Muhsin Yazıcı

Duygusal zeka Nedir?

                                   DUYGUSAL ZEKA NEDİR? 

 • Ozbilinç: Kendini tanıma. Gerçek duygularımızı fark edebilmek. Bu kişiler yaşamlarını daha iyi idare edebilirler, evlilikten mesleklerine kadar.
 • Duyguları idare edebilmek: Kendini yatıştırma, hayatın tatsız sürprizleriyle karsılaştıktan sonra kendini toparlayabilme.
 • Kendini harekete geçirme: Duyguları bir amaç doğrultusunda toplayabilme, dikkat edebilme, kendine hâkim olabilme, yaratıcılık. Duygusal özdenetim, doyumu erteleyebilme, fevri davranışları zapt edebilme, her basarının altında yatan özelliktir. Tıkanıp kalmamak, akış haline girebilmek, yüksek performansı mümkün kılar.
 • Başkalarının duygularını anlamak: Empati. Koku özbilinçtir. Duygularımıza ne kadar acıksak, hisleri okumayı o kadar iyi beceririz.
 • İlişkileri yürütebilmek: İlişki sanatı, başkalarının duygularını idare etme becerisidir. Arabuluculuk, içtenlik, yapıcılık iyi ilişkilerin anahtarıdır. Devamı…

Duygusal zeka

DUYGUSAL ZEKA

Son yıllarda yapılan araştırmalar, IQ’nun hayattaki başarıya katkısının %10’dan fazla olmadığını öne sürmektedir. Yüksek IQ, başarının, prestijin veya mutlu bir yaşamın garantisi olmadığı halde, okullarımızda ve kültürümüzde akademik yetkinlik hala ön planda tutulmakta; günlük hayatımızda büyük önem taşıyan sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesi ihmal edilmektedir. Devamı…

duygusal Zekaya Dayalı bir Çocuk Yetiştirmenin en Büyük Engeli

YÜKSEK EQ’LU BİR ÇOCUK YETİŞTİRMENİN EN BÜYÜK ENGELİ

Çocuklarımıza sınırlar koymakta karşılattığımız sorun, onla­rın televizyon alışkanlıklarını incelediğimizde bariz bir açıklık ka­zanır. Bence televizyonlar, tıpkı sigara paketleri gibi bir uyarı eti­keti ile satılmalıdır. Televizyon izlemek sigara gibi ani fizyolojik zararlara yol açmasa da, çocuklukta aşırı yemek düşkünlüğünün artışındaki önemli etkenlerden olduğu ileri sürülebilir ve şüphesiz bu düşkünlük hastalıklara neden olur ve hayatı kısaltır. Devamı…

Kadının Yaşamında “Duygusal Zekanın” önemi

KADININ YAŞAMINDA DUYGUSAL ZEKA (EQ)’NUN ÖNEMİ

Geçen yazımızda iş hayatının acımasızlığından, rekabetin yoğunluğundan ve değişen koşullar içerisinde bir iş kadını olarak başarılı olmak ve fark yaratabilmek için yalnız eğitim, bilgi, tecrübe ve zekânın (IQ) yeterli olmadığından bahsetmiştik. İş hayatının bu rekabet ortamında, profesyonel iş kadını olarak bu farkı yaratmanın yolu eşitlenemez, rekabet avantajlarına sahip olmakla mümkündür dedik. Bu da yukarıda saydığımız özelliklerin yanı sıra kişinin tavır ve davranışları, iletişim becerileri ve kısaca EQ’ si yani duygusal zekâsıdır.
Devamı…

Evlilikte duygusal Zeka

EVLİLİKTE DUYGUSAL ZEK 

Araştırmacılar, sorunların değil, davranış biçimlerinin evliliği bitirdiğini söylüyor.

Bütün aşkların tatlı başladığı gibi, bütün evlilikler de ’bir yastıkta kocamak’ için yapılıyor. Ancak büyük heyecanlarla yaşanan ilk beraberlikler ve o ilklerin dayanılmaz cazibesi zamanla yerini kavgalara, ayrılıklara bırakıyor. Nikah masasında söylenen ’evet’ler hayatınızda yeni açılan sayfanın da ilk sözcükleri olur. Devamı…

Çocuklarda Duygusal Zeka

 Çocuklarda Duygusal Zekâ 

Bugüne kadar okullarda, sadece çocukların derslerden aldıkları notlar ve zekâları onların başarıları hakkında karar verici bir olgu olmuş, buna karşın, onların günlük yaşamlarındaki sorunlarına çözüm bulabilmeleri, arkadaşları ile iyi ilişki içinde olabilmeleri gibi, bugün ve ileride, başarılı ve mutlu birer birey olmalarını sağlayacak duygusal ve sosyal becerilere yeterince önem verilmemiştir. Devamı…

Eğitim Anlayışımız Ve Duygusal Okuryazarlık

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ VE DUYGUSAL OKURYAZARLIK

Dr. Seden TUYAN
 
Bir toplumun çağdaş uygarlık düzeyine yükselmesi ve bir bilim toplumu haline gelebilmesi kuşkusuz ki onu meydana getiren bireylerin aldığı eğitimle doğru orantılıdır. İlk eğitim doğumla birlikte ailede başlar. Doğal olarak her anne-baba ya da bu görevi üstlenen kişi kendisi için en doğru olanı uygulayarak dünyaya yeni gelmiş olan bu yeni bireyi topluma kazandırmaya çalışır.

Devamı…

Kurumların Duygusal Zekası

Kurumların Duygusal Zekâsı

Prof.Dr. Acar Baltaş

Geçen haftaki yazımızda şirketlerin bir makineye benzetilmesinin hata olduğunu ve önümüzdeki yüzyılda ayakta kalacak şirketlerin bedensel, duygusal, zihinsel ve etik ihtiyaçlarını dengeli olarak karşılanması gerekliliğini dile getirmiş, bedensel ve zihinsel sağlığın bir şirket için ne anlama geldiğini ele almıştık.

Devamı…

Neden Karakter Eğitimi?

neden karakter eğİtİmİ?

Küreselleşen dünyamızda, kişisel dinamiklerin her gün daha da önem kazandığı yadsınamaz bir gerçektir. Kendisiyle barışık, mutlu, başarılı yaşamın sırrı sınav başarısından çok, etik değerlerin, duyguların, sağlıklı iletişimin anlaşılması ve uygulanmasıyla olasıdır. Kişilerin bunları gerçekleştirebilmesi için gerekenler öğretilebilir.


Devamı…

Karakter Eğitim Proje Taslağı

Karakter Eğitimi Projesi:

Eğitim Öğretim programları içerisinde İlköğretim Okullarında  “Karakter Eğitimi Projesi” giderek zorunluluk haline gelmektedir. “Karakter Eğitimi” bir değerler projesi olarak tasarlanmalıdır. Okullar olarak temel amaç sadece akademik beceriler değildir. Olmamalıdır.


Devamı…

Atatürk İtalyada

‘Atatürk’ İtalya’da

Fabio Grassi’nin ‘Atatürk’ adlı kitabı, Atatürk üstüne İtalya’da yazılan ve yayımlanan ilk kitap. İtalya’da herkesin elinin altında bulabileceği bu denli ayrıntılı bir Atatürk biyografisi salt bizi değil, İtalyan okurlarını da mutlu edecektir. Devamı…

İnsanlık Üzerine Söz – 1

 • Hugh Walpole:  Dünya düşünenler için bir komedi, hissedenler icin bir trajedidir.   
 • Tagore: Bir insanın yaşamından değerli bir şeyi yoksa o insanın yaşamının da değeri yoktur.  
 • Katharine Hepburn: İnsan yaşadıkça anlıyor ki, kendi kayığını kendin çekmezsen bir yerlere gidemiyorsun. 
 • Bernard Shaw: Akıllı insan aklını kullanır, daha akıllı insan başkalarının aklını da kullanır.
 • Hint Atasözü: Ev bir kez bittikten sonra duvarcı unutulur.
 • Çin Atasözü: Küçük insanların büyük gölgelerinin olduğu yerde güneş batmak üzeredir.
 • Hyman Rickover: Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri  konuşur.
 • Konfiçyüs: Karanlığa söveceğine kalk bir mum yak.
 • Gazali: Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.
 • Schopenhaver: Herhangi bir insan vaktini nasıl geçireceğini, üstün bir insan ise vaktini nasıl tasarruf edeceğini düşünür. –
 • Eflatun: Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür. –
 • Goethe: Yaşamaya zaman ayırın, zira zaman bunun için yaratılmıştır.
 • Çalışmaya zaman ayırın, başarının bedeli budur.
 • Düşünmeye zaman ayırın, güçlü olmanın kaynağı budur.
 • Çevrenize nazik davranmaya zaman ayırın, mutluluğa giden yol budur.
 • Etrafınıza bakmaya zaman ayırın, günler bencilliğinize yetmeyecek kadar kısadır.
 • Gülmeye zaman ayırın, ruhunuzun müziği budur.
 • Çocuklarınızla oynamaya zaman ayırın, zevklerin en büyüğüdür.
 • Terbiyeli olmaya zaman ayırın, insan olabilmenin sembolü budur. –
 • Einstein: Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bir peşin hükmü söküp atmak, atomu parçalamaktan daha zor.
 • Montaıgne: Ölümden niye korkacağım ki? Ben varken o yoktur, o gelince de ben olmayacağım. –
 • Mevlana:  Nice insanlar gördüm üstlerinde elbise yok, nice elbiseler gördüm içlerinde insan yok… –
 • Golti: Hakiki arkadaşlık sıhhatten farksızdır, kıymeti ancak elden gittikten sonra anlaşılır.-
 • Victor Hugo: İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak. – 
 • Eflatun: Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.
 • S.Keth Moorhead:  Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.
 • Victor Hugo: Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır. – 
 • Pascal: Eğer herkes dost sandığı kimselerin bir de kendi arkasından söylemiş olduklarını duysaydı, dünyada dost kalmazdı. –
 • Konfiçyüs: Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyen adamdır.
 • Chilon: Dostların sıkıntıda iken onları mutlu oldukları zamankinden daha çok ara.
 • Benjamin Franklin: Düşmanlarınızı sevin çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyleyebilir.
 • Christian John: Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denilmektedir.
 • Rumi: Bugün üstüne bastığın çimenler, yarın toprağının üzerinde bitecek. –
 • Socrates:Size ne yapacağınızı söyleyebilirler, ama ne düşüneceğinizi asla..! –

  La Rochefoucauld: Küçük insanlar küçük şeylere çok kırılırlar, büyük insanlar bunların hepsini görür, fakat kırılmazlar.

  Albert Schweiter: Büyük olmak iyidir ama insan olmak daha iyidir.

  Montaigne: İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler

  Anonim: İnsanların hepsi maskelidir, yalnız bazılarınki incedir.

  Platon: Başlıca üç çeşit insan vardır: Bilgi sever, ün sever ve para sever

  Budha: İnsanlığa olan güveninizi hiç kaybetmemelisiniz. Çünkü insanlık bir okyanustur; okyanusa damlayan birkaç damla onu kirletmez.

  Friedrich Holderin: Hiçbir varlık, insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz.

  Ebner Eschenbach: En kötü insanlar, birine muhtaç olduklarında, dünyanın en iyi insanı kesilirler.

  Gerald Fowler: İnsanlar size karşı değildirler. Sadece kendilerinden yanadırlar, o kadar.

  Confucius: Olgun insan, güzel söz söylemesini bilen değil, söylediğini yapan ve yapabildiğini söyleyen insandır.


 • Benjamin Franklin: İnsanlar her zaman bir kahraman olamazlar ama, her zaman insan olabilirler.

  J. J. Rousseau: İnsan, düşünmek, inanmak ve sevmek için dünyaya gelmiştir.

  Aristo: Kendini olduğu gibi kabul etmek istemeyen tek varlık insandır.

  Montaigne: En çok hoşlandığımız insan, kendimize benzettiğimiz insandır.

  E. Gebiel: İnsanlık her gün ilerliyor, fakat insan hep aynı kalıyor.

  Çin atasözü: Geleceğin bütün çiçekleri, bu günün tohumlarındadır

  Bilinmiyor: Hiç kimse sahip olduğu kafasından sorumlu değildir, ama herkes kafasının yaptığından sorumludur.

  Raoul Follereau: Ekilen her sevgi er veya geç çiçek açar.

  Jacques Gauthier: Tebessüm sözlere kanat takar…

  Bilinmiyor: Konuşmayı öğrenmek için iki yıl, Susmayı öğrenmek için ise bir ömür gerekir.

 • Phil Bomsan: Çiçekler güzel olmak, insanlar ise iyi olmak için vardırlar.

  Joseph Addison: Gerçek mutluluk kendisini gizler… O önce insanının içinde bulunur.

  C. Ponder: Nereden gelindiğine bakmak yerine, nereye  gidildiğine bakmak daha önemlidir.

  Fars atasözü: Dünyada ne ekersen onu biçersin.

  Skandinav atasözü:
  Zayıflar arasında en güçlüsü, zayıf olduğunu unutmayandır.

 • Jean Paul Sartre: Korkak kendi kendini korkak yapar, kahramansa kendi kendini kahraman. Korkak ya da kahraman olmak insanın elindedir. Nitekim korkak her zaman korkaklıktan kurtulabilir, kahraman her zaman kahramanlıktan çıkabilir.
 • Jean Paul Sartre: Özgürlük insanın omzundaki bir yüktür. Çünkü özgürlük kendisiyle birlikte sorumluluk, suç ve ceza getirmektedir. Buna rağmen özgürlük, yine de insan soyluluğunun biricik kaynağıdır.
 • Jean Paul Sartre: Yalnızca insanda varoluş özden önce gelir. İnsan önce vardır, sonra şöyle ya da böyle olur. Çünkü özünü kendi yaratır.
 • Joe E. Lewis: insan dünyaya bir defa gelir. Adam gibi yaşarsa bir defa gelmek yeterlidir.
 • Jonathan Edward: Dünyanın üstünde durduğu yegâne destek insan zekâsıdır.
 • Jonathan Swift: Hastalıkla ilgili çok fazla yazı okuyan insan günün birinde bir mürettip hatasından ölebilir.
 • Kafka: Bilgeliğin başladığına ilk işaret, ölmek isteğidir. Bu yaşam dayanılmaz görünür, bir başkası ise erişilmez. İnsan ölmek istediği için utanmaz artık; nefret ettiği eski hücresinden alınıp ilk işi nefret etmeyi öğrenmek olacağı yeni hücresine konulmak için yalvarıp yakarır. Bunda belirli bir inancın kalıntısı da etkilidir; taşınma sırasında efendi koridorda görünecek, tutukluya şöyle bir bakacak ve diyecektir ki: “Bu adamın yeniden hücreye kapatılmasına gerek yok. O bana geliyor artık.”
 • Kafka: insanın belli başlı iki günahı vardır, öbürleri bunlardan çıkar: Sabırsızlık ve tembellik. Sabırsız oldukları için Cennet’ten kovuldular, tembelliklerinden geri dönemiyorlar.
 • Kafka: insanlarla iç içe olmak, kendini gözlememeye götürür.
 • Kant: Güçlü insan zayıf insanı yenebilir. Ama unutmamalıdır ki her zaman kendinden daha güçlü bir insan vardır.
 • Kant: Bazı kişilerin, eylemlerinde ahlak kurallarına uymalarının nedeni, çıkarlarını en iyi böyle davranmakla koruyabileceklerini düşünmeleridir. Bu kişiler, ahlak kurallarına uymadıkları takdirde çıkarlarına zarar gelmeyeceğini kestirirlerse, bu kurallara aykırı davranmaktan çekinmezler. Ancak insan olmanın değerini korumak amacıyla yapılan eylemler “iyi” olarak nitelendirilebilir.
 • Kant: insan eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır.
 • Kant: Yasalar karşısında insan, başkalarının hakkına tecavüz ettiği zaman suçludur. Etiksel olarak ise bunu aklından geçirdiği anda bile suçludur
 • Kardinal de Richelieu: Bir insanın içinde intikam almak arzusu varsa, onu iş başına getirmek, bir delinin eline bir kılıç vermekten farksızdır.
 • Karl Jaspers: Ahlaki eylemde bulunma olanağı, insana insan olabileceğini gösterir. Bu anlamda din de ahlakın bir aracıdır.
 • Kızılderili Reisi Seattle: Her şey aynı nefesten alır: Hayvanlar, insanlar, ağaçlar… Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanların ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur; insanlar yalnızlıktan ölür.
 • Kızılderili şefi Seattle: Bu dünyanın her parçası benim insanım için kutsaldır. Kırlarda açmış kokulu çiçekler, bizim kız kardeşlerimizdir. Bufalo, geyik, büyük kartal, bunlar da bizim erkek kardeşlerimizdir. Kayalık tepeler, ıslak çayırlardaki su damlacıkları, atın vücudundan buharlaşan ısı ve insanlar hepsi aynı aileden değil midir? Siz beyaz insanlar, çayırlarda açmış çiçeklerden tat alan rüzgârı koklamasını öğrenmelisiniz. Onu kutsal saymalı ve korumalısınız…
 • Konfüçyus: Dinsel erdem, insanlığı sevmekle olanaklıdır. Bu sevgi hissi, aileden toplumdan hükümete dek karşılıklı olarak uzamalıdır
 • Konfüçyüs: Kendini affetmeyen bir insanın bütün kusurları affedilebilir
 • Konfüçyüs: Doğru insan, söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutmamasından utanç duyar.
 • Konfüçyüs: Doğruluk, insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır
 • Konfüçyüs: Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız.
 • Konfüçyüs: Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır.
 • Kotzebue: insanın iki gözü ve bir dili vardır. Bunun nedeni, söylediklerinin iki katını görebilmeleri içindir. Görenler, az görüp çok konuşurlar. Görmeyenler ise her şeye dil uzatırlar.
  Küçük İskender: insan, ihanet eden hayvandır.
 • L. Ron Hubbard: insanoğlu ancak hırs iddiası içinde bulunursa anormal çabalar sarfeder.
 • La Bruyere: Gerçekten alçak gönüllü olan bir insan, kendisinden hiç söz etmeyen insandır.
 • La Edri: Kötü bir cemiyetin bozamadığı insanı, Kötü bir arkadaş bozar
 • La Fontaine: Bazı insanlar koca evreni bilirler de kendilerini bilmezler.
 • La Rochefoucauld: Yaptığı tüm kötülükleri bilecek kadar yetenekli insan yoktur.
 • Leibniz: insan, aklına uygun olarak davrandığı ölçüde özgürdür.
 • Lincoln: Bir insanı tanımak istiyorsanız, Onu büyük bir mevkiye geçiriniz.
 • Lincoln: Çoğu insan zihninde olduğu kadar mutludur.
 • Lincoln: Güçlüğe hemen hemen her insan dayanabilir, fakat onun karakterini sınamak istiyorsanız, ona yetki verin.
 • Lincoln: Hata yapmaktan korkan bir insan hiç bir şey yapamaz.
 • Locke: insanın fikirlerinin gerçek aynası davranışlarıdır.
 • Longfellow: Gençlik, insanın başına hayatta bir kere gelir.
 • Lord Baraughav: Eğitim, bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar.
 • Louis Pasteur: Bilimsel bir eğitim gören bir doktor mükemmel bir teknisyen olabilir. Fakat yalnız hümanist bir eğitim onu bir insan yapabilir.
 • Machiavelli: insanlar öylesine saf ve zayıftırlar ki, aldatmak isteyen, dilediği kadarahmağı kolayca bulur.
 • Machiavelli: Ne kadar büyük değerde olursa olsun, insanların kendiliklerinden boyun eğmek isteyecekleri bir kimseye bugüne dek rastlanmamıştır.
 • Madame De Scudery: insan sevmeye başladı mı, yaşamaya da başlar.
 • Maeterlinck: Canlıların en akıllısı olarak insanı seçmişler. Ne yazık ki, pislik makinesinden başka bir şey değildir.
 • Marie-Jeanne Riccoboni: Para insanı değiştirmez, sadece maskesini düşürür.
 • Mark Twain: Eğer aç ve kimsesiz bir köpeği alıp bakar ve rahata kavuşturursanız sizi ısırmaz. İnsan ve köpek arasındaki temel fark budur.
 • Marqouis de Luc de Clapiers Vauvenarques: insanlar herkes tarafından, özellikle kendileri tarafından kandırılmak için dünyaya gelmişlerdir.
 • Martin Luther King: Bir insanın uğruna öleceği bir şeyi yoksa, yaşamaya da hakkı yoktur
 • Maugham: insan nefsini feda etmekle insan olur.
 • Somerset Max Scheler: insan kendini özgürce biçimlendiren varlıktır. İdeal olan ”tam-insan” olmaktır. Tam insan özüne varmış insandır.
 • Max Scheler: insan olmak güçtür. Hayvanları tanıyınız bunu anlarsınız.
 • Max Scheler: İnsanı insan yapan ilke,yalnızca akıl değil;tin(geist)tir.Tin,aklın yanında duyusal edimleri de,sevgiyi de içine alır.
 • Mehmet Salah: insan hayreti ölçüsünde bilgedir
 • Mevlana: Ayrılık içinde insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman yıl gibi gelir.
 • Mevlana: Bir işe beraber girdiğin insanlara, O işi kendiişleri olarak benimsetmezsen, O insanlardan hayır bekleme.
 • Mevlana: İki parmağını gözünün ucuna koy bir şey görebiliyor musun bu dünyadan sen göremiyorsun diye bu âlem yok değildir insan gözden ibarettir aslında, geri kalan cesettir göz ise ancak gerçek dostu görendir insan gözdür, görüştür, gerisi ettir insanın gözü neyi görüyorsa değeri o kadardır
 • Mevlana: insan dediğin gözden görüşten ibarettir. Nasıl bakarsın öyle görürsün.
 • Mevlana: insan, içi oyulmadıkça ötmeyen kamışa benzer.
 • Mevlana: İnsana aradığı şeye bakarak değer biçilir.
 • Mevlana: insana kimse gözü gibi lalalık edemez.
 • Mevlana: insanları iyi tanıyın, her insanı fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin
 • Milton: insan kafasında cenneti cehenneme, cehennemi cennete çevirebilir.
 • Molièr: insani gelişimin temel koşulu, başkasının sevgisiyle kendini onaylanmış hissetmektir.
 • Molière: insanı hayvanlardan ayıran temel nitelik akıldan çok duygularıdır. İnsani değerler ancak hissetme, sevgi ve nefret gibi duygusal edimlerle anlaşılabilecek şeylerdir.
 • Moliere: insanın mevkisine göre yaptığı işlerin de ismi değişir.
 • Montaigne: Kendini tanı, her insanda bütün insan halleri vardır.
 • Montaigne: Ah şu insanlar! Daha bir solucan yapamazken, nice nice ilahlar yarattılar!
 • Montaigne: Bir insanı inancından ötürü diri diri yakmak, bu inanca büyük önem atfetmektir.
 • Montaigne: Diogenes lahanalarını yıkarken, yanından geçen Aristippos’a “Lahana ile yaşamayı bilseydin, bir zalime dalkavukluk etmezdin.”diye cevap vermiş. Bakın akıl ayrı ayrı görüşleri insana nasıl kabul ettiriyor. İki kulplu bir çömlek, ister sağından tut, ister solundan.
 • Montaigne: Düşmek korkusu insanı düşmekten daha çok hasta eder.
 • Montaigne: Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir.
 • Montaigne: En çok hoşumuza giden insan, kendimize benzettiğimiz insandır.
 • Montaigne: Halkı bir tek insan, bir tek insanı bütün halk gibi gör.
 • Montaigne: insan vardır zamanı kendi hesabına yontar, insan da vardır bir ömür boyu zaman onu yontar.
 • Montaigne: insanlar arasındaki yerin, onların senin yanındaki yerleri kadardır.
 • Montaigne: İster sözle olsun, ister davranışla, zorbalığın her çeşidinden nefret ederim. Düşüncemizi duyular yoluyla aldatan gösterişlere her zaman karşı koymuşumdur. Üstün sayılan insanlara yakından bakınca anladım ki çoğu, herkes gibi insandır. Yüksek mevkilerde sağduyuya az rastlanır.Kralların şaştığım tarafı, hayranlarının bu kadar bol olmasıdır. Her şeyimizi emirlerine verelim, ama düşüncemiz bize kalsın. Önlerinde bükülen, dizlerimiz olsun, aklımız değil
 • Montaigne: Sonsuzluk standardıyla ölçüldüğü takdirde insanlığın tüm eylemleri anlamsızdır.
 • Montesquieu: insan ne kadar az düşünürse, o kadar çok konuşur.

  Montesquieu: Nerede yumuşak huylu insanlar varsa orada ticaret vardır. Nerede ticaret varsa orada insanlar yumuşak huylu olurlar.

 • Muhammed Bozdağ: Bir insan başarılı olduğuna, yapabildiğine inandı mı onu hiç bir engel durduramaz.
 • Muhammed Bozdağ: Bir insana yapabildiğini bizzat görmesinden daha fazla güven verebilecek hiç bir telkin yoktur.
 • Muhammed Bozdağ: Bir kere hayata atıldıktan sonra, kendilerinin koydukları dışında insanların hiçbir aşılmaz engelleri yoktur.
 • Muhammed Bozdağ: Büyük insanlar çirkin konuşmaları dinlememek için çok özen göstermişlerdir.
 • Muhammed Bozdağ: Hedefsiz insan her zaman kaybeden tarafta kalmaya mahkûmdur.
 • Muhammed Bozdağ: Nice inanılmaz yeteneklere sahip insan cesaretsizliği yüzünden keşfedilememiştir.
 • Muhammed Bozdağ: Uçak bir kere yükseldi mi artık uçacaktır. aşk bir kalbe girdi mi başka bir sevgilinin girmesine izin vermez.
 • Muhammed İkbal: Sen insana ulaşmadan Allah’ı nasıl arıyorsun?.
 • Muhammed İkbal: Aşka delilik diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigâne kalsın
 • Mustafa Güngör: Aç ülkenin insanı doymak bilmez.
 • Mu-Ti: Kim başkasını severse kendisi de sevilecektir. Başkalarını kazandırmış olan kendisi de kazanmış olacaktır. Tüm insanlar kendileri arasında karşılıklı bir sevgi hissederlerse, güçlüler zayıfları avlayamazlar, sayıları çok olanlar daha az sayıdakileri, baskıları altına alamazlar. Zenginler yoksulları asla baskıları altına alamazlar, usta olanlar da beceriksizlerle alay edemezler. Sevgide tarafsızlık, kişisel sevgide yanılmayı önler; tarafsız sevgi kişisel sevginin de güvencesidir.

İnsanlık Üzerine Söz – 2

 • Namık Kemal: Kendini insan bilenler, halka hizmetten usanmazlar.
 • Napolyon: Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur.
 • Napolyon: insan, sırtına giydiği üniformanın adamı olur.
 • Napolyon: insanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır.
 • Napolyon: insanları yükselten iki büyük vasıf vardır; erkeğin mert, kadının
  namuslu olması.
 • Necip Fazıl Kısakürek: Zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır.
 • Nietszche: Bulunmuş bir şeyi uygulamak için bir araya gelinebilir, bir şey bulmak için değil. Yalnızca özgür insan bir şeyler keşfedebilir.
 • Nietzche: Belleği çok kuvvetli olan pek çok insan sırf bu nedenden ötürü orijinal bir düşünür olmaz.
 • Nietzsche: Acımak, zayıf insanın bir özelliğidir ve ahlaksızlıktır. Ahlak da köleye özgüdür. Vicdan ahlakı yerine deha yani iktidara götüren ahlakı koymak gerekir.
 • Nietzsche: Bir insan kendini hep çok büyük işlere adadığında, onun başka bir yeteneğinin olmadığı pek görülmez.
 • Nietzsche: Bir insan yoğun ve kılı kırk yararak düşündüğü zaman, sadece yüzü değil gövdesi de çekinceli bir havaya bürünür.
 • Nietzsche: Bir insanın gerçekten ele almış olduğu düşünce özgürlüğü ile, onun tutkuları ve hatta arzuları da gizli gizli kendi üstünlüklerini göstereceklerini sanırlar.
 • Nietzsche: En insancıl davranış nedir? -Birisinin utanmasını önlemek.
 • Nietzsche: Hep öğrenci kalan insan, öğretmenine borcunu kötü ödüyor demektir.
 • Nietzsche: insan ağaca benzer. Ne kadar yükseğe ve aydınlığa çıkmak isterse, o kadar kök salar yere, aşağılara, karanlığa, derinlere – kötülüğe.
 • Nietzsche: insan hatasını bir başkasına itiraf ettiğinde unutur onu; ama çoğu kez öteki kişi bunu unutmaz.
 • Nietzsche: insan o kadar acı çeker ki, tüm canlılar arasında yalnız o, gülmeyi icat etmek zorunda kalmıştır.
 • Nietzsche: insan ruhu, yaptığı seçimlerle belirlenir.
 • Nietzsche: İnsan, diğer insanlardan hiçbir şey istememeye, onlara hep vermeye alıştığı zaman, elinde olmadan soylu davranır.
 • Nietzsche: insanlar ışığın çevresinde toplaşırlar, daha iyi görmek için değil, daha iyi parıldamak için.
 • Nietzsche: İnsanları şiddetle kendi üzerine çeken, bir oyunu her zaman kendi lehine çevirmiştir.
 • Nietzsche: insanların tarih boyunca farkına vardıkları aşılmaz zorunluluk, bu zorunluluğun ne aşılmaz ne de zorunlu olduğudur.
 • Nietzsche : Şüphe değil,kesinliktir insanı deli eden….
 • Nietzsche: Tüm idealistler, hizmet ettikleri davaların her şeyden önce dünyanın tüm öteki davalarından üstün olduğunu düşünürler. Kendi davalarının biraz olsun başarılı olması için, bu davanın tüm öteki insan girişimlerine gerekli olan aynı pis kokulu gübreye açıkça ihtiyacı olduğuna inanmak da istemezler.
 • Nietzsche: Yapacak çok şeyi olan insan inançlarını ve genel düşüncelerini hemen hemen hiç değiştirmeksizin korur. Aynı şekilde, bir ülkünün hizmetinde olan her insan ülkünün kendisine artık hiç kulak asmaz; onun buna zamanı yoktur. Demem şu ki, ülküsünün hala tartışılabilir olmasından yana olmak çıkarına aykırıdır.
 • Nizami: insan ağzının açtığı yara binlerce merhemle dahi onarılamaz.
  Nobel: Sen benim arkadaşlarımı göstermeye çalışmışsın. Hangi arkadaşlarım! Nerde arkadaşlarım? Onlar ya hayal âlemindeler, ya paralarının şıkırtılarını dinliyorlar ya da para biriktirmekle meşguller. İnanın, insanın en iyi dostları evcil hayvanlardır
 • Norman Vincet Peale: Utangaç insanlar en büyük ego manyaklarıdırlar; çünkü dikkatlerini çok yoğun bir biçimde kendi üzerlerinde yoğunlaştırırlar. Sanki aynalarla çevrili gibidirler.
 • Nurol Banabak: Sanat, kendi içine düşmesidir insanın ve oradan yükselmesi…

 • Nurullah Ataç: insanların çoğu, bu dünya kurulalı beri, belki de parçalanıp gidinceye değin, şairliği, şiiri sevmeyi bir hastalık, bir delilik saymışlardır. Aldatmayalım kendimizi, biz şiiri sevenler bir azınlığız, hiç bir zaman da kalabalık olmayacağız.
 • Nüvit Osmay: Bazı insanlar vardır, mümkün olmayan şeyleri başarmak için bütün ömürlerini verirler. Fakat mümkün olanı yapmak için bir dakikalarını harcamazlar.
 • O.J. Bangs: insan ne kadar çok okursa o kadar çok yükselebileceğini bilmelidir
 • Octavio Paz: insan toz ise, ovadan geçmekte olanlar insan olmalı…
 • Oscar Wilde: Ahlak bir insanın sevmediği bir insana karşı kurduğu otoritedir.
 • Oscar Wilde: Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa, o kitabı okumuş olmasının bile hiç bir değeri yoktur.
 • Oscar Wilde: insanın ileriye dönük doğru kararlar alması, hesabının olmadığı bir bankadan para çekmesine benzer.
 • Oscar Wilde: Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.
 • Oscar Wilde: Ne zaman insanlar benimle aynı fikirde olsa, hatalı olduğumu düşünürüm.
 • Oscar Wilde: Vazife, insanın başkalarından beklediği şeydir, kendi yapacağı şey değil
 • Ömer Hayam: Hayat kısa insanoğlu! Kesildikçe biten otlar gibi yeşermeyeceksin bir daha.
 • Özdemir Asaf: Her insanın bir öyküsü vardır, ama şiiri yoktur.
 • Pablo Picasso: İlham diye bir kavramın varlığı kesin; önemli olan insanı çalışırken yakalaması.
 • Pascal: insanın mutluluğunun temeli hak ve adalet konusunda toplanır. Bir insana yapılan haksızlık bütün toplumu yaralar. Hak ve adalet hissi bireylerden başlamalıdır. Ve insan, bireyin mutluluğunun kendi mutluluğu için şart olduğuna inanmalıdır.
 • Pascal: Bütün ıstırabın kökü insanın bir odada kendiyle yalnız başına oturamamasında yatar.
 • Pascal: Hiçbir şeyi kendisi kadar sevmeyen insan, sevdiği varlıkla, kendi kendisiyle baş başa kalmaktan çok hiçbir şeyden korkmaz. Her şeyi kendi için arar, ama en çok kendinden kaçar. Kendini bulmak istemez. Çünkü kendini iyice görebildiği zaman, istediği gibi olmadığını anlar, içinde müthiş bir zavallılık, hiçbir zaman dolduramayacağı uçurumlar, boşluklar bulur.
 • Paul Geraldy: Bana öyle geliyor ki insan, her gün başka bir tahttan vazgeçiyor.
 • Paul Henri D. Holbach: insanlara kendi akıllarına saygı duymaları ve cesur olmaları telkin edilmeli ve kendileri için arkasından koşması gereken hayallere gereksinimleri varsa, doğruluk, iyilik ve barış sevgisini benimsemeleri öğretilmelidir
 • Paul Valery: Bir tehlikeyi gören hayvan nasıl birden duraklar, döner ve kaçarsa, kendisini başka yere çağıran bir fikir gören insan da yön değiştirir.
 • Paul Valéry: Tüm gönlümle inanıyorum ki, her insan kendi hayatının yanı sıra birkaç hayat daha sürüyor olmasaydı, kendi hayatını yaşayamazdı.
 • Platon: İşini baştan savma yapma, mükemmelliğine ve doğruluğuna dikkat et. Çünkü insanlar yaptıkları işin süresince değil.,doğruluğuna ve mükemmelliğine bakar.
 • Plautus: Akrabalarının sevmediği insanı kimse sevmez.
 • Plautus: insan iyi kimselere iyilik edince, bundan duyduğu ferahlıkla karşılık görmüş olur.
 • Plotinos: Tanrı’yı sanatçı duyulur âlemde, seven kişi insan ruhunda, filozof anlaşılır âlemde arar.
 • Plotinos: Eğer bir kimse çamur veya balçık içine dalacak olursa, onun daha önce sahip olduğu güzellik, artık kendini göstermez, yalnız çamur ve balçığın ona yapmış olduğu şey görünür. Bununla birlikte çirkinlik, ona yabancı olan bir katılmadır. Böyle bir insana düşen ödev, eğer yeniden güzel olmak isterse, onun kendisini yıkamasıdır. Ancak bundan sonra neyse, yine o olur.
 • Protagoras: Her şey bana nasıl görünürse benim için öyledir, sana nasıl görünürse yine senin için de öyle… Üşüyen için rüzgar soğuk, üşümeyen için soğuk değildir. İnsan her şeyin ölçüsüdür. Duyum insanlara göre değişir. Bilgiler görecelidir.
 • Publilius Syrus: Her zaman insan bir türlü düşünür, talih bir türlü.
 • Quentin Crisp: İnsanların büyük çoğunluğu tüm mutluluklarını bir başka insanın eline bilerek koymaya çalışır. Bu tür mutluluk arayışı insanın olgun olmadığını gösterir. Olgun insan mutluluğunun temelinin kendi içinde olduğunu bilir
 • R.Hovey: Milletlerin zenginliği, ipek, pamuk, altın değil insandır.
 • R.W.Emerson: Uygarlığın gerçek ölçüsü ne nüfus çokluğu ne de kentlerin büyüklüğü, ne de üretim bolluğudur. Gerçek ölçü ülkenin yetiştirdiği insanların yetenekleridir.
 • Refik Halit Karay: insan başkalarını aldatma alıştırmasını önce kendinde yapmalı.
 • Remy De Gourrmont: Hakikat, insanın hayat yolculuğunda dayandığı bastondur.
 • Resul Hamzatov: insanoğluna konuşmayı öğrenebilmesi için iki yıl, dilini tutmasını öğrenebilmesi için altmış yıl gereklidir.
 • Richard Wilkins: Birçok insan hayatının büyük bölümünü olduğundan farklı görünebilmek için heba eder.
 • Richard Wilkins: Gerçek zenginlik vaktinizi insanlara vermektir, para karşılığı satmak değil.
 • Richard Wilkins: Dostluk, ayrı oldukları zaman insanları birlikte tutar.
 • Robert Browning: insan, elini uzatabildiğinden daha ötesini amaçlamalı.
 • Robert Collier: Büyük insanları büyük görmemizin sebebi, bizim dizlerimiz üzerine çökmemizdir. Diz üstü çökmeyi bırakıp biz de ayağa kalkmalıyız.
 • Robert Kennedy: insanlığın beşte biri her zaman her şeye karşıdır.
 • Robert Owen: insana karşı sonsuz bir sevgi ve şefkat duyabilmek için dinsel inançlardan kurtulmak gerekir.
 • Rochefoucauld: insanın en çok unuttukları, söyleye söyleye bıkmış olduğu şeylerdir.
  Roosevelt: Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır.

İnsanlık üzerine Söz – 3

 • S.Mill: Karnı doymuş bir domuz olmaktansa, aç bir insan olmak; doyurulmuş bir aptal olmaktansa, bir Sokrat olmak iyidir.
 • Sabinus: insan brüt sevilmelidir,net değil.
 • Sadi: Aklı karıştıran şey insanın arzularıdır
 • Sadi: Bal, arı iğnesinin yarasına değmez. insan kendi pekmeziyle kanaat etsin, daha iyi.
 • Sadi: Ey insanoğlu! Bugün günahlarından korkar isen, yarın bir şeyden korkmazsın.
 • Sadi: Görünüşte iyi olan her insan, ahlakça iyi olmaz; iş gönüldedir, deride değil.
 • Sadi: Mutsuz insan, başkasının ıstırabıyla rahat eden kimsedir.
 • Sait Faik: Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz, insanı insana ancak şiir sevdirir.
 • Sam Ewing: İşler zorlaşınca insanların niteliği meydana çıkar; kimisi kollarını sıvar, kimisi burun kıvırır, kimisi ise toz olur.
 • Samuel Johnson: Bir insanın nasıl öldüğü değil, nasıl yaşadığı önemlidir.
 • Samuel Johnson: Her insanın düşündüğünü söylemeye, her dinleyenin de, onu yere sermeye hakkı vardır.
 • Samuel Smiles: Dünyada insana yardım eden şey, tesadüf değil, azim ve sebattır.
 • Samuel Taylor Coleridge: Yalnızca akıllılar düşünce sahibidirler. İnsanların geri kalanları düşüncelerinin tutsağıdır.
 • Schiller: Dünyadaki bütün başarılı insanlar, başkalarının yardımıyla değil, kendi çabalarıyla o konuma gelmişlerdir.
 • Schiller: Hiçbir şeye cesaret etmeyen, hiç bir şeye ümit etmesin. Büyük insanlar bütün acılara şikâyetsiz katlanırlar. Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.
 • Schiller: insan hür olarak yaratılmış, zincire vurulmuş olarak bile doğsa, yine hürdür.
 • Schiller: insanlar parlayanı karartmaktan, yükseleni yere serip toza bulamaktan hoşlanırlar.
 • Schiller: Yolun doğrusuna giden insanların kimseye ihtiyacı yoktur.
 • Schopenhauer: insanın kırk yaşına kadar geçen yılları bir kitap, geri kalan yılları da o kitabın eleştirmesidir.
 • Senaca: Cesaret insanı zafere, korkaklık ölüme götürür.
 • Senaca: En kudretli insan, kendisine hâkim olandır.
 • Senaca: Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar.
 • Senaca: Yalnız akıllı bir insan sevmesini bilir. Sevip de yitirmek, sevmemiş olmaktan daha iyidir.
 • Senaca: Yoksul insan malı az olan değil, isteği çok olandır.
 • Shakespeare: insanın iyisi, talihin kötüsünde belli olur.
 • Shakespeare: insanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor..Düşünmekten korkuyor…sorumluluk getireceği için,Konuşmaktan korkuyor…eleştirilmekten korktuğu için,Yaşlanmaktan korkuyor… Gençliğin kıymetini bilmediği için, Unutulmaktan korkuyor… Dünyaya iyi bir şey vermediği için Ve ölmekten korkuyor… Aslında yaşamayı bilmediği için.
 • Shakespeare: Para önden gidip insana bütün yolları açar
 • Shepherd Mead: Geleceğin insanı, yalnızca neyi bilmek istediğini bilebilmek için bile pek çok şeyi bilen bir insan olma ihtiyacını duyacaktır.
 • Sinclair Lewis: insan işine, işsiz kalıncaya kadar küfreder.
 • Sir Joshua Reynolds: Mükemmellik insana asla lütfedilmez. O çalışmanın ödülüdür.
 • Sokrat: insan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.
 • Somerset: insanlar düşeni kabahatli bulurlar.
 • Sophokles: Başkasına yararı dokunan insan en kusursuz insandır.
 • Spinoza: İnsan için en değerli olan şey yine insandır.
 • St Francis De Sales: Konuşmayı konuşarak öğrenirsiniz, araştırmayı araştırmakla, koşmayı koşmakla, çalışmayı çalışmakla ve ayni şekilde sevmekle öğrenirsiniz Tanrıyı ve insanı sevmeyi. Sırf bir çırak olarak başlayın ve sevginin kendi gücü bu sanatta usta olmanıza kadar götürecektir sizi.
 • St. John Perse : Şiir, insanın görünmez yüzü….
 • Stanislaus Leszcynski: Cimriler çok iyi insanlardır. Ölmelerini isteyenler için servet toplarlar.
 • Steve Chandler: Başarılı bir insan olmak için, kendi yıldızlarınızı meydana çıkarmalısınız.
 • Steve Chandler: Bir insan için beğenilen bir kahraman, onu zenginleştiren bir enerji ve esin kaynağı haline gelir.
 • Steve Chandler: Dünyayı düşünce ve hayal gücü yönetir Başarıya giden ilk ve tek adım: Kendinize inanın. Başaracağınıza inanın. Her insanda bir dahi kapasitesi vardır.
 • Steve Chandler: Kahramanlar, bize insanoğlunun neler başarabileceğini göstermiştir.
 • Steve Chandler: Mutlu insanlar hedeflerine daha hızlı uçarlar.
 • Steve Chandler: Mutlu ve hevesli bir insan olmak üzerine dikkatinizi toplayın; fazla bir zaman geçmeden öyle olduğunuzu göreceksiniz.
 • Steve Chandler: Sinik insanlarla birlikteyseniz, sizi aşağı çekeceklerdir. Sizin başarılı ve mutlu olmanızı destekleyen insanlarla birlikte olmanız mutluluk ve başarınızı bir adım öne taşıyacaktır.
 • Stevenson: Arkadaş, insanın kendisine verdiği hediyedir.
 • Syrus: insan sevdiklerinden kaçını kaybederse, o kadar defa ölür.
 • Şeyh Hariri: Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Hâlbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz…
 • Şinasi: Bir insanı tanımak için kendisiyle yol arkadaşlığı etmelidir.
 • Tennesse Williams: Büyük servetler bazen insanları yalnızlaştırır.
 • Theodor Storm: insanın ancak iki gözü var, fakat görmek için yüz tane gerek.
 • Thomas Alva Edison: insanların düşünme zahmetinden kurtulmak için yapamayacakları hiç bir şey yoktur…
 • Thomas Brown: Yaptığınız işin en iyisini, bir de zamanında yapın, o vakit dağ başında bile olsanız insanlar sizi bulur.
 • Thomas Carlyle: Bir insanın başkasından istediği her şeyde ya bir ‘İlahi Hak’ ya da bir ‘Şeytani Haksızlık’ vardır.
 • Thomas Carlyle: Büyük insan büyüklüğünü, kendisinden küçük insanlara karşı davranışlarıyla gösterir.
 • Thomas Caryle: Kusurların en büyüğü, insanların tüm kusurlarından habersiz olmasıdır.
 • Thomas Edison: Fırsatların sayısı, onları görecek insan sayısından çok daha fazladır.
 • Thomas Szasz: Kimi kişiler henüz benliklerini bulamadıklarını söylerler. Ama benlik insanın bulduğu değil, yarattığı bir şeydir.
 • Tolstoy: Bir insanı bulunduğu mevkisine göre değil, göz koyduğu mevkisine göre ölçmek gerekir.
 • Tolstoy: Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.
 • Tommy Lasorda: İmkânsızla imkân dâhilinde olanın arasındaki tek fark, insanın kararlılık derecesidir
 • Turgut Uyar: Şiir, matematik gibi kolaydan başlanılıp öğrenilmez. Kolaylık, bir beğeni olarak yerleşiverir insanın kişiliğine, sonra da kolay kolay değiştirilemez.
 • Türk Atasözü: Her şey incelikten kırılır, insan kabalıktan kırılır.
 • Türk Atasözü: Ne kadar çok insanla tanışırsam, köpeğimi o kadar, daha çok seviyorum. Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş. Havlayan köpek ısırmaz. Sürüden ayrılan koyunu, kurt kapar. Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkartır. Su içerken yılan bile dokunmaz. Kurt kocayınca, köpeklerin maskarası olur. Okumak cehaleti alır, eşeklik baki kalır.
 • Uğur Mumcu: insanın sahte para yaptığı gibi, paranın sahte yaptığı insanlar vardır.
 • Victor Hugo: insan sevilmeyince bayağılaşıverir.
 • Voltaire: Dostluk duygulu, erdemli iki insan arasıda, kendiliğinden meydana geliveren bir anlaşmadır.
 • Voltaire: Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur.
 • Voltaire: insanın karşısına kötülük etmek fırsatı günde yüz kez, iyilik etmek fırsatı ise yılda bir kez çıkar.
 • Voltaire: insanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler.
 • Voltaire: Kötü insanlar, yeryüzüne serpilmiş bir avuç iyi insanı sınamaya yarar.
 • Voltaire: Küçük insanların büyük gururları olur.
 • Voltaire: Öfkeni aklınla yenemiyorsan kendini insandan sayma:
 • W. E.Gladstone: Bencillik insanlığın en büyük lanetidir.
 • W. S. Landor: Devletler insanlar gibidir, büyürler, olgunlaşırlar, yaşlanırlar ve ölürler.
 • W.Somerset Maugham: Yaşamın en büyük dramı insanların yok olması değil, sevmekten vazgeçmeleridir.
 • Walter Scott: insanlar, birbirlerine yardımdan el çektikleri gün, insanlık yok olur, karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz.
 • Walter Winchell: Cezaların en korkuncu, insanın haksız olduğunu anlamasıdır.
 • William James: insanın dünyadaki durumu bir kedinin kitaplıktaki durumu gibidir; bakar, ama hiçbir şey anlamaz.
 • Wordsworth: Çocuk, insanın babasıdır.
 • Xenophanes: insanlar sanıyorlar ki tanrılar da kendileri gibi doğmuşlardır, kendileri gibi giyinirler ve kendileriyle aynı biçimdedirler. Nitekim Habeşler tanrılarını kendileri gibi kara ve yassı burunlu, Trakyalılar ise sarışın ve mavi gözlü olarak düşünürler. Bu düşünceyi biraz daha ileriye götürerek diyebiliriz ki atların, aslanların
 • Young: insanlar aptal olarak yaşayabilirler; ama aptal olarak ölemezler.
 • Yuam Hung-Dao: Bir insan duygularını anlatmaktan korktuğu zaman, gereğinden çok açıklığın sözü olur mu?

Matematik Üzerine Sözler

 • Yalnız iki şey sonsuzdur: Evren ve insanin aptallığı, ancak birinciden o kadar emin değilim.
  A. EiNSTEiN
 • Birinci dünya savası kimyacıların, ikinci dünya savaşı fizikçilerin savaşı olduğu söyleniyor.
  (Belki de hiç olmayacak) üçüncü dünya savaşı, matematikçilerin savaşı olacak.
  PHiLiP J. DAViS
 • Mantık, viski gibi, fazla miktarda alındığında yararlı etkisini kaybeder.
  LORD DUNSANY
 • Hamlet: Bu sayılara hastayım.
  WiLLiAM SHAKESPEARE (1546-1616)
 • Şairler delirmezler, ama satranç oyuncuları delirir. Matematikçiler delirir ve veznedarlar da ama sanatçılar nadiren.

     G. K. CHESTERTON (1874-1936)

·         Görüleceği gibi, hiçbir anlamda mantığa saldırmıyorum: sadece sunu söylüyorum; bu tehlike mantığın içerisinde bulunmaktadır, hayal gücünün değil.
     G. K. CHESTERTON (1874-1936)

·         Her kim ki hem tanımlar hem de böler, bir tanrı olarak kabul edilmelidir.
    PLATO (M.Ö 429-347)

·         Matematik konusunda çektiğiniz zorluklar sizi endişelendirmesin, sizi temin ederim ki benimkiler daha fazla.
    ALBERT EiNSTEiN (1879-1955)

·         Matematik matematikçiler için yazılmıştır.
     NiCHOLAUS COPERNiCUS (1473-1543)

·         Dünyada matematikçiler olmasaydı fizik için daha iyi olurdu.
     DANiEL BERNOULLi

·         Matematikte devrim olmaz.
     MiCHAEL CROWE

·         Her şeyde olduğu gibi, matematiksel teoride de güzellik algılanabilir ama açıklanamaz.
     ARTHUR CAYLEY (1956)

·         Matematiğin iyi bir şey olduğunu kabul edebilirim. Ama ona aşırı bağlılık kötü bir şeydir.
     ALDOUS HUXLEY

·         Tanrı bir çocuktur ve oynamaya başladığında matematiği geliştirdi. Matematik insana ait oyunların içinde en tanrısal olanıdır.
     V. ERATH

·         Sayılar çılgın bir deliyi kibar bir insana dönüştüren katalizördür.
     PHiLiPJ. DAViS (1988)

·         Matematik tutarlı olduğu için tanrı vardır. Ve onu kanıtlayamadığımız için şeytan vardır.
     ANDRE WEiL

·         Tip insanları hasta yapar, matematik kederli ve din günahkâr.
     MARTiN LUTHER(1483-1546)

·         Paradoksların en büyüğü matematikte paradoksların olduğudur.
     E. KASNER, J.NEWMAN

·         Hıristiyanlar matematikçilerden ve bütün bos kâhinliklerinden sakınmalıdırlar. Matematikçiler ruhu karartmak ve insanları cehennemin derinliklerine atmak için şeytanla anlaştıkları için, tehlike her zaman vardır.
     ST. AUGUSTYNE (354-430)

·         Bir matematikçinin şöhreti yaptığı kötü kanıtların sayısına dayanır.
     A.S.BESiCOViCH

·         Matematik, farklı şeylere ayni isim verme sanatıdır.
     JULES HENRi POiNCARE(1854-1912)

·         Biliyorsunuz ki bizler tek nedenden matematikçi olduk; tembelliğimizden.
     MAXROSENLiCH (1949)

·         Matematikçi, karanlık bir odada, orada olmayan siyah bir kediyi arayan bir adamdır.
     CHARLES R. DARWiN

·         Bir matematikçi kahveyi teoremlere dönüştüren bir makinedir.
     PAUL ERDOS

·         Tanrı, gerçekliğin açıklanmasının sadece matematiksel gösterimle sınırlandırılmasını yasakladı. Matematiğe inanmıyorum.      

     ALBERT EiNSTEiN (1879-1955)

·         Matematikçiler görecelik kuramıyla ilgilendiklerinden beri, ondan kendim bile bir şey anlamıyorum.
     ALBERT EiNSTEiN (1879-1955)

·         Matematikçiler, eğer bir kadının, ya da başka bir canlının, güzelliğini övmek isterlerse, bunu eşkenar dörtgenler,
çemberler, paralelkenarlar, elipsler ve diğer geometrik terimler kullanarak yaparlar.
     JONATHAN SWiFT

·         Matematikçiler, Fransızlara benzerler; onlara ne derseniz deyin, kendi dillerine çevirirler ve tümüyle farklı bir anlam çıkarırlar..  Hiç kimsenin benden daha fazla değer veremeyeceği matematiğin, bir düşmanı, bir muhalifi olmayla suçlandığımı duyuyorum
Onun basarîli gelişimi beni yalanlıyor.
    JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

·         Matematik, basit temel kurallara bağlı kâğıtlar üzerine yazılı anlamsız sembollerle oynanan bir oyundur
     DAViD HiLBERT (1862-1943)

·         Eğer matematikçilere ne yaptıklarını sorarsanız, daima ayni yanıtı alırsınız.   Düşünürler zor ve alışılmadık problemler üzerinde düşünürler.

·         Bilindik problemler üzerinde düşünmezler, doğrudan yanıtını yazarlar.
     M. EGRAFOV (1992)

·         Matematikçiler asıklar gibidir, ona en ufak kuralı teslim edin o bundan tekrar ona teslim etmeniz gereken bir sonuç çıkaracaktır; tüm bunlardan başka bir sonuç.
     FONTENELLE

·         Çemberi kare yapmak bir matematikçiyi ikna etmekten daha kolaydır.
     AUGUSTUSDE MORGAN

·         …ya Matematikçiler… Gizeme sahip olmasalardı ve benzer şekilde, zıtlığa ve çelişkiye?
     BiSHOP BERKELEY

·         Sağlam bir kuraldır; bir matematikçi veya felsefeci çok derin yazılar yazdığında saçmalıyor demektir.

·         Modern gelişimi surecinde, soyut matematik biliminin insan ruhunun en orijinal yaratımı olduğu iddia edilebilinir.
     A.N. WHiTEHEAD (1861-1947)

·         Kanımca, matematikçilerin bu kimliğiyle felsefi sorunlarla ilgilenme gereği yoktur; bu görüsü pek çok felsefecinin de paylaştığını biliyoruz.
     HENRi LEBESGUE (1875-1941)

·         Sağlıklı bir felsefeye sahip olabilmek için metafizikten vazgeçmeli, iyi bir matematikçi olmalısınız.
     BERTRAND RUSSELL (1872-1970)

·         Matematik bilimlerin kraliçesi ve aritmetik matematiğin kraliçesidir.
     C.F.GAUSS (1777-1855)

·         Matematiksel gerçekler kendi içinde ne basittir ne de karmaşık..
     EmiLE LEMOiNE

·         Aritmetik insan bilgisinin en eski dalıdır, belki de en eskisi; ve hala onun bazı anlaşılması güç sırları, herkes tarafından bilinen gerçeklerinde yatar.
     H.J.S. SMiTH

·         Geometriye kolay erişilmez.
     MENAECHMUS

·         Duyulduğunda garip olsa da, matematiğin gücü, bütün gereksiz düşüncelerden kaçınmasına ve zihinsel işlemlerin korunmasına dayanır.
     ERNST MACH

·         Gerçeğe uyarlanabilen nesneler insan düşüncesinin bağımsızlığı ve deneyimiyle nasıl matematiğe dönüşebiliyor?
     ALBERT EiNSTEiN (1920)

·         Bütün yeni buluşlar matematiksel formdadır, çünkü sahip olduğumuz başka bir rehber yoktur.
    C.G.DARWiN (1809-1882)

·         Matematik bize yeni hiçbir şey öğretmez.
    KEMENY

·         Matematik ve mizahin her ikisi de entelektüel oyun biçimleri; matematikte vurgu entelektüele, mizah da oyunadır.
    JOHN ALLEN PAULOS –

·         Matematik ve Mizah- ..matematik açıklık gerektiren bir konu değildir; temellendirilmesine ilişkin bir bunalımı da yoktur
Dahası, matematiğin temeli olmadığı gibi, bir temele ihtiyacı olduğuna da inanmıyorum.
    H.PUTNAM 1967

·         Bir bilim matematiksel olduğu ölçüde yetkindir.
    LEONARDO DA ViNCi
 

Bilgi Üzerine Özdeyişler

 • “Yeryüzündeki âlimler, gökteki yıldızlar gibidir.”
  Hz. Muhammed
 • “Uygarlığımızın geleceği bilimsel düşünme alışkanlığımızın gitgide yayılmasına ve derinleşmesine bağlıdır.”
  John Dewey
 • “Hikmetli bilgi, tecrübe ile desteklenmiş ve uygulanabilir özellikler taşıyan ilimdir… Hikmet, ilim ile sanatın birleşmesidir.
  Elmalılı M. Hamdi Yazır
 • Bir kuruluşun sahip olduğu yeri doldurulamaz tek sermaye insanların bilgi ve yeteneğidir.”
  Andrew Carnegie
 • “İlim ilim bilmektir,
  ilim kendin bilmektir,
  Sen kendini bilmezsen,
  Bu nice okumaktır.”
  Yunus Emre
 • “İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.”
  Napolyon
 • “Şer’i şerifin bekası ilimledir. Ve ilmin bekası ulema iledir.”
  Koçi Bey
 • “Dünya artık emek-yoğun, malzeme yoğun, enerji-yoğun değildir; bilgi yoğun olmaktadır.”
  Peter Drucker
 • “Şaşılacak kadar çok aklım olmalı!
  Bazen, haftada bir kez aklımı başıma toplamam gerekiyor.”
  Mark Twain
 • “Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır.”
  Lao-Tzu
 • “Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir, yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir.”
  Mustafa Kemal Atatürk
 • “Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fen haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir.”
  Mustafa Kemal Atatürk
 • “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”
  Mustafa Kemal Atatürk
 • “Bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek şiarımızdır. Bütün hayatımızı dolduran vak’alar bu hakikatin delilidirler.”
  Mustafa Kemal Atatürk
 • “Türk milletinin elinde tuttuğu meşale müspet ilim meşalesidir.”
  Mustafa Kemal Atatürk
 • “İlim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve izlemek şarttır.”
  Mustafa Kemal Atatürk
 • “İnsan akıllı bir yaratıktır; böyle olduğu için de uygun gıdasını bilimden alır; fakat insanın bilgisinin alanı öylesine dardır ki, bilimden aldığı besinlerden ancak çok az bir kısmı için ümitlenilebilir.”
  David Hume
 • “Biz hiçbir şey bilemeyiz. Doğru ancak gerçeğin derinliğinde bulunabilir.”
  Democritus
 • “Evrende aklımızın kavrayamayacağı ve duygularımızla sezemeyebileceğimiz şeyler vardır.”
  Ludwig von Mises
 • “Aklı ve gerçekleri kullanan bir insan mükemmele erişecektir. Doğa insanın akıl gücüne bir sınırlama getirmemiştir.”
  Condorcet
 • “Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi seviyorum ve öğrenmeye çalışıyorum.”
  Konfüçyüs
 • “Bilgiye sahip oldum mu? Bilmiyorum.”
  Konfüçyüs
 • “Bir şey bilmediğim dışında başka bir şey bilmiyorum.”
  Sokrates
 • “İnsan akıbetinin efendisi değildir ve hiçbir zamanda olmayacaktır. İnsanın aklı onu daima bilinmeyen ve öngörülmeyen yeni şeyler öğrenmeye doğru götürecektir.”
  Friedrich A.von Hayek
 • “Bilebileceğimiz bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimizdir ve az bilgi tehlikeli bir şeydir.”
  Chuang-Tzu
 • “İnsan bilgisinin sınırları vardır.”
  Bernard de Mandeville
 • “İnsanın aklı kendisine sınırlamalar getirilmesinden nefret eder.”
  Joseph Addison
 • “İnsanın bilebileceği şeyler sınırlıdır ve kendisi gibi mükemmel değildir.”
  Giovanni Battista Vico
 • “İnsanın varlığı sırla kuşatılmıştır. Bizim dar bilgimiz ve tecrübemiz sınırsız denizlerde bir küçük adadır sadece.”
  John Stuart Mill
 • “Eğitim her şeydir. Şeftali bir zamanlar acı bir bademdi; karnabahar, üniversite eğitimi almış bir lahanadan başka bir şey değildir.”
  Mark Twain
 • “Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlakları iyiye çevirebilir; kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar; insanları melekler seviyesine çıkarabilir.”
  Mark Twain
 • “Genel bir kural olarak, yaşamdaki en başarılı insan, en iyi bilgiye sahip olandır.”
  Benjamin Disraeli
 • “Birine göre adaletli olan şey, diğerine göre haksızlıktır; birine göre güzel olan, diğerine göre çirkindir; birine göre bilgelik olan, diğerine göre çılgınlıktır.”
  Ralph Waldo Emerson
 • “Sana bir şeyi nasıl bilebileceğini öğreteyim mi?
  Bildiğin zaman bildiğini anla, bilmediğin zaman ise bilmediğini anla.”
  Konfüçyüs
 • “Doğanın sonsuz gücü karşısında daha saygılı olmamız, bilgisizliğimizi, yetersizliğimizi bilmemiz gerekir.”
  Michel de Montaigne
 • “Ben ne biliyorum.”
  Michel de Montaigne
 • “Kesin olan bir şey var. Bir şeyin doğruluğundan şüphe etmek.
  Şüphe etmek düşünmektir.
  Düşünmekse var olmaktır.
  Öyleyse var olduğum şüphesizdir.
  Düşünüyorum, o halde varım.
  İlk bilgim bu sağlam bilgidir.
  Şimdi bütün öteki bilgileri bu bilgiden çıkarabilirim.”
  Rene Descartes
 • “Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et.”
  Rene Descartes
 • “Bizim çıkış noktamız bireyin sübjektivitesidir… Çıkış noktamızdan bakıldığında ‘düşünüyorum öyleyse varım’ gerçeğinden başka bir gerçek olamaz. Herhangi bir gerçekten önce, bir mutlak gerçek olmalıdır. Bu gerçeği kavramak basittir, zira bireyin varlığında mevcuttur.”
  Rene Descartes
 • “Düşünüyorum, öyleyse varım.”
  (Cogito, ergo sum; je pense, donj je suis.)
  Rene Descartes
 • “İlk olarak, açık bir şekilde bilmediğim bir şeyi asla doğru olarak kabul etmem. İkinci olarak, doğru çözüme ulaşmak için incelediğim konuyu mümkün olduğu ölçüde küçük parçalara ayırır, ondan sonra analiz ederim. Üçüncü olarak, küçükten başlayarak büyüğe doğru adım adım ilerleyerek düşüncelerimi netleştirmeye çalışırım. Nihayet, son olarak, her durumun sonucunu ortaya koyar ve genel olarak gözden geçiririm.”
  Rene Descartes
 • “Düşüncenin doğruluğu pratik doğrulamayla kanıtlanır.”
  Bernardino Telesio
 • “Bir şey biliyorsam o da hiç bir şey bilmediğimdir.”
  Sokrates
 • “Hiç bir şey bilmediğimi de kesin olarak bilmiyorum.”
  Arksilaos
 • “Ebedi gerçeklik olmadığı gibi, mutlak doğru da yoktur.”
  Friedrich Nietzsche
 • “Bilgelik için tek anahtar devamlı soru sormaktır… Şüphe ederek bir araştırmaya başlarız. Araştırmakla da doğruya ulaşırız.”
  Peter Abelard
 • “Tecrübe bütün öğretmenlerin en iyisidir.”
  Publilus Syrus
 • “…Unutma ki, insanlığın yüzyıllardır öğrendikleri, sonsuz uzunlukta
  bir kumsaldaki tek bir kum taneciğinden daha fazla değildir.”
  Xsentius
 • “İnsanın evrendeki durumu, bir kedinin kitaplıktaki durumu gibidir; görür ve dinler ama hiç bir şey anlamaz.”
  William Jones
 • “Evren insan için uyumsuzdur ve bilinemez.”
  Albert Camus
 • “İnsanın bilebileceği tek şey olan kendisiyle yetinmelidir.”
  Protagoros
 • “Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula.”
  Konfüçyüs
 • “Bizler sırlarla dolu bir evrende bir rüyanın rüyasını görmekteyiz. Gerçekte bildiğimiz hiç bir şey yoktur. Bildiğimizi sandığımız şey sadece olaylardır. O olaylar ki, bilmediğimiz bir objeyle asla bilemeyeceğimiz bir süjenin birbirlerine olan ilgisinden doğmuştur.”
  Immanuel Kant
 • “Doğuştan bilgi yoktur ve insan zekası doğduktan sonra dolmaya başlayan bomboş bir levha (tabula rasa) dır.”
  John Locke
 • “İşe kesinliklerle başlayan, şüphelerle bitirir. Şüphelerle başlamaya razı olan, kesinliklerle bitirir.”
  Francis Bacon
 • “Deneyiniz, deneyiniz, denemeden hiç bir şeye inanmayınız.”
  Francis Bacon
 • “Bilgi güçtür.”
  Francis Bacon
 • “Hala öğreniyorum.”
  Michelangelo
 • “Bilmin değeri de diğer mumların kendisinden ışık aldığı enerji kaynağına benzer.”
  Nizamülmülk
 • “Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Bilgi toplumunda yakıt da, güç de bilgidir.”
  John Kenneth Galbraith
 • “Üç türlü aristokrasi vardır; birincisi yaş ve kıdem; ikincisi servet; üçüncüsü akıl ve bilgidir. En şereflisi sonuncusudur.”
  Schopenhauer
 • “Kazandığımız aydınlık bize… bilgimiz vasıtasıyla verildi.”
  John Milton
 • “Büyük şeyleri başarmak için bilgi ve cesaret gereklidir.”
  Gracian
 • “Doğru düşünce bilgidir.”
  Eflatun
 • “Bilginin elde edilmesi… bizi iyiye ulaştıracaktır.”
  Eflatun
 • “Sadece şimdiyi değil, aynı zamanda gelecekteki gelişmeleri de açık bir şekilde öngörebilen bir kimse bilgiye sahiptir.”
  Terence
 • “Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet.”
  Sokrates
 • “Bilgi sonsuza dek cehaleti yönetecektir.”
  James Madison
 • “Bilgi ruhun gıdasıdır.”
  Sokrates
 • “Mutluluk bilgi ile kazanılır.”
  Eflatun
 • “Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.”
  Aristo
 • “Eğer güneşe akıllıca bakmazsak, karanlık içinde kalırız.”
  John Milton
 • “Hammadde, emek, zaman, mekân, sermaye ve öteki girdilere olan ihtiyacı azalttığı için, bilgi her şeyi ikame etmekte, ileri bir ekonominin merkezi haline gelmektedir. Ve bu gerçekleştikçe değeri hızla artmaktadır.”
  Alvin-Heidi Toffler
 • “İçinde yaşadığımız yeniçağda, zenginlik bilginin ürünüdür. Bilgi, ekonominin başlıca hammaddesi ve en önemli ürünü haline gelmiş bulunuyor. Günümüzde zenginlik yaratmak için gerek duyulan sermaye varlıkları arazi, bedensel emek, imalat ve fabrikalar değildir. Bunların yerini bilgi almış durumdadır.”
  Thomas A.Stewart
 • “İnsanlar kendi sahip olduğu zekâyı, kaosa karşı bir düzen oluşturmak amacıyla kullanabilirler. Zekâ sadece bilimsel sorun çözme amacı için değil, aynı zamanda insanlar arasında anlaşmayı sağlamak ve devam ettirmek için de önemlidir.”
  James M. Buchanan
 • “Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusudur. Bu ordulardan her ikisi de aynı derece gerekli, kıymetlidir, her ikisi de hayatidir. Ancak bilim ordusunun kıymet ve kutsallığını anlatmak için şunu söyleyeyim ki, bilim ordusu, ölen ve öldüren birinci orduya, niçin ölüp, niçin öldürdüğünü öğreten ordudur.”
  Mustafa Kemal Atatürk
 • “Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olmayacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.”
  Mustafa Kemal Atatürk
 • “İnsanlara eğitim ve bilgi sağla. Barış ve düzenin sağlanmasının kendi çıkarları için gerekli olduğunu onlara öğret.”
  Thomas Jefferson
 • “Batıl inanç ve cehaletten oluşan fanatizm, bütün asırlar boyunca bir hastalık olmuştur.”
  Voltaire
 • “Bağnazın kafası gözbebeği gibidir; ne kadar aydınlık olursa o kadar küçülür.”
  Oliver Wendell Holmes Jr.
 • “Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir.”
  Ali Ibu Abu Talip
 • “Hiçbir şey bigotların vicdanından daha tehlikeli değildir.”
  George Bernard Shaw
 • “Batıl inanç, zayıf akılların sahip olduğu dindir.”
  Edmund Burke
 • “İnsanın cehaleti konusunda cahil olması daha kötüdür.”
  Saint Jerome
 • “Bu dünyada hiçbir şey bilinçli cehaletten ve aptallıktan daha tehlikeli değildir.”
  Martin Luther King
 • “Cehalet ne kadar fazla ise dogmatizm de o kadar büyüktür.”
  Sir William Osler
 • “Asırlarca eğitimin bir devlet hizmeti olduğu keşfedilemedi (!) ve devlet eğitim işlerine karışmadı. Fakat ne zaman ki modern absolutizm (mutlakçılık) ortaya çıktı, o zaman devlet her şey üzerinde hak iddia etmeye başladı. Ticaret, sanayi, edebiyat, din ve diğer bir çok hizmetin devletin görevi olduğu deklare edildi. Bu hizmetler devlete havale edildi ve devlet tarafından kontrol edilmeye başlandı.”
  Lord Acton
 • “Tecrübe bilginin anasıdır.”
  Cervantes
 • “Pratik, bütün öğretmenlerin en iyisidir.”
  Publius Syrus
 • “Bilimlerin Anası: Tecrübe.”
  Miguel de Cervantes
 • “Bütün sahip olduğumuz bilginin tecrübe ile başladığına şüphe yoktur.”
  Immanuel Kant
 • “Sadece tecrübe sayesinde bir şeyler öğrenebiliriz ve hiçbir zaman bir olayı akıl yoluyla tamamen kavrayamayız.”
  Friedrich A.Von Hayek
 • “Denemedikçe ne yapacağını hiç kimse bilemez.”
  Publilius Syrus
 • “Tecrübe, hatalarımıza verdiğimiz addır.”
  Oscar Wilde
 • “İyi bir akla sahip olmak yeterli değil, önemli olan aklı iyi kullanmaktır.”
  Rene Descartes
 • “Bir insanın bilgisi vardır, pratiği yoktur, fakat bir diğerinin bilgisi de, pratiği de, yeterli tecrübesi de vardır. Bunu şöyle açıklayabiliriz: Bir şahıs bir hastalığın ilacını kitaplarda arar, bulur, okur, üstelik bütün ilaçların isimlerini de bilir, o kadar. Bir diğeri bütün ilaçların isimlerini bildiği gibi, hasta tedavi etmiş ve defalarca tecrübe yapmış ise, bu iki zat asla aynı olamaz.”
  Nizamülmülk
 • “Sadece tecrübe ile test edilmiş bir sistemi ampirik ve bilimsel kabul edeceğim. Bir sistemin doğrulanabilirliği ya da yanlışlaşabilirliği kriter olarak alınmalıdır.”
  Karl Popper
 • “Öğrenme ilkesi insanın temiz karakterini ortaya çıkarmak, insanlara yeni yaşam vermek ve nihai iyiye ve doğruya ulaşmak demektir.”
  Konfüçyüs
 • “İnsana hiçbir şey öğretemezsin; öğrenmeyi ancak kendi içinde bulacağını öğretebilirsin.”
  Galileo
 • “Cehalet kötü bir bitki gibidir; diktatörler bu bitkiden istifade ederler; oysa demokrasilerde vatandaşların cehaletine katlanılamaz.”
  Sir William Beveridge

 

Ulusal Parklar

 

2006 yılı itibarıyla Türkiye‘de toplam 37 adet Ulusal Park bulunmaktadır. Ulusal Parkların bulunduğu Yerler.

Mesleklerinde İlk Kadınlar

Türkiye’de mesleklerine göre ilk kadınlar listesi hakkında bilgi
Cumhuriyet‘le birlikte pek çok hakka sahip olan Türk kadınları, bu kazanımlarla beraber pek çok mesleğe de el attılar ve icra ettikleri mesleklerde ilk oldular.

·         İlk kadın avukat: Süreyya Ağaoğlu

·         İlk kadın bakan: Prof. Dr. Türkan Akyol

·         İlk kadın başbakan: Prof. Dr. Tansu Çiller

·         İlk kadın başhekim: Dr. Gönül Bingöl

·          İlk kadın belediye başkanı: Müfide İlhan

·         İlk kadın büyükelçi: Filiz Dinçmen

·          İlk kadın çöpçü: Elif Yazgandır

·         İlk kadın Danıştay başkanı: Füruzan İkincioğulları

·          İlk kadın Danıştay üyesi: Şükran Esmerer

·          İlk kadın dışişleri görevlisi: Adile Ayla

·          İlk kadın diş hekimi: Ferdane Bozdoğan Erberk

·         İlk kadın Doktor: Safiye Ali

·          İlk kadın eczacı: Rukiye Kanat Arran

·          İlk kadın emniyet müdürü: Feriha Sanerk

·          İlk kadın fotoğrafçı: Semiha Es

·         İlk kadın gazeteci: Selma Rıza

·          İlk kadın genel müdür: Mükerrem Aker

·          İlk kadın hâkim: Suat Berk

·          İlk kadın hazine genel müdürü: Aysel Gönül Öymen

·          İlk kadın hemşire: Esma Deniz

·          İlk kadın hesap uzmanı: Müşeref Çallılar ve Güzide Amark

·          İlk kadın heykeltıraş: Sabiha Bengütaş

·          İlk kadın jet pilotu: Leman Altınçekiç

·          İlk kadın karakol amiri: Nevlan Kulak

·          İlk kadın kaymakam: Özlem Bozkurt

·          İlk kadın kimyacı: Prof. Dr. Remziye Hisar

·          İlk kadın makinist: Seher Aytaç

·         İlk kadın milli eğitim müdürü: Güler Karakülah

·          İlk kadın milli maç hakemi: Lale Orta

·         İlk kadın müzeci: Seniha Sami

·          İlk kadın orman mühendisi: Binnaz Zehra Sert

 ·          İlk kadın opera sanatçısı: Semiha Berksoy

·          İlk kadın petrol mühendisi: Halide Ural Türktan

·          İlk kadın pilot: Sabiha Gökçen

·         İlk kadın polis memuru: Betül Diker

·          İlk kadın profesör: Prof. Dr. Fazıla Şevket Giz

·          İlk kadın radyo spikeri: Emel Gazimihal

·          İlk kadın rektör: Prof. Dr. Saffet Rıza Alpar

·          İlk kadın savcı: Işıl Tüzünkan Koçhisarlıoğlu ve Meliha Sanu

·          İlk kadın Sayıştay üyesi: Fahrünisa Etmen

·          İlk kadın sendika başkanı: Dervişe Koç

·         İlk kadın subay: Ülkü Sema Toksöz

·          İlk kadın TBMM başkanvekili: Neriman Neftçi

·         İlk kadın tiyatro oyuncusu: Afife Jale

·          İlk kadın televizyon spikeri: Nuran Devres

·         İlk kadın vali: Lale Aytaman

·         İlk kadın veteriner: Sabire Aydemir

·          İlk kadın Yargıtay üyesi: Melahat Ruacan

·          İlk kadın yüksek idare mahkemesi başkanı: Firdevs Menteşe

·          İlk kadın yüksek mimar: Münevver Gözeler

·          İlk kadın yüksek mühendis: Sabiha Ecebilge

·          İlk kadın zabıta memuru: Afife İpek

·          İlk kadın ziraat mühendisi: Nezahat Süer

Kızılderili Atasözleri

 

 • Yeryüzüne iyi muamele et! O babanızın malı değil, onu çocuklarınızdan ödünç aldınız.
 • Yapmamız gereken: her şeyi eski sadeliğine döndürmektir, böylece bozulan düzenimiz yeniden kurulacaktır.
 • Yaşlılık ölüm kadar şerefli değildir. Yine de çok kimse onu ister.
 • Yanlışı gören ve önlemek için eli uzatmayan yanlışı yapan kadar suçludur.
 • Üç barış vardır: Birinci barış, en önemli barıştır. İnsan ruhundadır o. İnsan, kâinatla ve kâinatın bütün güçleri ile olan ilişkisini, beraberliğini fark ettiğinde, kâinatın merkezinde Büyük Ruh’un durduğunu ve bu merkezin her yerde, her birimizin içinde olduğunu fark ettiğinde birinci barış sağlanmıştır. Bu gerçek barıştır, diğerleri sadece bunun akisleridir. İkinci barış iki fert arasında olan barıştır. Üçüncü barış ise iki millet arasında yapılır. Fakat hepsinden önce, anlamalısınız ki ‘gerçek barış’ dediğim birinci barış, insanın ruhundaki barış yoksa ne fertler ne de milletler arasında barış olabilir.
 • Yağmur iyilerin üzerine de yağar, kötülerin de..
 • Sevgi ile yorulmadan ilerleriz. Sevgi ile sadece onunla başkaları için fedakârlık yapabiliriz.
 • Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.
 • Nimette külfette ‘Büyük Ruh’ un elindedir. Bazen onun külfeti bizi nimetinden daha fazla akıllandırır.
 • Senin vicdanın senden başkasını temsil edemez.
 • İlkbaharda usul usul yürü; toprak ona hamiledir…
 • İnsan doğadan uzaklaştıkça kalbi katılaşır.
 • İnsanın gözleri öyle kelimelerle konuşur ki dil onları telaffuz edemez.
 • Her şey halkadır. Her birimiz kendi hareketlerimizden sorumluyuz. Hepsi döner dolaşır, bize geri gelir.
 • Her birimizin farklı bir rüya gördüğünü hatırlatmakta fayda var.
 • İhanet arkadaşlık zincirini karartır, fakat vefa onu her zamankinden parlak yapar.
 • Hayvanlar olmadan insanlar nedir ki? Eğer bütün hayvanlar kaybolup giderse insanoğlu büyük bir ruh yalnızlığı içinde ölecektir. Hayvanlara ne olduysa insanlara da aynısı olur. Her şey birbirine bağlıdır. Yerkürenin başına gelen, yerkürenin çocuklarının da başına gelecektir.
 • Fakir olmak, şerefsiz olmaktan daha küçük bir sorundur.
 • Gözlerde yaş yoksa ruh gökkuşağına sahip olamaz.
 • Bir düşman çok, yüz dost azdır.
 • Şeytan hakkında konuşmayın. Gençlerin kalbinde merak uyandırır.
 • Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü, böylece ikimiz eşit oluruz.
 • Tatlı dil oturan boğayı bile kedi gibi miyavlatır.
 • Elinle yaktığın ateşi, götünle söndüremezsin.
 • Her şey zehirdir, mühim olan dozdur.
 • Uyuyor taklidi yapan bir adamı uyandırmak imkânsızdır.
 • Taşlı bağın duaya ihtiyacı yoktur. Kazılmaya ihtiyacı vardır.
 • Karanlık olduktan sonra bütün kediler leopardır.
 • Dur, dinle. Hep konuşursan hiç bir şey duyamazsın.
 • Avlayacaksan en zayıf geyiği avla, çünkü sağlam olanlar yeni neslin devamını sağlayacaktır.
 • Doğduğunda sen ağlamıştın, herkes bayram etmişti. Öyle bir hayatın olsun ki öldüğünde herkes ağlasın, sen bayram et.
 • Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez, yasayanlara ilave eder. (Hopi Kabilesi)
 • Düşmanımı cesur ve kuvvetli yap! Eğer onu yenersem utanç duymayayım. (Apache Kabilesi)
 • Bir kere “Al sunu” demek, iki kere” Ben vereceğim” demekten iyidir. (Kabilesi bilinmiyor)
 • Su gibi olmalıyız. Her şeyden aşağıda, ama kayadan bile kuvvetli. (Siyu Kabilesi)
 • Bir başkasının kabahati hakkında konuşmadan önce daima kendi makoseninin içine bak (Sauk Kabilesi)
 • Komşun hakkında hüküm vermeden önce, iki ay onun makosenleriyle yürü! (Cheyenne Kabilesi)
 • Doğum yapan her şey dişidir. Kadınların ezelden beri bildiği kainatın dengelerini erkekler de anlamaya başladıkları zaman, dünya daha iyi bir dünya olmak üzere değişmeye başlamış olacaktır. (Mohawk Kabilesi)
 • Unutmayın çocuklarınız sizin değildir. Onu yaratıcıdan ödünç aldınız. (Mohawk Kabilesi)
 • Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu, hikmeti değil. Hâlbuki bilgi mazidir, hikmet ise istikbal (Lumbee Kabilesi)
 • Aşkı tanıdığında, yaratıcıyı da tanırsın. (Fox Kabilesi)
 • Son nehir kuruduğunda, son balık öldüğünde, beyaz adam paranın yenmeyeceğini(!) anlayacak!”
 • Beyaz adam bizim insanlarımızı katletti, biz de ona sigarayı hediye ettik.
 • Yaşamda üç şeyi gizleyemezsin; duman, görgüsüzlük, aşk
 • Derinin rengi insanları farklı kılmaz. İyi iyidir, kötü kötüdür. Büyük yaratıcı hepimizi kardeş olarak yaratmıştır.
 • Eğer herkes bir başkası için bir şey yaparsa dünyada ihtiyaç içinde kimse kalmaz.
 • Verdikleri sözün sadece birini tuttu çatal dilli soluk yüzlüler; topraklarınızı alacağız dediler ve aldılar.
 • Nimet de külfet de ‘Büyük Ruh’ un elindedir. Bazen onun külfeti bizi nimetinden daha fazla akıllandırır.
 • Yağmur iyilerin üzerine de yağar, kötülerin de..
 • İnsan iki ruhludur içinde bir iyi köpek birde kötü köpek kavga eder. Hangisini daha çok beslersen o kazanır
 • Bütün Kızılderililer her yerde durmadan dans etmelidir. Önümüzdeki ilkyaz Yüce Ruh gelecek. Bütün av hayvanlarını geri getirecek. Avdan geçilmeyecek bu topraklarda. Bütün ölü Kızılderililer geri gelecek ve yeniden yaşayacaklar. (Wovoka)
 • Eğer sorsanız: ‘Sessizlik nedir?’ Yanıt veririz: O Büyük Ruh’ un sesidir. Yine sorsanız: ‘Sessizliğin meyveleri nelerdir?’ Yanıt veririz: Kendi kendini kontrol, gerçek cesaret demek olan metanet, sabır, vakar ve saygı.’

Afrika Atasözleri

                         AFRİKA ATASÖZLERİ


Anne, babasını yitirmiş yetim ve öksüzler ne ise Afrika’yı da öyle bildim. Afrika, dünyanın yetim ve öksüz çocuğudur. Beyaz adam tarafından köleleştirilmiş, sömürülmüş, itilmiş, satılmış hep.

Varlıkları ve zenginlikleri çalınmış mazlum insanlardır Afrikalılar. Kara olan Afrika’nın insanları değil, kalpleri ve vicdanları kararmış sözde medeni olan beyaz insanlardır.

Beyaz adam önce aç bırakmış Afrikalıyı, şimdi de açlığın edebiyatını yapıyor. Afrikalının bedeni acıktıkça beyaz adamın ruhu acıkmış. Yedikçe acıkmış sözde medeniyet. Çaldıkça artmış içinde ki boşluk. Afrika’nın güzel insanları güzel söylemiş:

Kimse bu günkü üstünlüğüne, gücüne güvenmemeli. 

 

·         Filden büyük bir şey varsa, o da ormandır.

·         Ukuzala ukuze lula ama tambo
     Doğum yapmak kemikleri güçlendirir… (Zulu atasözü)

·         Kertenkeleden korkan iguananın çocuğu olmaz…

·         Sakın durma her zaman koş!

·         Aslan besleyenle doyar

·         Her sarmaşığa güvenme.

·         Bindiğin dalı altında aslan yoksa kes

·         Uygarlıktan uzak dur filim yaparlar ananı…

·         Vücudunun düzgün gömülebilmesini istiyorsan geceleri fil yolunda dolaşma

·         Saklanabileceğin ağacı gör ama en yakın ağaca koş…

·         Beyaz adam iş isterse diş göster

·         Her siyah beyaz görünen zebra olmayabilir

·         Ok atanın taş bileyenindir·         Ayağını her deliğe uzatma

·         Her kim ki korkmadan aslanla boğuşmak ister salak demektir

·         Yolla starvin marvin‘i south park‘a, getirsin manyak hindileri sabah kahvaltısına.

·         Yanındaki salaksa ölürsün çok akıllıysa da ölürsün.

·         Çok hızlı koş ki uygarlıkta da para kazanabilesin

·         Kaşınmak istemiyorsan evinin kapısını açık bırakma

·         Şu an durarak uçanların ne olduğunu düşünüyorsan öleceksin demektir.

·         Beyaz adam istediği yere giderim derse doğrudur ancak arkada kalman iyidir.

·         Maymunlar da ağaçtan düşer

·         Bir panteri asla kuyruğundan tutma
    Tutarsan da sakın bırakma

·         Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.

·         Bilge her şeyi bilmez, sadece ahmaklar her şeyi bilir.

·         Kuşun öttüğü yerde huzur, havalandığı yerde ölüm vardır.

·         Aslan bile kendini sineklerden korumak zorundadır.

·         Beyaz adam davul çalmaktan anlamaz. Sadece gelecekleri çalmaktan anlar.

·         Sakla ceylanı gelir zamanı.

·         Sular yükseldikçe balıklar karıncaları yer, sular çekildikçe de karıncalar balıkları yer. Kimse bu günkü üstünlüğüne gücüne güvenmemeli… Çünkü kimin, kimi yiyeceğine, suyun akışı karar verir…

·         Yavru aslan anasına baka baka avlanır.

·         Bizim topraklarımız onların incili vardı. Gözümüzü kapatıp okutturdular, gözlerimizi açtık: şimdi bizim incilimiz onların toprakları var.

·         Aslanlar kendi hikâyelerini yazmadıkça, avcıların hikâyelerini dinlemek zorundayız.

·         Karayılan, gerisi yalan.

·         Ağlayanların gözyaşlarını elinizi ıslatmadan silmeniz mümkün değildir.

·         Afrika’da her sabah bir ceylan uyanır, en hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini; yoksa öleceğini bilir.

·         Gerçek dostu iki elinizle birden tutun. (NİJERYA ATASÖZÜ)

·         Aşkın tokadı üzüm gibi tatlıdır. (MISIR ATASÖZÜ)

·         Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır.   

Alman Atasözleri

 • İş, işi çeker. 
 • Göze göz, dişe diş
 • Balık baştan kokar.
 • Sürekli damla taşı deler.
 • Kart kuşu yolmak zordur.
 • Eğitim özgürlüğe götürür. 
 • Ödünç alan, özgürlüğünü satar. 
 • Herkes kendi kaderinin demircisidir.
 • Düşmek suç değildir, düşüp kalmak suçtur. 
 •  Rica daima sıcak, teşekkür daima soğuktur.
 • Tanrı karıncayı yok etmek isteyince, ona kanat takar. 
 • Kadın, çalındıktan sonra duvara asılacak bir keman değildir. 
 • Kadeh içinde, derede boğulanlardan çok daha fazla insan boğulmuştur. 
 • Kargalarla yarenlik eden güvercinin tüyleri beyaz kalır, ama kalbi kararır. 
 • Barış zamanında bir yumurta, savaş zamanında bir öküzden daha iyidir.
 •  İki avukat arasında kalan çiftçi, iki kedi arasında kalan balığa benzer.
 • Alçak gönüllülük süstür, fakat onsuz daha başarılı olunur.
 •  Ufak hırsızlar asılır, büyük hırsızlar serbest bırakılır. 
 • Yemekten sonra dinlenmeli veya bin adım atılmalı.
 • Korkak olduğunu bilmeyen herkes cesurdur.
 • Balıklar oltayla, insanlar tatlı dille avlanır.
 • Eldeki serçe, damdaki güvercinden iyidir.
 •  Yemek pişirmek eski tavalar ile öğrenilir
 • Eğitimsiz insan, cilasız aynaya benzer.
 • Çalışmak ekmek, tembellik kıtlık getirir.
 • Bozuk yumurta bütün yemeği bozar. 
 • Savaş, barışın sağladığını yıkıp gider.
 • Aşkta ve savaşta her şey mubahtır. 
 • Tek gözlü olmak kör olmaktan iyidir.
 • Paylaşılan sevinç iki katına çıkar. 
 • Ağaçlar gökyüzünde yetişmez.
 • Parlayan her şey altın değildir.
 • Paylaşılan bir acı yarıya iner. 
 •  Seni besleyen eli ısırma.

Fransız Atasözleri

 • Ağır ağır acele et!
 • Adalet topaldır.
 • Gitmek bir parça ölmektir.
 • Aşk eşeğe bile dans ettirir.
 • Açlık insana her şeyi yaptırır.
 • Ancak görmemişler son moda giyinirler.
 • Adalet korkusu usluluğun başlangıcıdır.
 • Ara sıra hayata balkondan bakmak lazım.
 • Ayağına taş düşenler anlar acının tadını ancak.
 • Aldatmak Fransızlara, yakalanmaksa Amerikalılara hastır.
 • Aşk için dökülen gözyaşına ve savaşta akan kana bedel biçilmez.
 • Açıklanmaması gereken bir sırrı saklamak dünyanın en zor işidir.
 • Atabildiğiniz kadar iftira atın, temizlense bile kalanlar onlara yeter. 
 • Atabildiğiniz kadar iftira atın, temizlense bile kalanlar onlara yeter.
 • Başarının %5’i yapmayı bilmekten, %95’i yapabilmekten oluşur.
 • Başkalarının arzusuna göre değil, sırf kendiniz için düşünün. 
 • Bir atı suya götürebilirsiniz ama ona zorla su içiremezsiniz.
 • Bir yanlışı haklı çıkarmaya çalışmak onu iki kat büyütür.
 • Büyük zekâlar birlikte düşünürler.
 • Beklemeyi bilmek başarının sırrıdır.
 • Çok ses çıkaranlara bidon derler.
 • Çok kucaklayan iyi kavrayamaz.
 • Bulunmayanlar daima haksızdır.
 • Devrim kendi çocuklarını yer.
 • Erkek adamın dili uzun olur.
 • En düzgün işleyen saat midedir.
 • Gençler bilse, yaşlılar yapabilse…
 • Gerçek çoğu zaman tasarımı aşar.
 • Güzellik bakan kimsenin gözündedir.
 • Bütün büyük işler küçük başlangıçlarla olur.
 • Duymak istemeyen kadar kötü sağır yoktur.
 • Fransızların kalbi solda ama cüzdanı sağdadır.
 • Fırsatlar çıkmadıkça kabiliyetler pek az işe yarar.
 • En iyi iyinin düşmanıdır (Le mieux est fennemi du bien).
 • Değişim ne kadar görünür olursa aslında herşey o kadar aynı kalır.
 • Eğer seni bir başkası yüzünden terk eden sevgilinden intikam almak istiyorsan, onu ona terk et
 • Güzellik Allah’ın kadınlara verdiği ilk armağan, aynı zamanda geri aldığı ilk şeydir.
 • Entelektüelin şikâyet etme hakkı yoktur, çözüm bulma mecburiyeti vardır.
 • Görüşlerin çarpışmasından gerçek doğar. (Du choc des opinions jaillit verite).
 • Hayat hiçbir şeye değmez ama hiçbir şey hayata değmez.
 • Hayatın en büyük tehlikesi, tehlikesiz yaşamaktır.
 • Her akılsıza hayran olacak başka bir akılsız bulunur.
 • İnsanlar kuş yuvaları haricinde her şeyi yapabilirler.
 • Hiç olmamaktansa geç bile olsa olması daha iyi.
 • İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok severim.
 • İyi bir avcı, köpeği olmadan da avlanmayı bilir.
 • Hem tereyağını hem de kremayı istiyorsun!
 • Gönül işlerinden akıl ne kadar anlar?
 • Fazla vergi, vergiyi öldürür.
 • Felaketler art arda gelir.
 • Geçici olan devam eder.
 • Geçici olan devam eder.
 • Geçici olan devam eder.
 • İlk intiba en iyi intibadır.
 • Hiçbir zaman geç değildir.
 • Kurt dumanlı havayı sever.
 • İlk karşılaşma çok acımasızdır.
 • Her gördüğün sakallıyı deden sanma.
 • Körlerin ülkesinde tek gözlüler kraldırlar.
 • Mezarlıklar vazgeçilmez insanlarla doludur.
 • Kral yalnız kaldığında bütün yetkilerini yitirir.
 • Keşkelerle Paris bir şişenin içine koyulabilirdi.
 • Kadın pek sık değişir, ona bel bağlayan delidir.
 • Kadınlar hep serserileri ve imkansızları severler.
 • İktidar suiistimal edilmediği takdirde neye yarar?
 • İnsana en iyi yine insanın bizzat kendisi hizmet eder.
 • Kediler köpeklerden iyidir, çünkü kedilerden polis olmaz.
 • Ön sırada gölgede kalan, 2. sırada parlayabilir.   Voltair
 •  İnsan bildiği şeylerle inandığı şeyleri birbirine karıştırmamalı.
 • Kırklı yaşlar gençliğin yaşlılığı, ellili yaşlar yaşlılığın gençliğidir.
 • Her şey üstüne üstüne geliyorsa, belki de sen ters gidiyorsundur.
 • Nokta kadar men(aat için virgül gibi eğilenler bir gün çizgi halinde yerde sürünürler.
 • Önce para kazanmak için sağlığımızı, sonra sağlığımızı kazanmak için de paramızı harcıyoruz.
 • Arzu ettikleri zirveye ulaştıkları vakit fark etmezler ki, aşağıdan en mahrem yerleri gözükür.
  – Sonradan görmeler taklitlerini yaptıkları şenpanzelere benzerler; tırmanırlar, tırmanırlar…
 • Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir.
 • Para üzüm suyuna benzer, çoğaldıkça insanın başını döndürür.
 • Parmak bir şeyi işaret ediyorken parmağa bakan ahmaktır.
 • Ses çıkarmayan ve gürültü yapmayanlar tehlikelidirler.
 • Neşeli olanlar her giriştikleri işte muvaffak olabilirler.
 • Ne geçmiş, ne gelecek; koskoca bir “şimdi” var.
 • Rüzgârgülü dönmez, rüzgârın yönü değişir.
 • Sistem sana uymuyorsa sen sisteme uy.
 • Sonuç, kullanılan vasıtaları meşru kılar.
 • Rüya görmek hayal görmekten iyidir.
 • Sadece aptallar fikir değiştirmezler.
 • Mesut insanların hatırası olmaz.
 • Kapalı ağza sinek girmez.
 • İyi biten her şey iyidir.
 • Yalayan ısırır da.
 • Türklerin gücünden kork!
 • Yaşayacağız ve göreceğiz.
 • Zor varken kolay yapmak niye?
 • Unutulanlar hariç yeni bir şey yok.
 • Yolunda giden işlere müdahale edilmez.
 • Yumurtayı kırmadan omlet yapamazsın.
 • Tembellik çoğu zaman sabırla karıştırılır.
 • Temiz bir vicdan kadar yumuşak bir yastık yoktur.
 •  Türk’ün aklı geç çalışır, keşke o akıl bizde olsaydı.
 • Tecrübe zalim bir öğretmendir; önce imtihan eder, sonra öğretir.
 • Verilmeyen, kullanılmayan her şey yok olmuş, kaybolmuş demektir.
 • Yaşlanmak üzücü ama uzun yaşamanın başka çaresi bulunamadı daha!
 • Yıldızlara dokunamazsınız ama karanlık gecelerde onlar size yol gösterir.
 • Yargının tarafsız ve bağımsız olması yetmez, aynı zamanda tarafsız ve bağımsız görünmesi de gerekir.
 • İdealler yıldızlar gibidir, onları tutmak mümkün olmaz ama karanlık gecelerde yolumuza onlar rehberlik ederler.
 • Hayat çalkantılar içinde sürerken gerek duyduğumuz şey duygudaşlıktır, kıskançlık ya da düşmanlık duyguları değil.
 • Adalet yorumlarımız saatlerimize benzer, çoğu başka başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder.
 • Bütün servetini yitiren kişi önemli bir şey yitirmiştir, sağlığını yitiren çok şey yitirmiştir, onurunu yitiren pek çok şeyini yitirmiştir, umudunu yitiren kişiyse her şeyini yitirmiştir.
 • Bir kişi size deli diyorsa boş verin, iki kişi size deli diyorsa gidin aynaya bakın, üç kişi size deli diyorsa gidin bir deli gömleği giyin.

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.