  1853 – İtalyan Linus YALE kendi adıyla anılan pimli kapı anahtarını icat etti

 

 •  1855 – İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı

 

 • 1859 – İngiliz Charles DARWIN Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınladı

 

 • 1860 – Belçika Müh ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı

 

 • 1867 – ABD Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icat etti

 

 • 1863 – İngiltere Londrada ilk metro çalışmaya başladı

 

 • 1869 – Rus Dimitriy MENDELEYEV Periyodik elementler tablosunu yayımladı

 

 • 1865 – İsveç Alfred NOBEL dinamiti icat etti

 

 • 1876 –  ABD EDİSON tarafından dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuarı kuruldu. (Edison bu laboratuarda 1093 adet patentli icatta bulunmuştur.)

 

 • 1876 –  Alman Nikolaus OTTO 4 zamanlı motoru yaptı

 

 • 1876 – ABD İskoç asıllı Alexander Graham BELL ilk telefonu icat etmiştir. (Tarihteki İlk uzaktan konuşma denilen Tele-Phone konuşması 10 Mart 1876 – BELL ile yardımcısı Watson arasında yapılmıştır)

 

 • 1877 – ABD Thomas EDİSON Fonograf denilen ses kayıt cihazını icat etti

 

 • 1878 – İngiliz Joseph SWAN elektrik ampulünü icat etti

 

 • 1879 – Alman Ernst von SİEMENS ilk elektrikli treni icat etti

 

 • 1880 – ABD Thomas EDİSON elektrikli ampulü güvenli hale getirerek satışa sundu

 

 • 1882 – Alman Robert KOCH Kolera virüsünü tanımladı

 

 • 1884 – Hiram MAXIM tam otomatik makineli tüfeği yaptı

 

 • 1885 – Alman Karl BENZ 14,5 Km hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretti

 

 • 1885 – Alman Heinrich HERTS Elektromanyetik dalgalarının varlığını keşfetti

 

 • 1885 – Fransız Louis PASTEUR kuduz aşısını buldu

 

 • 1887 – ABD Emile BERLİNER Gramafonu (Plak) icat etti ve patentini aldı

 

 •  1888 – ABD George EASTMAN ilk taşınabilir fotoğraf makinesini yaptı

 

 • 1894 – ABD Jesse RENO ilk yürüyen merdiveni tasarladı

 

 • 1894 – Fransız LİMUERE kardeşler ilk sinema makinesini icat ettiler

 

 •  1895 – Alman Wilhelm RONTGEN X ışınlarını keşfetti

 

 • 1896 – İtalyan Guglielmo MARCONİ Radyo dalgalarıyla ilk yayını yaptı

 

 • 1896 – Fransız Antoine BECQUEREL Uranyumun radyoaktif madde olduğunu keşfetti

 

 •  1898 – Danimarkalı Valdemer POULSEN İlk teybi icat etti

 

 • 1900 – Norveç VAALER Kağıt tutturmada kullanılan Ataç ı geliştirdi

 

 • 1901 – ABD GİLETTE ve NİCKERSON körlenince atılan tras bıçağının patentini aldı

 

 • 1901 – İngiliz Hubert BOOTH ilk elektrikli süpürgeyi icat etti

 

 • 1901 – İlk kez okyanus aşırı radyo yayını yapıldı

 

 • 1902 – Polonya Marie CURİEve kocası Pierre CURİE Radyumu keşfettiler

 

 • 1903 – ABD WRIGHT kardeşler ilk motorlu uçağı tasarladılar

 

 • 1903 – Fransız Gustave LİEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı

 

 • 1903 – Hollanda Dr Willem EİNTHOVEN Elektro kardiografi cihazını icat etti

 

 • 1904 – İngiliz John FLEMİNG ilk elektronik vakum tüpü (Diyot) icad etti

 

 • 1905 – ABD Albert EINSTEIN (Musevi asıllı Alman) görecelik kuramını yayınladı. Bu yazısını 1915 ve  1919 da tamamladı

 

 •  1906 – ABD Alva FİSHER ilk çamaşır makinasını icad etti

 

 • 1907 – Kanada Reginald FESSENDEN radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletti

 

 • 1907 – Fransız Paul CORNU ilk motorlu helikopteri uçurdu

 

 • 1908 – Alman GEIGER kendi adını verdiği ve Radyasyonun varlığını saptayan cihazı geliştirdi

 

 • 1908 – ABD Henry FORD T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde 1000 araba üretebiliyordu

Önemli Buluşların Tarihi – 2

 • 1911 – Norveç Roald AMUNDSEN Güney kutbunu keşfetti

 

 •  1913 – ABD Elmer SPERRY ilk Robotu yaptı (ROBOT kelimesi Çek dilinde “zorunlu emek” anlamındadır ve deyim tarlada köle gibi sürekli çalışan işçiler için kullanılmıştır)

 

 • 1913 – İngiliz Sheffield Paslanmaz çeliği buldu

 

 •  1914 – ABD Ohio kentinde ilk trafik lambaları kullanıldı

 

 • 1914 – I. Dünya savaşı başladı ve 1918 de bitti

 

 •  1918 – Fransız Pierre LANGEVIN ve ekibi ilk kez SONAR sistemini icat ettiler (SONAR: SOund Navigation and Ranging: Ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme anlamına gelmektedir)

 

 • 1921 – Almanya İlk otoyol hizmete girdi

 

 • 1922 – Alman Arthur KORN radyo dalgalarıyla fotoğraf gönderebilen Fax tasarladı ve Amerika’ya gönderdi

 

 • 1922 – Kanada İlk kez bir şeker hastasına Ensülin tedavisi uygulandı

  

 • 1923 – İsveç Platen ve Munters adlı iki mühendis ilk elektrikli buzdolabını tasarladı
 • 1926 – İskoç John Logie BAİRD ilk kez insan yüzünün görüntüsünü Televizyonda elde etti

 

 • 1926 – ABD Robert GODDART ilk sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı

 

 •  1928 – ABD li Richard DREW genel amaçlı yapışkan bandı üretti (Avrupa’da seloteyp diye bilinir)

 

 • 1928 – İskoç Alexander FLEMING penisilini buldu

 

 •  1929 – ABD AT&T Laboratuarlarında Coaxial kablonun patenti alındı

 

 • 1930 – ABD ilk elektronik cihaz yaratıldı

 

 • 1930 – Wallace CAROTHERS naylonu üretti

 

 • 1930 – ABD Clyde TOMBAUGH Plüton u keşfetti

 

 • 1933 – Almanya ilk Telex kullanıldı

 

 •  1934 – İngiliz Percy SHAW kedi gözü adını verdiği yansıtıcı tasarladı ve çok para kazandı

 

 •  1935 – İskoç Robert Watson-Watt, Radarı icat etti Bu radar uçakları 65 Km den tanıyabiliyordu

 

 • 1935 – Rus asıllı Amerikan İgor SKORSKY VS 300 adlı ilk modern helikopteri yaptı

 

 • 1936 – İngiltere BBC siyah beyaz TV yayınına başladı

 

 •  1937 – İngiltere Frank WHITTLE ilk jet motorunu tasarladı

 

 • 1938 – Macar Lazla BİRO tükenmez kalemi icat etti

 

 • 1938 – ABD Chester CARLSON ilk fotokopi makinesini icat etti

 

 • 1939 – İngiltere İlk Çamaşır makinesi üretildi

 

 • 1939 – ABD de HP şirketi Analog verileri dijitale çeviren Pulse-code modulation sistemini geliştirdi

 

 • 1939 – II. Dünya savaşı başladı ( 1945 de sona erdi )

 

 • 1942 – ABD Von BRAUN (Alman göçmeni) V-2 adlı uzun menzilli roketi tasarladı

 

 •  1942 – İtalyan Enrico FERMİ ilk Nükleer Reaktörü tasarladı

 

 • 1943 – Hollanda Wilhelm KOLFF ilk yapay böbreği tasarladı

 

 • 1945 – ABD Robert OPPENHEİMER ilk atom bombasını geliştirdi ve denedi. Ayni yıl JaponyanınNagazaki ve Hiroşima şehirlerine atıldı ve binlerce sivil öldürüldü. II dünya savaşı sona erdi.

 

 • 1945 – ABD Percy SPENCER ilk Mikro dalga fırının patentini aldı

 

 • 1946 – ABD J.MAUCHLY ve J.ECKERT askeri amaçlı balistik hesaplamalarda kullanılmak üzere ENIAC adlı ilk elektronik bilgisayar sayılan aleti tasarladılar.

 

 • 1947 – ABD Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı.

 

 • 1947 – ABD li Edvin LAND polaroid fotoğraf makinesini icat etti.

 

 • 1947 – ABD Transistörün teorisi geliştirildi.

 

 •  1948 – ABD BARDEEN, BRATTAIN ve SCHOCKLEY adlı üç bilim adamı Transistoru icat ettiler.

 

 •  1951 – ABD IBM şirketi tarafından ilk ticari bilgisayar yaratıldı.

 

 • 1951 – ABD john ECKERT ve John MAUCHLY ilk sayısal bilgisayar olan UNIVAC ı yaptılar.

 

 • 1953 – ABD İlk Renkli TV yayını yapılmaya başladı.

 

 • 1953 – İngiliz Francis CRİCK ve ABD James WATSON DNA moleküllerinin yapısını keşfettiler.

 

 • 1957 – SSCB uzaydaki ilk insan yapımı cisim olan SPUTNİK 1 adlı uyduyu fırlattı.

 

 • 1958 – ABD Fizikçiler TOWNES ve SCHAWLOW LAZER kuramını ortaya koydular.

 

 • 1958 – ABD Silisyum yonga / Mikro Chip icat edildi.

 

 • 1958 – ABD Alman asıllı von BRAUN tasarladığı roket sistemleriyle uzaya ilk uydunun fırlatılmasını sağladı.

 

 • 1960 – ABD Theodor MAIMAN ilk LAZER tabancasını gerçekleştirdi.

 

 • 1961 – SSCB Yuri GAGARİN uzaya giden ilk insan oldu.

 

 • 1962 – ABD ilk TV uydusu olan Telstarı fırlattı.

 

 •  1964 – ABD IBM şirketi ilk kelime işlemciyi üretti.

 

 • 1966 – ABD Tek transistorlu hafıza yongası yaratıldı.

 

 • 1967 – G. Afrika Christian BERNARD İlk kalp naklini gerçekleştirdi.

 

 • 1969 – ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı.

 

 • 1969 – ABD Neil ARMSTRONG ve Edwin ALDRIN Aya ayak basan ilk insanlar oldular.

 

 • 1970 – ABD IBM firması ilk Floopy denilen esnek disketi üreti.

 

 • 1971 – SSCB ilk uzay istasyonu olan Solyut 1 fırlatıldı ve dünya yörüngesine oturtuldu.

 

 • 1972 – İngiliz Godfrey HOUNSFIELD Bilgisayarlı Tomografi cihazını üretti.

 

 • 1973 – SSCB Lunokhod adlı robot aya iniş yapan insansız ilk araç oldu.

 

 • 1974 – ABD Değişik bilgisayarların komünikasyonu için TCP/IP protokolü geliştirildi.

 

 • 1974 – ABD Bar Code uygulaması başlatıldı,

 

 • 1975 – ABD Microsoft adlı yazılım şirketi kuruldu.

 

 • 1976 – ABD İntel tarafından 4.77 MHz hızında 8086 koduyla Mikro işlemci gerçekleştirildi.

 

 • 1981 – ABD IBM firması IBM-PC with MS DOS adıyla kişisel bilgisayar yaratıldı.

 

 • 1982 – Hollanda şirketi olan PHILIPS ilk kompakt diski (CD) üretti ( Sony ile ayni zamanda)

 

 • 1982 – ABD İlk yapay kalp nakli gerçekleştirilir.

 

 • 1983 – ABD de MicroSoft firması Windows işletim sistemini yarattı

 

 • 1984 – ABD Milyon bitlik hafıza yongası yapıldı.

 

 • 1984 – ABD Apple firması MACİNTOSH adlı bilgisayarı anons etti.

 

 •  1985 – ABD ARPA nın adı INTERNET olarak değiştirildi.

 

 • 1985 – Avrupa’da Mobil telefonlar kullanılmaya başlanır.

 

 • 1986 – SSCB Çernobil Nükleer kazası meydana geldi.

 

 • 1986 – ABD National Instruments firması LabVIEW adı altında GUI tabanlı bir endüstri yazılımı geliştirdi.

 

 • 1990 – ABD World Wide Web anons edildi.

 

 • 1991 – ABD Avrupa’nın ilk çevre uydusu ERS-1 yörüngeye oturtuldu.

 

 • 1992 – BD Sanal gerçeklik tasarlandı.

 

 •  1992 – Ozon tabakasındaki delik Güney Amerika sahillerine kadar genişlediği saptandı.

 

 • 1997 – ABD NASA tarafından fırlatılan Pethfinder Robotu Marsa iniş yaptı.

 

 • 1997 – ABD Genetik kopyalamada ilk somut başarı sağlandı. DOLLY adı verilen bir koyun kopyalandı.

 

 • 1997 – ABD IBM tarafından gerçekleştirilen DEEPER BLUE adlı bilgisayar Satranç ustası Kasparov’u yendi.

 

 • 2000 – ABD Bilim adamları ortak bir projede genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğünü açıkladılar,

İllerimizin ÜÖzellikleri – 1

İLLERİMİZİN ÖMENLİ ÖZELLİKLERİ

ADANA
 • Pamuk (Beyaz altın),
 • Adana Kebabı,
 • Çukurova,
 • Anavarza Kalesi,
 • Misis Antik Kenti,
 • Tekir Yaylası,
 • Yaşar Kemal, (Yazar)
 • Sakıp Sabancı (İş Adamı)
ADIYAMAN
 • Nemrut Dağı,
 • Besni Üzümü,
 • Pirin-Gümüşkaya Mağaraları,
 • Kahta Çayı
AĞRI
 • Ağrı Dağı,
 • İshak Paşa Sarayı,
 • Balık Gölü,
 • Göktaşı Çukuru,
 • Gürbulak Sınır Kapısı,
 • Günbuldu Mağaraları
AFYON
 • Haşhaş,
 • Kaymak,
 • Afyon Sucuğu,
 • Afyon Mermeri,
 • Çağlayan Mesire Yeri, İscehisar Kayalıkları,
 • Bayat Kilimleri,
 • Hüdai,
 • Gazlıgöl,
 • Dinar ve Sandıklı Kaplıcaları
AKSARAY
 • Ihlara Vadisi,
 • Eğri Minare,
 • Yılanlı Kilise,
 • Sultanhanı ve Ağzıkarahan Kervansarayları,
 • Acemhöyük,
 • Manastır Vadisi,
 • Antik Nora Şehri
AMASYA
 • Amasya Elması,
 • Borabay Gölü,
 • Amasya Kalesi,
 • Kral Kaya Mezarları,
 • Ahşap Amasya Evleri,
 • Darüşşifa (Akıl hastalarının müzik ve su sesiyle tedavi edildiği ilk yer),
 • Şehzadeler Şehri
ANKARA
 • Ankara Kalesi,
 • Anıtkabir,
 • Tiftik Keçisi (Ankara Keçisi),
 • Hacı Bayram Veli Türbesi,
 • August Tapınağı,
 • Roma Hamamı,
 • Gordion (Frigyanın Başkenti),
 • Atakule,
 • Karum İş Merkezi,
 • Kızılcahamam-Ayaş Kaplıcaları,
 • Beypazarı Evleri
ANTALYA
 • Düden-Kurşunlu-Manavgat Şelaleleri,
 • Dim-Damlataş-Karain Mağaraları,
 • Olimpos-Beydağları-Köprülü Kanyon Milli Parkları,
 • Konyaaltı-Lara-Patara Plajları,
 • Turunçgil ve Seracılık Üretimi ile Alanya,
 • Side,
 • Manavgat,
 • Kemer,
 • Kalkan,
 • Kaş Gibi Turizm Merkezleri,
 • Tarihi Kaleiçi Evleri,
 • Altın Portakal Film Yarışması,
 • Kesme Çiçek Üretimi,
 • Aspendos,
 • Perge,
 • Fhaselis,
 • Termessos,
 • Olympos Antik Kentleri
ARDAHAN
 • Kaşar Peyniri,
 • Çıldır Gölü
ARTVİN
 • Boğa Güreşleri,
 • Barhal Kilisesi,
 • Sarp Sınır Kapısı,
 • Çoruh Nehri,
 • Ardanuç Kalesi,
 • Ardanuç – Cehennem Kanyonu
 • Çağ Döneri
 • Karagöl – Sahara ve Hatilla Vadisi Milli Parkları
AYDIN
 • Deve Güreşleri,
 • Büyük Menderes Nehri,
 • Afrodisias-Milet-Didim-Priene Antik Kentleri ile Kuşadası, Aydın İnciri,
 • Dilek Yarımadası Milli Parkı
BALIKESİR
 • Susurluk Ayranı ve Tostu,
 • Manyas Gölü ve Manyas Yoğurdu,
 • Ayvalık ve Edremit Zeytini,
 • Kaz Dağları Milli Parkı,
 • Bor mineralleri,
 • Gönen-Manyas-Burhaniye Kaplıcaları,
 • Kaz Dağları Sarıkız Şenlikleri,
 • Şahin Deresi Kanyonu,
 • Sütüven Şelalesi,
 • Ayvalık-Altınoluk-Akçay-Ören Turizm Merkezleri, Hasanboğuldu,
 • Tahtakuşlar Etnografya Müzesi,
 • Balıkesir Kolonyası
BARTIN
 • Amasra Kalesi,
 • İnkum Plajı,
 • Bartın Çayı
BATMAN
 • Hasankeyf Türbesi ve Kalesi,
 • Petrol Rafinerisi
BAYBURT
 • Bayburt Kalesi,
 • Şehit Osman Türbesi,
 • Aydıntepe Yeraltı Şehri,
 • Sırakayalar Şelalesi
BOLU
 • Yedi Göller,
 • Abant,
 • Gölcük,
 • Sünnet Gölleri,
 • Mudurnu ve Göynük’ün Tarihi Ahşap Evleri,
 • Kartalkaya Kış Sporları Merkezi,
 • Mengen’in Aşçıları,
 • Akkaya Travertenleri,
 • Seben Kaya Evleri,
 • Seben Elması,
 • Aladağ Yaylaları,
 • Mudurnunun Sarot ve Babas Kaplıcaları
BURDUR
 • Sagalassos Antik Kenti,
 • İnsuyu Mağarası,
 • Burdur ve Salda Gölleri
BURSA
 • Yeşil Türbe,
 • Ulu Cami,
 • Kozahan,
 • İznik Çinileri,
 • Cumalıkızık Köyü ve Evleri,
 • Uludağ Milli Parkı,
 • Kestane Şekeri,
 • Şeftali, Bıçak,
 • Havlu, Gemlik ve Mudanya’nın Zeytini,
 • İnegöl Köftesi,
 • Çekirge-Oylat Kaplıcaları,
 • İskender Kebabı,
 • İnkaya Çınarı,
 • Mihaliç Peyniri,
 • İznik Gölü,
 • Emsali zor bulunan IRGANDI köprü,
 • Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbesi,
 • Emirsultan türbesi,
 • Molla Gürani Türbesi,
 • Molla Fenari Türbesi,
 • Karagöz ve Hacivat,
 • Üftade Türbesi,
 • Hisar ve Orta Pazar mahallelerindeki surlar ve Osmanlının Bursa’ya ilk girdiği Kapı (Saltanat Kapı Yeni Yapılan Değil),
 • Emsali zor bulunan IRGANDI köprü
BİLECİK
 • Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi Türbeleri,
 • Saat Kulesi,
 • Türk Büyükleri Platformu,
 • Osmanlının Kuruluş Yeri Söğüt İlçesi,
 • Mermer Üretimi ve Bozöyük Seramiği
BİNGÖL
 • Kös Kaplıcası,
 • Soğuksu Mesiresi,
 • Buzul Gölleri, Kiğı Kalesi,
 • Yüzen Ada (Turnalar Gölü),
 • Kartal (Karakuş) Halkoyunu
BİTLİS
 • Nemrut Dağı,
 • Nemrut Krater Gölü,
 • Ahlat Kümbetleri,
 • Tütün Üretimi,
 • Süphan Dağı,
 • Adilcevaz Kalesi,
 • İhlasiye Medresesi,
 • El-Aman Kervansarayı,
 • Ahlat Selçuklu Mezarlığı,
 • Beş Minare Şerefiye,
 • Kalealtı,
 • Ulu,
 • Meydan ve Gökmeydan Camileri

İllerimizin Ünlü Özellikleri – 2

ÇANAKKALE
 • Gökçeada ve Bozcaada,
 • Truva ve Assos Antik Kentleri,
 • Gelibolu Şehitler Milli Parkı,
 • Adatepe ve Çetmi (Yeşilyurt) Köyleri,
 • Dardanel Balık Konservesi,
 • Domates ve Seramik Üretimi,
 • Höşmerim (peynir tatlısı)
ÇANKIRI
 • Çankırı Kalesi,
 • Taşmescit,
 • Bülbül Pınarı Dinlenme Yeri,
 • Kayatuzu Üretimi
ÇORUM
 • Yazılıkaya,
 • Hattusaş,
 • Alacahöyük Ören Yeri,
 • Çorum Leblebisi ve Saat Kulesi
DENİZLİ
 • Pamukkale Travertenleri,
 • Hierapolis Antik Kenti,
 • Buldan Bezi,
 • Havlu ve Bornoz Üretimi,
 • Güney Şelalesi,
 • Karahayıt Kaplıcaları,
 • Kızıldere Jeotermal Kaynağı,
 • Denizli Horozu
DİYARBAKIR
 • Diyarbakır Karpuzu,
 • Malabadi Köprüsü,
 • Diyarbakır Surları,
 • Ergani Bakırı,
 • Behrampaşa Camii,
 • Delilo Halkoyunu,
 • Deliller Hanı,
 • Diyarbakır Sokakları,
 • (Küçeler) Hilar Kayalıkları,
 • Çermik Kaplıcası,
 • Meryem Ana Kilisesi,
 • Sarı Saltık Türbesi
DÜZCE
 • Samandere,
 • Güzeldere,
 • Aydınpınar,
 • Sarıyayla,
 • Saklıkent ve Aktaş Şelaleleri,
 • Fakıllı,
 • Sarıkaya ve Aksu Mağaraları,
 • Akçakoca Turizm Merkezi,
 • Efteni Gölü ve Kaplıcası, Konuralp Müzesi,
 • Sakarca,
 • Topuk,
 • Kardüz,
 • Odayeri ,
 • Torkul Yaylaları
EDİRNE
 • Selimiye Camii,
 • Rüstempaşa Kervansarayı,
 • Kırkpınar Yağlı Güreşleri,
 • Ayçiçeği-Pirinç ve Beyaz Peynir Üretimi,
 • Uzunköprü.
ELAZIĞ
 • Harput Kalesi ve Şehri,
 • Keban Baraj Gölü,
 • Hazar Gölü,
 • Buzluk Mağarası,
 • Çaydaçıra Halkoyunu,
 • Ağın Kaplıcası,
 • Hazarbaba Kayak Merkezi,
 • Arap Baba Türbesi
ERZURUM
 • Palandöken Kayak Merkezi,
 • Çifte Minareli Medrese,
 • Tortum Şelalesi,
 • Oltu Taşı,
 • Aziziye Tabyaları,
 • Üç Kümbetler,
 • Çağ Kebabı,
 • Tepsi Minare (Saat Kulesi),
 • Erzurum Kalesi,
 • Rüstem Paşa Bedesteni,
 • Erzurum Kongresi Binası,
 • Çobandede Köprüsü,
 • Narman Peribacaları
ERZİNCAN
 • Girlevik Şelalesi,
 • Ekşisu Kaplıcası,
 • Tulum Peyniri,
 • Bakır İşlemeciliği,
 • Aygır Gölü,
 • Buz Mağaraları,
 • Eğinin (Kemaliye) folkloru
ESKİŞEHİR
 • Lületaşı,
 • Porsuk Çayı,
 • Midas Tapınağı, Anadolu Üniversitesi,
 • Yunus Emre Türbesi,
 • Tarihi Odun Pazarı Evleri,
 • Yazılıkaya Frig Vadisi (Midas Kenti),
 • Uyuz,
 • Çifteler ve Yarıkçı Hamamları,
 • Çatacık Ormanları ve Mesire Yeri,
 • Eti Bisküvileri,
 • İnönü Planör Kampı,
 • Sivrihisar Ermeni Kilisesi
GAZİANTEP
 • Antepfıstığı,
 • Antep Baklavası,
 • Zeugma-Karkamış-Yesemek Antik Kentleri,
 • İplik Sanayi,
 • Karpuzatan ve Dülükbaba Mesire Yerleri,
 • Antep Mutfağı
GÜMÜŞHANE
 • Tomara ve Torul Şelaleleri,
 • Satara Antik Kenti,
 • Kuşburnu Çayı ve Marmeladı,
 • İmera Manastırı ve Gümüşhane Evleri
GİRESUN
 • Giresun Kalesi,
 • Fındık Üretimi,
 • Hayırsız Ada,
 • Şebinkarahisar Kalesi,
 • Kümbet, Bektaş,
 • Gölyanı,
 • Kulakkaya ve Sisdağı Yaylaları,
 • Aksu Şenlikleri,
 • Pınarlar Şelalesi Aygır Gölü,
 • Giresun Kalesi,
 • Gedikkaya
HAKKARİ
 • Cilo ve Sat Dağları,
 • Buzul Gölleri,
 • Zap Suyu,
 • Ters Lale  Ağlayan Lale,
 • Şemdinli Balı,
 • Sümbül Dağı,
 • Hakkari Kilimleri
HATAY
 • Antakya Mozaik Müzesi,
 • Harbiye Mesire Yeri,
 • Arsuz Plajları,
 • İskenderun Demir-Çelik Fabrikaları,
 • Soğukoluk Mesire Yeri,
 • Künefe Tatlısı,
 • Sen Piyer Kilisesi,
 • Erzin Kaplıcaları
IĞDIR
 • Pamuk Üretimi
ISPARTA
 • Kovada Gölü Milli Parkı,
 • Isparta Gülü,
 • El Dokuması Isparta Halıları,
 • Eğirdir ve Gölcük Gölleri,
 • Isparta Elması,
 • Yazılı Kanyon Milli Parkı,
 • Pınargözü Mağarası,
 • Davraz Dağı Kayak Merkezi
KAHRAMANMARAŞ
 • Maraş Dondurması,
 • Döngel Mağaraları,
 • Afşin-Elbistan Termik Santrali,
 • Maraş Kalesi,
 • Tarhana,
 • Sütçü İmamı
KARABÜK
 • Safranbolu Evleri,
 • Safranbolu Lokumu,
 • Demir-Çelik Fabrikası
KARAMAN
 • Hatuniye Medresesi,
 • Yerköprü Şelalesi,
 • Karaman Koyunu,
 • Türkiyenin Bisküvi Üretim Merkezi,
 • Karaman Elması,
 • Karamanın Koyunu
KARS
 • Kars Kalesi,
 • Ani Harabeleri,
 • Sarıkamış Kayak Merkezi,
 • Kaşar Peyniri
KASTAMONU
 • Cehennem Deresi Kanyonu,
 • Ilgarini Mağarası,
 • Tosya Pirinci,
 • Taşköprü Sarımsağı,
 • Ilgaz Dağı Milli Parkı,
 • Kır Pidesi, Kürenin bakırı

İllerimizin Ünlü Özellikleri – 3

KAYSERİ
 • Erciyes Dağı Kayak Merkezi,
 • Kayseri Pastırması,
 • Bünyan Halısı,
 • Sultansazlığı Kuş Cenneti,
 • Kapuzbaşı Şelaleleri,
 • Gesi Bağları,
 • Talas Kenti,
 • Gevher Nesibe Tıp Merkezi
KIRIKKALE
 • Silah Fabrikaları,
 • Petrol Rafinerisi
KIRKLARELİ
 • Dupnisa Mağarası,
 • Alpullu Şeker Fabrikası,
 • Hamitabat Doğalgaz Santrali,
 • Dereköy-İğneada-Kıyıköy-Kastro gibi Sayfiye Yerleri
KIRŞEHİR
 • Ahi Evran Türbesi,
 • Hirfanlı Baraj Gölü,
 • Seyfe Gölü,
 • Petlas Lastik Fabrikası,
 • Cacabey Medresesi,
 • Mucur Yeraltı Şehri
KOCAELİ (İZMİT)
 • Pişmaniye,
 • Değirmendere Fındığı,
 • Hannibal’ın Mezarı,
 • Petrokimya ve Otomotiv Sanayi,
 • Osman Hamdi Bey Müzesi,
 • Eski Hisar Kalesi,
 • Saat Kulesi,
 • Hereke Halısı,
 • Kandıra Yoğurdu,
 • Abdülazizin Av Köşkü,
 • Kaiser Wilhelm Köşkü,
 • Ballıkayalar Vadisi ve Beşkayalar Tabiat Parkları,
 • Darıca Kuş Cenneti,
 • Maşukiye,
 • Kartepe ve Kuzu Yaylası,
 • Çoban Mustafa Paşa Külliyesi,
 • Yarımca Kirazı
KONYA
 • Mevlana Türbesi,
 • Alaeddin Tepesi ve Camii,
 • Karatay Medresesi,
 • Çatalhöyük Antik Kenti,
 • Akşehir Nasrettin Hoca Şenlikleri,
 • Balatini Mağarası,
 • Ilgın Kaplıcaları
KİLİS
 • Kilis Yorganları
KÜTAHYA
 • Porselen ve Çini İmalatı,
 • Başkomutanlık Milli Parkı,
 • Kütahya Kalesi,
 • Aizanoi Antik Kenti,
 • Tunçbilek-Seyitömer Linyitleri,
 • Tavşanlı Leblebisi,
 • Simav ve Gördes Halıları
MALATYA
 • Malatya Kayısısı,
 • Günpınar Şelalesi,
 • Pınarbaşı Mesire Yeri,
 • Aslantepe Antik Kenti,
 • Karakaya Barajı,
 • Somuncu Baba Camii ve Balık Gölü, Sürgü (Takaz) Mesire Yeri,
 • Arapgir Meydan Köprüsü,
 • Battalgazi Kervansarayı,
 • Sultansuyu Harası,
 • Darende Kudret Hamamı
MANİSA
 • Sard Antik Kenti,
 • Mesir Macunu,
 • Spil Dağı Milli Parkı,
 • Üzüm ve Tütün Üretimi,
 • Soma’nın Linyiti,
 • Ağlayan Kaya (Nyobe) Muradiye ve Ulu Cami Külliyeleri, Vestel Fabrikaları
MARDİN
 • Deyrul-Zafaran Manastırı,
 • Mardin Kalesi,
 • Taş Evleri,
 • Telkari Gümüş İşlemeciliği,
 • Dara Harabeleri ve Zinciriye Medresesi
MERSİN (İÇEL)
 • Kız Kalesi,
 • Cennet ve Cehennem Obrukları,
 • Silifke Yoğurdu,
 • Anamur Muzu,
 • Turunçgil ve Seracılık Üretimi,
 • Göksu Nehri,
 • Sertavul Geçidi,
 • Tarsus Şelalesi,
 • Çamlıyayla (Namrun)
MUĞLA
 • Bodrum,
 • Marmaris,
 • Datça, Fethiye,
 • Dalyan,
 • Göcek Gibi Turizm Merkezleri,
 • Kelebekler Vadisi,
 • Bodrum Kalesi,
 • Beyaz Bodrum Evleri,
 • Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi,
 • Saklıkent Kanyonu,
 • Ölü Deniz,
 • Çamur Banyosu,
 • İztuzu Plajı,
 • Sedir Adası,
 • Knidos-Letoon-Kaunos-Labranda-Keramos Antik Kentleri,
 • Milas Halıları,
 • Halikarnas Balıkçısı,
 • Marmaris Çam Balı,
 • Sığla Ağacı ve Yağı

MUŞ
 • Muş Ovası,
 • Malazgirt Anıtı,
 • Gaz Gölü
NEVŞEHİR
 • Peribacaları,
 • Derin Kuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri,
 • Hacı Bektaşi Veli Türbesi,
 • Üzüm Bağları ve Şarabı,
 • Patates Üretimi, Testi Kebabı,
 • Avanos’un Çanak Çömlek İşçiliği,
 •  Göreme Açık Hava Müzesi,
 • Kozaklı Kaplıcaları,
 • Ortahisar ve Uçhisar Kaya Oyması Kaleleri,
 • Tarihi Mustafapaşa Evleri,
 • Zelve
NİĞDE
 • Saat Kulesi,
 • Aladağlar,
 • Bolkar Dağları,
 • Türkiye’nin Elma ve Patates Deposu,
 • Kuşkayası Mezarlığı,
 • Çiftehan Kaplıcaları
ORDU
 • Türkiye’nin Fındık ve Bal Deposu,
 • Boz Tepe,
 • Çamlık Mesire Yeri,
 • Yason Burnu ve Kilisesi,
 • Keyfalan Yaylası
OSMANİYE
 • Toprakkale Kalesi,
 • Hemite Kalesi,
 • Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi,
 • Karaçay ve Şarlak Şelaleleri,
 • Zorkun Yaylası, Haruniye Kaplıcası,
 • Yerfıstığı Üretimi

İllerimizin Ünlü Özellikleri – 4

RİZE
 • Çay Bahçeleri,
 • Kaçkar Dağları,
 • Ayder ve Çamlıhemşin Yaylaları,
 • Anzer Balı,
 • Zilkale ve Buzul Gölleri,
 • Elevit Şelalesi,
 • Palovit Yaylası,
 • Fırtına Deresi Vadisi,
 • Rize Kalesi, Rize Bezi
SAKARYA
 • Sapanca ve Poyrazlar Gölleri,
 • Akyazı Kuzuluk Kaplıcaları,
 • Sakarya Nehri,
 • Patates ve Soğan Üretimi
SAMSUN
 • Tütün Üretimi,
 • Çarşamba ve Bafra Delta Ovaları,
 • Havza ve Ladik Kaplıcaları,
 • Atatürk Anıtı,
 • Bafra Pidesi,
 • Vezirköprü İlçesinin Semaveri
SİNOP
 • Sinop Kalesi,
 • Boyabat Pirinci,
 • İnceburun (Türkiye’nin En Kuzey Noktası),
 • Ayancık Kerestesi,
 • Erfelek Tatlıca Şelaleleri,
 • İnaltı Mağarası,
 • Akgöl,
 • Sinop Hapishanesi,
 • Keten Üretimi
SİVAS
 • Buruciye Medresesi,
 • Gök Medrese,
 • Kangal Çoban Köpeği,
 • Kangal Balıklı Kaplıcası,
 • Divriği’nin Demiri,
 • Pir Sultan Abdal ve Aşık Veysel,
 • Divriği Ulu Camii ve Darüşşifa,
 • Çifte Minareli Medrese,
 • Sızır Şelalesi (Gemerek),
 • Tödürge Gölü (Zara)
SİİRT
 • Veysel Karani Türbesi,
 • Büryan Kebabı,
 • Perde Pilavı,
 • Saat Kulesi,
 • Siirt Yünlü Battaniyeleri,
 • Derzin Kalesi,
 • Billoris Kaplıcası,
 • Jirkan Kilimi
TEKİRDAĞ
 • Şarköy Üzümü ve Şarabı,
 • Tekirdağ Rakısı,
 • Ayçiçeği,
 • Tekirdağ Köftesi,
 • Rakoçzi Müzesi,
 • Rüstempaşa Camii
TOKAT
 • Tütün Üretimi,
 • Niksar Ayvaz Suyu,
 • Almus Baraj Gölü,
 • Ballıca Mağarası,
 • Topçam Yaylası,
 • Zinav Gölü, Gök Medrese,
 • Tokat Çemeni,
 • Sulu Saray (Sebastapolis)
 • Tokat Kebabı,
 • Yazma Üretimi
TRABZON
 • Sümela Manastırı,
 • Atatürk Köşkü,
 • Uzungöl,
 • Zağanos Köprüsü,
 • Hamsiköy Sütlacı,
 • Kadırga Yaylası,
 • Trabzon Bileziği,
 • Akçaabat Köftesi,
 • Boztepe,
 • Beton Helva ve Vakfıkebir Odun Ekmeği,
 • Ayasofya Müzesi,
 • Horon,
 • Kisarna (Bengisu) Madensuyu,
 • Sultan Murat Yaylası,
 • Kızlar Manastırı,
 • Trabzonspor
TUNCELİ
 • Munzur Vadisi Milli Parkı,
 • Düzgün Baba Dağı,
 • Bağın Ilıcası,
 • Munzur Gözeleri,
 • Tek dişli Munzur Sarımsağı
UŞAK
 • Deri, Kilim ve Battaniye Sanayii,
 • Şeker Fabrikası (Türkiye’deki İlk Şeker Fabrikası ),
 • Akse Çamlığı,
 • Hamam Boğazı Şifalı Suları
VAN
 • Van Kedisi,
 • Akdamar Adası,
 • Van Gölü,
 • Hoşap Kalesi,
 • Muradiye ve Bendimahi Şelaleleri
YALOVA
 • Termal Kaplıcaları,
 • Armutlu Kapıcaları,
 • Atatürk Köşkü Müzesi
YOZGAT
 • Saat Kulesi,
 • Yozgat Çamlığı Ulusal Parkı,
 • Kerkenez Harabeleri (Keykavus Kalesi),
 • Akdağ Ormanları,
 • Arabaşı,
 • Testi ve Tandır Kebabı,
 • Madımak, Çeşka Kalesi,
 • Türkiye’nin İlk Dünyanın 3. Milli Parkı Çamlık
İSTANBUL
 • Topkapı Sarayı,
 • Sultanahmet ve Süleymaniye Camileri,
 • Yerebatan Sarnıcı,
 • Kapalıçarşı,
 • Mısırçarşısı,
 • İstiklal Caddesi,
 • Dolmabahçe ve Çırağan Sarayları,
 • Yıldız-Gülhane – Emirgan Parkları,
 • Çamlıca Tepesi,
 • Prens Adaları,
 • Rumeli Hisarı,
 • Haliç Piyerloti,
 • Kız Kulesi,
 • İstanbul Boğazı,
 • Minyatürk,
 • İstanbul Surları,
 • Galata Kulesi,
 • Sultanahmet Meydanı,
 • Aya İrini Müzesi,
 • Eyüp Sultan Camii,
 • Boğaz Köprüleri,
 • Bozdoğan Kemeri,
 • Fener Rum Patrikhanesi
İZMİR
 • İzmir Saat Kulesi,
 • Kadife Kale,
 • Meryem Ana Evi,
 • Kültürpark,
 • Efes-Bergama Antik Kentleri,
 • Balçova Kaplıcaları,
 • Kemeraltı Çarşısı,
 • Çamaltı Tuzlası ve Kuş Cenneti,
 • Çeşme Kalesi,
 • Kordon Boyu,
 • Asansör,
 • Kızlar Ağası Hanı,
 • Birgi Çakırağa Konağı,
 • İzmir Köfte,
 • Lokma ve Kemalpaşa Tatlıları,
 • Foça,
 • Çeşme,
 • Seferihisar,
 • Selçuk,
 • Alaçatı Turizm Merkezleri
ZONGULDAK
 • Taşkömürü (Karaelmas),
 • Cehennemağzı,
 • Gökgöl ve İnağzı Mağaraları
ŞANLIURFA
 • Urfa Kalesi,
 • Urfa Sıra Geceleri,
 • Halil-ül Rahman Gölü (Balıklı Göl ),
 • Harran Harabeleri,
 • Ceylanpınar Üretme Çiftliği,
 • Çiğ Köftesi,
 • Kelaynak Kuşları,
 • Halfeti Evleri,
 • Pamuk Üretimi,
 • Hz. Eyüp Mağarası,
 • Şuayip Şehri ve Mağarası
ŞIRNAK
 • Cudi Dağı,
 • Kasrik Boğazı,
 • Habur Sınır Kapısı,
 • Mem-u Zin Türbesi

Kısa Özgeçmişim

  Kısa Özgeçmişim

        1961 Artvin İli – Ardanuç İlçesi’nin Ballı/Gülüce Köyü’nde doğdum. Okula altı yaşında başladım. 1968 yılında başlayan İlkokul eğitim yaşantımı 1971–1972 yılında tamamladım.

Ortaokula 1972–1973 Eğitim-Öğretim yılında Ardanuç Lisesi’nde başladım. Orta öğrenimimi 1974 yılında ailemin Artvin’den Bursa – M.K. Paşa’ya göç etmesi nedeniyle 1974–1975 Eğitim – Öğretim yılında tamamladım, aslında tamamlayamadım. Göçün getirmiş olduğu değişime ayak uyduramadığım için eğitime 4 (dört) yıl ara vermek zorunda kaldım. 

       1978–1979 Eğitim öğretim yılında M.K. Paşa Ticaret Lisesi’nde eğitime geri döndüm. 1981–1982 Eğitim – Öğretim yılında liseyi tamamladım.

         Aynı yıl girdiğim üniversite sınavında Gazi Üniversitesi – Gazi Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilimler Bölümü – Tarih Anabilim Dalı Bölümünü kazandım.

        1986 yılında üniversiteyi bitirerek öğrencilik yaşantımı tamamladım.

        1982 Yılında iki aşamalı üniversite sınavına ilk giren öğrencilerdik. Gazi Eğitim Fakültesi’ni bitirdikten sonra ilk defa sınava girerek öğretmen atananlardandık. 1982 Yılında biz üniversiteye girdiğimizde YÖK kuruldu ve ilk öğrencileri biz olduk. Birçok ilkleri yaşadık.

        İlk öğretmenliğime 1986 yılında Ağrı Tutak Lisesi’nde başladım. 1989 yılına kadar burada sürdürdüğüm öğretmenlik yaşantıma, 1989 yılında Bursa M.K. Paşa Lisesi’nde devam ettim. 

        1991 yılında evlilikten dolayı İstanbul’a taşındım. İstanbul’da:

        K.Çekmece Dr. Hulusi Behçet İ.Ö.Ok: 1991–1994

        K.Çekmece Safaköy Lisesi’nde: 1994–1996

       Bakırköy Basınköy-Aybars Ak İ.Ö.Ok:1996–2003

       Beylikdüzü Gürpınar 75. Yıl Cumhuriyet İ.Ö.Ok: 2003 –  Devam ediyor 

       Öğretmenlik yaşantımda öğretmen, müdür yardımcısı ve müdür olarak değişik görevler üstlendim.

          Hani bildik bir soru vardır. Yeniden doğsanız hangi mesleği seçerdiniz diye: Bu soru bana yöneltiliese düşünmeden öğretmenliği diyebilirim.

         Öğretmenliğim süresince öğrencilerime bir şeyler kazandırabilmişsem  bana çocuk/öğrenci yetiştirmede, velilerle bilgi paylaşımında onlara destek olabilmişsem ne mutlu bana diyeceğim.

        Evli ve bir çocuk babasıyım. Bu satırları yazdığım 06.01.2009 tarihinde ÖSS’ye hazırlanan bir öğrenci babasıyım.

         2009  Ağustos ayında ÖSYM sonuçlarına göre oğlum Utku YAZICI İKÜ-Elektronik Mühendisliğini kazandı. Mutlu bir yıl geçiryoruz. Eğitiminde başarılar diliyorum.

         Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.

Garanti Bankası Öğretmenleri Eğitiyor

Garanti Bankası Öğretmenleri Eğitiyor 

Sosyal sorumluluk projelerine önemli pay ayıran Garanti Bankası,  eğitim alanında yaptığı projelere bir yenisini daha ekledi.  Milli eğitim Bakanlığı ile 2013 yılına kadar işbirliği protokolü imzalayan banka, “Öğretmenin Sınırı Yok” projesiyle ilköğretimde görev yapan yönetici, öğretmen ve müfettişlere yönelik kişisel ve mesleki eğitim programları düzenleyecek.

İnsan Kaynakları Sözlüğü

                               İnsan Kaynakları Sözlüğü

A

Adanma: Çalışanın işine ve çalıştığı kuruma tutku derecesinde bağlanması; görevini büyük bir istekle yapması.

Analitik düşünme: Bir problemi çözmek için, bilgileri ayrıştırarak ve sorunu oluşturan öğeleri göz önüne alarak sonuca varmak için yürütülen sistematik düşünme tarzı.

BBağlılık: İşlerin olumlu veya olumsuz gittiği durumlarda çalışma arzusunu kesintisiz destekleyen duygusal bir süreç.

Bir defalık prim: Çalışanların başarılarını ödüllendirmek amacıyla ve performansa dayalı nakit ödeme.

Bilgi için ödeme: Çalışana göreviyle ilgili yeni bilgi ve beceriler elde etmesine bağlı olarak belirlenen ek bir ücretin ödenmesi.

Bilgilendirmeye yönelik eğitimler: Ürün bilgisi, imalat teknikleri, hizmet prosedürleri, pazar bilgisi, şirket politikaları, muhasebe ilkeleri ve uygulamaları, mali analiz teknikleri, dış ticaret, vergi mevzuatı gibi konularda yapılan sınıf eğitimleri.

Beceri geliştirmeye yönelik eğitimler: İletişim, etkili sunuş, dinleme, karar alma, sorun çözme, liderlik, motivasyon, toplantı yönetimi, takım oluşturma, çatışma yönetimi gibi konular katılımcı merkezli ve uygulama ağırlılıklı olarak verilen eğitimler.

Ç

Çalışan için hisse senedi sahipliği planı:

Çalışana şirketin sahipliğinin bir kısmının verilmesi ve onların da kârlılık ve performans artışından doğrudan etkilenmesinin sağlanması.

Çalışma grubu: Üyeleri, genellikle bilgiyi, en iyi uygulamaları veya bakış açılarını paylaşmak ve her bireyin kendi sorumluluk alanındaki performansını nasıl gerçekleştireceğine karar vermek için birbirleriyle ilişki kuran takımlar.

Çatışma: Organizasyonlarda yaşamın normal bir koşulu ve kaçınılmaz bir gerçeğidir. İyi ya da kötü olarak nitelendirilemez. İki ya da daha fazla insanın aynı anda aynı yeri ya da kaynağı kullanmaya teşebbüs etmesidir. İki kişinin ya da grubun ihtiyaçları, çıkarları veya isteklerinin birbiriyle çelişmesidir. Anlaşmazlık, savaş,  duygusal gerilim veya çarpışma.

D

Danışmanlık: Bir yöneticinin çalışanına iş performansını etkileyen kişisel sorunlarını tanımlaması ve üstüne gitmesi için yardım etme, destekleme süreci.

Değerlendirme merkezi: Genellikle yönetim görevlerine başvuran ya da yükseltilecek olan adayların yerine getirmesi istenen bir dizi simülasyon, egzersiz ve görevden oluşan ve belirli bir zaman dilimine yayılan bir seçme ve değerlendirme süreci.

Değerler: Bir organizasyonda çalışanların bireysel ve kollektif olarak üstün gördükleri, yücelttikleri, önemli ve değerli bulduklarının tümü.

Değer zinciri analizi: Bir organizasyonun kendi içindeki güçlü ve zayıf yönlerini sistematik olarak tanımlamak ve analiz etmek için kullanılabilecek bir çerçeve.

Dengeli sonuç kartı: Yöneticilere uzun dönemli stratejik hedeflerin kısa dönemli eylemlere dönüştürülmesinde aşamalı bir yaklaşım ile yol gösteren ve sonuç olarak stratejik kararlar ile uygulamaları bütünleştiren yeni bir yönetim sistemi.

Dış kaynak kullanımı: Bir organizasyonun kendi kaynaklarıyla yürüttüğü bir etkinliği, stratejik iş ortaklığı yoluyla organizasyon dışından, alanında uzmanlaşmış kişi ya da kurumlara yönlendirerek gerçekleştirilmesi.

Durumsal mülakat: Soruların doğrudan gerçekleştirilen iş aktivitelerine yönelik olarak sorulduğu, işte karşılaşılan özgün sorunlar ve durumlara göre yapılandırılmış bir mülakat tekniği.

Durumsallık: Yönetici ya da liderin çalışanların olgunluk düzeyine, yani bilgi ve beceri ve tutumlarına bağlı olarak tarzını değiştirmesi ve duruma göre; eğitici, koç, mentor ya da kaynak olarak liderlik etmesi.

E

Eğitim: Organizasyonlarda işe alınan insanların işlerini etkili bir şekilde yapabilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve tutumların onlara verilmesi.

Eğitim ihtiyaç analizi: Çalışanların hangi bilgi, beceri ve tutum eksikliği içinde olduğunu ve bu açığın nasıl ve ne zaman kapatılabileceğini sistematik olarak inceleme.

Eğitim politikası: Çalışanların organizasyon içinde ya da dışında katılacağı eğitim ve geliştirme etkinliklerinin “kuruma özgü” gerekçelerinin yazılı ya da sözlü açıklaması.

Eğitimin transferi: Eğitimde edinilen bilgi, beceri ve davranışların iş yaşamında kullanılması.

Eğitim yönetimi: Organizasyonun insan kaynaklarının belirlenecek vizyon, misyon, amaçlar, uzun dönem planlar ve stratejiler doğrultusunda eğitilmesi ve geliştirilmesi için uygun eğitim politikasının belirlenmesi, eğitimin planlanması, eğitimin organizasyonu, eğitim bütçesinin belirlenmesi ve eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi çalışmalarının tümü.

Eleman seçme: Yetenekleri, becerileri ve ilgileri organizasyonun ihtiyaçlarına en uygun olan adayların sistematik bir şekilde belirlenmesi çalışmaları.

Empati: Başkalarının duygularını sezmek, bakış açılarını anlamak ve endişeleriyle etkin bir biçimde ilgilenmek.

Entelektüel sermaye: Bir organizasyonun çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri gibi tüm insan kaynaklarının sahip olduğu, değere dönüştürülebilen ve rekabetçi üstünlük sağlayan bilgi.Ergonomi: Çalışanın fiziksel özellikleri ile işin fiziksel ortamı arasındaki etkileşimin ve uyumun incelenmesi.

Esnek çalışma programları: Aile, eğitim ya da sağlık gibi nedenlerle alışılmış iş gün ve saatlerine uyum sağlamakta zorluk yaşayanlar için normal sekiz saatlik çalışma gününde bazı değişiklikler getirmek.

Etik anlayış: Aklın ve sağduyunun yönlendirdiği görüşleri izlemek, yerleşik, toplumsal ve ahlak kurallarına saygılı davranmak ve bu amaçla kişisel istek ve çıkarlardan özveride bulunmak.

Eylem planı: Kısa dönem içinde nelerin yapılması gerektiğini, bunları kimlerin, ne zaman, nerede ve nasıl yapacağını, yürütme sorumluluğu ve onay yetkisinin kimlerde olduğunu, kime bilgi verileceğini ve kimlerden destek isteneceğini belirten kararlar dizisi.

F

Farklılıkların yönetimi: Yaş, cinsiyet, din, inanç, kişilik gibi yönleriyle farklı insanları etkili bir şekilde yönetmek için planlanan ve uygulanan organizasyonel sistemlerin; farklılığın yararlarını en üst düzeye çıkarırken, sorunlarını ve sakıncalarını en alt düzeye indirecek şekilde kurulması.

G

Göreve ilişkin roller: Bir takımın amacına ulaşması için takım liderinin ve üyelerinin ne yapmaları gerektiği, takımın işinin ne olduğu, niçin yapıldığıyla ilgili roller.

Grup: Belirli konularda ortak değerleri paylaşan ve toplumsal rolleri, gelişmiş ilişkileri,  beklentiler sistemiyle birbirine bağlanan insan topluluğu.

H

Hedeflerle yönetim: Yönetici ile çalışanının karşılıklı görüşerek hedef belirlemesini ve belirli hedeflerin elde edilmesine dayalı olarak çalışanın değerlendirilmesini içeren bir yönetim ve performans değerlendirme yaklaşımı.

İ

İnsan kaynakları planlaması: Bir organizasyondaki insan kaynaklarının iç ve dış gelişmelere uygun olarak ve etkili bir biçimde oluşturulması, geliştirilmesi ve kullanılması amacıyla gözden geçirilmesine, yapılandırılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin tüm çalışmalar.

İletişim: İnsanlar arasında bilgi, haber, duygu ve düşüncelerin alınıp verilmesini sağlayan ve etkili olduğunda güveni, anlayışı, paylaşımı, ortak yaşamı kolaylaştıran iki yönlü bir süreç.

İş analizi: İşi oluşturan unsurların çözümlenmesi yoluyla işin etkin yapılmasında belirleyici olan faktörlerin ortaya konulması.

İş basitleştirme: Kişinin yapması gereken işlerin sayısını azaltarak görev etkinliğini artırmayı amaçlayan, işleri; basit, tekrarlı, standart hale getirirerek eğitim ve beceri geliştirme ihtiyacını ortadan kaldıran bir süreç.

İş değerleme: Bir işin değerinin ölçülmesi için kullanılan yönetsel bir prosedür.

İş genişletme: Bir dizi görevi yeni, daha kapsamlı ve daha ilginç bir iş haline getirmek için birleştirmek ve bir çalışana birden fazla işin sorumluluğunu vermek.

İş rotasyonu: Çalışanın yerine getirdiği değişik işlerin sayısını artırmak ve motivasyonu sağlamak amacıyla sistematik olarak çalışanı bir işten başka bir işe (bir görevden diğer bir göreve) geçirmek.

İş stresi: Organizasyonlarda işle bağlantılı olarak yaşanan gerilimler, endişe ve kaygılar.

İş takımları: Belirli bir amacı elde etmek için sorumluluk alan birbirleriyle bağlantılı insanların oluşturduğu biçimsel iş grupları.

İş tanımı: Bir işin içerdiği görevlerin, sorumlulukların ve iş özelliklerinin listesi.

İş tasarımı: Bir işin nasıl yapılacağının ve başarılı olması için hangi görevlerin yerine getirilmesinin gerektiğinin tanımlanması.

İş tatmini: Bir çalışanın yaptığı işin ve elde ettiklerinin ihtiyaçlarıyla ve kişisel değer yargılarıyla örtüştüğünü ya da örtüşmesine olanak sağladığını farketmesi sonucu yaşadığı bir duygu.

İş zenginleştirme: Sorumluluk alma, farkedilme, takdir edilme kişisel gelişim ve büyüme, öğrenme ve başarma duyguları gibi yüksek düzeyde motivasyon sağlayan faktörleri işin yapısı içinde bir araya getirmeyi amaçlayan iş tasarımı süreci.

K

Kariyer: Bir insanın yaşamı boyunca süren işle ilgili deneyimlerinin tümü.

Kariyer geliştirme: İnsanların iş yaşamları boyunca kariyer amaçlarına ulaşabilmeleri için yürüttükleri uyum sağlama, yetkinlik, yeterlilik ve kişilik geliştirme gibi tüm eylemler ve faaliyetler.

Kariyer planlama: Kişinin bilgi, beceri, ilgi, değer yargıları ve güçlü ve güçsüz yönlerini değerlendirmesi, organizasyon içi ve dışı kariyer olanaklarını tanımlaması, kendisi için kısa, orta, uzun dönemli hedefler saptaması, eylem planlarını hazırlaması ve bunları uygulaması süreci.

Kariyer Yönetimi: İnsan kaynakları planları ile sistemin bütünleştirilmesi, kariyer yollarının belirlenmesi, kariyer bilgisinin artırılması için açık işlerin duyurulması, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, astlara kariyer danışmanlığı yapılması, iş deneyimlerinin artırılması ve eğitim programlarının düzenlenmesi faaliyetlerinin tümü.

Katılımcı yönetim: Çalışanların kendi işlerinin günlük etkinliklerini daha fazla denetleyebilmelerine olanak veren bir yönetim anlayışı.

Kazanç paylaşımı: Bir birimdeki yöneticilerin ve çalışanların takım olarak çalışmasını özendirmek amacıyla önceden belirlenen performans hedeflerine ulaşıldığında elde edilen kazançla orantılı olarak ödüllendirilmesi.

Kıyaslama: Bir organizasyonun kendini değerlendirerek, rakiplerini, iş ortaklarını, diğer sektörlerdeki başarılı örnekleri inceleyerek, iç ve dış pazarlardaki uygulamaları araştırarak ve en iyi uygulamaları örnek alarak zayıf olduğu yönleri geliştirmesi.

Koçluk: Bireyleri ve takımları sonuçlara ulaştırmak için yetkilendiren, geliştiren ve cesaretlendiren uygun ortam ve koşulları yaratan yönetsel bir eylem.

Kurum kültürü: Bir vizyon ve misyon etrafında toplanan insanların sahiplendikleri belirli bir inanç ve değerler sistemi.

Küçülme: İşletme yönetiminin bilinçli ve proaktif olarak aldığı kararlar ve uyguladığı stratejiler ile çalışanların sayısını, maliyetleri, işleri ve süreçleri azaltması süreci.

L

Lider: Organizasyonlarda insanların gayretlerini, belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere birleştiren, harekete geçiren, bütün yeteneklerini ortaya koymalarını sağlayan ve onları etkili biçimde yönelten kişi.

M

Mentor: Kendisinden daha az deneyimli bir çalışanın gelişmesi için ona yardım eden deneyimli ve kıdemli bir çalışan ya da yönetici.

Mentorluk: kişisel ve profesyonel gelişime yardımcı olmak üzere deneyimlerini, uzmanlıklarını ve düşüncelerini birbirine aktaran iki insan arasındaki bir yardımlaşma ve paylaşma ilişkisi.

Misyon: Bir organizasyonun varlık nedeni.

Motivasyon: Bir eylemi yerine getirmek için bazı içsel ve dışsal faktörlerden alınan güçle coşku, canlanma ve davranışlarda kararlılık göstermek.

Mülakat: İşe alım sürecinde gerçekleştirilen yüz yüze görüşme.

O

Organizasyon: Ortak bir amacın gerçekleştirilmesi için bireysel çabalarını sistematik şekilde birleştiren insanlar topluluğu.

Organizasyonel öğrenme: Organizasyonu oluştaran bireylerin yaptıkları işleri daha iyi anlaması ve daha etkili olması için gerekli yeteneklerin geliştirilmesi; yeni ve yararlı bilginin tanımlanması, elde edilmesi ve uygulanması süreci.

Oryantasyon: Yeni çalışanlara organizasyonu ve kendi iş birimlerini tanıtmak ve işe alıştırmak için gerçekleştirilen aktivitelerdir.

Outplacement: İşten yeni çıkarılan ya da ayrılan insanlara, iş bulmada uzmanlaşmış danışmanların yeni iş bulma yeteneklerini artıracak şekilde danışmanlık yapması.

Ö

Öğrenme: İnsanların görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve tutumları elde etmesi.

P

Performans: Amaçları elde etmenin etkinlik düzeyi ve verimliliği.

Performans anlaşması: Yönetici ile çalışanın hedefleri, engelleri ve bunların aşılması için gerekenleri görüşüp karara bağlaması. Çalışanın yüksek performans göstermeye söz vermesi.

Performans değerlendirme: Bir organizasyonda çalışanların amaçlara ne kadar etkin ve verimli bir şekilde ulaştıklarının biçimsel olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi süreci.

Performans için ödeme: Çalışanlara bireysel performanslarına göre ödeme yapılması ya da bir çalışanın performansa yaptığı katkıyla orantılı olarak ödüllendirilmesi.

Performans standartları: Bir fonksiyonun ya da görevin, beklentileri karşılaması ya da aşması için hangi düzeyde yerine getirilmesi gerektiğini tanımlayan yazılı ifadeler.

Performans yönetimi sistemi: Organizasyonel amaçlara ve çalışanların ortaya koyması gereken performansa dair ortak bir anlayışın organizasyonda yerleşmesi ve çalışanların bu amaçlara ulaşmak için gösterilen ortak çabaya yapacağı katkıların düzeyini artırıcı şekilde yönetilmesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi.

Personel Sirkülasyonu: Bir organizasyonda çalışanların, organizasyonda kaldıkları süre ve işten ayrılma, işe girme hızları.

R

Rehberlik: Bir tarafın ya da her iki tarafın becerilerinin ve performansının geliştirilmesi için uygun ilişki ortamı oluşturma süreci.

S

Seçim: Organizasyonların iş başvurusu yapanları bilgi, beceri, tutum ve yetenekleriyle değerlendirip kabul edilecek ve reddedecekleri belirledikleri işe alım süreci.

Sistem: Ortak bir amacın gerçekleştirilmesi için, karşılıklı etkileri birleşen bağımsız ve aktif bireyler, parçalar veya bağlantılı süreçler topluluğu.

Sistem analizi: Aralarında ilişki bulunan insanların, birimlerin ya da işlerin birbiriyle etkileşimleri belirlenerek bir bütün olarak incelenmesi.

Strateji belirleme: Bir organizasyonun misyon ve amaçlarını tanımlayarak, dış fırsatları ve tehlikeleri değerlendirerek, güçlü ve zayıf yönlerini inceleyerek izleyeceği stratejiye karar vermesi.

Stratejik yönetim: Bir organizasyonun iç ve dış çevresinin, bunların birbiriyle ilişkisinin analiz edilerek organizasyonun uzun dönemli amaçlarına ulaşabilmesi için uygun davranış biçimlerinin belirlenmesi ve uygulanması.

Stratejik insan kaynakları planlaması: İnsan kaynakları planlaması çalışmalarını organizasyonun stratejik yönelimleriyle ilişkilendirme ve uyumlama sürecidir.

Strateji uygulama: Bir organizasyonun stratejisini yaşama geçirmek için kaynaklarını tahsis etme ve yapılarını harekete geçirme süreci.

Stres: Bir kişinin kendi istekleriyle çatışan, onu zorlayan ve aynı zamanda fırsatlar da sunan dinamik bir durumla karşı karşıya kalması; sonucun kendisi için hem belirsiz hem de önemli olması.

Stres mülakatları: İş başvurusunda bulunan bir adayın baskı altında dengesini nasıl koruduğunu, uyum yeteneğini ve stres anında nasıl davrandığını görmek amacıyla bilinçli olarak bir stres ortamı yaratılan görüşme süreci.

Sürece ilişkin roller: Takım üyelerinin kişisel ve sosyal ihtiyaçlarının takım uyumunun sağlanmasına katkıda bulunacak şekilde karşılanmasıyla ilgili roller.

Süreç tasarımı: Bir ana işi tanımlamak, bu tanıma uygun olarak faaliyetleri düzenlemek ve ilişkileri belirli şekillerde kurmak.

T

Takım: Ortak benimsenmiş bir amaç etrafında, belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere, takım üyelerinden birinin liderliğinde hareket eden çalışanlar topluluğu.

Temel yetkinlikler: Organizasyonda yaşamanın en temel gereklerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyulan iletişim,  ilişki kurma, uyum yeteneği ve çalışma isteği gibi beceriler ve tutum.

Toplam kalite yönetimi: İç ve dış müşterilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamak amacıyla ürün ve hizmetlerin kalitesini, verimliliğini sürekli olarak iyileştirmek için yönetimin ve çalışanların yeteneklerini, kapasitesini geliştirmeye odaklı yönetim yaklaşımı.

Tutum geliştirmeye yönelik eğitimler: Olumlu zihinsel tutum, girişken davranış, açıklık, güvenilir olma, kendini adama, motivasyon, sadakat ve sorumluluk duyma, yaratıcılık, takım çalışmasına yatkınlık, ortak sahiplenme gibi kişisel tutuma ilişkin konularda genellikle deneyerek öğrenme yaklaşımıyla deneyimli eğiticiler tarafından verilen eğitimler.

Y

Yapılandırılmış mülakat: Her adaya aynı şekilde yöneltilen, önceden belirlenmiş soruların sorulduğu mülakat tarzı.

Yedekleme planlaması: Organizasyonda üst düzey pozisyonlara getirilmeye ve mevcut üst düzey yöneticilerin yerine geçmeye hazır olan yöneticileri belirlemeye, izlemeye ve geliştirmeye yönelik rapor.

Yeniden yapılanma: İş süreçlerinin daha etkin olması ve son ürün ya da hizmetlerin kalitesinin artırılmasını sağlamak için gözden geçirilmesi ve yeniden tasarlanması.

İl İl Müzelerimiz – 1a

Adana Adana Arkeoloji Müzesi
Adana Atatürk Evi Müzesi
Adana Etnografya Müzesi
Karatepe Aslantaş Müzesi
Misis Mozaik Müzesi
Adıyaman Adıyaman Müzesi
Afyon Afyon Arkeoloji Müzesi
Afyon Bolvadin Müzesi
Afyon Zafer Müzesi
Aksaray Aksaray Müzesi
Amasya Amasya Müzesi
  Amasya Alpaslan Belediyesi Müzesi
Ankara Alagöz Karargah Müzesi
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Ankara A.O.Ç.Atatürk Evi Müzesi
Ankara Beypazarı Tarih ve Kültür Müzesi
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Ankara Eğit-Der Eğitim Müzesi
Ankara G.Ü.Mesleki Eğitim Fakültesi Müzesi
Ankara Etnografya Müzesi
Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi
Ankara PTT Müzesi
Ankara Roma Hamamı
Ankara Meteoroloji Müzesi
Ankara Ülker Zaim Müzesi
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi
Anıtkabir
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi
Ankara Ziraat Bankası Müzesi
  Ankara 75.Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi
Ankara Şerife ULUDAĞ Kız Olg. Enst. 100.Yıl Müzesi
Cumhuriyet Müzesi (II TBMM Binası)
Çankaya Köşkü (Çankaya Atatürk Müzesi)
Ankara TCDD Açıkhava Buharlı Lokomotif Müzesi
Ankara Telekomünikasyon Müzesi
Ankara TRT Müzesi
Ankara Türk Hava Kurumu Müzesi
Ankara Hava Müzesi
Gordion Müzesi
Mehmet Akif Ersoy Müze Evi
ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi
Şefik Bursalı Müze Evi
Pembe Köşk
TCMB Para Müzesi
Ankara MTA Tabiat Tarihi Müzesi
Çengelhan Rahmi Koç Müzesi
Antalya Antalya Müzesi
Alanya Arkeoloji Müzesi
Alanya Atatürk Evi Müzesi
Alanya Etnografya Müzesi
Kaleiçi Müzesi
Side Müzesi
İçkale Müzesi
Aydın Afrodisias Müzesi
Aydın Müzesi
Milet Müzesi
Yörük Ali Efe Müzesi
Aydın Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi
Balıkesir Bandırma Arkeoloji Müzesi
Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi
Fotoğraf Müzesi
Bartın Amasra Müzesi
Bilecik Söğüt Müzesi
Bitlis Ahlat Müzesi
Bitlis Etnoğrafya Müzesi
Bolu Bolu Müzesi
Burdur Burdur Müzesi
  Taşoda Etnoğrafya Müzesi
Bursa Bursa Arkeoloji Müzesi
Bursa Kent Müzesi
Bursa Ormancılık Müzesi
Bursa Sağlık Müzesi
Bursa Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi
Cumalıkızık Etnoğrafya Müzesi
Hünkâr Köşkü
Mudanya Mütareke Evi
Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi
Bursa Atatürk Evi Müzesi
Türk ve İslam Eserleri Müzesi
Yenişehir Şemaki Evi Müzesi
Mudanya Tahir Paşa Konağı Müzesi
İznik Müzesi
İznik Ayasofya Müzesi

İl İl Müzelerimiz -1b

Çanakkale Çanakkale Arkeoloji Müzesi
Bozcaada Yerel Tarih Müzesi
Çanakkale Adatepe Zeytinyağı Müzesi
Çanakkale Belediye Türk evi Özel Etnoğrafya Müzesi
Çanakkale Bigalı(Çam yayla) Atatürk Evi Müzesi
Çanakkale Hadımoğlu Konağı Türk evi
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı
Çanakkale Kabatepe Tanıtma Merkezi
Çanakkale Milli Park Çamburnu Ziyaretçi Merkezi
Çanakkale Şehitler Abidesi Harp Müzesi
Çankırı Çankırı Müzesi
Çorum Çorum Müzesi
Alacahöyük Müze ve Örenyeri
Boğazköy Müzesi
Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi
Denizli Atatürk Etnoğrafya Müzesi
Diyarbakır Diyarbakır Müzesi
Ziya Gökalp Müzesi
Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Müzesi
Edirne İkinci Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi
Edirne Müzesi
Edirne Türk ve İslam Eserleri Müzesi
Edirne T.Ü. Lozan Müzesi
Edirne T.Ü. Çağdaş Resim Heykel Müzesi
Vali Fahri YÜCEL Edirne Kent Tarihi Müzesi
Elazığ Elazığ Müzesi
Harput Müzesi
Erzincan Erzincan Müzesi
Kemaliye Ali Gürer Özel Müzesi
Erzurum Erzurum Arkeoloji Müzesi
Erzurum Atatürk Evi
Yakutiye Medresesi
23 Temmuz Kongre Müzesi
Eskişehir Eskişehir Arkeoloji Müzesi
Yunus Emre Müzesi
Seyitgazi Müzesi
İnönü Savaşları Karargah Müzesi
A.Ü. Cumhuriyet Tarihi Müzesi
A.Ü. Çağdaş Sanatlar Müzesi
Eskişehir TCDD Müzesi
Gaziantep Gaziantep Arkeoloji Müzesi
Gaziantep Müzesi
Hasan Süzer Etnoğrafya Müzesi
Yesemek Açıkhava Müzesi
Gaziantep Kent Müzesi
Giresun Giresun Müzesi
Gümüşhane Gümüşhane İkizevler Konağı
Hatay Hatay Müzesi
Hatay Arkeoloji Müzesi
St.Pierre Kilisesi (Anıt Müze)
Isparta Isparta Müzesi
Yalvaç Müzesi

İl İl Müzelerimiz – 2

İstanbul Askeri Müze
Ayasofya Müzesi
Aya İrini Müzesi
Aynalıkavak Kasrı
Beylerbeyi Sarayı
Divan Edebiyatı Müzesi (Galata Mevlevihane Müzesi)
Dolmabahçe Sarayı
Çırağan Sarayı
Çinili Köşk
Fenerbahçe Müzesi
Florya Atatürk Köşkü
Havacılık Müzesi
Kariye Müzesi
Kazım Karabekir Paşa Müzesi
Küçüksu Sarayı
Mecma-ı í‚sâr-ı Atika Müzesi
Miniatürk
Orhan Kemal Müzesi
Pera Müzesi
Sadberk Hanım Müzesi
Sait Faik Müzesi
Sağlık Müzesi
Topkapı Sarayı
Türk ve İslam Eserleri Müzesi
Yedikule Zindanları
Yerebatan Sarnıcı
Yıldız Porselen Fabrikası
Yıldız Sarayı
  İstanbul Arkeoloji Müzeleri
İstanbul Deniz Müzesi
İstanbul Modern
İstanbul Oyuncak Müzesi
500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi
Büyük Saray Mozaikleri Müzesi
İmrahor Sarayı
Fethiye Müzesi
Tekfur Sarayı
Anadolu Hisarı
Rumeli Hisarı
Şerifler Yalısı
Adam Mickeiexic Müzesi
Sahne Sanatları Müzesi
Aşiyan Müzesi (Tevfik Fikret’in Evi)
İstanbul Atatürk Müzesi
Aydınlatma ve Isıtma Araçları Müzesi
Ayşe ve Ercüment Kalmık Müzesi
Türkiye gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi
Denizcilik ve Su Ürünleri Müzesi
İstanbul Halı Müzesi
Haluk Perk Müzesi
H.Rahmi Gürpınar Müzesi
Karikatür ve Mizah Müzesi
Kazım Karabekir Paşa Müzesi
Kilim ve Düz Yaygılar Müzesi
Kont Seçini İtfaiye Müzesi
Mimar Sinan Ü. Resim ve Heykel Müzesi
Polis Müzesi
İstanbul PTT Müzesi
Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi
Sadberk Hanım Müzesi
Sait Faik Abasıyanık Müzesi
Sakıp Sabancı Müzesi
  Sirkeci Garı TCDD Müzesi
İstanbul Şehir Müzesi
Tanzimat Müzesi
Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi
Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi
Türkiye Denizcilik İşl. Tarih ve Sanat Merkezi Müzesi
Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji A.B.D. Bşk. Müzesi
İzmir İzmir Arkeoloji Müzesi
İzmir Atatürk Evi Müzesi
İzmir Etnoğrafya Müzesi
Bergama Müzesi
Çeşme Müzesi
Efes Müzesi
Ödemiş Müzesi
Tire Müzesi
Ümran Baradan Çocuk Müzesi
Selçuk Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi
TCDD Selçuk Çamlık Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi
TCDD 3. Bölge Müze ve Sanat Galerisi
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Müzesi
Karabük Karabük Demir Çelik Sanayi Müzesi
Karaman Karaman Müzesi
Kars Kars Müzesi
Kastamonu Kastamonu Müzesi
Kayseri Kayseri Müzesi
Kayseri Atatürk Evi Müzesi
Kayseri Etnoğrafya Müzesi
Erciyes Ü. Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi
Kırıkkale MKE Silahsan Özel Müzesi
Kırklareli Kırklareli Müzesi
Kırşehir Kırşehir müzesi
Kocaeli Kocaeli Arkeoloji Müzesi (Av Köşkü)
Kocaeli Etnografya Müzesi (Saatçi Ali Efendi Konağı)
  Osman Hamdi Bey Müzesi
Konya

Konya Ereğli Müzesi
Mevlana Müzesi
Konya Arkeoloji Müzesi
Konya Atatürk evi Müzesi
Karatay Medresesi (Çini Eserler Müzesi)
Sırçalı Medrese (Mezar Anıtları Müzesi)
İnce Minare (Taş-Ahşap Eserleri Müzesi)
Konya Etnoğrafya Müzesi
Konya İzzet Koyunoğlu Şehir Müzesi
Kütahya Kütahya Arkeoloji Müzesi
Kossuth Evi Müzesi
Çini Müzesi
Sadık Atakan Özel Çini Müzesi
Altıntaş Açıkhava Müzesi
Dumlupınar Müzesi
Tavşanlı Belediyesi Müzesi
Malatya Malatya Müzesi
İnönü Ü. İsmet İnönü Müzesi
Manisa Manisa Etnoğrafya Müzesi
Kenan Evren Etnoğrafya Müzesi
Mardin Mardin Müzesi

il İl Müzelerimiz – 3

Mersin Mersin Müzesi
Mersin Atatürk Evi Müzesi
Anamur Müzesi
Silifke Müzesi
Silifke Atatürk Evi Müzesi
Silifke Taşucu Amphora Müzesi
Narlıkuyu Mozaik Müzesi
Tarsus Müzesi
St.Paul Anıt Müzesi
Muğla Bodrum Kalesi (Sualtı Arkeoloji Müzesi)
Muğla Müzesi
Milas Müzesi
  Iassos Balık Pazarı Açık Hava Müzesi
Fethiye Müzesi
Marmaris Müzesi
Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Müzesi
Nevşehir Ortahisar Etnoğrafya Müzesi
Ürgüp Müzesi
Nevşehir Müzesi
Hacıbektaş Müzesi
Hacıbektaş Atatürk Evi Müzesi
Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi
Niğde Niğde Müzesi
Ordu Ordu Müzesi
Rize Rize Müzesi
Rize Atatürk Evi Müzesi
Sakarya Sakarya Müzesi
Ali Fuat Paşa Kuvay-i Milliye Müzesi
Samsun Samsun Müzesi
Havza Atatürk Evi (Mustafa Kemal Paşa Havza Karargahı)
Sinop Sinop Cezaevi (Sinop Kalesi)
Sinop Müzesi
Sivas Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi (Sivas Kongre Binası)
Aşık Veysel Müzesi
  İnönü Etnoğrafya Müzesi
Şanlıurfa Şanlıurfa Müzesi
Tekirdağ Tekirdağ Müzesi
Rakoczi Müzesi
Malkara Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Müzesi
Tokat Tokat Müzesi
Trabzon Sümela Manastırı
Trabzon Ayasofya Müzesi
Atatürk Müzesi (Köşk)
Trabzon Müzesi (Kostaki Konağı)
Uşak Uşak Müzesi
Uşak Atatürk ve Etnografya Müzesi
Van Van Müzesi
Yozgat Yozgat Etnoğrafya Müzesi (Nizamoğlu Konağı)
Yozgat Arkeoloji Müzesi (Karslıoğlu Konağı)
Zonguldak Zonguldak Müzesi
Karadeniz Ereğli Müzesi

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.