Muhsin Yazıcı

Etiket -kadın

Laik eğitim kötü olsaydı..!

Laik eğitim kötü olsaydı..!
Siyasal İslamcılar çocuklarını Batı’ya, ABD’ye göndermez; Suudi Arabistan, Pakistan, Katar, Malezya, Afganistan’a gönderip okuturdu!
Laik eğitimin sonucu olan gelişmiş batı toplumlarına bütün İslam Ülkelerinden kitlesel göç ya da göç hareketleri neden oluyor?
Din temelli eğitim nakilcidir; sadece var olanı aktarır. Doğruları mutlaktır, asla tartışmaya ve farklı düşünmeye izin vermez. Nakilci kafa yapısı kendisi gibi düşünmeyen ve inanmayan kişi ya da grupları yadsır ve sonunda baskı kurar.
Laik eğitim akılcıdır. Dinamik bir yapısı vardır. Değişime, tartışmaya ve gelişmeye açıktır. Farklılıklara her zaman saygı duymayı temel alır. Gerçek inanç özgürlüğü Laik toplumlarda sağlanır. Her inanç grubu kendi inancını özgürce yerine getirir.
Din temelli eğitimde kadın-erkek eşitliği her zaman sorunludur. Kadını sadce çocuk doğuran, ev işleri ile uğraşan ve sonuçta kocasını mutlu etmesi gerektiğini savunur.
Laik eğitim, bireyi kadın-erkek ayırt etmeden tüm yurttaşlarına ortak eğitim vermeyi ve her bireye bir meslek kazandırmayı hedefler.
Siyasal islamcılar, kapitalizmin getirdiği yıkımı laik eğitime ve laik yaşama bağlıyorlar. Ama lükse, ayrıcalığa siyasal islam ileri gelenleri de aynı kapıtalizm hastalığına yakalanmışlardır. Müridlerine aksini söylemekten geri kalmazlar. Örneğin, lüksten uzak durun derken kendileri saraylarda yaşarlar, lüks arabalara binerler… Holdingleri vardır… Üretmezler… Sürekli tüketirler…
Laiklik ile demokrasi arasında doğrudan bir ilişki mevcuttur. Evet, laiklik olmadan demokrasi olmuyor. Başka bir deyişle, bütün laik toplumlar illa demokrasi olmuyorlar, ama bütün demokrasiler kaçınılmaz olarak laik olmak durumundadırlar.

Günün sorusu: Bebeğin cinsiyetini anne mi, baba mı belirler?

Bebeğin cinsiyetini annenin belirlediği sanılıyordu ancak yeni bir araştırmaya göre babanın sperm kalitesi de etkili oluyor.

Oxford Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre çocuğun cinsiyetini belirlemede babanın sperm kalitesi çok büyük bir rol oynuyor. Daha önce yapılan bir araştırmada annenin daha önemli bir rol oynadığı sonucuna varılmıştı ancak yeni araştırma sperm kalitesi yüksekliğinin, bebeğin cinsiyetine büyük oranda etki ettiğini gösterdi. Devamı…